Byla 2-1729-514/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ADB „ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovams E. R. ir R. R. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 568,29 Lt žalos atlyginimo subrogacijos tvarka, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2011-12-07 ieškovas su draudėja D. P. sudarė draudimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kuria buvo apdraustas turtas adresu ( - ), Plungėje. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjai nuostolius, kuriuos draudėja patyrė dėl 2012-02-08 atsakovams priklausančiame bute ( - ), Plungėje, įvykusios vandentiekio avarijos, kurios metu vanduo prasiskverbė į draudėjai priklausančias patalpas ir sugadino apdraustą turtą – vidaus apdailą. Draudimo išmoka dėl šio įvykio sudarė 580 Lt. Ieškovui, išmokėjusiam draudimo išmoką, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už žalą asmenų – patalpų savininkų (atsakovų). Ieškovo reikalaujama priteisti iš atsakovų suma – 568,29 Lt (draudimo išmoka atskaičius 6,4 proc. nusidėvėjimą).

3Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2012-11-05 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuoti atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-12-07 ieškovas su draudėja D. P. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį (Draudimo liudijimo Nr. ( - )), kuria laikotarpiui nuo 2010-02-05 iki 2028-02-05 buvo apdraustas turtas: butas, esantis ( - ), Plungėje. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (2012-02-10 pranešimo apie žalą Nr. 18872-0301 2-001 bei 2012-02-10 defektinio akto) matyti, kad draudimo galiojimo laikotarpiu 2012-02-08 dieną buvo aplietas apdraustasis butas, sugadintas apdraustas turtas – vidaus apdaila, žala padaryta dėl bute, ( - ), Plungėje, trūkusio radiatoriaus. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad buto, ( - ), Plungėje, savininkai yra atsakovai. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas 2012-09-20 pavedimu Nr. HAN-072833 išmokėjo draudėjai D. P. 580 Lt draudimo išmoką, kuri atskaičius 6,4 proc. nusidėvėjimą sudaro 568,29 Lt (eksperto J. J. pastato nusidėvėjimo apskaičiavimas 2012-02-08).

6Pagal CK 6.1015 str., draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė (regreso tvarka) reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. LR CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.248 str. 3 d. numatyta, jog laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006). Asmenys, valdydami ir naudodami nekilnojamąjį turtą, turi pareigą rūpintis, kad naudojimasis šiuo turtu nepadarytų žalos kitiems asmenims, ir būtent toks asmens elgesys atitiktų apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio standartą. Užpylus apdraustąjį butą vandeniu ir sugadinus apdraustąjį turtą, atsakovai, kaip virš apdraustojo buto esančių patalpų savininkai, nesielgė rūpestingai ir apdairiai, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, nesugebėjo naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (CK 6.266 str., 6.270 str. 1 d.). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str.). Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Padaryti nuostoliai turi būti visiškai atlyginami (CK 6.251 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.266 str., žalą, padarytą dėl įrenginių trūkumų, privalo atlyginti jų savininkas (valdytojas). Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas) (CK 6.266 str. 1 d., 2 d.). Kadangi atsakovai, būdami buto, ( - ), Plungėje, savininkais pažeidė pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai, kad nebūtų padaryta žala trečiojo asmens turtui, ieškinyje nurodytas butas, esantis ( - ), Plungėje, buvo aplietas iš atsakovų buto, ( - ), Plungėje, atsakovai šią aplinkybę paneigiančių ar žalos atlyginimą patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, todėl iš atsakovų ieškovui priteistina 568,29 Lt nuostoliams atlyginti subrogacijos tvarka už trečiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką.

7Atsakovai vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

8CK 6.279 str. 1 d. nustato, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai. Vadovaujantis minėta įstatymo nuostata, atsakovai dalyje dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka ir 5 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo ieškovui atsako solidariai.

9Kadangi CPK VIII skyriaus normose, reglamentuojančiose teismo išlaidas, solidari prievolė atlyginti bylinėjimosi išlaidas nenumatyta, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos remiantis dalinės atsakomybės principu – patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 71 Lt žyminio mokesčio, 5,80 Lt užmokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašus, 3 Lt užmokesčio už Nekilnojamojo turto regreso centrinio banko išrašą, iš viso 79,80 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 – 286 str.,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti solidariai iš E. R. ir R. R. 568,29 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 29 ct) prievolei įvykdyti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ADB „ERGO Lietuva“.

13Priteisti lygiomis dalimis iš E. R. ir R. R. 79,80 Lt (septyniasdešimt devynis litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų ADB „ERGO Lietuva“.

14Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai