Byla 2-601-1009/2017
Dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, tretysis asmuo V. J

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3dalyvaujant ieškovei E. J.,

4trečiajam asmeniui V. J.,

5nedalyvaujant ieškovės E. J. atstovei advokatei Lionei Užubalienei,

6atsakovui A. R.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. J. ieškinį atsakovui A. R., dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, tretysis asmuo V. J..

8Teismas

Nustatė

9ieškovė E. J. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. R. a. k. ( - ) pilnametės dukters E. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 120,00 Eur (indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka) nuo kreipimosi į teismą dienos iki kol ieškovė E. J. mokysis pagal vidurinio ugdymo programą, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir bus ne vyresnė negu 24 metų.

10Ieškovė E. J. ieškinyje nurodė, kad atsakovas A. R. yra jos tėvas. Ieškovė paaiškino, kad ( - ) tapo pilnametė, tačiau mokosi „( - )“ pagal virėjo su viduriniu išsilavinimu programą. Nurodė, kad jos stipendija yra 28,00 Eur per mėnesį, kitų pajamų negauna, neturi iš ko pragyventi. Darbas ir iš jo gaunamas darbo užmokestis trukdytų jos mokslui. Ieškovės pragyvenimas per mėnesį kainuoja apie 240,00 Eur: maistas – 140,00 Eur, rūbai – 30,00 Eur, mokymo priemonės – 30,00 Eur, higienos reikmenys – 30,00 Eur, laisvalaikio išlaidos – 10,00 Eur. Ieškovę išlaiko jos mama V. J., tačiau viena mama neišgali išlaikyti ieškovės. Ieškovė nurodo, kad atsakovas kaip tėvas privalo jai teikti išlaikymą. Nurodė, nežinanti, kur šiuo metu atsakovas dirba.

11Ieškovė E. J. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais.

12Suinteresuotas asmuo V. J. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, nurodė analogiškas aplinkybes, kurios išdėstytos ieškinyje.

13Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

14Ieškinys tenkintinas.

15Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

16Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E. J. yra atsakovo A. R. ir trečiojo asmens V. J. dukra (b. l. 5). Ieškovė - pilnametė (b. l. 5), nuo 2015-09-01 mokosi VĮ „( - )“ (b. l. 6).

17Dėl paramos besimokančiam pilnamečiam vaikui priteisimo

18Tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Vaikų, sulaukusių pilnametystės, išlaikymo tvarkai mutatis mutandis taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) kodekso 3.192, 3.193, 3.194, 3.196, 3.197, 3.198, 3.199, 3.200, 3.201, 3.208 straipsniai (CK 3. 1921 str. 1 ir 4 d.).

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės ir trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad E. J., gim. ( - ), sulaukė pilnametystės, bet dar mokosi VĮ „( - )“. Šiuo metu ieškovės tėvas (atsakovas) prie ieškovės išlaikymo visiškai neprisideda. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji gauna stipendiją, kuri siekia 28,00 Eur per mėnesį, tačiau byloje tai patvirtinančių įrodymų nėra. Taigi, laikytina, kad ieškovė dabartiniu metu yra visiškai išlaikoma motinos. Kadangi ieškovė mokosi dieninėje mokymosi įstaigoje, dar nėra įgijusi net vidurinio išsilavinimo, profesijos, vertintina, jog galimybių dirbti šiuo metu neturi, todėl jai būtina parama.

20Išlaikymas iš tėvų pilnamečiam ne vyresniam kaip 24 metų vaikui priteisiamas, kai yra visuma iš įstatymo kylančių sąlygų: vaikas sąžiningai ir pažangiai mokosi vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje; vaikui būtina parama, o tėvai turi galimybę ją teikti. Teismas, naudodamasis diskrecija, apie paramos būtinumą sprendžia, įvertinęs byloje surinktus įrodymus apie vaiko turtą ir pajamas (stipendiją, pašalpas ir pan.), poreikius (mokestis už mokslą, gyvenamosios vietos nuomos mokestis, išlaidos už komunalinius patarnavimus, mokslo priemonėms, maistui, aprangai įsigyti ir kitas lėšas), taip pat tėvų turtinę padėtį ir gaunamas pajamas bei jų turtines pareigas kitiems asmenims (nepilnamečiams vaikams, kitiems šeimos nariams) ir tai, kad nustatyta parama, atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį, galėtų būti realiai įvykdoma. Aptariama pareiga išlaikyti pilnametį vaiką, kuriam būtina parama, kai jis mokosi ir jam nesukakę 24 metai, tenka abiem tėvams, tačiau tai nereiškia, jog tėvai yra straipsnio 3 dalyje solidarieji skolininkai (CK 6.6 straipsnis). Kartu tai nereiškia, kad vienam tėvui teikiant išlaikymą vaikui, antrasis gali būti nuo šios pareigos atleistas. Kaip savo praktikoje yra nurodęs kasacinis teismas, net sunki tėvų materialinė padėtis turi reikšmės tik išlaikymo dydžiui, o ne išlaikymo prievolės egzistavimui (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2012). Esant aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui, ieškovės tėvas (atsakovas A. R.) taip pat privalo prisiimti pareigą mokymosi laikotarpiu išlaikyti savo dukrą, o ne perkelti išlaikymo naštą vienai ieškovės motinai.

21Toliau vertintini byloje esantys įrodymai, patvirtinantys bylos šalių turtinę padėtį ir jų galimybes proporcingai teikti pilnametei dukrai paramą po 120,00 Eur kiekvieną mėnesį. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovės mama (tretysis asmuo V. J.) šiuo metu dirba, jos vidutinis darbo užmokestis per mėnesį sudaro apytiksliai 467,76 Eur (atskaičius mokesčius) (b. l. 7; 8). Iš VĮ „Registrų centro“ išrašų matyti, kad V. J. asmeninės nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: 48/50 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ).; gyvenamasis namas su statiniais ir 256/259 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ); butas, ( - ), kuriame deklaruota ieškovės ir jos mamos gyvenamoji vieta (b. l. 9-13; 14-15). Atsakovas teisminio proceso metu užėmė pasyvią poziciją, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, duomenų apie savo pajamas ir turto neteikė, teisme atsakovo paaiškinimų ar prieštaravimų taip pat negauta. CPK 179 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Teismas naudodamasis jam CPK 179 straipsnio 3 dalyje suteikta teise užklausė duomenų apie atsakovą iš VĮ „Sodros“ apie atsakovo darbovietę ir VĮ „Registrų centro“ apie atsakovo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą. Iš VĮ „Sodros“ pažymos apie asmens įdarbinimą už 2016-03-01 – 2017-03-31 matyti, kad atsakovas A. R. yra IĮ „( - )“ savininkas, taip pat MB narys, TŪB, KŪB tikrasis narys nuo 2010-07-01 (b. l. 25). Patikrinus viešus duomenis juridinių asmenų registre, matyti, kad IĮ „( - )“ teisinis statusas – išregistruota (nuoroda: <( - )>, apsilankymo data 2017-03-31). Taigi, atsakovo gaunamos pajamos teismui nėra žinomos. Iš VĮ „Registrų centro“ išrašų matyti, kad atsakovui A. R. asmeninės nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (šiuo metu areštuotas). Taigi, atsakovas turi nekilnojamojo turto, galimai gauna pajamas, bei įvertinus tai, jog atsakovas yra darbingo amžiaus vyras, turintis visas galimybes gerinti savo turtinę padėti, byloje duomenų apie atsakovo sveikatos problemas dėl kurių atsakovui būtų apribota galimybė susirasti (papildoma) darbą, dirbti ir gauti darbo užmokestį, nėra, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovo turtinė padėtis nėra sunki, jis taip pat turi visas galimybes gerinti savo turtinę padėtį. Taigi, iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovės tėvų turtinė padėtis yra panaši, todėl laikytina, kad jie lygiomis dalimis turėtų prisidėti prie paramos pilnametei dukrai skyrimo.

22Materialinę paramą pilnamečiui vaikui turi teikti abu tėvai, o tokia situacija, kai remia tik vienas iš tėvų, jeigu abiejų tėvų turtinė padėtis yra panaši, prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams bei LR CK 3.194 straipsnyje įtvirtintoms sąlygoms. Vaiko siekis turėti išsilavinimą turi būti remiamas abiejų jo tėvų, sudarant sąlygas vaikui įgyvendinti šį tikslą.

23Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl pilnamečio besimokančio asmens išlaikymo būtinumo ir galimybių jį teikti, taikytinas bendrasis įrodinėjimo naštos paskirstymo principas „įrodinėja tas, kas teigia“, todėl aplinkybes, kad priteistas išlaikymas iš esmės pablogins paramą teikiančio tėvo (motinos) ar kitų šeimos narių padėtį, darys jiems esminę žalą, negalės būti įvykdomas, ar kad pačiam tėvui (motinai) reikalingas išlaikymas, turi įrodyti asmuo, iš kurio prašoma priteisti paramą ir kuris ginasi, nurodydamas tokias aplinkybes. Šiuo konkrečiu bylos atveju atsakovas teismo proceso metu užėmė pasyvią poziciją, jokių duomenų ir paaiškinimų neteikė, byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas turi kitų išlaikytinių, todėl pripažintina, kad atsakovas neįrodė (LR CPK 178 str.), jog jo turtinė padėtis yra tokia, kad jis visiškai neturi galimybių remti savo pilnametę dukrą, siekiančią vidurinio išsilavinimo.

24Teismo vertinimu, nustačius būtinumą ir galimybę materialinei paramai teikti, t. y. esant LR CK 3.194 straipsnio 3 dalyje nustatytoms sąlygoms, atsižvelgiant į ieškovės poreikius, į jos abiejų tėvų turtinę padėtį, jų sveikatos būklę ir galimybę dirbti, nustatytinas iš atsakovo A. R. priteistinos materialinės paramos dydis – 120,00 Eur per mėnesį. Taip pat nustatytina, kad tokio dydžio materialinę paramą atsakovas privalo teikti nuo 2017-02-17, t. y. nuo ieškinio padavimo (LR CK 3.200 str.) iki ieškovė mokysis pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuos aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus, priteistą išlaikymo sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

25Pažymėtina, jog išlaikymo santykiai yra tęstinio pobūdžio ir teismo sprendimas, kuriuo yra priteistas atitinkamo dydžio išlaikymas, šalims res judicata galios neįgyja. Pasikeitus tam tikroms aplinkybėms ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms (pvz., jeigu pilnametis vaikas pradėjo dirbti, jo realios galimybės užsitikrinti savarankiškas pajamas padidėjo, turi kitų pajamų, jo pažangumo rodikliai mokymo įstaigoje sumažėjo ir pan.), kurios gali sudaryti pagrindą peržiūrėti teismo sprendimą, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti teismo sprendimu nustatytą išlaikymą.

26Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo turi būti nukreiptas vykdyti skubiai (CPK 282 str.2 d.1 p.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

29Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei E. J. suteikta antrinė teisinė pagalba, ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4).

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

31Patenkinus ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), t. y. žyminis mokestis – 43,00 Eur (žyminis mokestis apskaičiuojamas pagal bendrą išlaikymo išmokų už vienerius metus sumą (120 Eur x 12 mėn. x 3 % = 43,20 Eur, suapvalinus 43,00 Eur) priteistinos iš atsakovo A. R. valstybei. Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančio LR mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d. nuostatas piniginės prievolės, įskaitant žyminį mokestį, turi būti apvalinamos. Taip pat iš atsakovo A. R. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 6,04 Eur. Byloje nėra pateikta duomenų apie ieškovei suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas, todėl išlaidos už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš atsakovo nėra priteistinos.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) materialinę paramą pilnametei dukrai E. J., a. k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 120,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. 2017-02-17, iki E. J. mokysis pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuos aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus, priteistą išlaikymo sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

35Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

36Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) valstybės naudai: 43,00 Eur (keturiasdešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660) ir 6,04 Eur (šešis eurus 04 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660)), sumokant į VMI prie LR FM sąskaitą.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 3. dalyvaujant ieškovei E. J.,... 4. trečiajam asmeniui V. J.,... 5. nedalyvaujant ieškovės E. J. atstovei advokatei Lionei... 6. atsakovui A. R.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovė E. J. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama... 10. Ieškovė E. J. ieškinyje nurodė, kad atsakovas 11. Ieškovė E. J. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį... 12. Suinteresuotas asmuo V. J. teismo posėdžio metu prašė... 13. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko,... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 16. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E.... 17. Dėl paramos besimokančiam pilnamečiam vaikui priteisimo ... 18. Tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės ir trečiojo asmens... 20. Išlaikymas iš tėvų pilnamečiam ne vyresniam kaip 24 metų vaikui... 21. Toliau vertintini byloje esantys įrodymai, patvirtinantys bylos šalių... 22. Materialinę paramą pilnamečiui vaikui turi teikti abu tėvai, o tokia... 23. Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl pilnamečio besimokančio asmens... 24. Teismo vertinimu, nustačius būtinumą ir galimybę materialinei paramai... 25. Pažymėtina, jog išlaikymo santykiai yra tęstinio pobūdžio ir teismo... 26. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo turi būti nukreiptas vykdyti skubiai... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 29. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei E. J.... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Patenkinus ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.,... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. (... 35. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 36. Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. (... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...