Byla 2-399/2014
Dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1059-440/2013 pagal ieškovo IVP Systems a.s. vindikacinį ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Rywal LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria išspręstas klausimas dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1059-440/2013 pagal ieškovo IVP Systems a.s. vindikacinį ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Rywal LT“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „OKZ HOLDING Baltija“ iškėlė bankroto bylą. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi ši bankroto byla buvo perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

4Ieškovas Čekijos Respublikos įmonė IVP systems a.s. (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su vindikaciniu ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir BUAB) „OKZ HOLDING Baltija“ (toliau – ir atsakovas) perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, ( - ).

5Atsakovas ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rywal LT“ su ieškiniu nesutiko.

6Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ padavė teismui pakartotinį prašymą (pirminį prašymą Klaipėdos apygardos teismui teikė 2013 m. sausio 29 d. teismo posėdyje, bet jis nebuvo išspręstas) įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti (toliau – ir prašymas). Atsakovas teigė, kad nors dar byla nepradėta nagrinėti iš esmės, dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir su juo susijusių prašymų jau patyrė iš viso 8 046 Lt su PVM bylinėjimosi išlaidų, todėl remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 794 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas apsaugoti bankrutuojančios bendrovės bei visų jos kreditorių interesus, o taip pat viešąjį interesą, prašo šį prašymą tenkinti.

7Ieškovas su minėtu prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas prašymo užtikrinti bylinėjimosi išlaidų užtikrinimą kartu su atsiliepimu nepateikė, nors aiškiai žinojo, kad ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo. Vadovaudamasis CPK 794 straipsnio 3 dalimis, ieškovas teigė, kad šis prašymas pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir paliktinas nenagrinėtu arba atmestinas.

8Trečiasis asmuo su atsakovo prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti. Trečiasis asmuo tvirtino, kad ieškovas yra užsienio juridinis asmuo, jo finansinė būklė nėra žinoma. Pažymėjo, kad dėl ieškovo kreipimosi į teismą taip pat patyrė bylinėjimosi išlaidų.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašymo įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti netenkino.

11Teismas, remdamasis galiojančiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis užstato, kai ieškovas yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti sumokėjimo pagrindus bei tvarką, ir nustatęs, kad atsakovo teisė prašyti užstato ribojama procesiniu terminu, kurio pabaiga apibrėžiama atsakovo pirmojo procesinio veiksmo byloje atlikimu; atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašymą užtikrinti būsimas bylinėjimosi išlaidas tiek Klaipėdos apygardos teismui, tiek Šiaulių apygardos teismui pateikė daug vėliau nei tokią teisę suteikia įstatymas; prašymo nereiškė 2012 m. gruodžio 4 d. teikdamas atsiliepimą į ieškinį; atsakovas žinojo, kad ieškovas yra užsienio juridinis asmuo, priėjo prie išvados, jog teise reikalauti užtikrinti būsimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas nepasinaudojo. Teismas pažymėjęs, kad atsakovas prie prašymo nepridėjo pakankamai duomenų, turinčių teisinės reikšmės prašymui išspręsti, pavyzdžiui, duomenų, jog ieškovas neturi Lietuvoje nekilnojamojo turto ir / ar kitų duomenų, kurie reikšmingi nagrinėjant šį klausimą, vertino, jog aplinkybė, kad ieškovas yra kitos valstybės juridinis asmuo, o atsakovas bankrutuoja, nesuponuoja išvados, jog ieškovas turi finansinių sunkumų ir priėmus galbūt palankų teismo sprendimą ieškovas neturės galimybių atlyginti bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei siekdamas nepažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir lygiateisiškumo principų, teismas atsakovo prašymo netenkino.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, nes pareigą įrodyti aplinkybes, apibūdinančias ieškovo turtinę padėtį, turi ieškovas, o ne atsakovas. Aplinkybė, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, susijusių su jo turtine padėtimi, sudaro pagrindą atsakovo prašymą tenkinti.
  2. Teismas formaliai taikė CPK 794 straipsnio 3 dalį ir konstatavo, kad prašymo padavimo terminas yra pasibaigęs. Atsakovas įstatyme nustatyto termino nepraleido, o jeigu praleido, tai toks terminas turėtų būti atnaujintas, nes jis praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. iš pradžių atsakovas nesitikėjo patirti bylinėjimosi išlaidų, ketino bylą vesti savarankiškai; teise pateikti prašymą pasinaudojo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios; bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto taikymas svarbus ginant viešąjį interesą ir užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto tikslas yra apsaugoti Lietuvos Respublikoje įsikūrusius atsakovus nuo nuostolių, susijusių su nepagrįstai pareikštais ieškiniais. Nagrinėjamoje byloje atsakovas patirs itin dideles bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas neturi duomenų apie ieškovo kaip juridinio asmens subjektiškumą, apie realiai vykdomą veiklą, pobūdį ir mastą.
  3. Ieškovas yra užsienio juridinis asmuo, atsakovui bus sunku susigrąžinti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prašydamas užtikrinti būsimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, atsakovas, kaip minėta, siekia ginti viešąjį interesą, o patyrus nuostolius, susijusius su bylinėjimosi išlaidomis, bus pažeisti atsakovo kreditorių interesai.

15Ieškovas IVP systems a.s. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

16Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Įstatymas aiškiai nustato sąlygas, kurioms esant ieškovas atsakovo prašymu privalo sumokėti užstatą būsimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Atsakovas, teikdamas prašymą dėl užstato būsimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, privalo jį pagrįsti, t. y. įrodyti, kad yra visos CPK 794 straipsnyje nustatytos sąlygos, kurioms esant taikytinas užstato institutas.
  2. Teismas tinkamai taikė CPK 794 straipsnio 3 dalį ir pagrįstai nurodė, kad atsakovas prašymą padavė praleidęs tokiam prašymui paduoti nustatytą terminą. CPK 794 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad atsakovas turi teisę pareikalauti užtikrinti bylinėjimosi išlaidas ne vėliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu.

17Trečiasis asmuo „Rywal LT“ su atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti atsižvelgiant į atsakovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašymo įpareigoti ieškovą IVP systems a.s. per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje exspressis verbis nustatyta, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Ši asmens teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje taip pat kildinama ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kita vertus, tokia teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui.

23Iš bylos rašytinių įrodymų matyti, kad 2012 m. liepos 9 d. su vindikaciniu ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovą BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, ( - ), kreipėsi Čekijos Respublikos įmonė IVP systems a.s. (b. l. 1-6), o atsakovas su prašymu (pakartotiniu) įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti į teismą kreipėsi 2013 m. gruodžio 12 d. ir jį grindė tuo, kad nors dar byla nepradėta nagrinėti iš esmės, dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir su juo susijusių prašymų jau patyrė iš viso 8 046 Lt su PVM bylinėjimosi išlaidų (b. l. 37-38). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šį atsakovo prašymą, jo netenkino motyvuodamas tuo, kad atsakovo teisė prašyti užstato ribojama procesiniu terminu, kurio pabaiga apibrėžiama atsakovo pirmojo procesinio veiksmo byloje atlikimu (CPK 794 straipsnio 3 dalis), atsakovas prašymą užtikrinti būsimas bylinėjimosi išlaidas pateikė daug vėliau nei tokią teisę suteikia įstatymas, prašymo nereiškė 2012 m. gruodžio 4 d. teikdamas atsiliepimą į ieškinį (teisme jis gautas 2012 m. gruodžio 10 d.), nors žinojo, kad ieškovas yra užsienio juridinis asmuo. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas neturi Lietuvoje nekilnojamojo turto, o aplinkybė, kad ieškovas yra kitos valstybės juridinis asmuo, atsakovas bankrutuoja, nesuponuoja išvados, jog ieškovas turi finansinių sunkumų ir priėmus galbūt palankų teismo sprendimą ieškovas neturės galimybių atlyginti bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai taikė CPK 794 straipsnio 3 dalį ir konstatavo, jog prašymo padavimo terminas yra praleistas, be to, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, nes pareigą įrodyti aplinkybes, apibūdinančias ieškovo turtinę padėtį, turi ieškovas, o ne atsakovas.

24CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Pagal CPK 794 straipsnio 2 dalį minėta pareiga netaikoma, jeigu: 1) ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti; 2) neturtinio pobūdžio šeimos bylose, bylose pagal pareikštą priešieškinį bei bylose, kuriose prašoma išduoti teismo įsakymą; 3) bylose, kuriose šalys susitarė dėl to, kad ginčai bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose; 4) jeigu užstato institutą draudžia atitinkama tarptautinė sutartis. Įstatymų leidėjas, be kita ko, nustato, kad pareikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi teisę ne vėliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu; reikalavimas gali būti pareiškiamas ir vėliau, jeigu jau bylos nagrinėjimo metu buvo sužinota, kad ieškovas yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo (CPK 794 straipsnio 3 dalis).

25Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas praleido CPK 794 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog toks atsakovo prašymas (pakartotinis) buvo pateiktas tik 2013 m. gruodžio 2 d., kai tuo tarpu, atsiliepimą į ieškovo ieškinį atsakovas teikė 2012 m. gruodžio 4 d. (teisme gautas 2012 m. gruodžio 10 d.) (b. l. 20-24, 37-38). Taigi atsakovo prašymas tiek pakartotinis (2013 m. gruodžio 2 d.), tiek, kaip atsakovas nurodo, pirminis (2013 m. sausio 29 d) įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą sumokėti 10 000 Lt dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti neabejotinai pateiktas / pateikti ne pirmojo atsakovo procesinio veiksmo atlikimo metu. Kaip teisingai ieškovas nurodo atsiliepime į atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aiškinant CPK 794 straipsnio 3 dalyje vartojamos sąvokos „pirmasis procesinis veiksmas“ tikrąją esmę ir prasmę, yra konstatuota, kad šiuo atveju atsakovo pirmasis procesinis veiksmas reiškia procesinį veiksmą, atliekamą bylos nagrinėjimo metu pirmojoje instancijoje, kurio pagalba atsakovas suformuluoja bylai išnagrinėti iš esmės būtinus materialinius bei procesinius reikalavimus; tokiu atsakovo procesiniu veiksmu laikytinas atsakovo atsiliepimo į ieškinį pateikimas (CPK 142 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-659/2006; 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1723/2013; kt.). Pažymėtina, kad pagal bylos duomenis atsakovui nuo pradžių buvo žinoma, jog ieškovas yra užsienio įmonė.

26Dėl pirmiau nurodytų faktinių ir teisinių aplinkybių nepripažintini pagrįstais atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas formaliai taikė CPK 794 straipsnio 3 dalį. Apeliacinio teismo nuomone, toks atsakovo elgesys, t. y. prašymo (pakartotinio) dėl užstato bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti sumokėjimo pateikimas beveik po vienerių metų, nėra procesiškai pateisinamas, neatitinka teisingumo, sąžiningumo, protingumo, proceso ekonomiškumo, koncentracijos principų (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis), o taip pat toks elgesys / veiksmai negali būti laikomi ir atitinkančiais bonus pater familias elgesio standartą (CPK 185 straipsnis).

27Nagrinėjamos bylos kontekste apeliacinis teismas pažymi, kad aplinkybė, jog šioje byloje ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovas turi sumokėti užstatą atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Nagrinėjamu atveju sprendžiant byloje pateiktą atsakovo procesinį prašymą buvo būtina įvertinti ir tai, ar neegzistuoja minėtos aplinkybės, sudarančios CPK 794 straipsnio 2 dalyje nustatytus pagrindus, kuriems esant iš viso galiotų draudimas reikalauti sumokėti užstatą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymo dėl užstato sumokėjimo pagrįstumą, vertino aplinkybes, susijusias su tokio prašymo padavimo termino ribojimu ir ieškovo turtine padėtimi, tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino, ar nagrinėjamoje byloje užstato taikymo instituto nedraudžia atitinkama tarptautinė sutartis (CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

28Kaip žinoma, Čekijos Respublika yra Europos Bendrijos valstybė narė, todėl jos fiziniams ar juridiniams asmenims negali būti taikomi reikalavimai, kurie netaikomi Lietuvos Respublikos fiziniams ar juridiniams asmenims. Nagrinėjamu atveju aktualios Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau – ir EBSS) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) nuostatos. Pagal EBSS 12 straipsnio 1 dalį (ex 6 straipsnio 1 dalis) draudžiama pagal SESV 18 straipsnį (ex EBSS 12 straipsnis) sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės. Paminėtų teisės normų sisteminė analizė apeliaciniam teismui suponuoja išvadą, kad paminėtos nuostatos apima ir civilinio proceso reglamentavimą, draudžiantį reikalauti užstato bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti, kai ieškinys teikiamas valstybės narės teisme tos valstybės narės gyventojui ar joje įsteigtai įmonei. Ši išvada grindžiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktika (1997 m. kovo 20 d. sprendimas byloje Nr. C-323/95, David Charles Hayes and Jeannette Karen Hayes v Kronenberger GmbH (Rec.1997, p. I-1711), pagal kurią EBSS 6 straipsnio 1 dalis (šiuo metu SESV 18 straipsnio 1 dalis) turi būti aiškinama kaip draudžianti valstybei narei nacionalinėje teisėje nustatyti reikalavimą kitos valstybės narės piliečiui sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, jei jis ketina kreiptis į pirmosios narės nacionalinį teismą su ieškiniu jo piliečiui, jeigu analogiškas reikalavimas nėra įtvirtintas pirmosios valstybės narės piliečiams, kurie neturi nei lėšų, nei gyvenamosios vietos joje (http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100726&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100536).

29Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nediskriminacinis kiekvienos valstybės narės teisinis reglamentavimas dėl užstato galimoms bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti yra tuomet, kai kiekvienos valstybės narės fizinis ar juridinis asmuo turi tokias pačias teises ir pareigas dėl užstato bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti pateikimo kitos valstybės narės teismuose kaip ir šios valstybės narės fiziniai ar juridiniai asmenys, neturintys turto bylinėjimosi išlaidoms padengti (CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kadangi CPK 794 straipsnyje nustatyto užstato negalima reikalauti iš Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens, todėl tokio užstato negalima reikalauti ir iš kitos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, neturinčių turto Lietuvos Respublikoje. Priešingas reikalavimas, apeliacinio teismo nuomone, galėtų būti traktuojamas, kaip pažeidžiantis pirmiau nurodytas Europos Sąjungoje galiojančių teisės normų nuostatas ir kaip diskriminuojantis kitos valstybės narės asmenis.

30Taigi apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro teisines prielaidas formuoti išvadą, kad ieškovui – Čekijos Respublikos įmonei užstatas atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti iš viso negali būti taikomas vadovaujantis imperatyvia CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punkto teisės norma. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-943/2011).

31Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas klausimą dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti sumokėjimo iš esmės išsprendė teisingai, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista šioje nutartyje nurodytais motyvais (CPK 185 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi uždarajai... 4. Ieškovas Čekijos Respublikos įmonė IVP systems a.s. (toliau – ir... 5. Atsakovas ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 6. Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ padavė teismui pakartotinį prašymą... 7. Ieškovas su minėtu prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Ieškovas... 8. Trečiasis asmuo su atsakovo prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsakovo BUAB... 11. Teismas, remdamasis galiojančiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ atskirajame skunde prašo Šiaulių... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    15. Ieškovas IVP systems a.s. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo... 16. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 17. Trečiasis asmuo „Rywal LT“ su atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje exspressis verbis... 23. Iš bylos rašytinių įrodymų matyti, kad 2012 m. liepos 9 d. su vindikaciniu... 24. CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ieškovas kitos valstybės fizinis... 25. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 26. Dėl pirmiau nurodytų faktinių ir teisinių aplinkybių nepripažintini... 27. Nagrinėjamos bylos kontekste apeliacinis teismas pažymi, kad aplinkybė, jog... 28. Kaip žinoma, Čekijos Respublika yra Europos Bendrijos valstybė narė, todėl... 29. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 30. Taigi apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro teisines... 31. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 33. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti...