Byla 2A-631-125/2014
Dėl nepagrįstai išreikalautų lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo N. T., ir atsakovės AB „Klaipėdos energija“ (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Alonos Romanovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1869-328/2013 pagal ieškovės V. S. ieškinį atsakovei AB „Klaipėdos energija“ dėl nepagrįstai išreikalautų lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo N. T., ir atsakovės AB „Klaipėdos energija“ (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė 2013-01-11 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė priteisti iš atsakovės 883,33 Lt nepagrįstai išreikalautų lėšų, procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Teismui nustačius kliūtis bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, ieškovei primokėjus trūkstamą žyminio mokesčio dalį, byla nagrinėtina pagal ginčo teisenos taisykles. Savo reikalavimo pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, jog 2007-02-07 įsigijo administracinės paskirties patalpą, kurios bendras plotas 43,95 kv. m, unikalus Nr. ( - ), kurios adresas ( - ). Tarp šilumos tiekėjos AB „Klaipėdos energija” ir V. S. sudaryta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SV0000497, kuria atsakovė įsipareigojo tiekti šilumą, apskaičiuoti nustatyta tvarka mokesčius už suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti, vandeniui pašildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti pagal galiojantį Komisijos rekomenduotą Klaipėdos m. DNSB „Dvyniai“ pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą Nr. 7, patvirtintą 2007-02-19 nutarimu Nr. 03-14, o ieškovė įsipareigojo sumokėti tiekėjui pagal gautą sąskaitą už sunaudotą šilumą. Atsakovė netinkamai vykdė sutarties sąlygas, kadangi atsakovė pateikdama ieškovei PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas taikė ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41 patvirtintą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5.Taikant šį metodą už ( - ), pastate esančių bendrojo naudojimo patalpų šildymą pastato savininkai mokėjo du kartus, kadangi minėtos patalpos patenka į plotą, kur šiluma apskaitoma pagal individualų šilumos apskaitos įrenginį. 2012-02-06 ir 2012-05-14 ieškovė kreipėsi į atsakovę nurodydama galimus pažeidimus. Nuo 2012 m. vasario mėnesio atsakovės pateikiamose sąskaitose faktūrose nėra reikalavimo mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą. 2012-07-31 ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimo. 2012-08-22 gautas atsakovės atsakymas, kuriuo atsakovė atsisakė grąžinti sumokėtą sumą (t. 1, b. l. 3–5).

4Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog su ieškove sutartis sudaryta 2007-04-18, o 2007-06-15 išleistas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos kiekio ir vartojimo taisyklių patvirtinimo”, pakeitimo, jo 59.2 p. buvo nustatyta Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 taikymas su kitai metodais, jei dalis patalpų teisėtai atjungtos nuo namo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu. Dėl šios priežasties metodas nebuvo įtrauktas į sutartį sudarytą su ieškove. Šilumos priskyrimo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti teisiniai pagrindai išdėstyti Civilinio kodekso 4.76 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme. Kontrolinio skaitiklio šildymui, įrengto ( - ), šilumos suvartojimo rodmenys nėra atidalijami ir ieškovei neskaičiuojami, todėl nėra jokio dvigubo apmokestinimo už šilumos energiją (t. 1, b. l. 71–74).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-04 sprendimu ieškinį tenkino; nusprendė priteisti iš atsakovės AB „Klaipėdos energija“ 883,33 Lt nepagrįstai išreikalautų lėšų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72 Lt žyminį mokestį. Nurodė, jog atsakovė taikydama ieškovei metodą Nr. 5, turėjo pareigą sudaryti sutarties pakeitimą ar papildymą, kadangi ieškovė, kaip vartotoja turi teisę būti informuota, už kokią dalį bendrojo naudojimo patalpų šildymo, ji turi pareigą sumokėti.

6Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-04 sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ne savo iniciatyva, o pasikeitusiais teisės aktais atsakovė privalėjo pradėti taikyti Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5.

7Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą, juo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-04 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog ginčo nagrinėjimas neatsiejamai susijęs su sutarties taikymo klausimo sprendimu. Tikina, kad ginčas kilo iš netinkamo atsakovės sutarties sąlygų vykdymo. Pažymi, kad apylinkės teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, yra patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

10Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė 2007-02-07 įsigijo administracinės paskirties patalpą, kurios bendras plotas 43,95 kv. m, unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ). Tarp šilumos tiekėjos AB „Klaipėdos energija” ir V. S. buvo sudaryta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SV0000497, kuria atsakovė įsipareigojo tiekti šilumą, apskaičiuoti nustatyta tvarka mokesčius už suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti, vandeniui pašildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti pagal galiojantį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotą Klaipėdos m. DNSB „Dvyniai“ pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą Nr. 7, patvirtintą 2007-02-19 nutarimu Nr. 03-14, o ieškovė įsipareigojo sumokėti tiekėjui pagal gautą sąskaitą už sunaudotą šilumą. Atsakovė ieškovei teikė PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas, taikydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41, patvirtintą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (t. 1, b. l. 7–10, 26–57).

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo analizė leidžia teigti, kad šioje civilinėje byloje įvykusio ginčo išvada buvo padaryta remiantis vieninteliu argumentu, būtent tuo, kad atsakovė, taikydama ieškovei Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5, turėjo pareigą sudaryti sutarties pakeitimą ar papildymą, kadangi ieškovė, kaip vartotoja turi teisę būti informuota, už kokią dalį bendrojo naudojimo patalpų šildymo, ji turi pareigą sumokėti.

12Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalis numato, kad, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

13Kaip jau anksčiau minėta, 2007 m. balandžio 18 d. su ieškove buvo sudaryta „Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo“ sutartis Nr. SV0000497 patalpų, esančių ( - ), šildymui. Sutarties 7.1.3. punkte bendrojo naudojimo patalpų šildymas atskirai nebuvo aptartas.

14Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu yra tai, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2007 m. birželio 15 d. priėmė įsakymą Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, jo 59.2 punkte buvo numatyta Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 taikymas kartu su kitais metodais, jeigu dalis patalpų teisėtai atjungtos nuo namo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu. Pabrėžtina, kad Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su patalpų savininke V. S. sudaryta 2007 m. balandžio mėnesį, todėl akivaizdu, jog į sutartį šio metodo taikymas negalėjo būti įtrauktas. Taigi, ne savo iniciatyva, o vadovaudamasi teisės aktų pakeitimais AB „Klaipėdos energija“ privalėjo nuo 2007 m. spalio mėnesio daugiabučiuose namuose ( - ), ( - )ir pastate ( - ), pradėti taikyti Šilumos šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5. Iš šilumos kiekio šildymui, kaip teigia atsakovė, dalis šilumos priskirta atsijungusiems nuo centralizuoto šildymo sistemos butams ( - )namo butams ( - ) ir ( - ), kaip šiluma bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Pabrėžtina, kad sutartyje numatytas šilumos kiekio paskirstymo metodas Nr. 7 taikytinas tuo laiku ir tik tuo atveju, kai tai dienai labiausiai atitiko pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Atskirai pažymėtina, kad visų anksčiau paminėtų namų savininkai nėra pasirinkę šilumos paskirstymo metodo.

15Atmestinas šiuo klausimu ieškovės argumentas, kad apeliantės išdėstytas ir teisėjų kolegijos pateiktas minėtas reglamentavimas neatitinka tikrovės, kadangi, anot ieškovės, Šilumos šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5 patvirtintas 2005-07-22, t. y. dar iki sutarties su ieškove sudarymo. Šiuo atveju sutiktina, kad minėtas metodas Nr. 5 buvo patvirtintas 2005-07-22, tačiau jo taikymas aktualiam šios bylos nagrinėjimui buvo nustatytas kaip anksčiau minėta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu.

16Akcentuotina, jog pasikeitus teisiniam reglamentavimui atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitas faktūras, jose buvo informacija ir kainos, atitinkančios aktualų teisinį situacijos reguliavimą (t. 1, b. l. 24–25, 26–57). Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgdama į PVM sąskaitose esančią informaciją apie šilumos kiekius, patalpų plotus ir kitas dedamąsias ieškovė už atsakovės teiktas paslaugas sumokėjo.

17Apibendrinus išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį dėl to, kad atsakovė nepakeitė ar nepapildė sutarties ir taikė Šilumos šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5, yra nepakankamas pagrindas. Teismas iš viso nenagrinėjo teisės aktų reglamentavimo pasikeitimo įtakos šalių sutarties modifikavimui, vykdymui, apsiribojo vien šio fakto konstatavimu. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir kitų reikšmingų su bylą susijusių aplinkybių: šilumos energijos tiekimo ypatumų, netipinės šilumos ir karšto vandens tiekimo bei šilumos apskaitos sistemos, vartotojų galimybės organizuoti kitą šilumos paskirstymo metodą, šilumos paskirstymo metodo (ne)keitimo įtakos ( - ), ( - ) bei ( - ) butų ir patalpų savininkų teisėms ir pareigoms.

18Teisėjų kolegija vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimą, mano, kad teismas neišanalizavo reikšmingų ir sprendimo teisėtumui įtakojančių aplinkybių ir į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, tai reiškia, kad apylinkės teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose ne kartą pateiktas išaiškinimas, jog tokiu atveju, kai dėl tirtinų aplinkybių pobūdžio yra pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme būtų nagrinėjama beveik visa apimtimi ir naujais aspektais, tai reikštų, kad būtų pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; etc.).

20Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reguliavimui apylinkės teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

21Kadangi byla grąžintina apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų klausimas nespręstinas (CPK 93 straipsnis).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė 2013-01-11 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, jog su... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-04 sprendimu ieškinį tenkino;... 6. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti... 7. Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą, juo prašo Klaipėdos miesto... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 10. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė 2007-02-07 įsigijo... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo analizė leidžia teigti, kad šioje... 12. Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12... 13. Kaip jau anksčiau minėta, 2007 m. balandžio 18 d. su ieškove buvo sudaryta... 14. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu yra tai, jog Lietuvos Respublikos... 15. Atmestinas šiuo klausimu ieškovės argumentas, kad apeliantės išdėstytas... 16. Akcentuotina, jog pasikeitus teisiniam reglamentavimui atsakovė pateikė... 17. Apibendrinus išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad pirmosios... 18. Teisėjų kolegija vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimą, mano,... 19. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reguliavimui apylinkės teismo... 21. Kadangi byla grąžintina apylinkės teismui nagrinėti iš naujo,... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą...