Byla e2S-120-372/2020
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo J. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-14006-496/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jurosa“ ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Jurosa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Teismo prašė iš atsakovo J. K. priteisti: 1) 712,68 Eur skolą; 2) 117,64 Eur palūkanas; 3) 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė kad tarp ieškovės, kaip rangovės, ir atsakovo, kaip užsakovo, buvo sudaryta buto apdailos darbų rangos sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo atsakovo bute atlikti buto apdailos darbus. Pažymėjo, kad atliko dalį sutartyje numatytų darbų, tačiau atsakovui atsisakant juos priimti, darbai atsakovui buvo perduoti vienašaliais atliktų darbų perdavimo aktais. Ieškovė nurodė, kad dėl tarp šalių kilusio ginčo dėl esą netinkamos darbų kokybės ir atsiskaitymo, tolesnį sutarties vykdymą ieškovė nutraukė; po darbų perdavimo atsakovas liko skolingas 712,68 Eur sumą, kurią ieškovė prašė priteisti.

83.

9Pirmosios instancijos teisme buvo gautas atsakovo priešieškinis ieškovei UAB „Jurosa“ dėl vartojimo sutarties nesąžiningų sąlygų taikymo, kuriuo atsakovas prašė: 1) rangovės UAB „Jurosa“ ir užsakovo J. K. 2015 m. lapkričio 17 d. buto apdailos darbų rangos sutarties 3.2. punkto sąlygą, kad užsakovas pagal atliktų darbų dalies priėmimo – perdavimo aktą rangovei sumoka per tris darbo dienas nuo tokio akto pasirašymo dienos, pripažinti nesąžininga; 2) pripažinti negaliojančiais UAB „Jurosa“ 2016 m. sausio 14 d. vienašalį darbų perdavimo aktą ir 2016 m. sausio 29 d. vienašalį darbų perdavimo aktą Nr. 2 dalyje dėl 645,47 Eur be PVM (781,02 Eur su PVM) juose nurodytos sumos; 3) priteisti iš ieškovės UAB „Jurosa“ atsakovo J. K. naudai jo turėtas visas bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsakovo J. K. priešieškinį atsisakyta priimti. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. e2-14006-496/2019 pateikdamas priešieškinį, atsakovas J. K. reiškia reikalavimus, kurie jau buvo išspręsti kitoje nagrinėtoje civilinėje byloje (Vilniaus regiono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-141-892/2018, kurioje buvo priimtas sprendimas 2018 m. kovo 19 dieną; šalių apeliaciniai skundai dėl šio sprendimo buvo išspręsti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 dienos nutartimi).

135.

14Teismas sprendė, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl priešieškinį priimti atsisakė. Teismas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad priešieškinį atsisakoma priimti ne Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 143 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, bet CPK 137 straipsnio pagrindu, spręstina, kad dėl nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

166.

17Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties atsakovas (apeliantas) J. K. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo priešieškinį priimti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

187.

19Atsakovas nurodė, jog teismas netinkamai taikė CPK 143 straipsnio nuostatas; priešieškinio priėmimo klausimą išsprendė nematęs nutartyje nurodytos išnagrinėtos bylos medžiagos; nepagrįstai ignoravo kitoje byloje nustatytus prejudicinius faktus, kurių įrodinėti nebereikia; nutarties nemotyvavo ir teisės aktais nepagrindė.

208.

21Ieškovė UAB „Jurosa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė: 1) atsakovo J. K. atskirąjį skundą atmesti; 2) teismo nuožiūra parinkti ir J. K. skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę jos skirti ieškovei; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, objektyviai įvertino byloje esančią medžiagą ir tinkamai taikydamas bei aiškindamas teisės normas, sprendė, jog atsakovo priešieškiniu pareikšti reikalavimai yra tapatūs jau išnagrinėtoje byloje, todėl CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas taikė pagrįstai.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

249.

25Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant proceso teisės normas, reglamentuojančias teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės formas, išaiškinta, kad bylų procesas apeliacinės instancijos teisme gali būti dvejopo pobūdžio. Pirma, tai – apeliacinis procesas dėl neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimo, reglamentuotas CPK III dalies XVI skyriaus pirmajame skirsnyje. Šiuo atveju paduodami apeliaciniai skundai (CPK 306 straipsnis). Kito pobūdžio procesas apeliacine tvarka yra apeliacinis procesas pagal atskiruosius skundus, reglamentuotas CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje. Pastaruoju atveju paduodami atskirieji skundai (CPK 334 straipsnis). Šie procesai apeliacine tvarka skiriasi apeliacinio apskundimo objektu. Pirmuoju atveju pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacinio apskundimo objektas yra neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas. Juo šalių ginčas byloje yra išspręstas iš esmės. Tai yra paprastoji apeliacija. Antruoju atveju pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį apeliacinio apskundimo objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartys, skundžiamos atskirai nuo teismo sprendimo, kuriomis neišsprendžiamas bylos šalių ginčas iš esmės, bet sprendžiami kiti procesiniai klausimai. Tai yra išimtinė (nepaprastoji) apeliacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2010).

2610.

27CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). ( - ) straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme.

2811.

29Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti tuo atveju, jei 1) tai numato CPK arba 2) teismo nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

3012.

31Nagrinėjamoje byloje yra skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti priešieškinį. Priešieškinio pateikimo bei jo priėmimo tvarka įtvirtina CPK 143 straipsnis, kurio 3 dalyje nustatyta, kad priešieškinis pareiškiamas pagal taisykles, šio Kodekso nustatytas ieškiniui pareikšti; teismo nutartis atsisakyti priimti priešieškinį atskiruoju skundu neskundžiama.

3213.

33Pasisakydamas dėl atskiraisiais skundais neskundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ši taisyklė nereiškia, kad tokios nutartys apskritai negali būti skundžiamos. Tokios nutartys skundžiamos apeliacine tvarka ne atskirai, o kartu su teismo sprendimu, t. y. į apeliacinį skundą įtraukiami motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76-421/2016).

3414.

35Nagrinėjamu atveju nustačius, kad CPK 143 straipsnyje nėra atskirai aptarta galimybė pateikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria išsprendžiamas priešieškinio priėmimo klausimas, būtina vertinti, ar tokia teismo nutartis užkerta kelią tolimesnei proceso eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai tuo atveju, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo tolesnis procesas nebegalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nutartis, kuria atsisakyta priimti priešieškinį, nesudaro jokių procesinių kliūčių nagrinėti bylą iš esmės ir įvertinti šalių prašymų bei atsikirtimų į juos pagrįstumą, ji neatima teisės byloje dalyvaujantiems asmenims toliau dalyvauti šioje konkrečioje byloje, be to – atsakovas turi teisę priešieškinyje suformuotus reikalavimus pareikšti atskiroje byloje, t. y. įstatymų nustatyta tvarka pareikšti ieškinį, kurio priėmimo klausimas būtų sprendžiamas, vadovaujantis CPK 137 straipsnio nuostatomis.

3615.

37Kaip jau minėta, priešieškinio pateikimo ir priėmimo tvarka nustatyta CPK 143 straipsnyje, kurio 2 punkte įvirtinta, jog teismas priima priešieškinį, jeigu: 1) priešpriešiniu reikalavimu siekiam įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą; 2) patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; 3) tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Teismas atsisako priimti priešieškinį, jeigu nėra CPK 143 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų (CPK 143 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, gavęs atsakovo priešieškinį ir spręsdamas jo priėmimo klausimą, turėjo vadovautis 143 straipsnio 2 dalyje nustatytais priešieškinio priėmimo pagrindais, jų nenustatęs – priešieškinį atsisakyti priimti.

3816.

39Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje akcentavo, kad priešieškinį atsisakoma priimti CPK 137 straipsnio pagrindu ir nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, jog nutartį per septynias dienas galima skųsti atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju sprendžia, kad tai negali pakeisti aptarto teisinio reglamentavimo, kuriuo vadovaujantis nutartis dėl atsisakymo priimti priešieškinį yra neskundžiama; pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą dėl tokios nutarties turėjo atsisakyti priimti (CPK 315 str. 2 dalies 3 punktas).

4017.

41Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektas, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo (apelianto) J. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties, nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

43Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo J. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Jurosa“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Nurodė kad tarp ieškovės, kaip rangovės, ir atsakovo, kaip užsakovo, buvo... 8. 3.... 9. Pirmosios instancijos teisme buvo gautas atsakovo priešieškinis ieškovei UAB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Teismas sprendė, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. 6.... 17. Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties... 18. 7.... 19. Atsakovas nurodė, jog teismas netinkamai taikė CPK 143 straipsnio nuostatas;... 20. 8.... 21. Ieškovė UAB „Jurosa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė: 1)... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 9.... 25. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant proceso teisės... 26. 10.... 27. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 28. 11.... 29. Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo... 30. 12.... 31. Nagrinėjamoje byloje yra skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti... 32. 13.... 33. Pasisakydamas dėl atskiraisiais skundais neskundžiamų pirmosios instancijos... 34. 14.... 35. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad CPK 143 straipsnyje nėra atskirai aptarta... 36. 15.... 37. Kaip jau minėta, priešieškinio pateikimo ir priėmimo tvarka nustatyta CPK... 38. 16.... 39. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje akcentavo, kad... 40. 17.... 41. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad skundžiama nutartis negali... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5... 43. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo J. K. atskirąjį...