Byla 2A-290-259/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Jolitos Cirulienės, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai” atstovei Jolantai Jankauskienei, atsakovo K. B. IĮ atstovams K. B. ir advokatui Egidijui Milašiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo K. B. IĮ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-2260-435/2008 pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai” ieškinį atsakovui K. B. IĮ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai” ieškiniu (b.l.3, patikslintas ieškinys b.l.85-86) prašė priteisti iš atsakovo K. B. IĮ 14 584,95 Lt žalai atlyginti ir 437,55Lt teismo išlaidų.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. spalio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 12 762,51 Lt žalai atlyginti, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2006-07-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 382,86 Lt žyminio mokesčio ir 1 832,34 Lt ekspertizės išlaidų, taip pat priteisė valstybei iš atsakovo 18,73 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o iš ieškovo - 2,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

4Spręsdamas ieškovo reikalavimo pagrįstumo klausimą, teismas nustatė, kad pagal 1996-01-23 tarp šalių sudarytos elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 2 p. šalys įsipareigoja vadovautis Elektros energijos vartojimo taisyklėmis. Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 62 p. numato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Teismas nustatė, kad atsakovo įmonėje darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, išskyrus patį savininką, nėra (b.l.39). Kadangi pas atsakovą patikrinimo metu buvo rastos suklastotos elektros skaitiklio gaubto plombos, todėl teismas sprendė, kad ieškovas pagrįstai nustatė neteisėto elektros energijos naudojimo faktą, o nustačius neteisėto elektros energijos naudojimo faktą ir vadovaujantis Taisyklių 93 punktu, ieškovas turėjo pagrindą ir teisę perskaičiuoti atsakovo suvartotos elektros energijos kiekį Taisyklių 96.5 punkto nustatyta tvarka. Teismas nurodė, jog nustačius, kad elektros skaitiklio gaubto tiekėjo ir metrologinės plombos buvo pažeistos, o skaičiavimo mechanizmas priverstinai sukinėjamas, atsakovo kaltė yra preziumuojama, dėl ko atsakovui tenka pareiga pateikti įrodymus, paneigiančius jo kaltę (CPK 12 str., 178 str.). Teismas konstatavo, kad tokių įrodymų atsakovas nepateikė. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, jog esant suklastotoms elektros skaitiklio gaubto plomboms, o tiekėjo plombai esant nepažeistai, priėjimas prie skaitiklio yra neįmanomas, kas reiškia, kad atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Teismas sprendė, jog ši atsakovo nurodyta aplinkybė nepaneigia fakto, kad pažeistos 3 plombos, kuriomis buvo užplombuotas atsakovo elektros skaitiklio gaubto plombos, ir pašaliniu įrankiu priverstinai buvo persukami elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai.

5Spręsdamas ieškovui iš atsakovo priteistinos žalos dydžio klausimą, teismas nustatė, kad Elektros energijos vartojimo taisyklių 96.5 p. 1 d. ir 2 d. skiria elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimus į matomus ir slapto pobūdžio, ir atitinkamai numato skirtingus vartotojo suvartotos elektros energijos kiekio laikotarpius. Įvertinęs pažeidimus, nustatytus Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 003897 bei ekspertizės akte, teismas konstatavo, jog šiuo atveju pažeidimai negali būti įvertinti kaip slapto pobūdžio, todėl sprendė, kad suvartotos elektros energijos kiekio laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas nuo operatoriaus atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, t.y. nuo 2005-04-07. Todėl teismas akte (b.l.12) nurodytų dienų skaičių sumažino iki 226, ir, nustatęs, kad pagal atsakovo įmonei paskaičiuotas 200 kWh išnaudojimas per dieną, sunaudotos kWh sumą mažintino iki 45 200 kwh, o ieškovui priteistinos žalos dydį – iki 12 927,20 Lt. Nustatęs, kad atsakovas per skaičiuojamąjį laikotarpį sumokėjo už 7 678 kWh, teismas konstatavo, jog jam liko sumokėti už 37 522 kWh, kas sudaro 10 731,29 Lt (ši suma su PVM mokesčiu sudaro 12 662,87 Lt). Pridėjęs išlaidas už elektros apskaitos prietaiso pakeitimo darbus ir remonto kainą, teismas nurodė, jog bendra ieškovui priteistina suma sudaro 12 762,51 Lt.

6Apeliaciniu skundu (b.l.157-158) atsakovas K. B. IĮ nesutiko su teismo sprendimu, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Netenkinus šio reikalavimo, atsakovas prašė panaikinti teismo sprendimą dalyje dėl 1 931,58 Lt PVM mokesčio iš atsakovo priteisimo ir priimti naują sprendimą- ieškovo ieškinį dalyje dėl 1931,58 Lt PVM mokesčio iš atsakovo priteisimo atmesti kaip nepagrįstą, taip pat priteisti atsakovui iš ieškovo 200 Lt žyminį mokestį, 2 Lt banko mokestį už žyminio mokesčio pavedimą ir atsakovo išlaidas už advokato teisinę pagalbą, dėl šių motyvų:

71) teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentą, kad esant suklastotoms elektros skaitiklio gaubto plomboms, o tiekėjo plombai esant nepažeistai, priėjimas prie skaitiklio yra neįmanomas, kas reiškia, kad atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos 2006-09-01 rašte Nr. 17.1.8(2)-182 (b.l.56-57) pažymėjo, kad 2006-08-17 apžiūrėjus atsakovo dirbtuvių įvadinį apskaitos skydą, nustatyta, kad nenuėmus tiekėjo plombos nuo elektros apskaitos skydo vidinio apsauginio dangčio arba nepažeidus skydo konstrukcijos, negalima suklastoti elektros skaitiklio gaubto plombų ir kadangi 2006-03-02 patikrinimo metu tiekėjo plomba ant elektros apskaitos skydo vidinio apsauginio dangčio rasta nepažeista ir nepažeista skydo konstrukcija, galima teigti, kad ši plomba pažeista anksčiau, ir tiekėjo darbuotojas, dėl slapto pažeidimo pobūdžio, pažeidimo nepastebėjo 2005-04-07 (turi būti 2005-04-06 - Inspekcijos klaida) tikrinimo ar ankstesnių patikrinimų metu. Todėl darytina išvada, kad ieškovo 2006-03-02 nustatyti atsakovo el. skaitiklio gaubto plombų pažeidimai negalėjo būti padaryti nuo 2005-04-06 (paskutinis patikrinimas prieš 2006-03-02 patikrinimą) iki 2006-03-02. Jei 2006-03-02 buvo nustatyta, kad suklastotos el. skaitiklio gaubto plombos, 2005-04-06 patikrinimo metu el. skaitiklio gaubto plombos, o galbūt ir tiekėjo plomba, jau turėjo būti pažeistos. Tačiau, po 2005-04-06 patikrinimo (b.l.61) ieškovo darbuotojai nurodė, kad apskaita veikė teisingai ir jokių pažeidimų nenustatyta. Todėl galimi du situacijos variantai: pirma, 2005-04-06 patikrinimo metu el. skaitiklio gaubto plombos nebuvo pažeistos - tokiu atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas laikotarpyje nuo 2005-04-06 iki 2006-03-02 atliko neteisėtus veiksmus ir privalo atlyginti žalą; antra, ieškovo atsakingi darbuotojai 2005-04-06 patikrinimo metu nepastebėjo, kad el. skaitiklio gaubto plombos, o galbūt ir tiekėjo plomba jau yra pažeistos. Po šio patikrinimo ieškovo darbuotojai paliko nepažeistą tiekėjo plombą. Atkreiptinas dėmesys, jog pareigą nepažeisti sutarties ir laikytis taisyklių turi ne tik atsakovas, bet ir ieškovas, kuris, vadovaujantis CK 6.38 str. 2 d., privalo veikti pagal jo profesinei veiklai keliamus reikalavimus. Jei ieškovo darbuotojai 2005-04-06 patikrinimo metu nesugebėjo pastebėti visiškai neslapto pobūdžio, akivaizdžių pažeidimų, iškyla klausimas, kada šie el. skaitiklio pažeidimai iš viso galėjo būti padaryti. Šioje situacijoje jokiais argumentais nepaneigiama prielaida, kad 2006-03-02 ieškovo nustatyti pažeidimai buvo el. skaitiklyje nuo pat pradžių ieškovui jį sumontavus pas atsakovą. Atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, el. skaitiklio plombų neklastojo. Iš byloje esančių įrodymų visumos nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad el. skaitiklis buvo pažeistas jį naudojant būtent atsakovui;

82) teismas priteisė iš atsakovo 1 931,58 Lt PVM mokesčio, visiškai nepasisakydamas dėl atsakovo atsiliepime išdėstytų argumentų dėl šio mokesčio nepriteisimo. Skaičiuoti PVM mokestį šioje situacijoje nėra teisinio pagrindo. Vadovaujantis Taisyklių 93 p., surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas - tai pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą. Kad ieškovo perskaičiuota suma yra būtent žala, patvirtina ir kiti Taisyklių punktai (94 p., 95 p.). Tai, kad žalos dydis paskaičiuojamas pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių, esmės nekeičia, nes tai tik mechanizmas žalos dydžiui apskaičiuoti. LAT yra nurodęs, kad šis Taisyklėse nustatytas padarytos žalos dydžio apskaičiavimo principas apima pilnutinės - realiai padarytos žalos atlyginimą bei papildomai nustato ir baudinio pobūdžio sankciją, kuri galima ir civiliniuose teisiniuose santykiuose (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-930/2001). Taigi, tai ne tik žala, bet dar ir baudinio pobūdžio sankcija. PVM įstatymo 3 str. nustato PVM objektus. Šiame straipsnyje žala, kaip PVM objektas, nėra nurodyta, todėl ieškovo reikalavimas priteisti PVM mokestį negalėjo būti tenkinamas.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l.169-171) ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai” su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

101) teismas pagrįstai nusprendė dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Taigi, ši nuostata, nustačius, kad elektros skaitiklio gaubto tiekėjo ir metrologinės plombos buvo suklastotos (pažeistos), o skaičiavimo mechanizmas buvo privestinai sukinėjamas, preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (LAT 2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; LAT 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005). Atsakovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl jo argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo, nepagrįsti. LAT šios kategorijos bylose yra pažymėjęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, o svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standartų santykis (LAT 2006-06-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-390/2006);

112) pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos ir skaičiavimo mechanizmo pažeidimai tiesiogiai sąlygojo žalos atsiradimą, t.y. neteisėti veiksmai buvo atlikti anksčiau, nei atsirado žala, o atsiradusi žala tapo tų veiksmų rezultatu (CK 6.247 str.).

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad šalys 1996-01-23 sudarė Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį Nr. 3544, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją, o atsakovas – laiku už ją atsiskaityti bei laikytis „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“ (Sutarties 2-7, 9 p., b.l. 4). 2005-04-06 pas atsakovą vykusio patikrinimo metu pažeidimų neužfiksuota (b.l.17). 2006-03-02 įvykusio patikrinimo metu ieškovo darbuotojai atsakovo dirbtuvėse surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 003897, kuriuo fiksavo, jog tikrinimo metu nustatyta, kad vartotojo apskaitos skydo viduje rastos suklastotos elektros skaitiklio gaubto plombos: valstybinės patikros 02/IV (nukirptas ir suklijuotas valas), gamyklinė Vilnius/FESLA (nukirptas ir suklijuotas valas), plastmasinė numerinė B037805 (nukirptas ir suklijuotas valas). Tiekėjo plomba A05/039HR tvarkinga. Ant akto vartotojo įmonės savininkas K. B. parašė paaiškinimą „Neprieštarauju, kadangi neturiu paaiškinimo“ (b.l.5). 2006-03-08 speciali ieškovo komisija svarstė 2006-03-02 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 003897 bei jo priedus ir nusprendė patvirtinti neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą. Aktu nutarta atlikti paskaičiavimą vadovaujantis EETNT 96.5 p. nuostatomis už laikotarpį nuo 2005-03-02 iki 2006-03-02, taip pat įpareigoti atsakovą atlyginti elektros skaitiklio pakeitimo ir remonto išlaidas (b.l.8). Ieškovui perskaičiavus elektros energijos suvartojimą, buvo nustatytas jam atsakovo padarytos žalos dydis - 20 878 Lt, iš kurio atskaičiavus sumokėtas sumas, vartotojui buvo likę sumokėti - 18 682,09 Lt, už elektros skaitiklio pakeitimo darbus – 56 Lt, už elektros skaitiklio remontą – 43,64 Lt (b.l.9). 2006-03-08 atsakovui išsiųstas įspėjimas dėl nurodytų sumų sumokėjimo (b.l.10). 2006-06-07 specialioji komisija pakartotinai svarstė 2006-03-02 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 003897 bei jo priedus ir pakartotinai patvirtino neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą, nutarė atlikti paskaičiavimą remiantis AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Alytaus regiono apeliacinės neapskaitinio elektros vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisijos posėdžio protokolu Nr. 06/28, taip pat atlyginti elektros skaitiklio pakeitimo ir remonto išlaidas (b.l.11). Perskaičiavus elektros energijos suvartojimą, buvo nustatyta, kad padarytos žalos dydis yra 14 471,60 Lt (b.l.12). Apskaičiavus sumokėtas sumas bei elektros skaitiklio remonto bei pakeitimo darbus, ieškovas 2006-06-07 išsiuntė atsakovui įspėjimą dėl 14 584,95 Lt sumos sumokėjimo (b.l.16). Atsakovas gera valia žalos neatlygino, todėl išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo pateiktą ieškinį dėl 14 584,95 Lt žalos išieškojimo, Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. spalio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 12 762,51 Lt žalai atlyginti (b.l. 144-147).

14Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl atsakovo pareigos buvimo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Taigi, ši nuostata, nustačius, kad elektros skaitiklio metrologinės plombos buvo suklastotos (pažeistos), o skaičiavimo mechanizmas buvo privestinai sukinėjamas, preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (LAT 2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; LAT 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad 2008-05-07 Ekspertizės aktas (b.l.116-127) patvirtina atitinkamų plombų pažeidimus ir tai, kad skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad 2006-03-02 patikrinimo metu elektros apskaitos skydo vidinio apsauginio dangčio tiekėjo plomba rasta nepažeista (b.l. 5). Tačiau ši aplinkybė nepašalina atsakovo kaltės ir atsakomybės, nes kitos skaitiklio plombos yra pažeistos (suklastotos). Atsakovo kaltė šiuo nagrinėjamu atveju yra preziumuojama, nes jis atsako už elektros skaitiklio apsaugą visumoje. Atsakovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl jo argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo, nepagrįsti. LR CK 6.251 str. 1 d. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai. Esant nustatytoms byloje aplinkybėms dėl atsakovo kaltės dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo, nustačius priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir nuostolių atsiradimo, spręstina, jog ieškovo nurodyti nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį laikytini atsakovo veiksmų rezultatu. Todėl šie nuostoliai turi būti atlyginami visiškai.

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai sprendė, jog už atsakovo be apskaitos sunaudotą ir neapmokėtą elektros energiją (37522 kWh) atsakovas privalo sumokėti 12662, 87 Lt sumą, tame skaičiuje 1 931,58 Lt PVM mokesčio. Ieškovas yra PVM mokėtojas (duomenys vieši), jis prekę-elektros energiją parduoda įskaičiuodamas 18 proc. PVM mokestį (b.l. 14). Atsakovas be pagrindo apeliaciniame skunde nurodo, kad priteista suma yra baudinio pobūdžio, teisėjų kolegija vertina, kad tai yra suma, kuria įvertinta atsakovo be apskaitos sunaudota elektros energija.

16Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19apeliacinį skundą atmesti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 13 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai” ieškiniu (b.l.3, patikslintas... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. spalio 13 d. sprendimu ieškinį... 4. Spręsdamas ieškovo reikalavimo pagrįstumo klausimą, teismas nustatė, kad... 5. Spręsdamas ieškovui iš atsakovo priteistinos žalos dydžio klausimą,... 6. Apeliaciniu skundu (b.l.157-158) atsakovas K. B. IĮ nesutiko su teismo... 7. 1) teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentą, kad esant suklastotoms... 8. 2) teismas priteisė iš atsakovo 1 931,58 Lt PVM mokesčio, visiškai... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l.169-171) ieškovas AB „Rytų... 10. 1) teismas pagrįstai nusprendė dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo... 11. 2) pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos ir skaičiavimo mechanizmo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad šalys 1996-01-23 sudarė... 14. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 15. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 16. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir nurodytų motyvų pagrindu teisėjų... 17. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija taip pat nenustatė... 18. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 19. apeliacinį skundą atmesti.... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 13 dienos sprendimą palikti...