Byla 2A-733-656/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Rositos Patackienės ir Rūtos Petkuvienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama atsakovės AB Print LTD (AB Print SIA)apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Standartų spaustuvė“ ieškinį atsakovei AB Print LTD (AB Print SIA) dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I.Bylos esmė

3Ieškovė UAB „Standartų spaustuvė“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 10.960,00 Eur dydžio skolą, 10.186,78 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2013-05-07 ieškovė su atsakove sudarė sutartį Nr. 20130507-0093. Šios sutarties pagrindu vykdytojas (ieškovė), pagal užsakovo (atsakovės) užsakymus, sutartyje sulygtais standartais ir sutartyje numatytais terminais atspausdino knygas. Už atliktus darbus 2014 m. rugpjūčio 8 d., Užsakovui išrašytos ir įteiktos pasirašytinai PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ( - ) 2014 m. rugpjūčio 29 d. išrašytos ir įteiktos pasirašytinai dar dvi PVM sąskaitos faktūros Nr. ABD- 058 ir ( - ) Visose sąskaitose nurodyti atsiskaitymo terminai - per 30 dienų. Sąskaitos buvo apmokėtos dalinai. Pagal CK 6.54 str. ieškovas turėjo teisę užskaityti atsakovės mokėjimus (2.895 Eur + 500 Eur) po kreipimosi į teismą kaip delspinigius.

5Atsakovė AB Print LTD (AB Print SIA) prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad šalys susitarė dėl sąskaitų apmokėjimo dalimis pilnai atsiskaitant iki 2015 m. rudens ir abi šalys laikėsi šio susitarimo, kol ieškovė prieš tai neįspėjusi atsakovės, vienašališkai pakeitė tokio susitarimo sąlygas ir kreipėsi į teismą. Tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas paslaugas mokėjimo atidėjimo – t.y. mokėjimo termino pratęsimo. Ieškovė laukė dalinių mokėjimų, nebuvo gauta jokių priminimų ar raginimų atsiskaityti, sumokėti visą skolos sumą, o atsakovė atlikinėja dalinius mokėjimus ieškovei pagal susitarimą - atsiskaityti dalimis ir taip padengti skolą pilnai iki 2015 m. rudens. Atsakovė mokėjimo nurodyme aiškiai nurodė, kad sumoka skolą pagal išrašytas sąskaitas faktūras. Likusi apmokėti atsakovės suma Ieškovei pagal sąskaitas faktūras yra 7565,00 EUR ir atsakovė pripažįsta pagrindinę skolą. Atsakovė prašė sumažinti delspinigius, nes mano, kad jie yra neprotingai dideli bei yra neteisingai paskaičiuoti.

6II. Teismo sprendimo esmė

7Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės AB Print LTD (AB Print SIA) ieškovės UAB „Standartų spaustuvė“ naudai 7565 Eur skolos, 2000,00 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (9665 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 97,86 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje teismas nusprendė ieškinį atmesti, nes atsakovė skolos dalį po ieškinio pateikimo teisme apmokėjo, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiama 7565 Eur skolos (CK 6.644 sr. 1 d., CK 6.55 str.).

8Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad vidutiniškai atsakovė vėlavo apmokėti skolas pagal sąskaitas faktūras apie 4 mėn. iki ieškinio pateikimo teismui bei ieškovė pagal sutarties sąlygas paskaičiavo atitinkamo dydžio delspinigius – 0,6 proc. dydžio (Sutarties 3.6 p.). Ieškovė prašė iš atsakovės beveik tokio pat dydžio delspinigių kaip ir pagrindinė skola. Netesybos (delspinigiai) atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų dėl galimai patirtų nuostolių. Atsižvelgiant į tai, kad iki ieškinio pateikimo atsakovė dalį prievolės jau buvo įvykdžiusi, be to, dalį skolos sumokėjo bylą nagrinėjant teisme, bei atsižvelgiant į skolos dydį, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, teismas vadovaudamasis CK 6.73 str. 2 d., 1.5 str., delspinigių dydį sumažino iki 2000 Eur.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

10Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir sumažinti delspinigių dydį iki 339,22 Eur. Atsakovė nurodė, šiuos argumentus:

  1. Pagal suformuotą teismų praktiką netesybų dydis neturi būti pernelyg nutolęs nuo šalies faktiškai patirtų nuostolių, kadangi netesybos atlieka kompensacinę, o ne baudinę funkciją.
  2. Delspinigių dydis buvo sumažintas nuo 10186,78 Eur iki 2000 Eur, todėl toks delspinigių mažinimas yra nepakankamas, nes atsakovas vėlavo atsiskaityti tik 4 mėnesius. Ieškovė neragino atsakovo atsiskaityti, todėl atsakovė manė, kad atsiskaitymo vėlavimas neturi ieškovui esminės reikšmės.
  3. Ieškovė neįrodinėjo nuostolių dėl atsiskaitymo vėlavimo, todėl yra pagrindas netesybas mažinti iki 0,02 proc. – 339,22 Eur.

11Ieškovė prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Šalių sudaryta sutartis, kuria nustatytas delspinigių dydis, turi šalims privalomą galią. Abi šalys yra verslininkai ir turėjo suvokti pasirašomos sutarties nevykdymo pasekmes (CK 6.189 str.).
  2. Jei ieškovė būtų norėjęs nubausti atsakovę, tai butų pasinaudojęs Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, pagal kurio nuostatas palūkanų dydis ginčo atveju būtų 8,05 proc.
  3. Atsiskaitymo vėlavimas 4 mėnesius iš esmės tolygus kreditavimuisi kitos šalies sąskaita. Nors ieškovė nepateikė įrodymų apie nuostolius, tačiau nesavalaikis uždirbtų pinigų gavimas reiškia suplanuotų piniginių srautų iškraipymą, apyvartinių lėšų problemas, iš anksto suplanuotų investicijų grafiko priverstinį koregavimą – tai ir yra netiesioginiai nuostoliai.
  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Apeliacijos dalyką sudaro tik pirmosios instancijos teismo argumentai dėl delspinigių dydžio mažinimo. Teismas konstatavo, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų dėl galimai patirtų nuostolių ir atsižvelgiant į tai, kad iki ieškinio pateikimo atsakovė dalį prievolės jau buvo įvykdžiusi, be to, dalį skolos sumokėjo bylą nagrinėjant teisme, bei atsižvelgiant į skolos dydį, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d., 1.5 str., delspinigių dydis mažintinas iki 2000,00 Eur. Teismas mažindamas netesybų sumą šio sprendimo nepagrindė konkrečiais aritmetiškai apibrėžtais kriterijais.

14Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007;2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. V. v. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-12/2009; kt.).Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartų civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

15Pirmosios instancijos teismas įgyvendino CK 6.73 str. 2 d. nustatytą diskreciją mažinti netesybas, kai jos aiškiai per didelės. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms aplinkybėms bei išvadai dėl delspinigių sumažinimo, tačiau juos dar mažinat apeliacinio skundo motyvais, būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė, pažeistas komercinių sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.).

16Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės teiginiais, kad sprendžiant dėl netesybų dydžio kiekvienu atveju būtina atsižvelgti į sutarties pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad bendra atlyginimo už atliktus darbus suma buvo 19160 eurų. 2015-12-18 pateikiant ieškinį teismui nesumokėta skola pagal 2015 m. rugpjūčio mėnesį pateiktas sąskaitas buvo 10960 eurų (suskaičiuota už laikotarpį iki ieškinio pateikimo datos), o po bylos iškėlimo teisme skola dėl atsakovo atliktų mokėjimų skola iki teismo sprendimo priėmimo sumažėjo iki 7565 Eur. Atsakovės vėlavimas atsiskaityti su ieškove buvo sistemingas. Netesybų suma sudarė 18 procentų ieškinio sumos.

17Teisėjų kolegijos vertinimu, reikšminga aplinkybė yra tai, kad ieškovės patiektos sąskaitos nebuvo laiku apmokamos nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio. Ir be konkrečių nuostolių skaičiavimų akivaizdu, kad toks atsikaitymų vėlavimas reiškia ieškovės, kuri gamybinė įmonė, pagrindinę atlyginimo dalį už atliktus darbus gaunanti po darbų pridavimo, suplanuotų piniginių srautų iškraipymą ir apyvartinių lėšų trūkumą.

18Atsakovė neįrodinėjo, kad šalys raštu ar konkliudentiniais veiksmais susitarė atidėti sutartyje nustatytus galutinio atsiskaitymo terminus.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai