Byla eA2-6261-577/2016
Dėl 484,66 Eur priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Medstatyba“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-3794-275/2015 pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“, trečiasis asmuo VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, dalyje dėl 484,66 Eur priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Medstatyba“ pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje e2-3794-275/2015 pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo (civilinės bylos numeris apeliacinėje instancijoje e2A-286-241/2016,) dalyje dėl 484,66 Eur skolos priteisimo ieškovui UAB „Versina“ iš atsakovo UAB „LitCon“. Nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2016-06-01 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2A-286-241/2016, motyvuojamojoje dalyje, pagrįsdamas 484,66 Eur priteisimą iš ieškovo atsakovui, tiesiogiai pasisakė dėl pareiškėjo teisių ir pareigų, nors pareiškėjas nebuvo įtrauktas į procesą. Pasak pareiškėjo, būtent pareiškėjas Jungtinės veiklos sutarties ir Projektavimo sutarties pagrindu atliko statybos projektavimo darbus ir buvo įsipareigojęs pateikti statybos leidimą statybos darbams atsakovui; šios aplinkybės tiek ieškovui, tiek atsakovui buvo žinomos. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, taip pažeisdamas pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, tai sudaro proceso atnaujinimo pagrindą pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p. Prašo šioje dalyje procesą atnaujinti; atnaujinus procesą Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-01 nutarties dalį dėl 484,66 Eur skolos priteisimo ieškovui UAB „Versina“ iš atsakovo UAB „LitCon“ panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo reikalavimą šioje dalyje atmesti. Taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas apie nutartį sužinojo 2016-07-21, pareiškėjo atstovei susipažinus su civilinės bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, dokumentais. Kadangi pareiškėjas kreipėsi su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo 2016-10-21, mano, kad CPK 368 str. 1 d. nustatyto trijų mėnesių termino nepraleido.

3Ieškovas „Versina“ prašo pareiškėjo prašymo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje buvo nagrinėjamas ginčas dėl ieškovo ir atsakovo tarpusavio sutartimis prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir tai niekaip nesukūrė, nepakeitė ir (ar) nepanaikino UAB „Medstatyba“ materialinių teisių ir (ar) pareigų. Pažymėjo, jog pareiškėjui UAB „Medstatyba“ buvo žinoma apie ginčą ir nagrinėjamą bylą; bylos nagrinėjimo metu UAB „Medstatyba“ vadovas V. S. atsakovo iniciatyva teikė paaiškinimus dėl pavėluotų projektavimo darbų, todėl, pareiškėjas manydamas, kad bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms, galėjo teikti prašymą dėl jo įtraukimo į bylos nagrinėjimą, tačiau to nepadarė. Mano, kad pareiškėjas turėjo pagrindą veikti pagal CPK 368 str. 1 d. taisykles ir laiku, t.y. iki 2016-09-01 pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

4Atsakovas UAB „LitCon“ prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 dalis numato, kad išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai.

6Teismas nenustatė, kad būtų praleistas prašymo padavimo terminas, todėl pasisako dėl CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų buvimo.

7Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytą pagrindą, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai ir laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 28342/95; 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 48553/99); kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; kt.), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

8Civilinės bylos Nr. e2-3794-275/2015 duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „LitCon“ laimėjo trečiojo asmens VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės paskelbtą viešąjį pirkimą projektui „VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir 2012 m. birželio 13 d. su trečiuoju asmeniu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P75/12. Rangos darbams atlikti atsakovė pasitelkė ieškovę UAB Versina“, su kuria 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarė tiekimo ir statybos rangos (subrangos) sutartį Nr. 8195-120823/3. Subrangos sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti statybos rangos darbų projektavimo darbus, numatytus subrangos sutartyje, o ieškovė įsipareigojo atlikti subrangos sutartyje numatytus statybos darbus, rekonstruojant ligoninės operacinį bloką.

9Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „LitCon“ 615 145,99 Eur skolos už atliktus darbus, 3 779,83 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylos nagrinėjimo metu atsakovui dalį skolos sumokėjus, ieškovas atsisakė 2 761,88 Eur skolos reikalavimo, todėl Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 7 d. nutartimi šioje dalyje bylą nutraukė. Atsakovas pareiškė priešieškinį kuriuo prašė pripažinti ieškovo 2014 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 19 niekiniu ir negaliojančiu ir konstatuoti, kad šio akto pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. SIN 1400497 ir pažyma Nr. 19 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę yra negaliojančios. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies - priteisė ieškovui iš atsakovo 5 486,92 Eur skolos, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-01-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 115 Eur bylinėjimosi išlaidų; atsakovo priešieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą pakeitė; ieškovo ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 612 022,76 Eur skolos, 3 779,83 Eur delspinigių, 8,05 procentų metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. vasario 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 5 468 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė. Atsakovo priešieškinį atmetė. Taip pat teismas paskirstė šalims bylinėjimosi išlaidas.

10Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu, teigdamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016m. birželio 1d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-3794-275/2015 pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo (civilinės bylos numeris apeliacinėje instancijoje e2A-286-241/2016) tiesiogiai pasisakė dėl jo teisių ir pareigų, t. y. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad: „Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė neįrodė ieškovės prievolės netinkamo vykdymo fakto. Ieškovė atsikirto į atsakovės 2010 m. balandžio 4 d. raštą 2014 m. balandžio 11 d. raštu Nr. S-319, kuriame nurodė, kad atsilikimas nuo veiklos grafiko atsirado ne dėl ieškovės vėluojamų atlikti darbų, o dėl nuo atsakovės priklausančių aplinkybių, kadangi statybos projektavimo darbų ieškovė neatlieka ir pareikalavo atsiskaityti už ieškovės atliktus darbus iki 2014 m. balandžio 16 d. Ieškovės teigimu, atsakovė daugiau kaip septynis mėnesius vėlavo įvykdyti vieną iš savo pareigų - pateikti statinio projektą ir leidimą statybos darbams. Šiuos statybos dokumentus atsakovė privalėjo pateikti 2013 m. kovo 15 d., tačiau jie buvo pateikti tik 2013 m. lapkričio mėnesį. Šios atsakovės pareigos neįvykdymas turėjo tiesioginę įtaką ieškovės galimybėms laiku pradėti statybos darbus. Po šio ieškovės rašto atsakovė 2014 m. gegužės 12 d. ir 13 d. dienomis atsiskaitė už atliktus darbus, vadinasi, sutiko su ieškovės atsikirtimais, kad dėl atsilikimo nuo darbų grafiko yra pačios atsakovės kaltė ir pripažino, kad neturi teisės taikyti sutarties 9.5.2 punkte numatyto sulaikymo. CK 6.206 straipsnyje įtvirtina, kad viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė neįrodė turinti teisę pasinaudoti sulaikymo teise, todėl nepagristi atsakovės apeliacinio skundo argumentai, kad ji neturėjo pareigos mokėti priteistą 484,66 Eur skolą.“

11Atkreiptinas dėmesys, jog galimybė paduoti prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu siejama tik su tikėtina aplinkybe, kad prašantis atnaujinti procesą asmuo yra tinkamas kreipimosi su šiuo prašymu subjektas, todėl spręsdamas dėl prašymo priėmimo teismas nesprendžia, ar asmuo, padavęs prašymą šio straipsnio 1 d. 7 p. pagrindu, yra tinkamas pareiškėjas, t.y. asmuo, turintis teisę kreiptis į teismą nurodytu pagrindu. Faktinis asmens tinkamumas nustatomas sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo.

12Visų pirma, pažymėtina, jog remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo, pagrindas procesui atnaujinti civilinėje byloje dėl to, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Sprendimo byloje, į kurios nagrinėjimą neįtraukti suinteresuotumą bylos baigtimi turintys asmenys, priėmimas savaime nėra pagrindas atnaujinti procesą. Toks pagrindas atsirastų, kai sprendime būtų tiesiogiai pasisakyta dėl neįtrauktų asmenų teisių ir (ar) pareigų arba juo būtų pažeidžiamos asmens teisės ir (ar) teisėti interesai.

13Pareiškėjas nurodo, kad jis yra 2011-01-31 Jungtinės veiklos sutarties, kuria partnerių (UAB „Medstatyba“, UAB LitCon“ (buvęs pavadinimas UAB „Pireka“), ir UAB „Dailista“) buvo sutarta dalyvauti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės supaprastintame atvirame konkurse, dalyvis; laimėjus konkursą tarp atsakovo ir pareiškėjo 2012-07-23 buvo sudaryta Projektavimo sutartis, kuri detalizavo atsakovo ir pareiškėjo tarpusavio įsipareigojimus įgyvendinant Jungtinės veiklos sutartį. Įvertinus tai, kad atsakovas UAB „LitCon“ nei Jungtinės veiklos sutartimi, nei Projektavimo sutartimi nebuvo įsipareigojęs atlikti projektavimo darbus, pasak pareiškėjo, Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė būtent dėl pareiškėjo teisių ir pareigų. Tačiau su tokiais pareiškėjo argumentais sutikti negalima.

14Visų pirma akcentuotina tai, kad byloje, kurioje pareiškėjas prašo atnaujinti procesą buvo nagrinėjamas tarp ieškovo ir atsakovo kilęs teisinis ginčas dėl skolos už atliktus rangos darbus pagal tarp ieškovo ir atsakovo 2012 m. birželio 13 d. sudarytą statybos rangos darbų atlikimo sutartį Nr. P75/12. Pagal šią sutartį, atsakovas įsipareigojo pateikti ieškovui statinio projektą ir statybos darbus leidžiantį dokumentą, o ieškovas pagal šiuos dokumentus įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus (2012 m. birželio 13 d. sutarties 1.1 p.). Pareiškėjas nėra šios sutarties šalis ir neturėjo jokių pareigų ar teisių ieškovo atžvilgiu. Ieškovo ir pareiškėjo nesiejo jokie sutartiniai santykiai ir jokių teisių ar pareigų susijusių su ginčo dalyku (t.y. atsakovo skola ieškovui) pareiškėjas neturi. Išnagrinėtam ginčui neturi jokios reikšmės, kokių teisinių santykių pagrindu atsakovas pasitelkė pareiškėją statinio statybos projektui parengti ir/ar statybos leidimui gauti, tam, kad jį galėtų pateikti ieškovui. Už šio asmens veiksmus atsakovas prieš ieškovą atsako kaip už savo veiksmus, o atsakovo ir pareiškėjo sutartiniuose santykiuose (Jungtinės veiklos sutartis, Projektavimo sutartis) nedalyvaujantis ieškovas tokiuose santykiuose neturi jokių priešpriešinių teisių ar pareigų. Todėl vien jau dėl to, nagrinėjamu atveju, spręsti dėl pareiškėjo teisių ar interesų pažeidimo neįtraukus jo į bylos nagrinėjimą, nėra pagrindo. Be to, pareiškėjas nenurodė materialiosios teisės norma pagrįsto konkrečios teisės ar įstatymo saugomo intereso, dėl kurių teismas nusprendė jo neįtraukęs į procesą, taip pat nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti dėl pareiškėjo dalyvavimo įtakos šalių susiklosčiusiems materialiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Iš esmės pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo kelia įrodymų netinkamo vertinimo klausimą ir siekia, jog iš naujo būtų nustatytos aplinkybės. Kita vertus, pareiškėjas ir nenurodo, dėl kokių konkrečiai jo teisių ir pareigų pasisakyta minimuose teismo procesinėse sprendimuose, kokias teises ir pareigas teismo sprendimai jam sukuria; pareiškėjo tvirtinimas, kad teismai pasisakė dėl jo materialiųjų teisių ir pareigų, yra abstraktus ir absoliučiai nepagrįstas. Teismo vertinimu, pareiškėjo teiginiai nesudaro pagrindo išvadai, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, galėtų būti kitaip nuspręsta dėl bylos dalyvių teisių ir pareigų. Pažymėtina ir tai, kad ginčo bylos nagrinėjimo metu, UAB „Medstatyba“ atstovas davė paaiškinimus, kas suponuoja išvadą, kad pareiškėjas žinojo apie nagrinėjamą ginčą, tačiau duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas kaip suinteresuotas asmuo, pageidavo įstoti į aptariamos bylos nagrinėjimą, nėra. Taigi, apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjas nepagrindė sąlygų, būtinų procesui CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu atnaujinti, ir prašyme nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje; nenustačius pareiškėjo faktinio tinkamumo, spręstina, jog pareiškėjas negali būti laikomas asmeniu, turinčiu teisę kreiptis į teismą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 365–371 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pareiškėjo UAB „Medstatyba“ 2016 m. spalio 20 d. prašymą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai