Byla T-45-517/2016

Nustatė

1Antstolės Jūratės Blažienės kontora kreipėsi į teismą su teikimu, prašydama spręsti klausimą nuteistojo M. U. atžvilgiu dėl jam Ukmergės raj. apyl. teismo 2012m. gruodžio 14d. nuosprendžiu pagal LR BK 258 str. 2d., 284 str. 1d., pritaikius LR BK 63 str. 5d. 2p. nuostatas, paskirtos galutinės bausmės-4 MGL 520,- Lt.(penkių šimtų dvidešimties litų ir 00 ct.) dydžio baudos, kas nuo 2015m. sausio 01d. atitinka 150,60 Eur. sumą, kaip pagrindinės bausmės, nesumokėtą dalį 91,30 Eur. sumoje pakeitimo kita bausmės rūšimi LR BK 47 str. 6-7d.d. nustatyta tvarka, nes išieškoti likusios baudos dalies iš nuteistojo, kaip niekur nedirbančio asmens, kuris savo vardu jokio registruotino ar kito aprašymui tinkamo turto neturi, nėra galimybės.

2Teikimas tenkintinas.

3Nuteistasis M. U. 2012m. gruodžio 14d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendžiu išnagrinėtoje grupinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-167-161/2012m. buvo pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 258 str. 2d., 284 str. 1d., ir, pritaikius LR BK 63 str. 5d. 2p. nuostatas, nuteistas galutine bausme-4 MGL 520,- Lt.(penkių šimtų dvidešimties litų ir 00 ct.) dydžio bauda, kas nuo 2015m. sausio 01d. atitinka 150,50 Eur. sumą(baudžiamosios bylos Nr. 1-167-161/2012m. b.l. 198-202, t. 2).

4Įsiteisėjus nuosprendžiui, pagal 2013m. gegužės 14d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-167-161 pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00658, nuteistajam M. U. 2013m. birželio 17d. buvo siųstas raginimas gera valia sumokėti jam nuosprendžiu paskirtą baudą, tačiau nuteistasis į raginimą nereagavo, o atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, įstatymo nustatyta tvarka iš nuteistojo R. U. buvo išieškota tik dalis nuosprendžiui paskirtos baudos 59,30 Eur. sumoje(baudžiamosios bylos Nr. 1-167-161/2012m. b.l. 232, t. 2). Iš prie teikimo pridėto išieškojimo negalimumo akto matyti, kad informacijos apie nuteistojo R. U. įdarbinimą pagal SODROS žinybinio registro bazės duomenis nėra, jis jokio registruotino turto savo vardu ar piniginių lėšų banko įstaigose, į kuriuos galėtų būti nukreiptas baudos išieškojimas, neturi(baudžiamosios bylos Nr. 1-167-161/2012m. b.l. 231, t. 2). Pats teismo posėdyje dalyvavęs nuteistasis M. U. nurodė, kad jis nevengia sumokėti likusią jam paskirtos baudos dalį, tačiau jis oficialaus darbo neturi, pragyvendamas tik iš nelegalių darbų, už kuriuos gaunamas ir į asmeninę sąskaitą banke įnešamas pinigines lėšas antstoliai nurašo už jo turimus kitus kreditorinius įsipareigojimus. Kadangi nuteistasis M. U. šiuo metu neturi jokio pastovaus pragyvenimo šaltinio, todėl, pasak jo, jis neturi ir lėšų susimokėti likusią nuosprendžiu paskirtos baudos dalį. Nežiūrint į tai, nuteistojo M. U. teigimu, jis, būdamas sveikas, sutinka už jam paskirtos ir nesumokėtos baudos, kaip pagrindinės bausmės, dalį atidirbti viešuosius darbus.

5Kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad nuteistasis M. U. piktybiškai vengia sumokėti jam paskirtą baudą, todėl nuteistajam, kaip asmeniui, neturinčiam lėšų, paskirtos ir nesumokėtos baudos, kaip pagrindinės bausmės, dalis yra keistina į viešuosius darbus įstatymo nustatyta tvarka, taikant LR BK 46 str. numatytus reikalavimus(LR BK 47 str. 6d., 65 str. 1d. 4p.).

6Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 352 str. 3-4d.d., 362, 364 str.str. teismas

Nutarė

7Teikimą tenkinti.

8Nuteistajam-pil. M. U., a/k ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), 2012m. gruodžio 14d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendžiu išnagrinėtoje grupinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-167-161/2012m. už jo padarytus nusikaltimus, numatytus LR BK 258 str. 2d., 284 str. 1d., pritaikius LR BK 63 str. 5d. 2p. nuostatas, paskirtos ir nesumokėtos baudos dalį 91,30 Eur.(devyniasdešimt vieno euro ir 30 eur/ct.) sumoje, kaip pagrindinę bausmę, pakeisti 12(dvylikos) valandų trukmės viešaisiais darbais, įpareigojant juos atlikti po 6(šešias) valandas per mėnesį, t.y. per du mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, visuomenės labui.

9Paskirtos viešųjų darbų bausmės pradžią skaičiuoti nuo nutarties nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

10Nutartį pasiųsti vykdyti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriui Ukmergės raj. savivaldybės aptarnavimo teritorijoje, kurio buveinė yra adresu: Vytauto gt. Nr. 109, Ukmergės m.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą, po vieną nutarties egzempliorių pasiunčiant nuteistojo-pil. M. U., gyv. ( - ), ir antstolės Jūratės Blažienės kontoros, kurios buveinė yra adresu: Utenos gt. Nr. 4, Ukmergės m., žiniai .

Ryšiai