Byla 2A-2617-577/2013
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir H. J., teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Eteka“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. Z. ieškinį atsakovui UAB „Eteka“ dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodė, jog dirbo UAB „Eteka“ vairuotoju - ekspeditorium laikotarpiu nuo 2012-01-12 iki 2012-03-23. Ieškovas tvirtino, kad atsakovas neatsiskaitė su juo atleidimo iš darbo dieną, neišmokėjo visų priklausančių išmokų, todėl jis buvo priverstas kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, kuri atliko tyrimą ir nustatė, kad iš tikrųjų su juo darbdavys visiškai neatsiskaitė. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 836,80 Lt darbo užmokesčio, atskaičiavus gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, taip pat 4 149,38 Lt dienpinigių ir kitų išlaidų bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, ieškinio parengimo dienai sudarantį 4 986,18 Lt sumos, kartu priteisti procesines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas UAB „Eteka“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu jo atleidimo iš darbo dienai, jog jam išmokėtos visos išmokos, o tai, pasak atsakovo, patvirtina atsiskaitymo lapeliai, avansinė apyskaita bei kiti dokumentai. Atsakovas tvirtino, kad Darbo inspekcija, atlikdama patikrinimą, neatsižvelgė į tai, kad iš ieškovui V. Z. skirtų išmokų buvo padaryti 1 533,38 Lt atskaitymai dėl kuro pereikvojimo, ką nepagrįstai prašo priteisti ieškovas. Be to, atsakovo teigimu, ieškovas nepagrįstai laiko dienpinigiais 3 700 Lt sumą, kuri jam buvo pervesta automobilio remontui ir vėliau išskaityta, kadangi dėl jo kaltės automobilis buvo remontuojamas užsienyje, todėl atsakovas UAB „Eteka“ patyrė išlaidas. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad papildomi reikalavimai dėl kitų išmokų ir palūkanų priteisimo taip pat negali būti tenkinamai, atmetant pagrindinius ieškinio reikalavimus.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB „Eteka“ ieškovo V. Z. naudai 836,80 Lt darbo užmokesčio, 4396,58 Lt dienpinigių, iš viso 5233,38 Lt. Taip pat iš atsakovo ieškovo naudai buvo priteista 9 689,75 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, apskaičiuotą nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo. Be to, iš atsakovo ieškovo naudai buvo priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 5 233,38 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Eteka“ neatsiskaitė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną, ieškovui liko neišmokėtas darbo užmokestis už vasario mėnesį bei ieškovui priklausantys dienpinigiai, todėl tenkino ieškovo reikalavimą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką ir priteisė 9 689,75 Lt (245 darbo dienos x 39,55 Lt = 9 689,75 Lt).

6Atsakovas UAB „Eteka“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą dalyje dėl dienpinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą mokėti laiką pakeisti, sumažinant priteistų dienpinigių dydį iki 4 149,38 Lt, o vidutinio darbo užmokesčio dydį – iki 2000 Lt. Taip pat atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliantas nurodo, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad už automobilio remontą buvo sumokėta 1 000 Eur suma (3 452,80 Lt), ieškovui buvo pervesta 3 700 Lt, tačiau ieškovas pervesto likučio įmonei negrąžino, todėl laikytina, jog ta suma buvo įtraukta į ieškovo dienpinigių sumą. Atsakovo nuomone, atsakovas liko skolingas ieškovui ne 4 396,58 Lt, o 4 149,38 Lt, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė didesnę sumą, nei prašė pats ieškovas. Be to, apelianto įsitikinimu, teismo priteista vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką suma yra neproporcingai didelė ir nepagrįsta. Atsakovas tvirtina, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu atleidžiamam darbuotojui neišmokama tik dalis jam priklausančių sumų, nesiekiančių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, tada DK 141 str. 3 d. pagrindu mokėtinos išmokos dydžio nustatymas taikant tik gramatinį šios normos aiškinimą prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir reikštų neproporcingos teisės pažeidimui sankcijos taikymą darbdaviui. Apeliantas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovo atleidimo iš darbo metu kovo mėnesį jam buvo neišmokėta darbo užmokesčio dalis už 2012 m. vasario mėnesį, tačiau buvo išmokėta už kovo mėnesį. Taigi imant bendrą ieškovo darbo užmokestį už vasario ir kovo mėnesį, ieškovui atleidimo iš darbo metu buvo nesumokėta 72,78 proc. nuo visos mokėtinos sumos, o neišmokėta dienpinigių suma sudarė 85,21 proc. nuo visos mokėtinos dienpinigių sumos. Taip pat, apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas, priteisdamas vidutinį darbo užmokestį, neatsižvelgė į kitas aplinkybes (ieškovas įmonėje dirbo tik truputį daugiau nei du mėnesius, pats darbuotojas užvilkino kreipimosi į teismą laiką, į darbuotojo darbą kitoje įmonėje, į teismo proceso trukmę), dėl kurių minėta sankcija turėjo būti sumažinta. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, apeliantas prašo priteistiną vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką sumažinti iki 2 000 Lt.

7Ieškovas V. Z. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad jam nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis vieno mėnesio (už 2012 m. vasario mėnesį) darbo užmokestis. Pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008 buvo išaiškinta, jog nustačius, kad su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta ir kad dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas, teismas privalo taikyti DK 141 str. 3 d. nustatytas pasekmes. Ieškovo nuomone, apeliantas nepagrįstai remiasi ir kitomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kurių ratio decidenti yra visiškai skirtingos nuo nagrinėjamos bylos. Ieškovo įsitikinimu, apelianto nurodomos aplinkybės nesuteikia pagrindo mažinti priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką atsiskaityti. Pasak ieškovo, nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad ieškovas sąmoningai ilgai nesikreipė į teismą, kad bylos nagrinėjimo trukmė buvo labai ilga. Ieškovas pažymi, kad atsakovas padarė darbo pažeidimus, kurių apeliaciniu skundu nekvestionuoja, todėl pirmos instancijos teismo priteista vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką suma yra adekvati ir proporcinga, nes apeliantas turi prisiimti neigiamas savo elgesio pasekmes.

8Apeliacinis skundas tenkintinas

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dirbo UAB „Eteka“ nuo 2012-01-12 iki 2012-03-23 ilgųjų reisų vairuotoju. Šiuo darbo laikotarpiu ieškovas 50 dienų išbuvo komandiruotėje (sausio 13 d. – kovo 3 d.) (b.1. 95). Pirmos instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktų įrodymų visetą, konstatavo, kad atsakovas UAB „Eteka“ neatsiskaitė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną, ieškovui liko neišmokėtas darbo užmokestis už vasario mėnesį bei ieškovui priklausantys dienpinigiai, todėl priteisė iš atsakovo UAB „Eteka“ ieškovo V. Z. naudai 836,80 Lt darbo užmokesčio ir 4 396,58 Lt dienpinigių. Taip pat iš atsakovo ieškovo naudai buvo priteista 9 689,75 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, apskaičiuotą nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo. Atsakovas pirmos instancijos teismo sprendimą iš esmės ginčija tik dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką sumos dydžio ir dėl priteistos ieškovo naudai per didelės dienpinigių sumos. Esant nurodytoms aplinkybės, neišeidamas už apeliacinio skundo ribų, apeliacinės instancijos teismas ir pasisakys tik dėl šių ginčijamų aspektų.

11Sutiktina su apelianto teiginiu, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ieškovo naudai priteisė 4 396,58 Lt dienpinigių sumą. Pažymėtina, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad už automobilio remontą buvo sumokėta 1 000 Eur suma (3 452,80 Lt), ieškovui buvo pervesta 3 700 Lt; įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovas pervestų pinigų likutį grąžino įmonei, į bylą pateikta nėra. Todėl laikytina, kad pervestų pinigų likutis buvo įtrauktas į ieškovo dienpinigių sumą. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsakovas liko skolingas ieškovui ne 4 396,58 Lt, o 4 149,38 Lt, beje, tokią sumą ir prašė priteisti pats ieškovas, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė didesnę sumą.

12Be to, ieškovo naudai pirmos instancijos teismas priteisė maksimalią sumą už visą uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už laikotarpį nuo ieškovo atleidimo iki teismo sprendimo priėmimo. DK 141 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu DK ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį, o 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, be abejo, turi reikalavimo teisę dėl kompensacijos už uždelstą atsiskaityti laiką su atleidžiamu iš darbo darbuotoju priteisimo, tokios savo pareigos apeliaciniame skunde nekvestionuoja ir pats apeliantas, tačiau keliamas klausimas dėl priteistinos sumos pagrįsto dydžio nagrinėjamu atveju.

13Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad šios normos paskirtis yra tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 str. 3 d. būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu, kuris yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012 ir kt.).

14Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į DK 2, 35 straipsniuose, 36 straipsnio 1, 2 dalyse, 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą bei nurodytą šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, taip pat į nustatytas bylos faktines aplinkybes, tarp jų – į uždelstos išmokėti išmokos ir apskaičiuotos išmokos už uždelsimo atsiskaityti laiką bei dydžius, į nustatytą itin trumpą darbuotoją ir darbdavį siejusių darbo santykių laikotarpį (nuo 2012-01-12 iki 2012-03-23) į tai, kad apskaičiuotos išmokos už uždelsimo atsiskaityti laiką – 9 689,75 Lt – priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu, mano, kad pirmos instancijos teismo priteista vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką mažintina. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, priešingu atveju šios kompensacijos nesumažinimas reikštų pernelyg didelę disproporciją tarp ieškovui priklausančių darbo pajamų už jo išdirbtą laikotarpį ir daugelį kartų jo darbo pajamas viršijančios kompensacijos. Be to, pabrėžtina, kad atleidimo iš darbo ir darbdavio delsimo atsiskaityti su ieškovu faktas nesudarė kliūčių ieškovui įsidarbinti pas kitą darbdavį ir gauti su darbo teisiniais santykiais susijusias pajamas.

15Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad yra pagrindas mažinti pirmos instancijos teismo priteistą vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką iki 2 000 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta suma būtų adekvati sankcija atsakovo padarytam pažeidimui.

16Taip pat šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš esmės ieškovo reikalavimai šioje byloje buvo tenkinti, todėl būtų tikslinga Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas pirmos instancijos teisme palikti nepakeistas. Be to, tenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas už apeliacinį skundą yra sumokėjęs 238 Lt žyminio mokesčio, kuris ir priteistinas iš ieškovo atsakovo naudai.

18Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo tenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimas dalyje dėl priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką bei dalyje dėl dienpinigių priteisimo keistinas nurodant, kad priteistina dienpinigių suma sudaro 4 149,38 Lt, o priteistina vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką suma sudaro 2 000 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

19Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą pakeisti nurodant, kad iš atsakovo UAB „Eteka“ (į.k. 134611063) ieškovo V. Z. (a/k ( - ) naudai priteisiama 4 149,38 Lt dienpinigių ir 2 000 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką.

21Iš ieškovo V. Z. (a/k ( - ) atsakovo UAB „Eteka“ (į.k. 134611063) naudai priteisti 238 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas V. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodė, jog dirbo... 4. Atsakovas UAB „Eteka“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog yra visiškai... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas UAB „Eteka“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 7. Ieškovas V. Z. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas... 9. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dirbo UAB „Eteka“ nuo 2012-01-12... 11. Sutiktina su apelianto teiginiu, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai... 12. Be to, ieškovo naudai pirmos instancijos teismas priteisė maksimalią sumą... 13. Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo ir taikymo,... 14. Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į DK 2, 35 straipsniuose, 36... 15. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka su apelianto... 16. Taip pat šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra... 17. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 18. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto... 19. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą pakeisti... 21. Iš ieškovo V. Z. (a/k ( - ) atsakovo UAB „Eteka“ (į.k. 134611063) naudai...