Byla 2-752-259/2008
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo R. A. atstovui advokatui Sauliui Brazauskui, atsakovo UAB „Vilsarma“ atstovei advokatei Jurgitai Lingienei, atsakovo UAB „Čilija“ atstovei advokatei Iraidai Žiogaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo R. A. ieškinį atsakovams UAB „Vilsarma“, UAB „Čilija“, tretiesiems asmenims bankrutuojančiai UAB „ECH Baltics“, restruktūrizuojamai UAB „Linkmena“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas R. A. ieškiniu prašė priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų UAB „Vilsarma" ir UAB „Čilija" 636 000 Lt skolą; penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas - 10 360 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 1-11).

3Ieškovas ieškinyje ir pateiktuose teismui procesiniuose dokumentuose (b.l. 98-106) nurodė, kad 2000-04-24 tarp jo ir UAB „Gedimex" buvo sudaryta Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartis (b.l.13), pagal kurią ieškovas pardavė, o UAB „Gedimex" nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas" akcijų už 1 800 000 Lt. 2000-04-27 UAB „Gedimex" ir UAB „ECH Baltics" (tuometinis pavadinimas UAB „SARMA") sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartį (b.l.14-16), pagal kurią UAB „Gedimex" pardavė, o UAB „ECH Baltics" nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas" akcijų už 4 000 000 Lt. 2000-04-27 UAB „Gedimex" ir UAB „ECH Baltics" sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties pakeitimo bei papildymo sutartį, pagal kurią buvo pakeisti pirminės sutarties 3 str. ir ji papildyta sąlyginiu 2.11 str. 2001-02-15 UAB „Gedimex", UAB „ECH Baltics" ir ieškovas sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex" perleido, o ieškovas perėmė teisę reikalauti l 800 000 Lt skolą iš UAB „ECH Baltics", atsiradusią iš 2000-04-27 sutarties ir jos 2000-04-27 pakeitimo bei papildymo sutarties, o už tai ieškovas atsisakė savo teisės reikalauti iš UAB „Gedimex" 1 800 000 Lt pagal 2000-04-24 sutartį (b.l.17-19). 2001-02-16 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" (buvęs pavadinimas UAB „SARMANIS"), UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė sutartį, kuria buvo pripažintas šalies pasikeitimas ankstesnėse Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse (t.y. pasikeitė UAB „ECH Baltics" kreditorius - iš UAB „Gedimex" į ieškovą), pakeisti atsiskaitymo pagal Akcijų sutartis terminai, nustatoma, kad už naudojimąsi pinigais UAB „ECH Baltics" moka ieškovui palūkanas, už visus UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimus, kylančius iš Akcijų sutarčių, laiduoja UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB „Čilija"; UAB „Linkmena" įsipareigojo įkeisti 100 proc. UAB „Kruzas" akcijų, kad būtų užtikrintas UAB „ECH Baltics" prievolių įvykdymas pagal Akcijų sutartis (b.l.20-23). 2001-10-09 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria buvo pakeista 2001-02-16 sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics" atsiskaitymo terminus bei atsisakant 100 proc. UAB „Kruzas" akcijų įkeitimo (b.l.24-27). 2002-05-08 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria dar kartą buvo pakeista tarp šalių 2001-02-16 sudaryta sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics" atsiskaitymo terminus, nustatant kitą palūkanų sumą bei atsisakant sąlygos dėl lito ir JAV dolerio buhalterinių kursų pokyčių įtakos atsiskaitymams (b.l.28-30). Tačiau UAB „ECH Baltics", pažeisdama sutarčių tinkamo ir sąžiningo vykdymo principus (CK 6.200 str.), nustatytais terminais visų ieškovui priklausančių pinigų nesumokėjo ir liko skolinga 636 000 Lt.

4Ieškovo nuomone, kadangi UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB „Čilija" 2001-02-16 sutarties 4, 5 ir 6 punktais bei 2001-10-09 sutarties 4, 5 ir 6 punktais laidavo ieškovui už visų UAB „ECH Baltics" įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių bei 2001-02-16 ir 2001-10-09 sutarčių tinkamą ir savalaikį vykdymą (laidavimo sąlyga išliko ir 2002-05-08 sutartyje, nors joje atskirai tai numatyta ir nebuvo), UAB „ECH Baltics" neįvykdžius savo įsipareigojimų, visi trys laiduotojai kartu su skolininku yra atsakingi ieškovui solidariai. Juo labiau, kad šalys sutarė, kad laiduotojų atsakomybė pagal šias sutartis nėra ribojama jokiais terminais.

5Ieškovas nurodė, kad 2006-05-25 pareikalavimu nedelsiant sumokėti skolą (b.l.33) jis kreipėsi į skolininką bei visus laiduotojus, reikalaudamas ne vėliau kaip 2006-06-01 solidariai sumokėti ieškovui 636 000 Lt skolą. Tačiau visi laiduotojai atsisakė patenkinti ieškovo reikalavimą, motyvuodami tuo, jog, vadovaujantis CK 6.89 str., neterminuotas laidavimas už UAB „ECH Baltics" prievoles pasibaigė suėjus dviems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos - 2001-02-16 (b.l.34-36). Ieškovo nuomone, šis laiduotojų argumentas nepagrįstas. CK 6.89 str. 1 d. numato, jog kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Vadinasi, įstatymo leidėjas paliko šalims teisę, vadovaujantis sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), susitarti dėl kitokio laidavimo galiojimo termino. Tiek 2001-02-16 sutartyje, tiek šią sutartį pakeitusioje 2001-10-09 sutartyje šalys sutarė, kad laiduotojų – UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB„Čilija" atsakomybė pagal šias sutartis neribojama jokiais terminais. 1964 m. CK 219 str. 2 d. numatė, kad laidavimas taip pat pasibaigia, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu, tai, nesant kitokio susitarimo, laiduotojo atsakomybė pasibaigia, suėjus vieneriems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos. LAT Senatas 1995-12-20 nutarimo „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis, apibendrinimo rezultatų" Nr.18 8 punkte išaiškino, kad: „Pagal bendrą taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (1964 m. CK 219 str. 1 d.). Kai paskolos sutartyje numatytu terminu prievolė nebuvo įvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 219 str. 2 d. numatyti laidavimo pasibaigimo terminai netaikomi". Ši nuostata atsispindi ir LAT nutartyse (2000-05-11 nutartyje c.b. Nr.3K-3-470/2000), tokia kryptimi formuojasi ir žemesnės instancijos teismų praktika (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2000-12-05 nutartis c.b. Nr.2a-308/2000, Lietuvos apeliacinio teismo 2003-12-09 nutartis c.b. Nr.2A-301-2003). Nors 1964 m. CK 219 str. 2 d. ir 2000 m. CK 6.89 str. 1 d. normos nėra identiškos, tačiau abiejose įtvirtinta „kitokio susitarimo" galimybė. Šiuo atveju laiduotojai yra laidavę už visų UAB „ECH Baltics" įsipareigojimų, kylančių sutarčių, tinkamą ir savalaikį vykdymą. 636 000 Lt skolos grąžinimo termino praleidimas pagal CK 6.205 str. laikomas sutarčių neįvykdymu. Laiduotojai lieka atsakingi ieškovui iki visiško įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių, bei 2001-02-16, 2001-10-09 ir 2002-05-08 sutarčių įvykdymo, o CK 6.89 str. 1 d. numatytas laidavimo terminas netaikomas. Pagal CK 6.81 str. 1 d. kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Vadovaujantis 2002-05-08 sutarties, pakeitusios 2001-02-16 sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, 2 punktu, piniginė prievolė ieškovui turėjo būti baigta vykdyti iki 2003-12-15.

6Tačiau 2003-07-07 UAB „Kruzas" kreipės su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priteisti iš ieškovo 653 935 Lt be pagrindo įgytų lėšų. Vilniaus apygardos teismas 2003-07-07 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo ieškovui priklausančias turtines teises pagal 2002-05-08 tarp UAB „Sarma", ieškovo, UAB „Vilsarma", UAB „Sarmanis" ir UAB „Čilija" sudarytą sutartį; uždraudė UAB „Sarma" vykdyti 2002-05-08 sudarytą sutartį, t.y. perduoti pagal nurodytą 2002-05-08 sutartį mokėtinas lėšas ieškovui (b.l.38-39). Todėl nors pagal 2002-05-08 sutarties 2.24 punktą paskutinė diena įvykdyti piniginę prievolę buvo 2003-12-15, tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos dar iki šios datos, ieškovas laikė, kad skolininkas ir laiduotojai šiuo laikotarpiu nevykdė savo piniginių prievolių, kylančių iš 2002-05-08 sutarties, dėl objektyvių priežasčių. Vilniaus apygardos teismas 2007-12-19 nutartimi UAB „Kruzas" ieškinį paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 139 str. „ieškinio atsiėmimas" pagrindu (b.l.40), panaikino 2003-07-07 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, skolininkas ir laiduotojai galėjo įvykdyti savo pinigines prievoles ieškovui, tačiau to nepadarė, todėl skolininkas ir bendrai laidavę laiduotojai atsako už šią skolą solidariai. Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2006-04-05 nutartimi skolininkui UAB „ECH Baltics" iškelta bankroto byla (b.l.31), o Vilniaus apygardos teismo 2005-05-10 nutartimi laiduotojui UAB „Linkmena" iškelta restruktūrizavimo byla (b.l.37), ieškovas laiko, jog nei skolininkas, nei laiduotojas UAB „Linkmena" savo piniginių prievolių įvykdyti ieškovui negalės. Todėl, vadovaudamasis LAT praktika (2002-10-30 nutarimas c.b. Nr.3K-3-1289/2002), ieškovas, pasinaudodamas savo, kaip kreditoriaus, teise reikalauti įvykdyti prievolę iš pasirinkto bendraskolio, sprendė, kad atsakovais šioje byloje patrauktini tik UAB „Vilsarma" ir UAB „Čilija", tuo tarpu UAB „ECH Baltics" ir UAB „Linkmena" atžvilgiu reikalavimai nereikštini, tačiau šios įmonės trauktinos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje, kadangi nuo šios bylos baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos (CK 6.83 str. 1 d.).

71) atsakovų teiginys, jog šalys negali susitarti, kad laidavimas galioja visiškai neribotai, nes toks susitarimas būtų nesuderinamas su laidavimo instituto prigimtimi, nepagrįstas, kadangi laidavimą reglamentuojančių CK normų analizė patvirtina, jog nors laidavimas negali galioti visiškai neribotai, tačiau kol galioja pagrindinė prievolė, ji yra nepasibaigusi ir nepripažinta negaliojančia, šalių sutartą terminą galioja ir laidavimas. Laidavimas, kaip vienas iš prievolių užtikrinimo institutų (CK 6.70 str. 1 d.), suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas (LR Civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (I). Justitia, Vilnius, 2003, p. 113);

82) nors atsakovai cituoja teisės doktriną, pagal kurią, nesant naikinamojo laidavimo termino, susidarytų tokia situacija, jog, kreditoriui nepagrįstai delsiant pareikšti ieškinį, didėja tikimybė, kad skolininkas taps nemokus ir vieninteliu skolininku taps laiduotojas, kuris realiai neturės galimybių išsiieškoti sumokėtų sumų iš skolininko, tačiau LAT 2002-10-30 nutartyje c.b. Nr.3K-3-1289/2002 pažymėjo, kad laiduotojas privalo domėtis asmeniu, už kurį jis laiduoja, nes laidavimas reiškia rizikos prisiėmimą. Laiduotojas, įsipareigojęs atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, atitinkamai prisiima ir riziką, jog kreditoriui pareikalavus įvykdyti prievolęm, skolininkas jau bus nemokus. Asmuo turi atsakyti už savo prisiimtus įsipareigojimus - šiuo atveju įsiskolinimo sumokėjimą. Be to, teisės doktrina nėra pirminis civilinės teisės šaltinis. Tai yra teisės teoretikų požiūris į tam tikrą teisės institutą, kuris ne visais atvejais gali atitikti įstatymų leidėjo ketinimus. Atsakovų cituota teisės doktrina parašyta rusų kalba, išleista Maskvoje, todėl darytina išvada, kad joje apibendrintai analizuojamas laidavimo institutas, tuo tarpu kiekvienos šalies teisės normos turi savų ypatumų;

93) atsakovai nepagrįstai teigia, jog šioje byloje turi būti taikomos neterminuoto laidavimo pabaigą reglamentuojančios imperatyvios teisės normos, nustatančios, kad laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo momento, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Atsakovai nepagrįstai vadovaujasi LR CK šeštosios dalies CK 6.89 str. komentaru, nurodančiu, kad „Šalys savo susitarimu šios normos pakeisti negali, o dvejų metų terminas yra naikinamasis ir teismo jis negali būti atnaujinamas", kadangi šiuose aiškinimuose atsakovai „apeina" CK 6.89 str. „ir nėra kitokio susitarimo" fragmentą, kuris būtent ir reiškia, kad įstatymo leidėjas paliko šalims teisę, vadovaujantis sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), susitarti dėl kitokio laidavimo galiojimo termino. Tiek 2001-02-16 sutartyje, tiek šią sutartį pakeitusioje 2001-10-09 sutartyje šalys sutarė, kad laiduotojų atsakomybė pagal šias sutartis neribojama jokiais terminais. Sąvoka „neribojama jokiais terminais" ir reiškia 2 metų termino pareikšti ieškinį laiduotojui netaikymą, tačiau laidavimą riboja pagrindinės prievolės galiojimas (CK 6.76 str. 2 d.). Todėl jis nėra absoliučiai neribotas, kaip kad nurodo atsakovai. Teismų praktika yra susiformavusi tik dėl 1964 m. CK 219 str. 2 d., kurios pagrindinius bruožus, įskaitant „kitokio susitarimo" galimybės įtvirtinimą, išlaikė ir 2000 m. CK 6.89 str. 1964 m. CK 219 str. 2 d. numatė, kad laidavimas taip pat pasibaigia, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu, tai, nesant kitokio susitarimo, laiduotojo atsakomybė pasibaigia, suėjus vieneriems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas 2000-02-08 nutartyje c.b. Nr.2a-63/2000, komentuodamas šalių susitarimą dėl kitokios, nei CK numatytos laidavimo pabaigos, pažymėjo, kad sutinkamai su CK 4 str. 1 d. bei 2 d. 1 p., civilinės teisės ir pareigos atsiranda be kitų pagrindų taip pat iš sandorių, nors įstatymuose nenumatytų, bet šiems neprieštaraujančių. Vadinasi šalys, vadovaudamosi sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), galėjo susitarti dėl neterminuoto laidavimo, kadangi tokią galimybę numatė ir CK 6.89 str. 1 d. Atsakovų cituotas CK 6.89 str. komentaras pilnai neišnagrinėja visų šios teisės normos aspektų, kadangi jame aiškinama situacija „kai laidavimo terminas nenustatytas, taip pat laidavimu užtikrinta prievolė, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu“, tačiau visiškai nekomentuojamas „kitokio susitarimo" atvejis. Atsakovai pateikia tik savo lingvistinį CK 6.89 str. 1 d. aiškinimą, t.y. sakinio dalis „ir nėra kito susitarimo" esą yra taikoma tik tais atvejais, kai prievolės įvykdymo terminas yra nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu. CK 6.89 str. 1 d. apibrėžia 2 neterminuoto laidavimo atvejus, t. y. kai buvo laiduota nenustatytam laikui ir (sinonimas „taip pat") kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu. Ieškovo nuomone, šios sakinio dalys, apjungtos jungtuku „taip pat" būtent apibrėžia vienarūšes aplinkybes. Todėl šią sakinio dalį galima būtų pakeisti ir išdėstyti taip: „Kai laidavimas yra neterminuotas ir nėra kitokio susitarimo...". Tokią aiškinimo nuostatą pagrindžia ir ieškinyje nurodyta LAT bei Lietuvos apeliacinio teismo praktika dėl 1964 m. CK 219 str. 2 d. aiškinimo. 2000 m. CK 6.89 str. 1 d. tiesiog buvo papildyta dar viena neterminuotą laidavimą apibūdinančia aplinkybe - „Kai buvo laiduota nenustatytam laikui...";

105) atsakovų argumentai, kad LAT Senato 1995-12-20 nutarimo Nr.18 8 punktas bei nutartys aptaria skirtingą situaciją, nei yra susidariusi šioje byloje, nepagrįsti. 2001-02-16 sutarties 4-6 punktais laiduotojai laidavo ieškovui už visų UAB „SARMA“ įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, tinkamą ir savalaikį vykdymą. Todėl laidavus už tinkamą įvykdymą, laidavimas pasibaigia tik skolininkui ar kitam laiduotojui tinkamai įvykdžius sutartį, t.y. sumokėjus 636 000 Lt skolą bei priklausančias netesybas ir/ar palūkanas. Kadangi Akcijų sutartys neįvykdytos (CK 6.205 str.), laidavimas galios iki šių sutarčių tinkamo įvykdymo. Tai patvirtina ir LAT praktika (LAT 1996-02-20 nutartis c.b. Nr.3K-37/1996; LAT Senato 1995-12-20 nutarimo Nr.18 8 punktas);

116) atsakovų argumentas, kad ieškovas nesirūpino ir nesiėmė jokių veiksmų savo reikalavimų tenkinimui bei nepagrįstai delsė reikšti reikalavimus dėl skolos sumokėjimo, neatitinka faktinių aplinkybių. Nors pagal 2002-05-08 sutarties 2.24 punktą paskutinė diena įvykdyti piniginę prievolę buvo 2003-12-15, tačiau ieškovas tik nuo 2007-12-27, kuomet įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2007-12-19 nutartis, kuria UAB „Kruzas" ieškinys paliktas nenagrinėtas, galėjo tinkamai įgyvendinti savo teises ir reikalauti 636 000 Lt skolos. Tai ieškovas padarė 2008-02-12, pateikdamas ieškinį. Todėl daugiau kaip 1 mėnesio terminas, per kurį iš esmės buvo ruošiamas ieškinys, nelaikytinas nesąžiningu ir nepagrįstu delsimu. Be to, veikdamas sąžiningai ir laikydamas, kad skolininkas ir laiduotojai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu nevykdė savo piniginių prievolių dėl objektyvių priežasčių, ieškovas iš jų nereikalavo jokių netesybų;

127) atsakovų argumentas, kad skolininkas BUAB „ECH Baltics" bei laiduotojas RUAB „Linkmena" byloje turi būti traukiami bendraatsakoviais, nepagrįstas, kadangi CK 6.82 str. 1 d. nenurodo, kokiu proceso dalyviu turi būti patrauktas skolininkas. Pagrindinis skolininkas UAB „ECH Baltics" yra bankrutavęs ir likviduojamas, laiduotojui UAB „Linkmena" iškelta restruktūrizavimo byla, todėl akivaizdu, kad jie sumokėti ieškovui skolos nėra pajėgūs. Be to, CPK 47 str. 2 d. numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį, reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas. Taigi, skolininkas BUAB „ECH Baltics" ir laiduotojas RUAB „Linkmena" turi visas galimybes ginti savo bei atsakovų poziciją teisme, pareikšti visus turimus atsikirtimus, įrodinėti aplinkybes, kuriomis remiasi, ir pan.

13Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, siūlė jį tenkinti, papildomai paaiškino, jog LR CK 6.89 straipsnio norma yra dispozityvi-šalys gali susitarti dėl tam tikrų teisių ir pareigų. Nagrinėjamu atveju atsakovai priėmė įsipareigojimą neriboti savo laidavimo jokiais terminais. Laikotarpyje nuo 2003 12 15 iki 2005 12 15 visas ieškovo turtas teismo buvo areštuotas, todėl ieškovas objektyviai negalėjo pareikšti ieškinio atsakovams. Kadangi laiduotojų atsakomybė solidari, ieškovo diskrecijos teisė pasirinkti į ką nukreipti reikalavimą. Ieškovo atstovas prašė grąžinti ieškovo papildomai pagal Kauno apygardos teismo 2008 02 27 nutartį sumokėtą 1274 lt žyminio mokesčio dalį, kadangi ši žyminio mokesčio dalis sumokėta nepagrįstai.

14Atsakovai UAB „Čilija“ ir UAB „Vilsarma“ pateiktuose procesiniuose dokumentuose (b.l. 72-77, 117-121) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti dėl šių motyvų:

151) ieškovas netinkamai aiškina laidavimo instituto teisės normas, reglamentuojančias laidavimo pabaigą. Šalys, realizuodamos sutarčių laisvės ir dispozityviškumo principus, gali susitarti dėl laidavimo sutarties termino, šios sutarties pasibaigimo momento, kitų su laidavimu susijusių klausimų (CK 6.88-6.89 str.), tačiau šalys negali susitarti, kad laidavimas galioja visiškai neribotai, nes toks susitarimas būtų nesuderinamas su laidavimo instituto prigimtimi. Laidavimas yra šalutinė prievolė, kylanti iš pagrindinės prievolės, todėl laidavimo galiojimą apsprendžia pirmiausia pačios prievolės galiojimas. Laidavimo prievolės galiojimo terminą pagrindžia ir tai, kad laidavimo atveju prievolę pažeidžia ne laiduotojas, o skolininkas, todėl laiduotojo interesai papildomai užtikrinami nustatant naikinamąjį terminą kreditoriaus reikalavimams pareikšti. Kitokiu atveju, kreditoriui nepagrįstai delsiant pareikšti ieškinį, didėja tikimybė, kad skolininkas taps nemokus ir vieninteliu skolininku taps laiduotojas, kuris realiai neturės galimybių išsiieškoti sumokėtų sumų iš skolininko. Tokia situacija susidarė ir nagrinėjamu atveju, kai ieškovui delsiant pareikšti reikalavimą pagrindiniam skolininkui UAB „ECH Baltic", skolininkas jo paties iniciatyva buvo pripažintas bankrutuojančiu ir ieškovas, atsisakydamas reikšti ieškinį dėl skolos sumokėjimo pagrindiniam skolininkui, ieškinį reiškia atsakovams. Atsižvelgiant į CK 6.89 str. 1 d., šalims susitarus dėl neterminuoto laidavimo, t.y. laiduojant nenustatytam terminui, turi būti taikomos neterminuoto laidavimo pabaigą reglamentuojančios teisės normos, nustatančios, kad tokiu atveju laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo momento, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Šalys savo susitarimu šios normos pakeisti negali, o dvejų metų terminas yra naikinamasis ir teismo atnaujintas būti negali.

162) ieškovas netinkamai aiškina 2001-02-16 sutarties 4-6 punktų bei 2001-10-09 sutarties 4-6 punktų nuostatas bei CK normas, kadangi Akcijų sutarčių nuostatos turėtų būti aiškinamos kaip laidavimas nenustatytam laikui, kuris yra reglamentuotas CK 6.89 str. 1 d. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad ši norma yra dispozityvi ir leidžia šalims susitarti dėl tokio laidavimo, kurio galiojimas apskritai nėra apibrėžtas jokiu terminu, kadangi pati laidavimo instituto prigimtis lemia tai, kad ši prievolė yra terminuota, o jos galiojimas yra susijęs su pagrindine prievole. Pasibaigus šiai prievolei ar pripažinus ją negaliojančia, baigiasi ir laidavimas. Be to, laidavimo normomis ginami ne tik kreditoriaus, bet ir laiduotojo interesai. Taigi, laidavimo galiojimą laike apsprendžia arba pačios prievolės terminas, arba terminai, numatyti CK 6.88 str. ir 6.89 str. Nors CK 6.89 str. ir išskiria neterminuotą laidavimą kaip vieną iš laidavimo rūšių, tačiau toks jo pavadinimas yra sąlyginis, nes šis laidavimas galioja du metus nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Ši teisės norma yra imperatyvi, todėl šalys savo susitarimu jos pakeisti negali. Kadangi laidavimo teisiniai santykiai ieškinio pareiškimo dieną jau buvo pasibaigę, todėl ieškovas nebeturi reikalavimo teisės į atsakovus;

173) ieškovas nepagrįstai aiškina, kad CK 6.89 str. 1 d. sakinio dalis „ir nėra kito susitarimo" turi būti priskirta prie to atvejo, kai laiduojama nenustatytam terminui. Kaip matyti iš šios teisės normos konstrukcijos, joje yra aptariami du neterminuoto laidavimo atvejai - pirma, kai laiduojama nenustatytam terminui, antra, kai prievolės įvykdymo terminas yra nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu. Tolesnė sakinio dalis „ir nėra kito susitarimo" yra taikoma tik tais atvejais, kai prievolės įvykdymo terminas yra nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu. Tokią išvadą patvirtina tai, kad pastarieji atvejai yra atskirti žodžiais „taip pat". Taigi, įstatymų leidėjas šalims leidžia susitarti dėl kitokio laidavimo termino tik tuomet, kai prievolės įvykdymo terminas yra nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu, bet ne tuomet, kai laiduojama neapibrėžtam terminui. Todėl ieškovo argumentas, kad šalys susitarė dėl laidavimo, neriboto laike, nepagrįstas, nes dėl tokio laidavimo susitarti negalima. Tarp šalių susiklostę laidavimo santykiai kvalifikuotini kaip laidavimas nenustatytam terminui, kuris baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį laiką nepareiškia ieškinio laiduotojui;

184) ieškovo cituojamos LAT Senato 1995-12-20 nutarimo Nr.18 8 punktas bei kitos nutartys neduoda pagrindo daryti išvadai, kad ieškinio pareiškimo dieną ginčo laidavimo teisiniai santykiai egzistavo. Ieškovo cituojamas 8 punktas bei kitos nutartys aptaria skirtingą situaciją nei yra susidariusi šioje byloje, t.y. kai paskolos sutartyje numatytu terminu prievolė nebuvo įvykdyta, o kreditorius ir laiduotojas buvo susitarę, kad laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo. Minėtame senato nutarime nurodyta, kad tokiu atveju laidavimo pasibaigimo terminai, numatyti įstatyme (pagal 1964 m. redakcijos CK - vieneri metai), yra netaikomi. Tačiau ieškovas, atsakovai bei tretieji asmenys dėl tokios sąlygos (t.y. kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo) nesitarė. Jokių kitų susitarimų dėl laidavimo sudaryta nebuvo, jokių kitų aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima teigti, kad atsakovai sutiko laiduoti iki visiško prievolės įvykdymo termino, nėra. Kadangi buvo susitarta dėl laidavimo nenustatytam terminui, nenustatant jokių papildomų ar specifinių jo pasibaigimo sąlygų, todėl tokiam susitarimui yra taikoma CK 6.89 str. 1 d., reglamentuojanti neterminuoto laidavimo pabaigą;

195) ieškovas pats nesirūpino ir nesiėmė jokių veiksmų jo reikalavimų tenkinimui bei nepagrįstai delsė reikšti reikalavimus dėl skolos sumokėjimo. Nors pagal sudarytas sutartis galutinis skolos sumokėjimo terminas buvo 2003-12-15, ieškovas apskritai nesikreipė dėl prievolės įvykdymo į skolininką, o į atsakovus kreipėsi tik 2006-05-25, pasibaigus laidavimo terminui ir skolininkui BUAB „ECH Baltics" jau iškėlus bankroto bylą. Pareikšdamas ieškinį atsakovams, ieškovas veikia nesąžiningai, kadangi jis nesirūpino skolos sumokėjimu iš skolininko, kuris galėjo šią prievolę įvykdyti iki bankroto bylos iškėlimo, o šiuo metu reiškia reikalavimus atsakovams, praėjus daugiau kaip šešeriems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos ir daugiau kaip keturiems metams nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos;

206) ieškovas neteisingai nustatė dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį, priskirdamas skolininką UAB „ECH Baltics" bei laiduotoją UAB „Linkmena" prie trečiųjų asmenų. CK 6.81 str. 1 d. įtvirtina skolininko ir laiduotojo solidariosios atsakomybės prezumpciją, o CK 6.82 str. 1 d. numato, kad kreditoriui pareiškus ieškinį laiduotojui, šis privalo patraukti skolininką dalyvauti byloje. Todėl skolininkas UAB „ECH Baltics" bei laiduotojas UAB „Linkmena" byloje turi būti traukiami bendraatsakoviais.

217) atsakovai neneigia laiduotojo rizikos prisiėmimo fakto, tačiau CK, nustatydamas atitinkamą terminą ieškiniui pareikšti, siekia subalansuojanti kreditoriaus ir laiduotojo interesus bei užtikrinti, kad kreditorius pagrįstai nedels pareikšti ieškinio. CK nustatytas 2 metų terminas kreditoriaus teisėms įgyvendinti yra akivaizdžiai pakankamas.

22Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovų UAB „Čilija“ ir UAB „Vilsarma“ atstovės atsakovų poziciją išdėstytą procesiniuose dokumentuose palaikė, papildomai paaiškino, jog laidavimo pabaiga yra 2 metai nuo prievolės įvykdymo termino. Ieškovas nepareiškė per 2 metus ieškinio skolininkui ir laiduotojams, 2 metų naikinamasis terminas yra skirtas apsaugoti laiduotoją tiek nuo skolininko nemokumo, tiek nuo kreditoriaus nesąžiningumo. UAB „Čilija“ atstovė advokatė Iraida Žiogaitė prašė teismo atmetus ieškinį, priteisti UAB „Čilija“ iš ieškovo 16 182, 25 Lt turėtų atstovavimo išlaidų.

23Tretysis asmuo BUAB „ECH Baltics" pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį (b.l. 80, 127, 128) nurodė, kad ieškovo vardu BUAB „ECH Baltics" kreditorinį reikalavimą 2006-05-16 pareiškė UAB „Vilsarmos investicija", Šiaulių apygardos teismas 2006-01-01 nutartimi patvirtino BUAB „ECH Baltics" kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą, tame tarpe ir ieškovo 636 000 Lt kreditorinį reikalavimą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto UAB „ECH Baltics" ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto neturi, bendrovės debitoriniai įsiskolinimai pardavinėjami viešose varžytinėse, tačiau pirkėjų neatsirado, yra aišku, kad bendrovė negalės atsiskaityti su kreditoriais. Todėl ieškovo teiginys, kad BUAB „ECH Baltics" neturi galimybių su juo atsiskaityti, pagrįstas, BUAB „ECH Baltics" dalyvavimas byloje trečiuoju asmeniu yra teisingas ir neginčijamas. Administratorius nesutinka su atsakovų nuomone, kad BUAB „ECH Baltics" būtų patraukta atsakovu, kadangi BUAB „ECH Baltics" neginčija ir pripažįsta visą skolą ieškovui (636 000 Lt), jis patvirtintas kreditoriumi ir patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas teismo nutartimi.

24Ieškinys atmestinas.

25Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad 2000-04-24 tarp ieškovo ir UAB „Gedimex" buvo sudaryta Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartis (b.l.13), pagal kurią ieškovas pardavė, o UAB „Gedimex" nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas" akcijų už 1 800 000 Lt. 2000-04-27 UAB „Gedimex" ir UAB „ECH Baltics" (tuometinis pavadinimas UAB „SARMA") sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartį (b.l.14-16), pagal kurią UAB „Gedimex" pardavė, o UAB „ECH Baltics" nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas" akcijų už 4 000 000 Lt. 2000-04-27 UAB „Gedimex" ir UAB „ECH Baltics" sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties pakeitimo bei papildymo sutartį, pagal kurią buvo pakeisti pirminės sutarties 3 str. ir ji papildyta sąlyginiu 2.11 str. 2001-02-15 UAB „Gedimex", UAB „ECH Baltics" ir ieškovas sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex" perleido, o ieškovas perėmė teisę reikalauti l 800 000 Lt skolą iš UAB „ECH Baltics", atsiradusią iš 2000-04-27 sutarties ir jos 2000-04-27 pakeitimo bei papildymo sutarties, o už tai ieškovas atsisakė savo teisės reikalauti iš UAB „Gedimex" 1 800 000 Lt pagal 2000-04-24 sutartį (b.l.17-19). 2001-02-16 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" (buvęs pavadinimas UAB „SARMANIS"), UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė sutartį, kuria buvo pripažintas šalies pasikeitimas ankstesnėse Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse (t.y. pasikeitė UAB „ECH Baltics" kreditorius - iš UAB „Gedimex" į ieškovą), pakeisti atsiskaitymo pagal Akcijų sutartis terminai, nustatoma, kad už naudojimąsi pinigais UAB „ECH Baltics" moka ieškovui palūkanas, už visus UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimus, kylančius iš Akcijų sutarčių, laiduoja UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB „Čilija"; UAB „Linkmena" įsipareigojo įkeisti 100 proc. UAB „Kruzas" akcijų, kad būtų užtikrintas UAB „ECH Baltics" prievolių įvykdymas pagal Akcijų sutartis (b.l.20-23). 2001-10-09 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria buvo pakeista 2001-02-16 sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics" atsiskaitymo terminus bei atsisakant 100 proc. UAB „Kruzas" akcijų įkeitimo (b.l.24-27). 2002-05-08 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria dar kartą buvo pakeista tarp šalių 2001-02-16 sudaryta sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics" atsiskaitymo terminus, nustatant kitą palūkanų sumą bei atsisakant sąlygos dėl lito ir JAV dolerio buhalterinių kursų pokyčių įtakos atsiskaitymams (b.l.28-30).

26Ieškovas 2006-05-25 rašytiniu pareikalavimu (b.l.33) kreipėsi į skolininką bei visus laiduotojus, reikalaudamas ne vėliau kaip 2006-06-01 solidariai sumokėti ieškovui 636 000 Lt skolą. 2006 06 01-2006 06 05 raštais laiduotojai atsisakė patenkinti ieškovo reikalavimą, motyvuodami tuo, jog, vadovaujantis CK 6.89 str., neterminuotas laidavimas už UAB „ECH Baltics" prievoles pasibaigė suėjus dviems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos - 2001-02-16 (b.l.34-36).

27Teismas pažymi, jog ieškovas ieškinį grindžia tomis aplinkybėmis, jog kadangi UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB „Čilija" 2001-02-16 sutarties 4, 5 ir 6 punktais bei 2001-10-09 sutarties 4, 5 ir 6 punktais laidavo ieškovui už visų UAB „ECH Baltics" įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių bei 2001-02-16 ir 2001-10-09 sutarčių tinkamą ir savalaikį vykdymą (laidavimo sąlyga išliko ir 2002-05-08 sutartyje, nors joje atskirai tai numatyta ir nebuvo), UAB „ECH Baltics" neįvykdžius savo įsipareigojimų, visi laiduotojai kartu su skolininku yra atsakingi ieškovui solidariai. Kadangi pagrindinis skolininkas UAB „ECH Baltics" yra bankrutavęs ir likviduojamas, laiduotojui UAB „Linkmena" iškelta restruktūrizavimo byla, todėl ieškovas ieškinį reiškia tik UAB „Vilsarma" ir UAB „Čilija".

28Teismas konstatuoja, kad šioje byloje yra sprendžiamas šalių ginčas aiškint ir taikant laidavimo instituto teisės normas, reglamentuojančias laidavimo sutartinių santykių terminus, laidavimo galiojimą ir jo pabaigą. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (LR CK 6.76 str. 1 d.). Teismas pažymi, jog laidavimo galiojimą laike apsprendžia šalių sutartyse nustatyti terminai arba terminai, numatyti LR CK 6.88 straipsnio ir LR CK 6.89 straipsnio nuostatose.

29Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad atsakovai pagal rašytines sutartis yra laidavę už visų skolininko prievolių įvykdymą (2001-02-16 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" (buvęs pavadinimas UAB „SARMANIS"), UAB „Čilija" ir ieškovo sutartis, b.l.20-23, 2001-10-09 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovo sutartis, b.l.24-27). 2002-05-08 UAB „ECH Baltics", UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena", UAB „Čilija" ir ieškovas sudarė sutartį, kuria buvo išdėstytas UAB „ECH Baltics" skolos sumokėjimas, nustatyta, kad skola turi būti baigta mokėti 2003 12 15 dieną (b.l.28-30). Atsakovai minėtose sutartyse laiduodami už skolininką yra nustatę, jog laiduotojo atsakomybė neribojama jokiais terminais (minėtų sutarčių 4-6 straipsniai (b.l. 22, 26). Ieškovas nagrinėjamų sutarčių laidavimo nuostatas aiškina ir vertina taip, jog laidavimo santykiai yra neterminuoti, siejami su prievolės sumokėti skolą visišku įvykdymu ir laidavimas galioja iki bus įvykdyta prievolė grąžinti skolą. Atsakovai gi teigia, jog šioje byloje turi būti taikomos neterminuoto laidavimo pabaigą reglamentuojančios teisės normos, nustatančios, kad laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo momento, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui, teismui siūlo taikyti LR CK 6. 89 str. 1 dalies nuostatas ir ieškinį atmesti šiuo pagrindu.

30Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje buvo atsakovų laidavimu užtikrinta terminuota prievolė-skolos ieškovui grąžinimas dalimis ir tos prievolės įvykdymas turėjo baigtis 2003 metų gruodžio 15 dieną (b.l. 29). Teismo vertinimu, nagrinėjant ir sprendžiant šalių ginčą, taikytinos LR CK 6. 88 straipsnio 1 dalies nuostatos ir laikytina, kad atsakovų laidavimas baigėsi po trijų mėnesių nuo prievolės įvykdymo galutinio termino pasibaigimo ir ieškovui per šį trijų mėnesių laikotarpį nepareiškus ieškinio laiduotojams, t. y. 2004 metų kovo 16 dieną. Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovams pretenziją dėl skolos sumokėjimo pareiškė tik 2006 05 25 (b.l. 33), o ieškinį-tik 2008 02 22 (b.l. 2), t. y. jau pasibaigus atsakovų laidavimui. Nors atsakovų laidavimo sutartyse yra įrašyta, kad laiduotojų atsakomybė yra neribojama jokiais terminais, negalima sutikti su ieškovo teiginiu, jog laiduotojai garantavo, jog laidavimas galioja iki bus visiškai įvykdyta prievolė grąžinti skolą. Dėl šios sąlygos šalys nagrinėjamose sutartyse dėl laidavimo nesitarė. O esant laidavimu užtikrintai terminuotai prievolei, neterminuotas laiduotojo laidavimas baigiasi suėjus LR CK 6. 88 straipsnio 1 dalyje nustatytam įstatymo terminui. Esant šioms aplinkybėms ir LR CK 6.88 str. pagrindu ieškovo ieškinys kaip nepagrįstas yra atmestinas.

31Teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, jog ieškovas tik nuo 2007-12-27, kuomet įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2007-12-19 nutartis, kuria UAB „Kruzas" ieškinys paliktas nenagrinėtas, galėjo tinkamai įgyvendinti savo teises ir reikalauti 636 000 Lt skolos grąžinimo. Ieškovas ieškinį teisme dėl skolos priteisimo galėjo reikšti tiek skolininkui tiek laiduotojams tuoj pat po termino įvykdyti prievolę pasibaigimo (2003 12 15), tačiau to nepadarė. Nėra svarbi ir ta ieškovo nurodoma aplinkybė, jog laikotarpyje nuo 2003-07-07 iki 2007 12 27 visas ieškovo turtas ir turtinės teisės teismo buvo areštuoti, todėl ieškovas objektyviai negalėjo pareikšti ieškinio atsakovams.

32Atmetus ieškinį, atsakovui UAB „Čilija“ iš ieškovo R. A. priteisti dalį jo turėtų atstovavimo išlaidų. Teismas sprendžia, kad vadovaujantis LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsakovo prašomi priteisti 16 182, 25 Lt atstovavimo išlaidų mažintini iki 4 080 Lt (už atsiliepimą į ieškinį – 2 400 Lt (Rekomendacijų 8.2 punktas), už tripliką – 1 400 Lt (Rekomendacijų 8.3 punktas), už dalyvavimą 2008-09-30 teismo posėdyje, trukusiame 2 val. 20 min., – 280 Lt (Rekomendacijų 8.18 punktas)), kadangi teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl ko galima būtų nukrypti nuo minėtų Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 11 p.).

33Atmetus ieškinį, valstybei iš ieškovo priteistina 52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

34Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės taikytos ieškinio užtikrinimui (LR CPK 150 str. 4 dalis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Priteisti UAB „Čilija“ (į.k. 121948358) iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) 4 080 Lt (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt litų) turėtų atstovavimo išlaidų.

38Priteisti valstybei iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) 52 Lt (penkiasdešimt du litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

39Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 28 dienos nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovų UAB Vilsarma“ (juridinio asmens kodas 125409842, buveinės adresas: Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114, Vilnius, a/s ( - ) , AB bankas Hansabankas) ir UAB „Čilija“ (juridinio asmens kodas 121948358, buveinės adresas: Nemenčinės pl. 33, Vilnius (paskutinis žinomas veiklos adresas: Žalgirio g. 114, Vilnius), a/s ( - ) , AB „SEB bankas“) nekilnojamjo ir kilnojamjo turto areštą 636000 Lt sumai, o jo neradus, ir jų piniginių lėšų areštą 636 000 Lt sumai.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu, skundą paduodant Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai... 2. Ieškovas R. A. ieškiniu prašė priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų... 3. Ieškovas ieškinyje ir pateiktuose teismui procesiniuose dokumentuose (b.l.... 4. Ieškovo nuomone, kadangi UAB „Vilsarma", UAB „Linkmena" ir UAB „Čilija"... 5. Ieškovas nurodė, kad 2006-05-25 pareikalavimu nedelsiant sumokėti skolą... 6. Tačiau 2003-07-07 UAB „Kruzas" kreipės su ieškiniu į Vilniaus apygardos... 7. 1) atsakovų teiginys, jog šalys negali susitarti, kad laidavimas galioja... 8. 2) nors atsakovai cituoja teisės doktriną, pagal kurią, nesant naikinamojo... 9. 3) atsakovai nepagrįstai teigia, jog šioje byloje turi būti taikomos... 10. 5) atsakovų argumentai, kad LAT Senato 1995-12-20 nutarimo Nr.18 8 punktas bei... 11. 6) atsakovų argumentas, kad ieškovas nesirūpino ir nesiėmė jokių veiksmų... 12. 7) atsakovų argumentas, kad skolininkas BUAB „ECH Baltics" bei laiduotojas... 13. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė,... 14. Atsakovai UAB „Čilija“ ir UAB „Vilsarma“ pateiktuose procesiniuose... 15. 1) ieškovas netinkamai aiškina laidavimo instituto teisės normas,... 16. 2) ieškovas netinkamai aiškina 2001-02-16 sutarties 4-6 punktų bei... 17. 3) ieškovas nepagrįstai aiškina, kad CK 6.89 str. 1 d. sakinio dalis „ir... 18. 4) ieškovo cituojamos LAT Senato 1995-12-20 nutarimo Nr.18 8 punktas bei kitos... 19. 5) ieškovas pats nesirūpino ir nesiėmė jokių veiksmų jo reikalavimų... 20. 6) ieškovas neteisingai nustatė dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį,... 21. 7) atsakovai neneigia laiduotojo rizikos prisiėmimo fakto, tačiau CK,... 22. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovų UAB „Čilija“ ir UAB... 23. Tretysis asmuo BUAB „ECH Baltics" pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį... 24. Ieškinys atmestinas.... 25. Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad 2000-04-24 tarp ieškovo ir UAB... 26. Ieškovas 2006-05-25 rašytiniu pareikalavimu (b.l.33) kreipėsi į skolininką... 27. Teismas pažymi, jog ieškovas ieškinį grindžia tomis aplinkybėmis, jog... 28. Teismas konstatuoja, kad šioje byloje yra sprendžiamas šalių ginčas... 29. Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad atsakovai pagal rašytines sutartis... 30. Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje buvo atsakovų laidavimu užtikrinta... 31. Teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, jog ieškovas tik nuo... 32. Atmetus ieškinį, atsakovui UAB „Čilija“ iš ieškovo R. A. priteisti... 33. Atmetus ieškinį, valstybei iš ieškovo priteistina 52 Lt išlaidų,... 34. Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais,... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Priteisti UAB „Čilija“ (į.k. 121948358) iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) 4... 38. Priteisti valstybei iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) 52 Lt (penkiasdešimt du... 39. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m.... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...