Byla 2-855/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agmituras“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Agmituras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-2507-603/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agmituras“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Agmituras“ bankroto bylą.

5Pareiškėjas UAB „Chanita“ kreipėsi dėl 626 717,19 Lt kreditorinio reikalavimo BUAB „Agmituras“, patvirtinimo. Nurodė, kad UAB „Chanita“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Agmituras“ sudaro 578 966,93 Lt skolos pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį (bendra skola UAB „Chanita“ pagal taikos sutartį sudarė 633 826,34 Lt, vykdant teismo nutartį, antstolis išieškojo 54 859,41 Lt); 47 750,26 Lt palūkanų už Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.1. punkte nurodytos sumos nesumokėjimą.

6BUAB „Agmituras“ administratorius neginčijo 438 966,93 Lt skolos, tačiau nesutiko su 140 000 Lt skola. Pažymėjo, kad dėl palūkanų kaip finansinio reikalavimo patvirtinimo iš esmės neprieštarauja, tačiau palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo 438 966,93 Lt sumos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi nutarė įtraukti pareiškėją UAB „Chanita“ į trečios eilės BUAB „Agmituras“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą 578 966,93 Lt sumai; kitą 47 750,26 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo dalį atsisakyti patvirtinti.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo iš šalių sudarytų statybos rangos sutarčių. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-1714-450/2009 buvo kilęs ginčas tarp ieškovo UAB „Chanita“ ir atsakovo UAB „Agmituras“ ir 2009 m. sausio 6 d. priimtas teismo įsakymas, kuriuo iš skolininko UAB „Agmituras“ kreditoriui UAB „Chanita“ priteista 656 330,07 Lt suma minėtų statybos rangos sutarčių pagrindu, o 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi minėtas teismo įsakymas panaikintas, teismui patvirtinus šalių pasirašytą taikos sutartį. Teismas nurodė, kad minėtos sutarties 1.1. ir 1.2. punktais šalys susitarė, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui skolą per du kartus: pirmas mokėjimas (suma 493 826,34 Lt) turi būti įvykdytas per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai yra išduodamas pažymėjimas apie turto arešto išregistravimą turto areštų aktų registre; antras mokėjimas (suma 140 000 Lt) turi būti įvykdytas per 20 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo pasirašytas darbų trūkumų pašalinimo priėmimo-perdavimo aktas. Teismas pažymėjo, kad bylos medžiaga patvirtina, jog antstolis V. Čeglikas išieškojo dalį sumos – 54 859,41 Lt, todėl pagal patvirtintos taikos sutarties 1.1. punktą skola pareiškėjui sudaro 438 966,93 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.1. punktą, sprendė, kad pareiškėjo UAB „Chanita“ 438 966,93 Lt dydžio finansinis reikalavimas UAB „Agmituras“ bankroto byloje tvirtintinas.

10Teismas nesutiko su BUAB „Agmituras“ argumentais, kad pareigos taikos sutarties 1.2. punkte numatytos 140 000 Lt sumos nėra, kol darbų defektai nebus pašalinti. Teismas nurodė, kad civilinė byla, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, buvo iškelta pagal kreditoriaus UAB „Chanita“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, priešpriešinių reikalavimų skolininkas UAB „Agmituras“ kreditoriui UAB „Chanita“ nereiškė, į bylą taip pat nėra pateikta duomenų, kad tvirtinant taikos sutartį UAB „Chanita“ pripažino, jog darbų defektų suma sudaro 140 000 Lt. Teismas pažymėjo, kad teismo 2009 m. balandžio 9 d. patvirtintoje šalių taikos sutartyje aiškiai numatyta, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui skolą per du kartus. Teismo įsitikinimu, aplinkybė, kad ieškovas įsipareigojo pašalinti trūkumus, dėl kurių ginčo nagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo, neeliminuoja ieškovo teisės reikalauti ir antros skolos dalies, t. y. 140 000 Lt, be to, teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad patvirtintos taikos sutarties 2. punktu rangovas trūkumus įsipareigojo pašalinti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai atsakovas įvykdė apmokėjimą pagal taikos sutarties 1.1. punktą, t. y. sumokėjo ieškovui 493 826,34 Lt. Teismo įsitikinimu, kadangi BUAB „Agmituras“ nurodytos sumos nesumokėjo, pareiškėjas pagrįstai nevykdė pareigos pašalinti lauko ir vidaus darbų trūkumus, atsiradusius įvykdžius rangos sutartis. Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad tvirtintinas 140 000 Lt dydžio pareiškėjo UAB „Chanita“ finansinis reikalavimas UAB „Agmituras“ bankroto byloje.

11Teismas nurodė, kad pareiškėjas taip pat prašė 47 750,26 Lt palūkanų už 2009 m. balandžio 9 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.1. punkte nurodytos sumos nesumokėjimą ir į bylą pateikta palūkanų paskaičiavimo lentelė, patvirtinanti, kad palūkanas UAB „Chanita“ skaičiuoja iki bankroto bylos iškėlimo BUAB „Agmituras“. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo kreditorinis reikalavimas nagrinėjamu atveju tvirtinamas atsižvelgiant į 2009 m. balandžio 9 d. teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį, kurios 3. punktu UAB „Chanita“ atsisakė 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Teismas nurodė, kad nors pateiktame patikslintame prašyme dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo pareiškėjas teigė, kad patvirtinta taikos sutartimi UAB „Chanita“ atsisakė 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, bet ne teisės reikalauti palūkanų už piniginės prievolės pagal UAB „Chanita“ ir BUAB „Agmituras“ sudarytą taikos sutartį nevykdymą, tačiau, teismo nuomone, 2009 m. balandžio 9 d. patvirtinus tarp šalių pasirašytą taikos sutartį abipusių nuolaidų būdu galutiniu įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu (nutartimi) buvo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas iš esmės. Teismas atkreipė dėmesį, kad šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, o kadangi nutartis įsiteisėjusi, keisti sutarties sąlygų šalys neturi teisės, todėl, teismo vertinimu, ieškovas, taikos sutartimi laisva valia atsisakęs 6 procentų dydžio metinių palūkanų, neturi teisės reikalauti 47 750,26 Lt dydžio palūkanų nuo taikos sutartimi priteistų sumų. Dėl nurodytų priežasčių teismas netenkino pareiškėjo reikalavimo dalies dėl 47 750,26 Lt palūkanų sumos patvirtinimo.

12Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ginčą dėl UAB „Chanita“ finansinio reikalavimo patvirtinimo išsprendė remdamasis 2009 m. balandžio 9 d. Vilniaus apygardos teismo patvirtinta tarp UAB „Chanita“ ir UAB „Agmituras“ pasirašyta taikos sutartimi bei jos sąlygomis. Teismas pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2737-516/2012 pagal BUAB „Agmituras“ ieškinį atsakovui UAB „Chanita“ dėl nuostolių priteisimo, kuriuo ieškovas įrodinėja atsakovo atliktų statybos rangos darbų nekokybiškumą ir BUAB „Agmituras“ prašymu buvo sprendžiamas klausimas dėl nagrinėjamos civilinės bylos dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir civilinės bylos Nr. 2-2737-516/2012 sujungimo, tačiau Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2012 m. sausio 16 d. nutartimi buvo atsisakyta sujungti nurodytas bylas, motyvuojant tuo, kad byloje dėl UAB „Chanita“ finansinio reikalavimo ribas apibrėžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos. Teismo teigimu, civilinėje byloje Nr. 2-2737-516/2012 nuostolių atlyginimo klausimo nagrinėjimas neturi įtakos civilinėje byloje Nr. B2-2507-603/2012 nagrinėjamo UAB „Chanita“ finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimo išsprendimui. Dėl to teismas šalims išaiškino, kad patvirtintas pareiškėjo finansinis reikalavimas, atsižvelgiant į civilinės bylos 2-2737-516/2012 išnagrinėjimo rezultatą, galės būti patikslintas ĮBĮ nustatyta tvarka.

13Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus ir nurodytas aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjo UAB „Chanita“ finansinis reikalavimas tvirtintinas iš dalies, todėl pareiškėjas įtrauktinas į trečios eilės BUAB „Agmituras“ kreditorių sąrašą, patvirtinant jo finansinį reikalavimą 578 966,93 Lt sumai.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Agmituras“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Chanita“ 140 000 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo panaikinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nors, teismo teigimu, atsakovas priešpriešinių reikalavimų UAB „Chanita“ nereiškė, taip pat nebuvo pateikta duomenų, jog tvirtinant taikos sutartį UAB „Chanita“ pripažino, kad atliktų darbų defektų suma yra 140 000 Lt, tačiau tai, kad atsakovas nereiškė priešpriešinių reikalavimų UAB „Chanita“ dėl atliktų darbų trūkumų, nereiškia, jog taikos sutartimi negalėjo būti susitarta dėl jų. Taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėti pareiškėjui 140 000 Lt, kai UAB „Chanita“ pašalins jo paties atliktų darbų trūkumus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Chanita“ taikos sutartimi įsipareigojo pašalinti savo atliktų darbų trūkumus, rodo, kad UAB „Chanita“ pripažino, jog tokie jo atliktų darbų trūkumai egzistuoja, o tai, kad šių trūkumų pašalinimas buvo susietas su atsakovo pareiga sumokėti jam 140 000 Lt, rodo, kad būtent tokia suma pareiškėjas ir atsakovas taikos sutartimi įvertino defektų kainą.
  2. Teismo argumentas, jog darbų trūkumų nepašalinimo faktas neeliminuoja UAB „Chanita“ teisės reikalauti ir 140 000 Lt, yra nepagrįstas, nes būtent UAB „Chanita“ nepašalinus darbų trūkumų jo reikalavimo teisė ir atsakovo pareiga jam neatsirado, t.y. UAB „Chanita“ neįvykdžius savo priešpriešinės pareigos, neatsirado priešpriešinė atsakovo pareiga ir atitinkamai UAB „Chanita“ reikalavimo teisė.
  3. Nors teismo nutartyje teigiama, kad patvirtintos taikos sutarties 2. punktu UAB „Chanita“ įsipareigojo darbų defektus pašalinti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai atsakovas įvykdys apmokėjimą pagal taikos sutarties 1.1. punktą, o atsakovas nesumokėjo UAB „Chanita“ nurodytos sumos, tai UAB „Chanita“ pagristai nevykdė pareigos pašalinti atliktų darbų trūkumus, tačiau tai, kad atsakovas nesumokėjo UAB „Chanita“ nurodytos sumos, nereiškia, jog UAB „Chanita“ darbų trūkumai nebeegzistuoja arba, kad darbai atlikti be trūkumų. Tai, kad UAB „Chanita“ teisėtai nepašalino savo atliktų darbų trūkumų, nereiškia, kad UAB „Chanita“ darbų trūkumai nebeegzistuoja ir UAB „Chanita“ gali reikalauti iš atsakovo 140 000 Lt sumos. Atsakovo pirmos skolos dalies UAB „Chanita“ nesumokėjimas nesukūrė UAB „Chanita“ reikalavimo teisės į antros skolos dalies – 140 000 Lt – sumokėjimą. Pareiškėjas įgijo teisę tik sustabdyti pareigos šalinti trūkumus vykdymą. Teismas nepaisė šalių sutarto taikos sutarties vykdymo eiliškumo ir nepagrįstai pripažino UAB „Chanita“ teisę reikalauti 140 000 Lt, neįvykdžius jo paties prisiimtų įsipareigojimų.
  4. Teismas nepagrįstai pripažino UAB „Chanita“ reikalavimo teisę į jo netinkamai ir nekokybiškai atliktų darbų apmokėjimą. Teismas netinkamai įvertino tai, kad taikos sutartimi buvo pripažinta ir nustatyta, jog UAB „Chanita“ įsipareigotus atlikti statybos darbus atliko su trūkumais, o atsakovas nesumokėjo už UAB „Chanita“ atliktus darbus. Teismas faktiškai įpareigojo atsakovą sumokėti UAB „Chanita“ 140 000 Lt už tuos UAB „Chanita“ darbus, kuriuos UAB „Chanita“ atliko su trūkumais ir nekokybiškai.
  5. Teismas nepagrįstai CK 6.206 straipsnį taikė UAB „Chanita“, o ne atsakovo naudai.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Chanita“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad taikos sutartimi šalys iš esmės susitarė tik dėl atsakovo skolos UAB „Chanita“ sumokėjimo tvarkos, sudarant taikos sutartį, ginčo tarp šalių dėl darbų defektų nebuvo, atsakovas nereikė reikalavimų dėl atliktų darbų defektų. Teigia, kad atsakovas neteisingai aiškina taikos sutarties sąlygas ir iškraipo tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių esmę. Pažymi, kad atsakovas priėmė iš UAB „Chanita“ statybos darbus, pasirašė priėmimo-perdavimo aktus ir pretenzijų juose dėl darbų defektų nereiškė, šalys pasirašė taikos sutartį civilinėje byloje, kurioje taip pat nebuvo reiškiama jokių pretenzijų iš atsakovo dėl darbų trūkumų, kitų įrodymų, kad darbų trūkumai egzistavo priduodant darbus, atsakovas nepateikė. Mano, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog bylą nagrinėjęs teismas netinkamai taikė CK 6.206 straipsnį, kadangi pats atsakovas neteisingai aiškina šios normos taikymą ginčo atveju.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis pakeistina.

19Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

20Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūrą reglamentuoja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 26 straipsnis. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio trečiosios dalies 10 punktą administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o taip pat kreditorių susirinkime bei teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Pagal ĮBĮ 26 straipsnį teismas kreditorių reikalavimus tvirtina rašytinio proceso tvarka, žodinis bylos nagrinėjimas šiuo klausimu gali būti skiriamas suinteresuotų asmenų prašymu, o administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 4 d.).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

22Nagrinėjamu atveju BUAB „Agmituras“ administratorius ginčija UAB „Chanita“ 140 000 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo dalį, atskiruoju skundu prašoma apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Chanita“ 140 000 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

23Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atliktų darbų trūkumų nepašalinimo faktas neeliminuoja UAB „Chanita“ teisės reikalauti 140 000 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtintos UAB „Chanita“ ir UAB „Agmituras“ susitarė, kad UAB „Agmituras“ įsipareigoja sumokėti UAB „Chanita“ skolą per du kartus: pirmas mokėjimas (suma 493 826,34 Lt) turi būti įvykdytas per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai yra išduodamas pažymėjimas apie turto arešto išregistravimą turto areštų aktų registre, antras mokėjimas (suma 140 000 Lt) turi būti įvykdytas per 20 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo pasirašytas darbų trūkumų pašalinimo priėmimo-perdavimo aktas. Pasirašydamos taikos sutartį šalys susitarė, kad UAB „Chanita“ įsipareigoja pašalinti lauko ir vidaus darbų trūkumus, atsiradusius įvykdžius rangos sutartis; tinkamas trūkumų pašalinimo faktas yra fiksuojamas darbų priėmimo-perdavimo akte; UAB „Chanita“ trūkumus įsipareigoja pašalinti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai UAB „Agmituras“ sumokėjo 493 826,34 Lt (taikos sutarties 2 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtos taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad UAB „Chanita“ pripažino darbų trūkumus ir įsipareigojo juos pašalinti, o jų nepašalinimas sąlygotų 140 000 Lt sumos negavimą iš UAB „Agmituras“. UAB „Chanita“ nepašalinus darbų trūkumų jo reikalavimo teisė ir UAB „Agmituras“ pareiga sumokėti 140 000 Lt neatsirado. Priešingas taikos sutarties sąlygų aiškinimas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi pripažinus, jog UAB „Chanita“ atlikti darbai buvo su trūkumais, įsipareigojus juos pašalinti, tačiau to neatlikus, UAB „Chanita“ vis tiek gautų 140 000 Lt darbų kainos dalį.

24Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis pakeistina, sumažinant nutartimi patvirtinto UAB „Chanita“ kreditorinio reikalavimo dydį iki 438 966,93 Lt sumos ir kitą nutarties dalį paliekant nepakeistą.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atskirajame skunde pareikštas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau į bylą įstatymo nustatyta tvarka nėra pateikti bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai, todėl apeliantui jo turėtos bylinėjimosi išlaidų atlyginimas nepriteistinas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį pakeisti. Sumažinti nutartimi patvirtinto UAB „Chanita“ kreditorinio reikalavimo dydį iki 438 966,93 Lt (keturių šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt šešių litų devyniasdešimt trijų centų) sumos. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi iškėlė... 5. Pareiškėjas UAB „Chanita“ kreipėsi dėl 626 717,19 Lt kreditorinio... 6. BUAB „Agmituras“ administratorius neginčijo 438 966,93 Lt skolos, tačiau... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi nutarė įtraukti... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo iš šalių... 10. Teismas nesutiko su BUAB „Agmituras“ argumentais, kad pareigos taikos... 11. Teismas nurodė, kad pareiškėjas taip pat prašė 47 750,26 Lt palūkanų už... 12. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ginčą dėl UAB „Chanita“... 13. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus ir nurodytas aplinkybes,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Agmituras“ prašo apeliacinės... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Chanita“ prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d.... 19. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 20. Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūrą reglamentuoja... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl... 22. Nagrinėjamu atveju BUAB „Agmituras“ administratorius ginčija UAB... 23. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios... 24. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atskirajame skunde pareikštas prašymas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį pakeisti. Sumažinti...