Byla 2-903-413/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui E. K., atsakovėsviešosios įstaigos Kauno „Žalgirio“ rėmėjas atstovei advokatei J. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Kauno „Žalgirio“ rėmėjas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3ieškovė BUAB „Turtvalda“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais abinitio tarp ieškovės BUAB „Turtvalda“ ir atsakovės VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 2013 m. gegužės 20 d. sudarytą UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2013 m. gegužės 31 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, 2013 m. gegužės 31 d. Susitarimą dėl įskaitymo, taikyti dvišalę restituciją ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

42016 m. sausio 12 d. teismo posėdžio metu šalys prašė patvirtinti 2016 m. sausio 7 d. ieškovės ir atsakovės sudarytą ir šalių parašais patvirtintą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Pagal šio straipsnio 1 ir 3 dalis šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 25 d. buvo sušauktas BUAB „Turtvalda“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-2232-413/2015 (naujas bylos Nr. 2-903-413/2016) patvirtinimo. Administratoriui pateikus kreditoriams susipažinti taikos sutarties projektą, kreditoriai 61,634 proc. balsų dauguma pritarė taikos sutarties pasirašymui (t. 1, b. l. 161, 164-167). Šis kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas apskųstas nebuvo ir yra galiojantis.

8Pateiktoje tvirtinti taikos sutartyje šalys patvirtino, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis). BUAB „Turtvalda“ kreditoriams susipažinus su taikos sutarties projektu ir neprieštaraujant taikos sutarties patvirtinimui civilinėje byloje Nr. e2-903-413/2016, bei įvertinus tai, kad pateiktos tvirtinti taikos sutarties 3.1.3. punkte nustatyta dar didesnė akcijų pardavimo kaina (35 000 Eur) nei nurodyta kreditoriams pateiktame taikos sutarties projekte (25 000 Eur), konstatuotina, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas patvirtinti taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir civilinę bylą nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

9Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (resjudicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

10Taikos sutartimi šalys susitarė, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, t. y. 3,98 Eur, valstybei atlygins ieškovė. Šalys nereikalauja viena iš kitos kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

11Šalims prašant, įsiteisėjus šiai nutarčiai, naikintinos byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjas

Nutarė

13patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“, juridinio asmens kodas 300601452, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“, ir viešosios įstaigos Kauno „Žalgirio“ rėmėjas, juridinio asmens kodas 134842629, sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

14( - ).

15Civilinę bylą Nr. e-903-413/2016 nutraukti.

16Priteisti valstybei iš ieškovės BUAB „Turtvalda“ 3,98 Eur (tris eurus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

17Įsiteisėjus šiai nutarčiai, panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

18Nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimogali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai