Byla e2-1530-236/2020
Dėl atsiliepimo priedų pripažinimo nevieša bylos medžiagos dalimi

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovių prašymas dėl atsiliepimo priedų pripažinimo nevieša bylos medžiagos dalimi,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teisme 2020 m. rugpjūčio 20 d. teisėjos rezoliucija priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vytrita“ ieškinys atsakovėms UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinei bendrovei (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

62.

7Atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Atsakovės atskirai nuo atsiliepimo pateikė atsiliepimo priedus Nr. 1–15 ir prašymą laikyti šiuos atsiliepimo priedus neviešais dėl juose esančios pirkimo laimėtojo konfidencialios, komercinės ir saugotinos informacijos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atsakovių UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymo dėl atsiliepimo priedų Nr. 1–15 pripažinimo nevieša bylos medžiagos dalimi netenkino.

114.

12Teismas nurodė, kad atsakovės apsiribojo formaliais argumentais, nekonkretizavo, kokia informacija pateiktuose dokumentuose yra komerciškai vertinga pirkimo laimėtojui ir gali suteikti pranašumą konkurentams jos atskleidimo atveju. Teismas pažymėjo, kad pats pirkimo laimėtojas prašymo bylos medžiagą pripažinti nevieša teismui nepateikė. Teismas sprendė, kad tai, jog pateikti įrodymai yra vidiniai dokumentai ir neskelbiami viešai, nesudaro pagrindo pripažinti dokumentuose esančią informaciją komercine paslaptimi. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovės, prašydamos apsaugoti informaciją, galimai sudarančią pirkimo laimėtojo komercinę paslaptį, nenurodė, kas iš dalyvaujančių byloje asmenų turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, kurioje pateikta komercinę paslaptį sudaranti informacija, daryti ir gauti bylos išrašus, gauti teismo sprendimo ar nutarties patvirtintą kopiją ir pan., be to, atsakovių prašymas pripažinti atsiliepimo priedus nevieša bylos dalimi negali būti patenkintas, nes įstatymas nenumato tokių priemonių taikymo civilinės bylos nagrinėjimo metu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 101 straipsnio 2 dalyje numatytas komercinės paslapties apsaugos priemones.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamos panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti atsiliepimo į ieškinį priedus Nr. 1–15 neviešais dėl juose esančios pirkimo laimėtojo konfidencialios, komercinės ir saugotinos informacijos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Teismas neįvertino, jog atsakovių pateikti dokumentai, kuriuos prašoma pripažinti nevieša bylos medžiaga, yra analogiški dokumentams, kuriuos kaip konfidencialius nurodė pirkimo laimėtojas – jungtinės veiklos dalyviai UAB „Skominta“ ir UAB „Vilniaus inžinerija“, kurie tik 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi į bylą buvo įtraukti kaip trečiasis asmuo.

185.2.

19Teismas neįvertino, kad jungtinės veiklos dalyvių UAB „Skominta“ ir UAB „Vilniaus inžinerija“ atsakovėms pateiktuose pasiūlymo įkainių pagrindimuose nurodytos kainų sudedamosios dalys įstatymo pagrindu laikytinos konfidencialia medžiaga.

205.3.

21Atsiliepimo priedai Nr. 2–8 ir Nr. 10–15 pripažintini komercine paslaptimi, nes yra konfidencialūs dėl juose esančių duomenų, kurie turėjo būti kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Teismui pateiktuose dokumentuose grindžiama konkrečių prekių ir paslaugų ar darbų kainodara, nuolaidų sistemos, teikti trečiųjų asmenų, nedalyvavusių pirkime, komerciniai pasiūlymai jungtinės veiklos dalyviams UAB „Skominta“ ir UAB „Vilniaus inžinerija“ dėl prekių / paslaugų ar darbų kainų, todėl akivaizdu, kad aptarti duomenys, atsižvelgiant į pirkimo stadiją, gali turėti įtakos ir kitų tiekėjų elgesiui pirkime tuo atveju, jeigu tokie duomenys būtų paviešinti.

225.4.

23Atsakovės tiek prašyme dėl priedų Nr. 1–15 pripažinimo konfidencialiais, tiek atsiliepime aiškiai nurodė, kokia informacija pateiktuose dokumentuose yra komerciškai vertinga bei gali sukelti pranašumą konkurentams jos atskleidimo atveju.

245.5.

25Konfidencialumo pareigos laikymasis yra viena iš pagrindinių priemonių užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją rinkoje, todėl tiekėjų pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą turi užtikrinti tiek perkančioji organizacija, tiek viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjantis teismas. CPK 101 str. 2 d. numato teisę pačiam teismui nustatyti konkrečius asmenis, turinčius teisę susipažinti su bylos medžiaga, kurioje pateikta komercinę paslaptį sudaranti informacija ar galimai komercinę paslaptį sudaranti informacija, kai yra teisinis pagrindas atskleisti komercinę paslaptį tam tikriems subjektams bylą nagrinėjant teisme.

266.

27Ieškovė UAB „Vytrita“ atsiliepime į UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime pritarė visiems skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartyje teismo išdėstytiems argumentams.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

307.

31Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK numatytais atvejais (t. y. kai tokia galimybė yra tiesiogiai nurodyta CPK); 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

328.

33Taigi, galimybė tarpines nutartis apskųsti atskirai nuo teismo sprendimo turi būti arba expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinta atskiruose CPK straipsniuose, arba pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą šis klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar tokia teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Toks aiškinimas grindžiamas logika, kad pagrindinis procesinis dokumentas, lemiantis šalių teises ir pareigas, yra teismo sprendimas, todėl būtent šis procesinis dokumentas yra skundžiamas apeliacine tvarka, o pirmosios instancijos teismo nutartimis dažniausiai sprendžiami klausimai, nesusiję su bylos išsprendimu iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-270-1075/2019).

349.

35Nagrinėjamu atveju apeliantės prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartį, kuria atsakovių atsiliepimo priedai Nr. 1–15 nepripažinti nevieša bylos medžiaga. Teismui bylos nagrinėjimo metu sprendžiant informacijos pripažinimo nevieša klausimą, taikytina CPK 10 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta asmens, teikiančio teismui dokumentus ar medžiagą, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, teisė prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Pažymėtina, kad įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, skųsti apeliacine tvarka. CPK 10 straipsnio 4 dalies norma yra susijusi su įrodymų, kurių pagrindu vertinamas ieškinio reikalavimų ir atsikirtimų į jį pagrįstumas, teikimu bei rungimosi principo ribojimu teismo nustatomoje apimtyje, todėl tokio pobūdžio nutartys neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui. Taigi tarpinė procesinė nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl bylos medžiagos (ne)pripažinimo nevieša, negali būti skundžiama apeliacine tvarka. Tai, kad tokios nutartys negali būti apeliacijos objektu ne kartą pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1710/2013; 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-764-943/2015; 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-736-180/2017; 2018 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-99-943/2018).

3610.

37CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis); šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

3811.

39Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties netenkinti atsakovių prašymo dėl atsiliepimo priedų pripažinimo nevieša bylos medžiaga, kuri negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas šioje byloje nutraukiamas (CPK 338 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

41Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovių... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teisme 2020 m. rugpjūčio 20 d. teisėjos rezoliucija... 6. 2.... 7. Atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atsakovių UAB... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad atsakovės apsiribojo formaliais argumentais,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos... 16. 5.1.... 17. Teismas neįvertino, jog atsakovių pateikti dokumentai, kuriuos prašoma... 18. 5.2.... 19. Teismas neįvertino, kad jungtinės veiklos dalyvių UAB „Skominta“ ir UAB... 20. 5.3.... 21. Atsiliepimo priedai Nr. 2–8 ir Nr. 10–15 pripažintini komercine... 22. 5.4.... 23. Atsakovės tiek prašyme dėl priedų Nr. 1–15 pripažinimo konfidencialiais,... 24. 5.5.... 25. Konfidencialumo pareigos laikymasis yra viena iš pagrindinių priemonių... 26. 6.... 27. Ieškovė UAB „Vytrita“ atsiliepime į UAB „Ignitis grupės paslaugų... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 30. 7.... 31. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo... 32. 8.... 33. Taigi, galimybė tarpines nutartis apskųsti atskirai nuo teismo sprendimo turi... 34. 9.... 35. Nagrinėjamu atveju apeliantės prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 36. 10.... 37. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 38. 11.... 39. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus,... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 41. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovių uždarosios akcinės...