Byla 2-1723/2013
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta įpareigoti ieškovą užtikrinti galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, civilinėje byloje pagal ieškovo East China automobile association LTD pareiškimą atsakovui ECAA Europe UAB dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovui ECAA Europe UAB dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, kuris grindžiamas tuo, kad atsakovo vadovas sudarinėja neteisėtus sandorius su jo paties valdomomis kitomis įmonėmis, daugelis sutarčių ir mokėjimų atliekami į su pagrindiniu atsakovo akcininku susijusias įmones, įmonės akcijos perleidžiamos pažeidžiant įstatymus bei įmonės dokumentus ir kt.

7Atsakovas ECAA Europe UAB pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą East China Automobile Association Ltd, kuri registruota Seišelių Respublikoje, sumokėti 100 000 Lt užstatą galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Atsakovas nurodė, kad šioje byloje keliami sudėtingi materialinės ir proceso teisės klausimai, todėl atsakovo nurodomas užstato dydis yra protingas ir pagrįstas. Bylinėjimosi išlaidas sudarys išlaidos advokatų pagalbai, turto ir/ar verslo vertintojams, auditoriams bei finansiniams patarėjams mokėtinų atlyginimų išlaidos, vertimo išlaidos ir pan. Be to, ieškovas neturi Lietuvos Respublikoje turto, kurio pakaktų atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti; ieškovo turimų atsakovo akcijų nominali vertė tik 35 000 Lt, o rinkos vertė artima nuliui. Atsakovas turės savarankiškų bylinėjimosi išlaidų tiek Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013, tiek Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, tiek Lietuvos arbitražo teismo byloje Nr. 1-1/2013.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi netenkino atsakovo ECAA Europe UAB prašymo dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas nusprendė, kad vien faktas, jog ieškovas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, savaime nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymo. Teismas kiekvienu atveju turi spręsti, ar egzistuoja bent viena iš CPK 794 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, o jų nenustačius – spręsti, ar nėra kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą atsisakyti taikyti atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimą (CPK 794 str. 1 d.); ar užstato nustatymas nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo principų, ar nepagrįstai neužkirs teisės į teisminę gynybą (CPK 3 str. 7 d., 5 str.). Be to, atsakovo teisė prašyti užstato ribojama procesiniu terminu, kurio pabaiga apibrėžiama atsakovo pirmojo procesinio veiksmo byloje atlikimu. Kadangi atsakovas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo pateikė jau po to, kai buvo pateikęs pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutarties išaiškinimo bei atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo, bei atsakovas, atlikdamas minėtus procesinius veiksmus, žinojo, kad ieškovas yra užsienio juridinis asmuo, atsakovas nebeturi teisės reikalauti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo (CPK 794 str. 3 d.). Atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovui priklausančių atsakovo akcijų rinkos vertė yra artima nuliui (CPK 178 straipsnis). Atsakovas pateikė į bylą įrodymus apie advokatui nesumokėtą 5 354,25 Lt honorarą. Teismas, atsižvelgęs į nagrinėjamo ginčo pobūdį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, nusprendė atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą atsakovo argumentą, jog jis galimai patirs 100 000 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str. 2 d.). Teismas nusprendė nevertinti atsakovo nurodytų aplinkybių dėl galimai ateityje susidarysiančių bylinėjimosi išlaidų kitose civilinėse bylose, kur dalyvaujantys byloje asmenys bus ieškovas ir atsakovas, nes jos nesusijusios su nagrinėjama byla. Teismas konstatavo, kad atsakovas reikalavimą užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas pateikė pažeisdamas CPK 794 straipsnio 3 dalies nuostatas bei ieškovas Lietuvos Respublikoje turi pakankamai turto, iš kurio pakaktų atlyginti atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas ECAA Europe UAB pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį ir įpareigoti ieškovą per 5 darbo dienas įmokėti į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 100 000 Lt užstatą galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:

  1. CPK 794 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvioji teisės norma, vadovaujantis kuria užsienio valstybės juridinis asmuo privalo įmokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, nesant pagrindo taikyti CPK 794 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių;
  2. atsakovo nurodytas galimų bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas, nes šioje byloje bus patirtos ne tik advokato, bet ir turto vertintojų, auditorių, finansinių patarėjų ir vertimo išlaidos. Be to, atsakovas šioje ir kitose bylose su ieškovu jau yra patyręs 12 794,54 Lt advokato ir vertimo išlaidų. Nustatinėjant ieškovo turto vertę dėl galimybės iš jo atlyginti atsakovo išlaidas, turi būti atsižvelgta į visose civilinėse bylose atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo turtui kitose civilinėse bylose pritaikius areštą, jo akcijų rinkos vertė tapo artima nuliui;
  3. teismas nepagrįstai vertino atsakovo patirtų advokato išlaidų priteistiną dydį bei įrodymus apie jų neapmokėjimą, nes šioje bylos nagrinėjimo stadijoje bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir paskirstymo klausimas nėra sprendžiamas;
  4. atsakovas pateikė prašymą laikydamasis CPK 794 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto termino, nes teismas ieškovo pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo priėmė tik 2013 m. balandžio 26 d., kai surašė pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo. Tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės šioje civilinėje byloje buvo pritaikytos 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi, o ieškovo pareiškimas perduotas šią civilinę bylą nagrinėjančiai teisėjai tik 2013 m. balandžio 25 d. Civilinių bylų skyriaus pirmininkės rezoliucija. Taigi, tik iškėlus civilinę bylą, atsakovas pateikė prašymą dėl įpareigojimo ieškovą įmokėti užstatą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

14CPK VII dalis „Tarptautinis civilinis procesas“ įtvirtina taisykles, kuriomis vadovaujantis nustatomas civilinės bylos su užsienio (tarptautiniu) elementu teismingumas bei tam tikri šios bylos nagrinėjimo ypatumai tuo atveju, jei ji teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Vienas iš tokių ypatumų yra numatytas CPK 794 straipsnyje, nustatančiame ieškovo pareigą užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kaip teisingai teigia atsakovas atskirajame skunde, minėto straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumokėti užstatą atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, išskyrus CPK 794 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 4 išimtis. Tuo tarpu paties užstato dydžio nustatymo taisyklės yra įtvirtintos CPK 795 straipsnyje, kuris numato, kad vadovaudamasis CPK nuostatomis, užstato dydį nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į galimas atsakovo bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurios atsirastų dėl priešieškinio pareiškimo; be to, bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į tai, kad užstato dydis neužkirstų šaliai galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą (CPK 795 str. 1 d.). Iš minėtų teisinių nuostatų darytina išvada, kad užstato dydžio nustatymui taikomos CPK įtvirtintos bendrosios įrodinėjimo taisyklės, pagal kurias būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti jo galimų bylinėjimosi išlaidų dydį (CPK 12 str., 176-185 str.).

15Nagrinėjamu atveju atsakovas teigia, kad jo galimos bylinėjimosi išlaidos šioje civilinėje byloje sudarys 100 000 Lt. Kaip šią aplinkybę patvirtinantį įrodymą atsakovas pateikė duomenis apie atliktą mokėjimą 1 995,29 Lt sumai vertimo paslaugas teikiančiai įmonei (b.l. 84-85) bei 10 799,25 Lt sumai atliktą mokėjimą advokatui (b.l. 86). Atsakovas atskirajame skunde paaiškino, kad advokatui už šioje byloje suteiktas teisines paslaugas buvo sumokėta 5 354,25 Lt (b.l. 80). Apie šioje byloje galimai patirtinas kitų rūšių bylinėjimosi išlaidas atsakovas pateikė tik prielaidas, nurodydamas, kad gali būti samdomi turto ir/ar verslo vertintojai, auditoriai bei kiti finansiniai patarėjai (b.l. 80). Atsakovas nepaaiškino dėl kokių priežasčių ir kokioms nagrinėjamos bylos aplinkybėms nustatyti atsakovui gali prireikti kreiptis į minėtus specialistus dėl paslaugų suteikimo. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja reali tikimybė, jog atsakovas patirs bylinėjimosi išlaidas dėl teisinių bei vertimo paslaugų suteikimo, o atsakovo atskirojo skundo argumentai apie galimai patirtinas išlaidas dėl turto ir/ar verslo vertintojų, auditorių bei kitų finansinių patarėjų paslaugų teikimo atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 12 ir 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovo jau realiai patirtų teisinių paslaugų ir vertimo išlaidų dydį bei įvertinęs byloje vykstančio ginčo sudėtingumą, proceso pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje trukmę, taip pat atsižvelgęs į aplinkybę, kad dalis byloje teiktinų rašytinių įrodymų yra parengti užsienio kalba, sprendžia, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų dydis bei atitinkamai užstato dydis, kuris neužkirs ieškovui galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą, yra 15 000 Lt (CPK 795 str. 1 d.). Tuo tarpu atsakovo argumentai apie didesnį nei 15 000 Lt užstato dydį bei uždraudimą teismui jau šioje bylos nagrinėjimo stadijoje spręsti apie galimų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį atmestini kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

16Be to, atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog nustatytas užstatas yra per mažas, teismas turi teisę atsakovo prašymu jo sumą padidinti (CPK 795 str. 2 d.). Vadinasi, atsakovas bylos nagrinėjimo metu priėmęs sprendimą dėl konkrečių paslaugų pirkimo ir specialių žinių turinčių specialistų, galės realizuoti savo procesinę teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl užstato sumos padidinimo.

17Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, kuriais įrodinėjama ieškovo akcijų nulinė rinkos vertė, pažymėtina, kad CPK 794 straipsnio 2 dalyje įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs 4 išimtis, iš kurių bent vienai egzistuojant netaikoma ieškovo pareiga užtikrinti atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju iškilo ginčas dėl to, ar egzistuoja CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta išimtis, vadovaujantis kuria ieškovas neturi pareigos sumokėti užstato galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, jeigu ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti. Skundžiama nutartimi buvo konstatuota, kad ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurį sudaro 35 000 Lt nominalios vertės ieškovui nuosavybės teise priklausančios atsakovo akcijos ir šių akcijų turėtų pakakti galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nominali akcijų vertė buvo prilyginta akcijų rinkos vertei. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas nėra sureglamentavęs kaip ir kokiu būdu yra nustatoma akcijų rinkos vertė, iš kurios dydžio galima spręsti apie realią akcijų pardavimo kainą bei galimybę iš šiuo turtu užtikrinti atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Tačiau neabejotina, kad nustatant akcijų rinkos vertę yra atsižvelgiama į eilę ekonominių įmonės ir rinkos rodiklių, iš kurių vienas, bet ne vienintelis, yra ir akcijų nominali vertė. Atsižvelgiant į tai, kad užstato galimoms atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti netaikymu yra suinteresuotas ieškovas, būtent jam tenka procesinė pareiga įrodyti aplinkybes apie nuosavybės teise turimą turtą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei jo realią (rinkos) vertę, kurios pakaktų atsakovo bylinėjimosi išlaidoms padengti (CPK 12 ir 178 str.). Todėl byloje nesant duomenų apie ieškovo turimų akcijų realią (rinkos) vertę bei nesant įrodymų apie kitą ieškovo turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys nepatvirtina, jog egzistuoja CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta išimtis, leidžianti netaikyti ieškovui pareigos užtikrinti atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp bylos šalių dėl ieškovo turto vertės nustatymo ir nepagrįstai akcijų nominalią vertę prilygino akcijų rinkos vertei (CPK 177-178 str.). Dėl šios priežasties laikytinas pagrįstu atsakovo atskirasis skundas dalyje, kur atsakovas teigia, jog ieškovo turimo turto Lietuvos Respublikoje nepakanka atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 12 str., 178 str., 794 str. 1 d. ir 2 d. 1 p.).

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su tais atsakovo atskirojo skundo argumentais, kuriais jis įrodinėja nepažeidęs CPK 794 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino reikalavimui dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo pareikšti. Minėto straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad pareikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi teisę ne vėliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aiškinant būtent CPK 794 straipsnio 3 dalyje pavartotos sąvokos „pirmasis procesinis veiksmas“ tikrąją esmę ir prasmę, yra konstatuota, kad šiuo atveju atsakovo pirmasis procesinis veiksmas reiškia procesinį veiksmą, atliekamą bylos nagrinėjimo metu pirmojoje instancijoje, kurio pagalba atsakovas suformuluoja bylai išnagrinėti iš esmės būtinus materialinius bei procesinius reikalavimus. Todėl tokiu atsakovo procesiniu veiksmu laikytinas atsakovo atsiliepimo į ieškinį pateikimas (CPK 142 str.). Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas nebus laikomas pažeidusiu CPK 794 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino reikalavimui dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo pareikšti, jei jis šį prašymą bus pateikęs ne vėliau kaip kartu su atsiliepimu į ieškinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-659/2006). Tuo tarpu toks atsakovo procesinis veiksmas kaip atskirojo skundo pateikimas ar prašymo išaiškinti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikimas, nebus laikomi pirmaisiais procesiniais veiksmais pagal CPK 794 straipsnio 3 dalį, nes šiuose procesiniuose dokumentuose yra keliami tokie procesinio pobūdžio klausimai, kurie nėra tiesiogiai susiję su atsakovo materialinių ir procesinių teisių įgyvendinimu, nagrinėjant bylą iš esmės pirmojoje instancijoje. Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo teisme buvo gautas 2013 m. gegužės 3 d. (b.l. 38), o teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo parengtas tik 2013 m. gegužės 17 d. (b.l. 111). Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas atskirajame skunde pagrįstai teigia, jog jis pateikė teismui prašymą dėl galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo nepažeisdamas CPK 794 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto termino.

19Įvertinus aukščiau išvardintas bylos faktines aplinkybes bei atsakovo ECAA Europe UAB atskirojo skundo argumentus, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė tarptautinio civilinio proceso normas, reglamentuojančias ieškovo pareigą užtikrinti atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Dėl šios priežasties skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovui East China Automobile Association Ltd nustatomas 15 darbo dienų terminas nuo šios nutarties priėmimo dienos 15 000 Lt užstatui į Šiaulių apygardos teismo pavedimo lėšų sąskaitą Nr. LT457300010002408047, esančią AB Swedbank, sumokėti, užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Ieškovui išaiškinama, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, teismas ieškinį paliks nenagrinėtą (CPK 795 str. 1 d.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti.

23Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd 15 darbo dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos 15 000 Lt užstatui į Šiaulių apygardos teismo pavedimo lėšų sąskaitą Nr. LT457300010002408047, esančią AB Swedbank, sumokėti, užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas.

24Jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, teismas ieškinį paliks nenagrinėtą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimų atsakovo... 6. Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su... 7. Atsakovas ECAA Europe UAB pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą East... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi netenkino atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas ECAA Europe UAB pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 14. CPK VII dalis „Tarptautinis civilinis procesas“ įtvirtina taisykles,... 15. Nagrinėjamu atveju atsakovas teigia, kad jo galimos bylinėjimosi išlaidos... 16. Be to, atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu... 17. Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, kuriais įrodinėjama ieškovo... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su tais atsakovo atskirojo skundo... 19. Įvertinus aukščiau išvardintas bylos faktines aplinkybes bei atsakovo ECAA... 20. Ieškovui išaiškinama, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti.... 23. Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd 15 darbo dienų... 24. Jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, teismas...