Byla 2-1063-179/2015
Dėl įpareigojimo duoti sutikimą pakeisti gyvenamojo pastato paskirtį

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) S. R., J. K. R. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) V. R., adv. V. J. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) A. R., G. Š. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) V. R., adv. Č. Ž. trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) nedalyvaujant trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. R. ir J. K. Rutkausko ieškinį atsakovams G. Š. ir A. R. dėl įpareigojimo duoti sutikimą pakeisti gyvenamojo pastato paskirtį ir

Nustatė

2Ieškovai nurodė, kad jie kartu su atsakovais A. R. ir G. Š. dalinės nuosavybės teisėmis valdo 154,32 kv. m ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Ieškovams priklauso: J. K. R. – 71/84 šio pastato dalys, S. R. – 5/84 šio pastato dalys, arba abejiems 139,63 kv. m , atsakovams A. R. -1/14 šio pastato dalis arba 11,02 kv. m , G. Š. – 1/42 šio pastato dalis arba 3,67 kv. m . Gyvenamojo namo dalys nėra atidalintos. Pastatas yra padalintas tarp paveldėtojų, tačiau kiekvienam asmeniui priklausanti nuosavybės dalis nėra atskirta – nenustatyta naudojimosi tvarka. Pastate šiuo metu niekas negyvena.

32013-02-04 buvo nustatyta, kad pastatas yra avarinės būklės, jo pamatai suirę, jame nėra elektros, nėra šildymo, krosnis yra sugriuvusi. Toks pastatas yra netinkamas gyventi. Pagal specialistų siūlymus ieškovai nutarė pakeisti gyvenamojo namo paskirtį. 2014 metais buvo parengtas projektas dėl esamo gyvenamojo namo ( - ), Alytaus rajono savivaldybėje paskirties keitimo į pagalbinio ūkio paskirties pastatą. Kadangi atsakovai nesutinka keisti gyvenamojo namo paskirties prašo teismą leisti ieškovams pakeisti gyvenamojo namo paskirtį į pagalbinio ūkio paskirties pastatą be bendraturčių atsakovų sutikimo ir priteisti iš atsakovų turėtas bylos vedimo išlaidas.

4Atsakovai A. R. ir G. Š. ieškinio nepripažįsta ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Pastato paskirties pakeitimas padarys esminę žalą jų turtinėms teisėms ir interesams, nes pagalbinio ūkio pastato ir gyvenamojo namo turto vertės yra skirtingos. Pagalbinės patalpos rinkoje kainuoja mažiau, todėl pakeisdami gyvenamojo namo paskirtį ieškovai siekia sumažinti namo turimo turto vertę. Be to atsakovas A. R. ginčo patalpose yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Faktiškai naudojasi gyvenamojo namo patalpomis pažymėtomis plane indeksais 1-6/10,44 ir 1-8/28,21. Pakeitus gyvenamojo namo paskirtį jame nebus galima gyventi ir deklaruoti savo gyvenamosios vietos, tokiu atveju būtų grubiai pažeidžiamos jų teisės į gyvenamojo namo nuosavybę.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad šalys bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis, paveldėjimo būdu valdo 154,32 kv. m ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) Alytaus rajone, ( - ). Ieškovams priklauso didesnė turto dalis, tai yra 139,63 kv. m, o atsakovams 14,69 kv. m. Tarp šalių pastato naudojimosi tvarka nenustatyta. Gyvenamas namas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Pastate šiuo metu vienu kambariu naudojasi atsakovas A. R. ir jame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

72014-10-13 ieškovai kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybės administraciją su prašymu pritarti statinio projektui dėl gyvenamojo namo paskirties keitimo į pagalbinio ūkio paskirties pastatą. Alytaus rajono savivaldybės administracija 2014-11-06 raštu Nr. (3.7)K26-4076 nurodė, kad vadovaujantis LR Statybos įstatymo 23 str. 10d. 4 ir 5 p., rašytiniam pritarimui statinio projektui (pastato paskirties keitimo projektui) gauti turi būti pateikiamas statinio ir žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu statinys ir žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.

8Iš ieškovų paaiškinimų matyti, kad jie ketina keisti statinio paskirtį, bet neketina jo rekonstruoti, vykdyti statybos darbų, naudojant gyvenamąjį namą sandėliavimui. Nenustačius naudojimosi tvarkos ir neatidalinus pastato keičiant statinio paskirtį būtų iš esmės pažeistos atsakovų teisės į nuosavybę. Pastato paskirties pakeitimas padarys esminės žalos atsakovų turtinėms teisėms, nes pagalbinio ūkio pastato ir gyvenamojo namo turto vertės yra skirtingos. Patenkinus ieškovų reikalavimą būtų sumažinta atsakovų turimo turto vertė. Sutinkamai LR CK 4.37 str. įtvirtinta norma, nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (LR CK 4.98 str.), taip pat ir kitais CK reglamentuotais savininko teisių gynimo būdais. Pakeitus pastato paskirtį, jame nebus galima kitiems bendraturčiams gyventi ir išlaikyti savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų centrą.

9Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad ieškovų reikalavimas pakeisti gyvenamojo namo paskirtį į pagalbinio ūkio paskirties pastatą yra nepagrįstas ir nepriimtinas nes būtų iš esmės pažeistos atsakovų turtinės teisės į nuosavybę.

10Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas LR CPK 93 str. 1d., kurioje nurodyta, kad šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antros šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, laimėjusi šalis faktiškai atgauna visas turėtas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su bylos nagrinėjimu teisme, išskyrus tam tikrus atvejus, kai išlaidos yra nebūtinos ir nepagrįstos. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, kurias teikė adv. Č. Ž. atsakovui A. R. iki priimant sprendimą teismui nepateiktos, todėl jos iš ieškovų nepriteistinos (LR CPK 96 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

12ieškinį atmesti.

13Priteisti iš S. R. ir J. K. R. iš kiekvieno po 8,02 Eur valstybei turėtų pašto išlaidų.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai