Byla 2-486-798/2016
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens S. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, pradėtoje pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ pareiškimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Turtvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Turtvalda“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ pareiškimu prašė pripažinti UAB „Turtvalda“ bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad įmonės valdymo organas netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Buvo sudaryti nuostolingi ir įmonei ekonomiškai nenaudingi sandoriai, įmonės turtas parduotas mažesnėmis nei rinkos kainomis asmenims, kuriuos sandorių sudarymo metu su įmone siejo glaudūs ryšiai. Nurodė šiuos, administratoriaus nuomone, nenaudingai įmonei sudarytus sandorius: 1) UAB „Turtvalda“ ir Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudarytą 2013-05-20 sutartį dėl UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo. 2) Šalių sudarytą 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį. 3) Šalių sudarytą 2013-05-31 susitarimą dėl įskaitymo. Įrodinėjo, kad visi šie paminėti sandoriai priešingi UAB „Turtvalda“ veiklos tikslams, pažeidžia kreditorių interesus, sandorius sudariusios šalys buvo nesąžiningos. Taip pat administratorius įrodinėjo, jog ir kita sandorių grupė tai pat buvo priešinga įmonės veiklai: 1) UAB „Turtvalda“ ir Viewside markets INC 2013-03-28 sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis dėl UAB „Butvita“ akcijų pirkimo, 2) tarp Viewside markets INC įmonei - Exclusiva general INC sudaryta 2013-03-28 reikalavimo perleidimo sutartis, 3) UAB „Turtvalda“ su Exclusiva general INC sudarytas 2013-04-30 papildomas susitarimas prie 2013-03-28 akcijų pirkimo pardavimo sutarties, 4) tarp UAB „Turtvalda“ ir Exclusiva general INC sudaryta 2013-12-05 įmonės hipotekos sutartis, 5) 2014-07-01 sandoris, kurio pagrindu Exclusiva general INC dalį savo reikalavimo – 5 000 000 Lt į UAB „Turtvalda“ perleido kreditoriui ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA, 6) 2014-07-07 sandoris, pagal kurį UAB „Turtvalda“ įmonei ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA už 5 000 000 Lt perleido reikalavimo teisę į Ukrainos banką „INTERBANK“, kuri kildinama iš 2011-06-11 investavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Turtvalda“ ir „INTERBANK“, 7) UAB „Turtvalda“ ir ALIANZA

5CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA sudarytas 2014-07-07 susitarimas dėl 5 000 000 Lt vienarūšių reikalavimų įskaitymo, 8) Sudaryta įmonės hipotekos sutartis (t. III, b. l. 3 - 10).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi pripažino UAB „Turtvalda“ bankrotą tyčiniu.

7Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai patvirtino, jog UAB „Turtvalda“ pardavė pelningai veikiančios ir didelę vertės turtą turinčios įmonės UAB „Kauno arena“ akcijas, o už jas realiai negaudama jokio atlygio, tik įgydama bevertes reikalavimo teises į nemokią įmonę.

8Suinteresuoto asmens S. J. atstovo nurodytus argumentus, kad pats bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo kitoje byloje derasi dėl ženkliai mažesnės (10 kartų) akcijų kainos, t. y. perleistas akcijas vertina 10 kartų mažesne kaina, nei buvo sudarytas sandoris, vertino kaip nesudarančius pagrindo pareiškimą atmesti. Pasisakant dėl šio atsikirtimo paminėjo, jog byloje yra pateiktas taikos sutarties projektas, iš kurio matyti, kad šalys (UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas) susitarė, jog UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sutartis yra galiojanti, tačiau joje numatyta kaina už akcijas mažintina iki 23 000 Eur (Taikos sutarties projekto 3.2 punktas); taikos sutartyje šalys pripažino, jog akcijų pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta 990 000 Lt kaina už 990 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kauno arena“ akcijų yra nepagrįstai didelė (Taikos sutarties projekto 2.1.2 punktas). Šis Taikos sutarties projektas buvo pateiktas svarstyti UAB „Turtvalda“ kreditorių susirinkimui. Kreditoriai pareiškė nuomonę, kad taikos sutarties projekte numatytas atlyginimas UAB „Turtvalda“ 23 000 Eur yra per mažas, kreditorius BAB „Ūkio bankas“ pasiūlė įpareigoti administratorių derėtis dėl geresnių taikos sutarties sąlygų, kurios labiausiai atitiktų kreditorių interesus, bet kreditorių balsų dauguma buvo nuspręsta sudaryti taikos sutartį su VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas. Tačiau pasisakydamas dėl suinteresuoto asmens motyvų teismas atkreipė dėmesį į tai, kad sprendžiant klausimą dėl UAB „Turtvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu, sandorio dėl UAB „Kauno arena“ akcijų pardavimo negalima vertinti izoliuotai nuo kitų, vėlesnių ir su šiuo sandoriu susijusių UAB „Turtvalda“ sudarytų sandorių – reikalavimo teisių perleidimo bei priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Akcentavo, kad įmonės netinkamas valdymas bei įmonei ekonomiškai nenaudingų (šiuo atveju netgi žalingų) sandorių sudarymas, kaip vienas iš tyčinio bankroto požymių, pasireiškė ne vieninteliu sandorio – UAB „Kauno arena“ akcijų pardavimo sudarymu, tačiau visuma kitų sandorių, sekusių po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, o būtent – reikalavimo teisės į nemokią įmonę įsigijimu bei atliktu priešpriešinių reikalavimų įskaitymu. Nustatė, kad byloje nėra kvestionuojama, kad akcijos buvo perleistos už per mažą kainą. Sandorių žalingumas įmonei pasireiškė ne akcijų pardavimu už per mažą kainą, o akcijų kainą atitinkančio reikalavimo į nemokią įmonę įsigijimu iš akcijų įgijėjo ir atliktu reikalavimų įskaitymu. Visų šių eilės sandorių pasėkoje UAB „Turtvalda“ jai priklausantį finansinį turtą – pelningai veikiančios įmonės akcijas „išmainė“ į bevertę reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę. Teismas pažymėjo, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui. Atsižvelgęs į aplinkybę, jog įmonės vadovas, žinodamas komplikuotą VšĮ „Žalgirio“ rėmėjo finansinę padėtį, t.y. piniginių lėšų trūkumą, sutiko su skolos padengimu turtu – reikalavimo teise, tačiau pagrįstai tikėjosi, kad VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas perleis reikalavimą, kuris realiai gali būti patenkintas, vertino, kad tokie suinteresuoto asmens teiginiai, ne tik, kad nepagrindžia, jo, kaip įmonės vadovo, rūpestingo ir apdairaus elgesio sudarant sandorius, o priešingai, parodo bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais nevykdymą. Visų pirma, teismui kilo klausimas kodėl apskritai buvo sudaromas beveik milijono litų vertės sandoris su šalimi, kuri dėl piniginių lėšų trūkumo žinomai bus nepajėgi įvykdyti sandoriu prisiimtą prievolę – sumokėti sutartą kainą. Antra, visiškai neaišku kuo buvo pagrįstas įmonės vadovo tikėjimas, kad kontrahentas perleis reikalavimą, kuris realiai galės būti patenkintas. Sprendė, kad tokių UAB „Turtvalda“ vadovo veiksmų negali pateisinti aplinkybė, kad VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas vadovas neatkleidė jam informacijos apie UAB „Sporto komunikacijos“ prastą finansinę padėtį. Šiuo atveju UAB „Turtvalda“ vadovas, veikdamas kaip apdairus, protingas ir rūpestingas juridinio asmens vadovas, privalėjo pasidomėti kokia yra juridinio asmens, į kurį planuoja įsigyti beveik milijono litų vertės reikalavimo teisę, turtinė padėtis. Teismo posėdžio metu duoti S. J. paaiškinimai, kad prieš sudarydamas sandorį ieškojo internete informacijos ir nieko nerado, nesudarė teismui pagrindo pripažinti, kad buvo imtasi visų būtinų ir protingų priemonių išsiaiškinti UAB „Sporto komunikacijos“ turtinę padėtį. Tai, kad reikalavimo teisių sutarties sudarymo metu nutartis, kuria UAB „Sporto komunikacijos“ iškelta bankroto byla, dar nebuvo įsiteisėjusi dėl ko nebuvo viešai paskelbta ir atitinkamai žinoma S. J., dar nereiškia, kad nebuvo galima gauti informacijos apie šios įmonės finansinę būklę. Yra viešai skelbiama SODROS duomenų bazės informacija apie pradelstus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, elementariomis priemonėmis (atlikus paiešką internete) prieinama minimali informacija apie įmonės padėtį, įmonių, teikiančių informaciją apie įmonių kreditingumą internetiniuose puslapiuose. Teismo vertinimu, sandorio vertė, beveik 1 milijonas litų, suponuoja įmonės vadovo pareigą neapsiriboti minimalios informacijos patikrinimu apie įmonės teisinio statuso įregistravimą, o atlikti detalesnę ir išsamesnę būsimo sandorio ekonominio naudingumo, tikslingumo analizę. Šiuo atveju buvo galima pasinaudoti bent jau galimybe iš Juridinių asmenų registro gauti UAB „Sporto komunikacijos“ finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą, pelno (nuostolių) atskaitą), iš kurių būtų buvę akivaizdu, jog UAB „Sporto komunikacijos“ yra nepajėgi įvykdyti 990 000 Lt vertės piniginę prievolę naujam kreditoriui. Tačiau tai nebuvo padaryta. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas pripažino, kad aptartų sandorių nenaudingumą įmonei lėmė ne verslo nesėkmė, t.y. nepasiteisinusi verslo rizika, o įmonės valdymo organų netinkamas jiems priskirtų pareigų vykdymas, aplaidumas ir visiškas nerūpestingumas sudarinėjant milijoninės vertės sandorius.

9Teismas neturėjo pagrindo pritarti UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo sandorio vertinimui. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Butvita“ akcijos buvo įsigytos už 6 596 581,50 Lt kainą, tuo tarpu UAB „Kauno arena“ akcijos buvo perleistos už 990 000 Lt. Todėl visiškai nėra aiškus tokio sandorio ekonominis naudingumas UAB „Turtvalda“. Jei UAB „Butvita“ akcijos buvo įsigyjamos tik vieninteliu tikslu – per UAB „Butvita“ įgyti UAB „Kauno arena“ valdymą, o akcijas parduoti VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas, šio sandorio nuostolingumas UAB „Turtvalda“ yra akivaizdus – įmonė išleido daugiau nei šešis su puse milijono litų, tam, kad gautų 990 000 Lt pajamų. Visiškai neaišku kam UAB „Turtvalda“ reikėjo įgyti UAB „Kauno arena“ valdymą, jei šio valdymo įgijimo išlaidos šešis kartus viršija iš planuojamo akcijų perleidimo sandorio numanomas gauti pajamas. Konstatavo, kad toks sandoris iš esmės prieštarauja privataus juridinio asmens tikslui – pelno siekimui. Iš UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties nustatė, kad už kontrolinį akcijų paketą mokėtina kaina atitinka nominalią akcijų kainą, kas įrodė, jog aplinkybė, kad parduodamas kontrolinis akcijų paketas neturėjo reikšmės nustatant akcijų kainą. Sutiko su teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens T. K. išsakytu teiginiu, jog kontrolinio akcijų paketo kaina paprastai yra didesnė nei akcijų dalies, nesuteikiančios bendrovės priimamų sprendimų kontrolės. Tačiau, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė, kad pagal koncesijos sutartį UAB „Kauno arenos“ valdymo teisė priklauso išimtinai VšĮ „Žalgirio“ rėmėjui, kas vėl gi kelia abejonių kontrolinio paketo įsigijimo ekonominiu pagrindimu turint tikslą jį parduoti brangiau dėl kontrolinio akcijų paketo akcininkui suteikiamos kontrolės. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotas asmuo S. J. nenurodė jokio kito tikslo, išskyrus siekį perimti UAB „Kauno arena“ kontrolę, įsigyjant UAB „Butvita“ akcijas, kuri kaip vėliau paaiškėjo yra nemoki įmonė. Esant šioms aplinkybėms pripažino, jog šis sandoris buvo ypatingai žalingas UAB „Turtvalda“. Šio sandorio neįmanoma pateisinti verslo rizika ar pasikeitusių aplinkybių sąlygota nesėkminga investicija, sandorio nuostolingumas buvo akivaizdus nuo pat jo sudarymo momento. Šiuo atveju visiškai nesvarbu kaip UAB „Turtvalda“ planavo atsiskaityti už parduodamas akcijas, sudaryto sandorio teisinio vertinimo nepakeistų net tai, jei UAB „Turtvalda“ būtų turėjusi lėšų ir atsiskaičiusi už įsigytas akcijas nesudarinėdama nei reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, nei įskaitymų, kadangi tai nepakeistų šio sandorio nuostolingumo.

10Teismas pripažino teisiškai pagrįstu S. J. argumentą, jog tam, kad Viewside markets INC perleistų reikalavimą Exclusiva general INC, o Exclusiva general INC perleistų reikalavimą ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA, UAB „Turtvalda“ sutikimas nebuvo reikalingas. Tačiau vertino, jog šie sandoriai, negali būti vertinami formaliai, neatsižvelgiant į visų sandorių kontekstą, jų sudarymo aplinkybės ir pasekmes. Nustatė, kad UAB „Turtvalda“ 2012-12-19 sutartimi suteiktos 160 000 Eur Viewside markets INC, 2013-02-11 sutartimi – 5 000 Eur paskolos buvo suteiktos be jokio užtikrinimo. Šiuo metu Viewside markets INC pagal sudarytas paskolos sutartis yra skolinga UAB „Turtvada“ 143 200,16 Eur. Taigi Viewside markets INC perleido visą reikalavimo teisę į UAB „Turtvalda“, nors tuo pačiu metu pati turėjo piniginių prievolių UAB „Turtvalda“. Nepaisant to, kad šių piniginių prievolių vykdymo terminas dar nebuvo suėjęs, tolimesnė įvykusių sandorių seka leido teismui spręsti apie sąmoningai neūkišką UAB „Turtvalda“ veiklos vykdymą bei apie tai, kad reikalavimo teisių perleidimo sandoriai nebuvo atsitiktiniai: 2013-12-05. tarp UAB „Turtvalda“ ir Exclusiva general INC buvo sudaryta įmonės hipotekos sutartis, kuria UAB „Turtvalda“ kreditoriui Exclusiva general INC, įkeitė visą įmonę, užtikrinant 6 596 581,50 Lt prievolės įvykdymą. Tačiau visas UAB „Turtvalda“ turimas turtas buvo įkeistas bankui, vienintelė užtikrinimo priemonė, kurią galėjo pasiūlyti UAB „Turtvalda“ nepatirdama papildomų išlaidų - UAB „Turtvalda“ įkeitimas įmonės hipoteka. Sudarydama įmonės hipotekos sandorį UAB „Turtvalda“ išvengė skolos išieškojimo priverstine tvarka, delspinigių skaičiavimo, poreikio ieškoti finansavimo iš trečiųjų šalių ir mokėti palūkanas. Įmonės hipotekos sudarymo momentu UAB „Turtvalda“ buvo nepajėgi kreditoriui įvykdyti finansinės prievolės, o jos galimybės įvykdyt prievolę ateityje buvo menkos. Iš aukščiau aptartų aplinkybių matyti, kad įmonė už daugiau nei šešis milijonus litų buvo įsigijusi bankrutuojančios įmonės akcijas, o jai priklausiusias Kauno arenos akcijas buvo pardavusi už reikalavimo teisę į bankrutavusią įmonę. Už UAB „Butvita“ akcijas planavo atsiskaityti iš lėšų, kurios buvo planuojamos gauti pardavus reikalavimo teises į AB KB INTERBANK. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismas pripažino, jog jau tuo metu įmonės reali finansinė padėtis buvo ypač sunki. Įmonės įkeitimu kitų kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą praktiškai buvo panaikintos. Teismas negalėjo pritarti S. J. teiginiui, jog susiklosčius tokiai situacijai, įmonės įkeitimas buvo naudingiausias įmonei sprendimas., kadangi įmonės vadovas turi pareigą veikti ne tik įmonės bet ir jos kreditorių interesais. Iš S. J. paaiškinimų nustatė, kad įkeitimo sandorio sudarymo metu įmonė buvo nepajėgi įvykdyti daugiau kaip 6 milijonų litų piniginės prievolės. Vienintelis resursas – gautinos pajamos iš subordinuotos paskolos pardavimo, teismo posėdžio metu S. J. pavirtino, kad reikalavimo teisės į AB KB INTERBANK perleidimo sandoris įvyko ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA iniciatyva, ši įmonė ir pasiūlė sandorio kainą. Teismo vertinimu, buvusio vadovo parodymai apie savo veiksmų motyvus prieštaringi: iš vienos pusės, siekiant pateisinti įmonės įkeitimo sandorį, ji teigė, jog įmonė būtų atsiskaičiusi pardavusi reikalavimo teisę į Ukrainos banką; iš kitos pusės - įrodinėjo, kad nebuvo jokios perspektyvos iš šio banko atgauti suteiktą paskolą, todėl reikalavimo teisės į jį pardavimas už 5 000 000 Lt buvo itin naudingas įmonei. Akivaizdu, jog laikant, jog reikalavimo patenkinimas yra neperspektyvus, nėra jokio pagrindo tikėtis, jog toks reikalavimas bus brangiai parduotas ir jo pakaks įmonės piniginėms prievolėms įvykdyti. Esant šioms aplinkybėms pripažintino, jog esant sudėtingai įmonės finansinei situacijai hipotekos sandoriu buvo užtikrinta vieno iš įmonės kreditorių reikalavimo patenkinimas, tuo pačiu praktiškai panaikinta visų kitų kreditorių galimybė atgauti bet dalį įsiskolinimo.

11Vertindamas paskolos suteikimo ir vėlesnio reikalavimo teisės perleidimo sandorius (2011-06-01 investavimo sutartį ir 2014-07-07 reikalavimo teisės į Ukrainos banką „INTERBANK“ perleidimo sutartį) teismas atsižvelgė į tai, kad buvo sudaryta sutartis dėl didelės sumos - 3 019 200 Eur subordinuotos paskolos Ukrainos bankui suteikimo. Sudarius tokios vertės sandorį, elementari verslo logika reikalauja itin kruopščiai kontroliuoti tokio sandorio vykdymą, o kontrahentui netinkamai vykdant prisiimtus įsipareigojimus, nedelsiant imtis atitinkamų priemonių siekiant minimizuoti tokios investicijos riziką. Tačiau tolimesnės aplinkybės, susijusios su šio sandorio vykdymu, atskleidė buvusių įmonės vadovų nerūpestingumą, teisės aktų ir įmonės steigimo dokumentais nustatytų pareigų tinkamą neatlikimą. Bankui nustojus mokėti palūkanas, vienintelė priemonė, kurios buvo imtasi, išsiųsti raštiški priminimai bankui dėl prievolės vykdymo. 2013 metų rugpjūtį Ukrainos bankas buvo nesumokėjęs 231 764,31 Eur palūkanų. Esant tokiai situacijai, pakartotinio pranešimo išsiuntimas sutartinės prievolės nevykdančiai šaliai, įvertinus suteiktos paskolos sumą, prievolės praleidimo terminą (1 metai) nėra adekvati ir proporcinga pažeidimui kitos sandorio šalies reakcija. Sprendimas dėl AB KB „INTERBANK“ paskelbimo nemokiu buvo priimtas 2014-04-23, taigi reikalavimo teisės perleidimo sandoris buvo sudarytas jau po banko nemokumo paskelbimo. Tačiau tai nepateisina nepagrįstai ilgo delsimo ir jokių priemonių nesiėmimo iki banko paskelbimo nemokiu. Teismo posėdžio metu S. J. negalėjo atsakyti kokių veiksmų ėmėsi, kad atgautų pinigus iš Ukrainos banko, prieš perleisdamas reikalavimo teisę. Nors S. J. atsiliepime teigiama, kad jau po sandorio dėl UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo (2013-03-28) vyko derybos su potencialiais reikalavimo teisės į Ukrainos banką pirkėjais, tačiau nepateikiama jokių, šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų. Be to, teismo posėdžio metu S. J. parodė, kad reikalavimo teisės į AB KB INTERBANK perleidimo sandoris įvyko ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA iniciatyva, ši įmonė ir pasiūlė sandorio kainą. Akivaizdu, jog tokį pasiūlymą ši įmonė galėjo pateikti tik po to, kai buvo sudarytos aukščiau minėtos reikalavimų perleidimo sutartys. Iš teismo posėdžio metu duotų S. J. paaiškinimų nustatė, kad dėl šio sandorio naudingumo su niekuo nesikonsultavo, su pasiūlyta kaina sutiko, kadangi dėl šio reikalavimo teisės perleidimo UAB „Turtvalda“ įsiskolinimas kreditoriams sumažėjo 5 000 000 Lt. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl reikalavimo teisės į banką perleidimo bei priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sumažėjo įskolinimas būtent reikalavimo teisę į Ukrainos banką įsigijusiam kreditoriui. Šioje vietoje atsiskleidžia ir kokiu tikslu buvo sudaromos reikalavimo teisių perleidimo sutartys tarp UAB „Turtvalda“ kreditorių. Įvertinęs S. J. paaiškinimus, kad sandoriai buvo sudaromi kontrahentų iniciatyva, jie UAB „Turtvalda“ vadovą surasdavo pasiskambinę telefonu, S. J. neturėjo su kuo pasitarti prieš sudarydamas sandorius bei įvertinęs visų sudarytų sandorių pasekmes, teismas pripažino, kad šie sandoriai buvo sudaromi ne tik, kad ne UAB „Turtvalda“ iniciatyva, bet ir ne jos interesais.

12Apibendrinat išdėstytą teismas pripažintino, jog UAB „Turtvalda“ bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o jos valdymo organų veiksmai (akivaizdus stropumo (rūpestingumo) bei lojalumo trūkumas). Esminę įtaką bendrovės veiklos rezultatams ir jos nemokumui turėjo šios bendrovės buvusių atsakingų asmenų – buvusių vadovų – priimti sprendimai bei jų parinktas veikslo modelis – didelių sumų investavimas į nemokių įmonių akcijas, pelningai veikiančių įmonių akcijų iškeitimas į reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, paskolų be užtikrinimo suteikimas, savalaikių ir adekvačių priemonių atgauti suteiktas paskolas nesiėmimas, sandorių, išimtinai naudingomis kontrahentams sąlygomis, sudarymas. Šios aplinkybės atitiko ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytus tyčinio bankroto požymius (t. IV, b. l. 136 – 147).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Apeliantas S. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-11-23 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:

14Dėl BUAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorio

15Teigia, jog skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai neteikiama reikšmės aplinkybei, jog sandoriai: 1) 2013-05-20 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią UAB „Turtvalda“ perleido VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 990 000 vnt. UAB „Kauno arena“ akcijų, kurios sudaro 76,15 proc. UAB „Kauno arena“ įstatinio kapitalo už 990 000 Lt kainą, atitinkančią nominalią vertę, 2) 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią VšĮ Kauno Žalgirio rėmėjas perleido UAB „Turtvalda“ reikalavimo teisę į dalį UAB „Sporto komunikacijos“ skolos (990 000 Lt), pagal 2012-10-19 paskolos sutartį už priteisto skolos 990 000 Lt sumą, neatnešė BUAB „Turtvalda“ jokio nuostolio bei BUAB „Turtvalda“ gaus pajamų iš akcijų pardavimo. BUAB „Turtvalda“ kreditorių susirinkimo patvirtinta taikos sutartimi įrodinėja, kad bankroto administratorius pripažino, jog akcijų pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta 990 000 Lt kaina už 990 000 vnt. UAB „Kauno arena“ akcijų yra nepagrįstai didelė, sutiko 990 000 Lt kainą sumažinti iki 23 000 Eur bei sutiko, jog 23 000 Eur kaina už 990 000 vnt. akcijų yra protinga ir nepažeidžia kreditorių interesų. Apelianto nuomone, bankroto administartorius patvirtino, jog UAB „Turtvalda“ vadovas susiderėjo dėl kainos, viršijančios akcijų vertę, o turto pardavimas už didesnę kainą negali būti pripažintas priešingu įmonės interesams veikimu, nenaudingu sandoriu ir įmonės vadovo fiduciarinių pareigų įmonei pažeidimu.

16Skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai akcentuojamas reikalavimo teisės į UAB „Sporto komunikacijos“ skolą įgijimas kaip išskirtinis vadovo nerūpestingumo požymis. Teigia, jog apeliantas, pasirinkdamas tokį sandorio tipą, kuris leido iš VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas reikalauti kainos grąžinimo išaiškėjus papildomoms aplinkybėms, susijusioms su skolininko nemokumu, buvo apdairus ir rūpestingas. Paaiškino, kad išaiškėjus skolininko nemokumo faktui, UAB „Turtvalda“ turėjo teisę reikalauti iš VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 990 000 Lt kainos už reikalavimo teisės perleidimą sugrąžinimo. Kadangi atsiskaitymas vyko tarpusavio užskaitos būdu, todėl UAB „Turtvalda“ neturėtų pareigos mokėti už reikalavimo teisę, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas liktų skolinga už UAB „Kauno arena“ akcijas 990 000 Lt. Apelianto nuomone, esant situacijai, kuomet BUAB „Turtvalda“ neturi mokėti pinigų už reikalavimo teisę, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas turi pareigą sumokėti kainą už akcijas, negalima teigti, kad vadovas buvo neapdairus sudarydamas reikalavimo teisės į UAB „Sporto komunikacijos“ skolą sandorį.

17Dėl UAB „Butvita“akcijų įsigijimo ir įmonės hipotekos sandorio sudarymo

18Apeliantas teigia, kad skundžiamojoje nutartyje klaidingai akcentuojama, jog 2013-03-28 akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi buvo neva išleisti 6,5 milijonai litų, kad gauti 990 000 Lt. Pažymėjo, jog UAB „Turtvalda“ faktiškai neišleido nei vieno lito už UAB „Butvita“ akcijas, nes jokių mokėjimų neatliko, o susitarė dėl mokėjimo termino atidėjimo. Be to tokio sandorio sudarymas įmonei, kuri užsiėmė investicijomis ir, kurios įstatinis kapitalas sudarė 58 milijonus litų, buvo įprastinis, UAB „Butvita“ akcijos buvo įsigyjamos kaip investicija. UAB „Butvita“ bankroto procedūra pradėta po 6 mėnesių po sandorio sudarymo, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje neteisingai įvertino aplinkybę, jog akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu UAB „Butvita“ buvo nemoki, o akcijos nevertos sutartyje nustatytos kainos. Mano, jog teismas neteisingai tarp šalių paskirstė įrodinėjimo pareigą, vadovavosi tik bankroto administratoriaus paaiškinimais, kurie yra tik nuomonė.

19Taip pat apelianto nuomone, nėra pagrįsta skundžiamojoje nutartyje išsakyta kritika dėl vadovo sprendimų sudarant hipotekos sutartį. Teigia, jog sudarydamas įmonės hipotekos sutartį UAB „Turtvalda“ išvengė skolos išieškojimo priverstine tvarka, delspinigių skaičiavimo ar bankroto procedūros inicijavimo taip pat išvengė poreikio ieškoti naujų finansavimo šaltinių ir palūkanų mokėjimo. Pažymėjo, jog įmonės kreditorių padėtis po įmonės hipotekos sutarties sudarymo nepasikeitė.

20Dėl subordinuotos paskolos Ukrainoje registruotam AB KB „Interbank“ suteikimo ir reikalavimo teisės į paskolą perleidimo

21Nurodė, kad atlygintinis reikalavimo teisės, į 2011-06-01 subordinuotos paskolos sutarties pagrindu Ukrainos AB KB „Interbank“ suteiktą 3 019 200 Eur paskolą, perleidimas buvo vienintelis galimas racionalus žingsnis, kadangi po Ukrainos banko bankrutavimo, pagal subordinuotos paskolos sutartį UAB „Turtvalda“ reikalavimas būtų tenkinamas paskutine eile, o prasidėję politiniai neramumai dar labiau apsunkintų išieškojimo procedūras. Apelianto manynu, pasiūlyta užskaita nepažeidė BUAB „Turtvalda“ kreditorių interesų, nes įmonės įsiskolinimas sumažėjo 5 000 000 Lt, atitinkamai kreditoriai įgijo galimybę patenkinti savo finansinius reikalavimus proporcingai didesne apimtimi. Teigia, jog skolų sumažinimas negali būti vertinamas kaip priešingas įmonės interesams veikimas.

22Nėra priežastinio ryšio tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto veiksmų

23Teigia, jog sandorius sudarė įmonės padėčiai pagerinti ir sudaryti sandoriai nenulėmė įmonės nemokumo, priešingai – įmonės skolos buvo sumažintos. Taip pat skundžiamojoje nutartyje nėra išanalizuotos UAB „Turtvalda“ nemokumo priežastys – turimo finansinio turto nuvertėjimas, kuris nepriklausė nuo apelianto valios, neanalizuojamos jokios kitos aplinkybės, apart bankroto administratoriaus nurodytų sandorių, kurios privedė įmonę prie bankroto, taip pat apsiribota deklaratyviais teiginiais dėl pasirinkto blogo veiklos modelio. Teigia, jog pagrindinė UAB „Turtvalda“ bankroto priežastis yra AB Ūkio bankas bankrotas, dėl ko nuvertėjo UAB „Turtvalda“ investicijos, bankrutavo partneriai, kurie neįvykdė savo įsipareigojimų įmonei. O bankroto administratoriaus nurodyti sandoriai buvo sudaryti UAB „Turtvalda“ esant geroje finansinėje padėtyje, todėl verslo rizika buvo protinga ir pateisinama (t. IV, b. l. 153 - 161).

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas BUAB „Turtvalda“ su skundu nesutinka ir prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo argumentus:

25Dėl UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorių

26Apeliantas nepagrįstai remiasi kitos bylos taikos sutarties projektiniu tekstu, pagal kurį UAB „Turtvalda“ atgaus bent 23 000 Eur. Mano, kad skundžiamos nutarties motyvų dėl sandorio prieštaringumo įmonės veiklos tikslams apeliantas nepaneigė, nes pagal akcijų perleidimo sutartį UAB „Turtvalda“ jokio atlygio negavo.

27Dėl UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo

28Paaiškino, jog buvo perleistos jau nemokios UAB „Butvita“ akcijos, Be to iš UAB „Turtvalda“ banko sąskaitų matyti, kad per 2013 metus įmonė neturėjo lėšų, kuriomis būtų galėjusi naudotis, realizuojant sutartinę prievolę. Administratoriaus nuomone, įmonės įkeitimo sandoris ypač nenaudingas visiems kreditoriams, kadangi įkeitimu (hipoteka) užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami iš lėšų, gautų pardavus bankrutavusios įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą. Dėl to UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo sandoriai ir hipotekos sandoris yra ginčijami Kauno apygardos teisme.

29Dėl subordinuotos paskolos Ukrainoje registruotam AB KB „Interbank“

30Skundo motyvai dėl Ukrainoje vykstančių politinių įvykių neįrodo pareigos vadovui (verslininkui) veikti įmonės interesais – sudarant itin didelės vertės sandorius apsidrausti nuo kitos šalies negebėjimo įsipareigojimus įvykdyti.

31Dėl priežastinio ryšio

32Mano, jog apeliantas, pateikęs Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudenciją, nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų tyčinio bankroto požymių egzistavimo (t. IV, b. l. 163 – 165).

33Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo T. K. prašo skundą tenkinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-11-23 nutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad nebuvo nustatytas priežastinis ryšys tarp vadovo neteisėtų veiksmų ir teisinių padarinių (bankroto). Skundžiama nutartis priimta neišanalizavus visų reikšmingų bylai aplinkybių bei nukrypus nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos sprendžiant analogiškus klausimus. Suinteresuoto asmens nuomone, nėra pagrindo pripažinti BUAB „Turtvalda“ bankrotą tyčiniu, nes byloje nepakanka įrodymų, kad įmonės bankrotą nulėmė netinakma vadovo veikla (t. IV, b.l. 166 – 169). IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pripažintas UAB „Turtvalda“ bankrotas tyčiniu, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ((toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

35Byloje nustatyta, kad BUAB „Tutrvalda“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2006-09-21; įmonės pagrindinė veikla buvo investavimas, įmonių akcijų pirkimas-pardavimas; įstatinis kapitalas – 49 000 000 Lt (t. III, b. l. 11). Suinteresuotas asmuo T. K. UAB „Turtvalda“ direktorės pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2011-01-18 iki 2013-02-27, S. J. – nuo 2013-02-28 iki bankroto bylos iškėlimo (t. III, b. l. 12). Kauno apygardos teismas 2015-03-05 nutartimi iškėlė UAB „Turtvalda“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo centras“ (t. I, b. l. 67 - 69). Kauno apygardos teismo 2015-08-26 nutartimi BUAB „Turtvalda“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo E. K. 2015-08-17 kreipėsi į teismą dėl UAB „Turvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu (t. III, b. l. 3 – 10, t. IV, b. l. 74). Įrodinėja, jog įmonės valdymo organas (vadovas S. J.) netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, kadangi sudarė nuostolingus ir įmonei ekonomiškai nenaudingus šiuos sandorius: 1. Tarp UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudaryta 2013-05-20 UAB „Kauno arena“ sutartis akcijų pirkimo, kuria UAB „Turtvalda“ pardavė, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas pirko 990 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų už 990 000 Lt (t. III, b. l. 17 - 21). 2. Tarp UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudaryta 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuria VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas naujajam kreditoriui UAB „Turtvalda“ perleido 990 000 Lt dydžio reikalavimo teisę į skolininką UAB „Sporto komunikacijos“. UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto byla iškelta 2013-04-16 (t. III, b. l. 22). 3. Tarp UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudarytas 2013-05-31 susitarimas dėl tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo (t. III, b. l. 23). 4. Tarp UAB „Turtvalda“ ir Viewside markets INC sudaryta 2013-03-28 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis dėl UAB „Butvita“ akcijų pirkimo, kuria Viewside markets INC pardavė, o UAB „Turtvalda“ pirko 13 193 163 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, sudariusių 40,35 proc. nuo visų paskelbtų UAB „Butvita“ akcijų (t. III, b. l. 46 – 56). 5. Tarp Viewside markets INC įmonei - Exclusiva general INC sudaryta 2013-03-28 reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu buvo perleista reikalavimo teisė į skolininką UAB „Turtvalda“ 6 596 581,50 Lt sumai, pagal 2013-03-28 sutartį dėl UAB „Butvita“ akcijų pardavimo (t. III, b. l. 57 – 59). 6. Tarp UAB „Turtvalda“ su Exclusiva general INC sudarytas 2013-04-30 papildomas susitarimas prie 2013-03-28 akcijų pirkimo pardavimo sutarties, kuriuo UAB „Turtvalda“ įsipareigojo įkeisti įmonę pagal įmonės hipotekos sutartį (t. III, b. l. 67 – 68). 7. Tarp UAB „Turtvalda“ ir Exclusiva general INC sudaryta 2013-12-05 įmonės hipotekos sutartis, kuria UAB „Turtvalda“ kreditoriui Exclusiva general INC, įkeitė visą įmonę, užtikrinant 6 596 581,50 Lt prievolės įvykdymą (t. III, b. l. 69 – 73).

368.Tarp ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA ir Exclusiva general INC sudaryta 2014-07-01 reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią Exclusiva general INC dalį savo reikalavimo (5 000 000 Lt) į UAB „Turtvalda“, pagal 2013-03-28 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dėl UAB „Butvita“ akcijų pirkimo - pardavimo, perleido ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAD LIMITADA (t. III, b. l. 76, 77 - 79). 9. UAB „Turtvalda“ įmonei ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAD LIMITADA už 5 000 000 Lt perleido reikalavimo teisę į Ukrainos banką „INTERBANK“, kuri kildinama iš 2011-06-01 investavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Turtvalda“ ir „INTERBANK“, dėl 3 019 200 Eur (10 424 693,76 Lt) investuotos sumos be palūkanų ir delspinigių (t. III, b. l. 80-83). 10. Tarp UAB „Turtvalda“ ir ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA sudarytas 2014-07-07 susitarimas dėl 5 000 000 Lt įskaitymo (t. III, b. l. 101 – 102).

37Dėl UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorio

38Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog UAB „Turtvalda“ pardavė pelningai veikiančio ir didelę vertės turtą turinčio UAB „Kauno arena“ akcijas, o už jas realiai negavęs jokio atlygio, tik įgydamas bevertes reikalavimo teises į nemokią įmonę (t. IV, b. l.141).

39Apeliantas teigia, jog pagal 2013-05-20 akcijų pirkimo sutartis ir 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartis nepadarė UAB „Turtvalda“ jokio nuostolio, priešingai - BUAB „Turtvalda“ gaus pajamų už akcijų pardavimą iš pirkėjo VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas pagal taikos sutartį, kurios sudarymui pritarė BUAB „Turtvalda“ kreditorių susirinkimas (t. IV, b. l. 154).

40Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudarė 2013-05-20 sutartį dėl UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo, kuria UAB „Turtvalda“ pardavė, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas pirko UAB „Kauno arena“ 990 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, sudariusių 76,15 proc. nuo visų paskelbtų UAB „Kauno arena“ akcijų (t. III, b. l. 17 - 21). Pagal šios sutarties 3.1. punktą nustatyta akcijų kaina - 990 000 Lt. Pagal sutarties 4. 1. punktą VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas įsipareigojo visą 990 000 Lt kainą sumokėti iki 2013-05-31 (t. III, b. l. 17, 18). VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 990 000 Lt kainos šalių sutartu sumokėti terminu (iki 2013-05-31) nesumokėjo. UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudarė 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas naujajam kreditoriui UAB „Turtvalda“ perleido 990 000 Lt dydžio reikalavimo teisę į skolininką UAB „Sporto komunikacijos“ (t. III, b. l. 22). Vilniaus apygardos teismo 2013-04-16 nutartimi UAB „Sporto komunikacijos“ iškelta bankroto byla (t. III, b l. 32 - 34). 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutarties 3.1. ir 3.2. punktais UAB „Turtvalda“ už perleistą reikalavimą įsipareigojo sumokėti 990 000 Lt per vienerius metus nuo sutarties sudarymo dienos. Taip pat tą pačią dieną, 2013-05-31, šalys sudarė susitarimą dėl įskaitymo, kuriuo įskaitė vienarūšius priešpriešinius tarpusavio įsipareigojimus ir tokiu būdu tapo viena kitai neskolingos pagal akcijų pirkimo-pardavimo ir reikalavimo perleidimo sutartis (Susitarimo dėl įskaitymo 2 punktas) (t. III, b. l. 23). Taigi, UAB „Turtvalda“ (pardavėjas) pardavė, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas (pirkėjas) pirko UAB „Kauno arena“ 990 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų už 990 000 Lt kainą, kurios pirkėjas nesumokėjęs UAB „Turtvalda“ perleido reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę „Sporto komunikacijos“ bei įskaitė vienarūšius priešpriešinius tarpusavio įsipareigojimus ir dėl to šios dvi įmonės tapo viena kitai neskolingos pagal akcijų pirkimo - pardavimo ir reikalavimo perleidimo sutartis.

41Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog 2016-01-21 įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2016-01-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-903-413/2016, buvo patvirtinta BUAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudaryta taikos sutartis, pagal kurią šalys pripažino, kad 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi ieškovė pagrįstai perleido atsakovei, o atsakovė pagrįstai įgijo iš ieškovės 990 000 vnt. paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Kauno arena“ akcijų; šalys pripažino, kad 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje numatyta 990 000 Lt kaina už 990 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kauno arena“ akcijų, yra nepagrįstai didelė; ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimo dėl 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tačiau šalys susitarė sumažinti 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą 990 000 Lt kainą už 990 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kauno arena“ akcijų, bei šalių susitarimu nustatė 35 000 Eur (ekvivalentu 120 848 Lt) kainą už 990 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kauno arena“ akcijų. Pripažinus negaliojančiu 2013-05-31 susitarimą dėl įskaitymo, laikytina, kad atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove pagal 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, o ieškovė nėra atsiskaičiusi su atsakove pagal 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Šalys susitarė, kad 2013-05-13 reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento; atsižvelgiant į tai, kad skolininkas UAB „Sporto komunikacijos“ šiai dienai yra išregistruotas iš juridinių asmenų registro, šalys pripažino, jog restitucija pagal 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį yra negalima, todėl netaikytina. Šalys susitarė, kad 2013-05-31 susitarimas dėl įskaitymo yra negaliojantis; 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis yra galiojanti, tačiau joje numatyta kaina už akcijas šalių susitarimu sumažinta iki 35 000 Eur; 990 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kauno arena“ akcijų nuosavybės teise priklauso atsakovei nuo 2013-05-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Atsakovas VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu, sumokėdamas 35 000 Eur dalimis tokia tvarka ir terminais: 15.000 Eur– per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtina šį Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos; 10 000 Eur– per 1 mėn. nuo (5.1.) dalyje numatyto termino;10 000 Eur– per 2 mėn. nuo (5.1.) dalyje numatyto termino. 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra negaliojanti, restitucija netaikoma.

42Bendrovės valdymo organų pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, tausoti bendrovės turtą, rūpintis jo didinimu išplaukia iš CK 2.82 straipsnio 4 dalies, 2.87 straipsnio, Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų turinio. Nagrinėjamos bylos duomenimis BUAB „Turtvalda“ pagrindinė veikla buvo investavimas, įmonių akcijų pirkimas – pardavimas. Šia veikla užsiimančiam ūkio subjektui keliami padidinti rūpestingumo ir atidumo standartai, todėl UAB „Turtvalda“ vadovas, prieš sudarydamas aukščiau paminėtus sandorius, susijusius su akcijų pirkimu – pardavimu, reikalavimo teisų perleidimu ir įskaitymu privalėjo išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su sandorių šalimis: ar veiklą vykdo, koks pelningumas, kreditoriai ir debitoriai, ar nėra kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pan. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jog: apeliantas buvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nes pasirinko tokį sandorio tipą, kuris suteikė teisę iš VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas reikalauti kainos grąžinimo išaiškėjus papildomos aplinkybėms, susijusios su skolininko nemokumu; išaiškėjus skolininko nemokumo faktui, UAB „Turtvalda“ turėjo teisę reikalauti, kad VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas grąžintų 990 000 Lt kainą už reikalavimo teisės perleidimą; kadangi atsiskaitymas vyko tarpusavio įsipareigojimų užskaitos būdu, todėl UAB „Turtvalda“ neturėtų pareigos mokėti už reikalavimo teisę, o VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas liktų skolingas už UAB „Kauno arena“ akcijas, atmestini kaip nepagrįsti. Pirmiausia byloje nėra jokių įrodymų, jog UAB „Turtvalda“, perimdama 990 000 Lt dydžio reikalavimo teisę į skolininką UAB „Sporto komunikacijos“ patikrino UAB Sporto komunikacijos“ mokumą (gebėjimą įvykdyti 990 000 Lt dydžio įsipareigojimą). Antra, nėra įrodymų, kad UAB „Turtvalda“, sužinojusi apie UAB Sporto komunikacijos“ nemokumą, pareikalavo iš VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas sugrąžinti 990 000 Lt kainą už reikalavimo teisės perleidimą (CPK 178 straipsnis). Trečia, į teismą dėl pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ab initio tarp ieškovo BUAB „Turtvalda“ ir atsakovo VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas sudarytų 2013-05-20 UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo - pardavimo sutarties, 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutarties, 2013-05-31 susitarimo dėl įskaitymo bei dvišalę restitucijos taikymo kreipėsi BUAB „Turtvalda“ bankroto administratorius, o buvęs vadovas nesiėmė jokių veiksmų šiuos sandorius nuginčyti.

43Konstatuotina, jog UAB „Turtvalda“ vadovas sudarė aiškiai neracionalius, rizikingus, ekonomiškai nenaudingus, sunkinančius įmonės turtinę padėtį ir pažeidžiančius kreditorių interesus sandorius (2013-05-20 UAB „Kauno arena“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, 2013-05-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, 2013-05-31 susitarimą dėl įskaitymo), kuriais buvo prarastos pelningai veikiančios UAB „Kauno arena“ akcijos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu civilinėje byloje Nr. 2-903-413/2016 sudaryta taikos sutartis nepaneigia išvardintų sandorių prieštaringumo įmonės interesams.

44Dėl UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo ir įmonės hipotekos sandorio sudarymo

45Pirmosios instancijos teismas iš S. J. paaiškinimų nustatė, kad UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo tikslas – užsitikrinti pilną UAB „Kauno arena“ valdymą, kadangi UAB „Turtvalda“ planavo UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimą VšĮ „Žalgirio“ rėmėjui, UAB „Butvita“ akcijų įsigijimas buvo būdas išlaikyti UAB „Kauno arena“ kontrolę. Įsigijusi UAB „Butvita“ akcijas UAB „Turtvalda“ tapo išimtiniu UAB „Kauno arena“ akcijų valdytoju, tokiu būdu padidinta akcijų vertė, kas atsispindėjo ir sandoryje, kuriame jos buvo parduodamos už 990 000 Lt. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Butvita“ akcijos buvo įsigytos už 6 596 581,50 Lt kainą, tuo tarpu UAB „Kauno arena“ akcijos buvo perleistos už 990 000 Lt kainą. Jei UAB „Butvita“ akcijos buvo įsigyjamos tik vieninteliu tikslu – per UAB „Butvita“ įgyti UAB „Kauno arena“ valdymą, o akcijas parduoti VšĮ „Žalgirio“ rėmėjas, šio sandorio nuostolingumas UAB „Turtvalda“ yra akivaizdus – įmonė išleido daugiau nei šešis su puse milijono litų, tam, kad gautų 990 000 Lt pajamų.

46Apeliantas teigia, jog skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodyta, kad sudarius UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo sandorį buvo išleisti šešis su puse milijonai litų, kad būtų gauti 990 000 Lt, kadangi UAB „Turtvalda“ jokių mokėjimų už įsigytinas akcijas neatliko, o susitarė dėl mokėjimo termino atidėjimo.

47Iš UAB „Turtvalda“ ir Viewside markets INC 2013-03-28 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties 2.1., 3.1. ir 4.1. punktų nustatyta, jog Viewside markets INC (pardavėjas) įsipareigojo UAB „Turtvalda“ (pirkėjas) parduoti 13 193 163 vnt. UAB „Butvita“ paprastųjų vardinių akcijų už 6 596 581,50 Lt kainą; kaina turėjo būti sumokėta iki 2013-04-30 (t. III, b. l. 48). Byloje įrodymų, jog apeliantas, prieš sudarydamas paminėtą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, tikrino UAB „Butvita“ finansinius rodiklius byloje nėra (CPK 178 straipsnis). UAB „Turtvalda“ šalių sulygtu terminu (iki 2013-04-30) UAB „Butvita“ akcijų neįsigijo. Viewside markets INC ir Exclusiva general INC sudarytos 2013-03-28 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu kreditorius Viewside markets INC perleido reikalavimo teisę į skolininko UAB „Turtvalda“ 6 596 581,50 Lt prievolę, kylančią iš 2013-03-28 sutarties dėl UAB „Butvita“ akcijų pardavimo, naujam kreditoriui Exclusiva general INC (t. III, b. l. 57-59). Iš byloje esančio UAB „Butvita“ pateikto UAB „Turtvalda“ pranešimo matyti, jog apeliantas nuo 2013-09-18 žinojo apie numatomą vykdyti UAB „Butvita“ bankroto procesą (t. III, b .l. 103); Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, 2013-09-26 UAB „Butvita“ pradėtas neteisminis bankroto procesas (t. III, b. l. 104). Taigi, šalys, nepaisydamos UAB „Butvita“ bankroto procedūros pradėjimo fakto, sudarė 2013-04-30 papildomą susitarimą prie 2013-03-28 akcijų pirkimo pardavimo sutarties, kuriuo ne tik susitarė pratęsti kainos sumokėjimą iki 2014-03-28, tačiau UAB „Turtvalda“ dar ir įsipareigojo įkeisti įmonę pagal įmonės hipotekos sutartį (t. III, b. l. 67 - 68). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tokie apelianto veiksmai, susiję su siekiu įsigyti bankrutuojančios bendrovės akcijas, pagrįstai pirmosios instancijos teismo pripažintini netinkamais vadovo veiksmais įmonę valdyti.

48Taipogi apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto teiginius, kad įmonės kreditorių padėtis po sudarytos UAB „Turtvalda“ ir Exclusiva general INC 2013-12-05 įmonės hipotekos sutarties, kuria UAB „Turtvalda“ kreditoriui Exclusiva general INC, įkeitė visą įmonę, užtikrinant 6 596 581,50 Lt prievolės įvykdymą, nepasikeitė bei į įmonės hipotekos sandorį nepateko turtas, kuris yra įkeistas arba areštuotas. Iš apelianto atsileipimo į pareiškimą argumentų nustatyta, jog visi UAB „Turtvalda“ turimi turto vienetai (vertybiniai popieriai) įkeisti bankui, todėl vienintelė užtikrinimo priemonė, kurią galėjo pasiūlyti UAB „Turtvalda“ nepatirdama papildomų išlaidų - UAB „Turtvalda“ įkeitimas įmonės hipoteka. Tai reiškia, jog visas UAB „Turtvalda“ turtas, įskaitant ir pačią įmonę buvo įkeistas ir tokie veiksmai negali būti pripažįstami visų kreditorių interesų paisymu, kadangi ĮBĮ 34 straipsnis aiškiai įtvirtina, jog įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka

49Nesutiktina ir su atskirojo skundo argumentu, jog bankroto administratoriaus pateikti paaiškinimai nelaikytini įrodymais. Bankroto bylos yra nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles tiek, kiek tai nenumatyta specialiajame Įmonių bankroto įstatyme (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo bankroto bylose yra nurodyta, jog kaip dispozityviosiose, taip ir nedispozityviosiose bylose teismas kontroliuoja įrodinėjimo procesą, yra atsakingas už tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, gali reikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015). Pagal CPK 177 straipsnio 1 ir 2 dalis įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

50Dėl subordinuotos paskolos Ukrainos AB KB „Interbank“ suteikimo ir reikalavimo teisės į paskolą perleidimo

51Byloje nustatyta, jog UAB „Turtvalda“ ir AB KB „Interbank“ sudarė 2011-06-01subordinuotos paskolos sutartį, pagal kurią buvo suteiktas 3 019 200 Eur subordinuota paskola iki 2017-06-01 su 8 proc. (nuo 2011-06-01 iki 2012-05-31) ir 8,5 proc. (nuo 2012-06-01 iki 2017-05-31) metinėmis palūkanomis (t. III, b. l.84 – 88). UAB „Turtvalda“ 2014-07-07 perleido reikalavimo teisę į Ukrainos banką „Interbank“, kuri kildinama iš 2011-06-01 investavimo sutarties sudarytos tarp UAB „Turtvalda“ ir „Interbank“, naujam kreditoriui ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA už 5 000 000 Lt“ (t. III, b. l. 80 - 82). UAB „Turtvalda“ ir ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA sudarė 2014-07-07 susitarimą dėl 5 000 000 Lt vienarūšių reikalavimų įskaitymo (t. III, b. l. 101 - 102).

52Apeliantas paaiškino, kad atlygintinis reikalavimo teisės į Ukrainos bankui suteiktą paskolą perleidimas buvo vienintelis galimas racionalus žingsnis ir užskaita nepažeidė nei kreditorių, nei įmonės interesų, kadangi įsiskolinimo dydis sumažėjo 500 000 Lt (t. IV, b. l. 158). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudarant paskolos sutartį dėl didelės piniginės sumos (šiuo atveju dėl 3 019 200 Eur), 2011-06-01subordinuotos paskolos sutarties 6.7 punktu susitarus, kad banko likvidavimo atveju investuotojo reikalavimai bankui bus tenkinami patenkinus visų kitų kreditorių reikalavimus bei nepareikalavus jokių kitokių užtikrinimo priemonių (įkeitimo, hipotekos, laidavimo), prasilenkia su racionalumu bei sąžiningu veikimu įmonės kreditorių interesais.

53Dėl priežastinio ryšio tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto veiksmų

54Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, vertinant teisinio reglamentavimo raidą, įstatymų leidėjas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtino tokius bankroto kilimo požymius, kurių bent vieną nustačius yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).

55Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas aiškinosi aplinkybes, ar įmonė prie bankroto nebuvo privesta tyčia, nustatė, jog bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Teismas konstatavo, kad aptartų sandorių nenaudingumą įmonei lėmė ne verslo nesėkmė, t. y. nepasiteisinusi verslo rizika, o įmonės valdymo organų netinkamas jiems priskirtų pareigų vykdymas, aplaidumas ir visiškas nerūpestingumas sudarinėjant milijoninės vertės sandorius. BUAB „Turtvalda“ bankrotas pripažintas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktuose įtvirtintų požymių pagrindu – įmonės vadovo netinkamu pareigų atlikimu (jų nevykdymu), priimtais nuostolingais ar ekonomiškai nenaudingais įmonei sprendimais, įmonės veiklos organizavimu, pažeidžiant kitų kreditorių teises.

56Apeliantas įrodinėja, kad tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto veiksmų (sudarytų sandorių) nėra priežastinio ryšio.

57Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog: 1) UAB „Turtvalda“ pardavė pelningai veikiančios ir didelę vertės turtą turinčios UAB „Kauno arena“ akcijas, už kurias realiai negavo jokio atlygio, tačiau įgijo bevertes reikalavimo teises į bankrutavusią UAB „Sporto komunikacijos“, 2) UAB „Turtvala“ įsigijo nemokios, o vėlesnių sandorių sudarymo metu ir bankrutavusios, UAB „Butvita“ akcijas, 3) UAB „Turtvalda“, būdama sudėtingoje finansinėje situacijoje, visą įmonę, kaip turtinį kompleksą įkeitė, siekdama užtikrinant vieno kreditoriaus reikalavimų patenkinimą. 4) 2014-07-07 reikalavimo teisės į Ukrainos banką „Interbank“ perleidimo sandorį sudarė po AB KB „Interbank“ 2014-04-23 paskelbimo nemokiu.

58Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

59Pasikartotina, jog nagrinėjamu atveju buvo nustatytas UAB „Turtvalda“ netinkamas valdymas, kaip vienas iš tyčinio bankroto požymių, pasireiškęs UAB „Kauno arena“ akcijų pardavimo sudarymu, reikalavimo teisės į nemokų UAB „Sporto komunikacijos“ įsigijimu bei susitarimo dėl įskaitymo sudarymu, taip pat nemokios UAB „Butvita“ akcijų įsigijimu ir reikalavimo teisės perleidimo į bankrutavusią Ukrainos AB KB „Interbank“ sudarymu. Tai reiškia, jog UAB „Turtvalda“ vadovas neveikė kaip apdairus, protingas ir rūpestingas asmuo, o būtent nesidomėjo kokios yra UAB „Sporto komunikacijos“, UAB „Butvita“, Ukrainos AB KB „Interbank“ finansinės padėtys. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog tokių sandorių neįmanoma pateisinti verslo rizika ar pasikeitusių aplinkybių sąlygota nesėkminga investicija.

60Pažymėtina, kad galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, o teismas neturi būti aktyvesnis už pačią šalį, jei ši nededa pastangų gauti įrodymus, bet, nurodydama tik deklaratyvius nesutikimo su priešingos šalies argumentais teiginius, įrodinėjimo naštą siekia perkelti teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1466-464/2015). Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad sudaromi sandoriai ir priimti sprendimai buvo nukreipti UAB „Turtvalda“ padėčiai pagerinti ir nenulėmė įmonės nemokumo, nepablogino įmonės būklės, o buvo nukreipti įsiskolinimams sumažinti (CPK 178 straipsnis).

61Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, BUAB „Turtvalda“ nemokumo priežastys buvo konstatuotos Kauno apygardos teismo 2015-03-05 nutartyje, kuria iškelta BUAB „Turtvalda“ bankroto byla. Šioje nutartyje nurodyta didžiausias įmonės debitorius yra UAB „Butvita“, kurios įsiskolinimas įmonei siekia 1 483 216,43 Eur. Šiam debitoriui iškelta bankroto byla. Antras pagal dydį įmonės debitorius – UAB „Sporto komunikacijos“, kurios įsiskolinimas siekia 286 723,80 Eur, taip pat yra bankrutavęs. Įmonės debitoriai nebuvo užtikrinę savo prievolių įvykdymo UAB „Turtvalda. 2014-12-31 pelno (nuostolių) ataskaita patvirtino, kad įmonė 2014 metais patyrė 7 307 842 Lt nuostolių, o pajamų negavo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog dėl prastos įmonės finansinės padėties 2013-12-05 visa įmonė, kaip turtinis kompleksas, buvo įkeista, kad užtikrinti vieno iš kreditorių reikalavimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, jog pagal 2014-12-31 dienai sudarytą finansinės atskaitomybės rinkinį UAB „Turtvalda“ nelaikytina nemokia.

62Atsižvelgiant į tai, jog didžiausi BUAB „Turtvalda“ debitoriai yra bankrutavusios įmonės, taip pat sudaryti sandoriai nebuvo užtikrinti kitomis prievolių įvykdymo priemonėmis, konstatuotina, jog tarp įmonės valdymo organų netinkamo jiems priskirtų pareigų vykdymo, aplaidumo ir visiško nerūpestingumo, sudarinėjant milijoninės vertės sandorius, ir UAB „Turtvalda“ bankroto yra priežastinis ryšys.

63Apibendrinus išdėstytą, bei pritariant pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytiems motyvams, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines, ištyrė visus byloje esančius įrodymus ir padarė teisingą išvadą, jog BUAB „Turtvalda“ bankrotas tyčinis ir atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pagrįstos bei teisėtos nutarties (CPK337 straipsnio 1 dalies 1 dalis).

64Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-52/2011).

65Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66skundą atmesti.

67Palikti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 5. CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCOEDAT LIMITADA sudarytas 2014-07-07 susitarimas... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi pripažino UAB... 7. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai patvirtino, jog UAB „Turtvalda“... 8. Suinteresuoto asmens S. J. atstovo nurodytus argumentus, kad pats bankroto... 9. Teismas neturėjo pagrindo pritarti UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo... 10. Teismas pripažino teisiškai pagrįstu S. J. argumentą, jog tam, kad Viewside... 11. Vertindamas paskolos suteikimo ir vėlesnio reikalavimo teisės perleidimo... 12. Apibendrinat išdėstytą teismas pripažintino, jog UAB „Turtvalda“... 13. Apeliantas S. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. Dėl BUAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorio... 15. Teigia, jog skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai neteikiama reikšmės... 16. Skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai akcentuojamas reikalavimo teisės į UAB... 17. Dėl UAB „Butvita“akcijų įsigijimo ir įmonės hipotekos sandorio... 18. Apeliantas teigia, kad skundžiamojoje nutartyje klaidingai akcentuojama, jog... 19. Taip pat apelianto nuomone, nėra pagrįsta skundžiamojoje nutartyje išsakyta... 20. Dėl subordinuotos paskolos Ukrainoje registruotam AB KB „Interbank“... 21. Nurodė, kad atlygintinis reikalavimo teisės, į 2011-06-01 subordinuotos... 22. Nėra priežastinio ryšio tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto... 23. Teigia, jog sandorius sudarė įmonės padėčiai pagerinti ir sudaryti... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas BUAB „Turtvalda“ su skundu... 25. Dėl UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorių... 26. Apeliantas nepagrįstai remiasi kitos bylos taikos sutarties projektiniu... 27. Dėl UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo... 28. Paaiškino, jog buvo perleistos jau nemokios UAB „Butvita“ akcijos, Be to... 29. Dėl subordinuotos paskolos Ukrainoje registruotam AB KB „Interbank“... 30. Skundo motyvai dėl Ukrainoje vykstančių politinių įvykių neįrodo... 31. Dėl priežastinio ryšio... 32. Mano, jog apeliantas, pateikęs Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudenciją,... 33. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo T. K. prašo skundą... 34. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 35. Byloje nustatyta, kad BUAB „Tutrvalda“ Juridinių asmenų registre... 36. 8.Tarp ALIANZA CAPITAL GRUPA FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA ir Exclusiva general... 37. Dėl UAB „Kauno arena“ akcijų perleidimo sandorio... 38. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog UAB „Turtvalda“ pardavė... 39. Apeliantas teigia, jog pagal 2013-05-20 akcijų pirkimo sutartis ir 2013-05-31... 40. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Turtvalda“ ir VšĮ Kauno... 41. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog 2016-01-21... 42. Bendrovės valdymo organų pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai,... 43. Konstatuotina, jog UAB „Turtvalda“ vadovas sudarė aiškiai neracionalius,... 44. Dėl UAB „Butvita“ akcijų įsigijimo ir įmonės hipotekos sandorio... 45. Pirmosios instancijos teismas iš S. J. paaiškinimų nustatė, kad UAB... 46. Apeliantas teigia, jog skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodyta, kad... 47. Iš UAB „Turtvalda“ ir Viewside markets INC 2013-03-28 akcijų pirkimo –... 48. Taipogi apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto teiginius, kad... 49. Nesutiktina ir su atskirojo skundo argumentu, jog bankroto administratoriaus... 50. Dėl subordinuotos paskolos Ukrainos AB KB „Interbank“ suteikimo ir... 51. Byloje nustatyta, jog UAB „Turtvalda“ ir AB KB „Interbank“ sudarė... 52. Apeliantas paaiškino, kad atlygintinis reikalavimo teisės į Ukrainos bankui... 53. Dėl priežastinio ryšio tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto... 54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, vertinant teisinio... 55. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas aiškinosi aplinkybes, ar... 56. Apeliantas įrodinėja, kad tarp UAB „Turtvalda“ bankroto ir apelianto... 57. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog: 1) UAB „Turtvalda“ pardavė... 58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 59. Pasikartotina, jog nagrinėjamu atveju buvo nustatytas UAB „Turtvalda“... 60. Pažymėtina, kad galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12... 61. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, BUAB „Turtvalda“ nemokumo... 62. Atsižvelgiant į tai, jog didžiausi BUAB „Turtvalda“ debitoriai yra... 63. Apibendrinus išdėstytą, bei pritariant pirmosios instancijos teismo... 64. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip... 65. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 66. skundą atmesti.... 67. Palikti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą....