Byla e2-928-126/2015
Dėl 40,74 Eur palūkanų, mokėtinų iki kredito grąžinimo termino, 521,22 Eur palūkanų, mokėtinų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei V. C

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 40,74 Eur palūkanų, mokėtinų iki kredito grąžinimo termino, 521,22 Eur palūkanų, mokėtinų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei V. C. ir

Nustatė

2Atsakovei V. C. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp ieškovo UAB „4finance“ ir atsakovės V. C. 2012-11-05 nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (b.l. 17-21), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 289,62 Eur /1000,00 Lt sumą 30 dienų terminui su 114.37% dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovė turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2012-11-10 atsakovė pateikė prašymą papildomai 144,81 Eur / 500,00 Lt kredito sumai 30 dienų terminui (b.l. 12-16), 2012-11-30 dieną dar pasipildė 144,81 Eur / 500,00 Lt suma (b.l. 7-11). Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė keletą kartų pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013-04-14 turėjo grąžinti ieškovui 579.24 Eur /2000.00 Lt skolos ir 40.74 Eur/140,67 Lt palūkanų (b.l. 23-24), tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. 579.24 Eur paskolos suma yra priteista iš atsakovės ieškovo naudai Rokiškio rajono apylinkės teismo įsakymu civ. byloje Nr. eL2-591-504/2015 (b.l. 4). Teismo nutartimi, toje pačioje civilinėje byloje eL2-591-504/2015 buvo nuspręsta nenagrinėti kreditoriaus prašymo priteisti palūkanas už tolimesnį naudojimąsi paskola suėjus paskolos grąžinimo terminui, todėl dėl palūkanų priteisimo ieškovas kreipiasi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 40,74 Eur palūkanų, mokėtinų iki kredito grąžinimo termino, 521,22 Eur palūkanų, mokėtinų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų ir vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) nuostatų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 40,74 Eur palūkanų, mokėtinų iki kredito grąžinimo termino, priteistina iš atsakovės ieškovo naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 521,22 Eur palūkanų, mokėtinų po kredito grąžinimo termino. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos.

8Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830) 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas nurodo, kad atsakovas privalo sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 199,90 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdamas kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-12-06 iki 2013-10-07, iš viso paskaičiuota 521,22 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog 521,22 Eur palūkanų suma, sudaranti beveik 90 proc. pagrindinės skolos sumos (579,24 Eur) yra neprotingai didelė, neatitinkanti šalių (kredito davėjo ir vartotojo fizinio asmens) interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Be to, pasinaudojus Teismų informacine sistema „Liteko“ matyti, kad pirmą kartą dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės V. C. ieškovas kreipėsi tik 2015-04-13. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdamas stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorius savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdamas šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Atsižvelgiant į negražintos kredito sumos ir prašomų priteisti palūkanų dydį, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 200 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015 m. birželio 26 d. iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Pateikdamas ieškinį, CPK nustatyta tvarka ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį -15 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

12Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

13Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš V. C., a.k. ( - ) 40,74 Eur(keturiasdešimt eurų 74 ct) palūkanų, mokėtinų iki kredito grąžinimo termino, 200 Eur (du šimtus eurų 00 centų) palūkanų už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. birželio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

17Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

18Atsakovė V. C. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai