Byla e2-2689-471/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjas Vidmantas Rudaitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui D. L. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su 2018-01-04 ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo D. L. 1462,93 EUR negrąžintos paskolos, 643,01 EUR palūkanų, 120,48 EUR administravimo mokesčio, 27,11 EUR mokėjimo palūkanų, 21,77 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas D. L., kuriam procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2018-01-30, per teismo nustatytą terminą nuomonės dėl ieškinio nepareiškė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl pagal ieškovės prašymą priimamas sprendimas už akių ( Lietuvos CPK 142 straipsnio 4 dalis ).

5Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies ( Lietuvos CPK 268 straipsnio 5 dalis ir 285 straipsnio 2 dalis ).

6Teismui pateikti rašytiniai įrodymai – Vartojimo kredito bendrosios ir specialiosios sąlygos-paraiška ( oferta ), mokėjimo grafikų kopija, pranešimas apie sutarties nutraukimą, palūkanų ir mokesčių lentelė ir įsiskolinimų sudarančių sumų paskaičiavimo lentelė – patvirtina, kad atsakovas D. L. 2016 m. balandžio 25 d. ieškovės administruojamoje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką ( ofertą ) Nr. 101049 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu skolintoju. D. L. buvo suteikta 1850 EUR dydžio paskola refinansavimui, 36 mėnesių terminui už 37 procentų metines palūkanas, kurią atsakovas privalėjo grąžinti dalimis Vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka.

7Pagal Lietuvos CK 6.886 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga ( kreditorius ) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas ( kreditą ), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu ( Lietuvos CK 6.123 straipsnis ), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę ( Lietuvos CK 6.1 straipsnis ).

8Pateiktos Vartojimo kredito paraiškos ( ofertos ) pagrindu tarp šalių – D. L. ir UAB „Bendras finansavimas“ yra susiklostę paskolos teisiniai santykiai. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017 m. lapkričio 03 d. informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos. Duomenų, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą būtų padengęs, byloje nėra ( Lietuvos CPK 178 straipsnis ). Proceso eigoje prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio jis nepareiškė. Tokioje situacijoje darytina išvada, kad atsakovas savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovei yra priteisiama 1462,93 EUR negrąžinto kredito ir 643,01 EUR paskaičiuotų palūkanų ( Lietuvos CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalys ).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 120,48 EUR administravimo mokesčio. Sudarydamas vartojimo kredito paraišką ( ofertą ), atsakovas įsipareigojo sumokėti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį – 175,75 EUR ir kas mėnesį mokėti 4,92 EUR sutarties administravimo mokestį ( ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas ). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo paskaičiuotą administravimo mokestį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

10ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 21,77 EUR delspinigių ( sutartines netesybas ), bet ir 27,11 EUR mokėjimo ( kompensacinių ) palūkanų. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų ( delspinigių ) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis Nr. 3K-3-560/2014, kt. ). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo ( mokėjimo, pelno ), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį ( Lietuvos CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis Nr. e3K-3-153-916/2016 ir kt. ). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

11Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės paskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą ( Lietuvos CK 1.5 straipsnis ). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo yra priteisiama tik 27,11 EUR mokėjimo ( kompensuojamųjų ) palūkanų, o papildomas reikalavimas dėl 21,77 EUR delspinigių priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas ( neįrodžius šių papildomų nuostolių ).

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines ( procesines ) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( Lietuvos CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis ). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

13Dalinai ( patenkinta 99 procentai ) tenkinant ieškinį, iš atsakovo ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 51 EUR sumokėtas žyminis mokestis – priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. priteisiama 50 EUR ( Lietuvos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis ). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro tik 2,44 EUR, t. y. mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl ši suma valstybei iš atsakovo nepriteisiama ( Lietuvos CPK 96 straipsnio 6 dalis ).

14Ieškovas taip pat prašė priteisti 550,55 EUR išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą rengiant ieškinį.

15Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis Lietuvos CPK 98 straipsnio 2 dalimi, ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą ( už paslaugas nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus ); 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis Nr. 3K-3-533/2008, kt. ).

16Pagal LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ( nauja redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d. ) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto maksimalaus dydžio patvirtinimo nuostatas, priteisiant užmokestį už advokato suteiktas teisines paslaugas turi būti atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį ( pakartotinį ) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes ( Rekomendacijų 2 punktas ).

17Šiuo atveju teismas atsižvelgia į tai, kad byla yra nesudėtinga, reikalavimai kildinami iš Vartojimo kredito sutarties, kuri sudaryta pagal standartines tokių sutarčių sąlygas, ieškinys nėra didelės apimties, jį surašant nereikėjo specialių žinių ( nes analogiškos formos ir turinio ieškiniai atstovaujant kreditus teikiančius ar juos administruojančius juridinius asmenis reiškiami pagal daugelį neįvykdytų sutarčių ), vien šioje konkrečioje byloje nereikėjo naudoti specialių žinių ar išskirtinės teismų praktikos. Be to, byloje priimamas sprendimas už akių, kas rodo, jog ne tik ieškinio surašymas ir dokumentų rinkimas, bet ir pats procesas nebuvo sudėtingas, ilgos trukmės ar apimties. Nors prašomų priteisti išlaidų dydis – 550,55 EUR - neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau dėl aukščiau aptartų motyvų vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, priteisiamų atstovavimo išlaidų suma mažinama iki 350 EUR, nes tokio dydžio išlaidos ( šiek tiek mažiau nei 1 MMA ), teismo vertinimu, pilnai atitinka atstovavimo veiksmų ir išlaidų už juos pusiausvyrą ( net 1 MMA dydžio išlaidų priteisimas tik už standartinio ieškinio surašymą gali būti vertinamas kaip vargu ar atitinkantis atlyginimo protingumo principą ). Atskirai teismas pažymi, kad sudarydamas susitarimą dėl akivaizdžiai didelio dydžio išlaidų, proceso dalyvis privalo prisiimti riziką dėl jų galimo atlyginimo nepilna apimtimi net ir reikalavimų patenkinimo atveju ( Lietuvos CK 1.5 straipsnis ).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 268, 270 straipsniais, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo D. L., a. k. ( - ), kreditorei UAB „Bendras finansavimas“, j. a. k. 303259527, 1462,93 EUR ( vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt du eurus 93 ct ) negrąžintos paskolos, 643,01 EUR ( šešis šimtus keturiasdešimt tris eurus 01 ct ) palūkanų, 120,48 EUR ( vieną šimtą dvidešimt eurų 48 ct ) administravimo mokesčio ir 27,11 EUR ( dvidešimt septynis eurus 11 ct ) mokėjimo palūkanų, viso 2253,53 EUR ( du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt tris eurus 53 ct ),

215 ( penkių ) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. sausio 24 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 350 EUR ( tris šimtus penkiasdešimt eurų ) bylinėjimosi išlaidų.

22Ieškinį dalyje dėl delspinigių priteisimo atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjas Vidmantas Rudaitis... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su 2018-01-04... 4. Atsakovas D. L., kuriam procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2018-01-30,... 5. Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį... 6. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai – Vartojimo kredito bendrosios ir... 7. Pagal Lietuvos CK 6.886 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita... 8. Pateiktos Vartojimo kredito paraiškos ( ofertos ) pagrindu tarp šalių – D.... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 120,48 EUR administravimo mokesčio.... 10. ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 21,77 EUR delspinigių... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 12. Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis... 13. Dalinai ( patenkinta 99 procentai ) tenkinant ieškinį, iš atsakovo ieškovei... 14. Ieškovas taip pat prašė priteisti 550,55 EUR išlaidų už suteiktą... 15. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies... 16. Pagal LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ( nauja redakcija... 17. Šiuo atveju teismas atsižvelgia į tai, kad byla yra nesudėtinga,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 268, 270 straipsniais, 279 straipsnio 2... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo D. L., a. k. ( - ), kreditorei UAB „Bendras... 21. 5 ( penkių ) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo... 22. Ieškinį dalyje dėl delspinigių priteisimo atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...