Byla 2A-286/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Redai Kurlavičienei, atsakovų atstovėms advokatėms Jurgitai Lingienei ir Iraidai Žogaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. A. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-752-259/2008 pagal ieškovo R. A. ieškinį atsakovams UAB „Vilsarma“, UAB „Čilija“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys: bankrutuojanti UAB „ECH Baltics“ bei restruktūrizuojama UAB „Linkmena“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. A. ieškiniu prašė priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų UAB „Vilsarma“ ir UAB „Čilija“ 636 000 Lt skolą, penkis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas – 10 360 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2000 m. balandžio 24 d. tarp jo ir UAB „Gedimex“ buvo sudaryta Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartis, pagal kurią ieškovas pardavė, o UAB „Gedimex“ nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas“ akcijų už 1 800 000 Lt. 2000 m. balandžio 27 d. UAB „Gedimex“ ir UAB „ECH Baltics“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SARMA“) sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex“ pardavė, o UAB „ECH Baltics“ nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas“ akcijų už 4 000 000 Lt. 2000 m. balandžio 27 d. UAB „Gedimex“ ir UAB „ECH Baltics“ sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties pakeitimo bei papildymo sutartį, pagal kurią buvo pakeisti pirminės sutarties 3 straipsnis ir ji papildyta sąlyginiu 2.11 straipsniu. 2001 m. vasario 15 d. UAB „Gedimex“, UAB „ECH Baltics“ ir ieškovas sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex“ perleido, o ieškovas perėmė teisę reikalauti l 800 000 Lt skolą iš UAB „ECH Baltics“, atsiradusią iš 2000 m. balandžio 27 d. sutarties ir jos 2000 m. balandžio 27 d. pakeitimo bei papildymo sutarties, o už tai ieškovas atsisakė savo teisės reikalauti iš UAB „Gedimex“ 1 800 000 Lt pagal 2000 m. balandžio 24 d. sutartį. 2001 m. vasario 16 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ (buvęs pavadinimas UAB „SARMANIS“), UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė sutartį, kuria buvo pripažintas šalies pasikeitimas ankstesnėse Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse (t.y. pasikeitė UAB „ECH Baltics“ kreditorius - iš UAB „Gedimex“ į ieškovą), pakeisti atsiskaitymo pagal Akcijų sutartis terminai, nustatoma, kad už naudojimąsi pinigais UAB „ECH Baltics“ moka ieškovui palūkanas, už visus UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimus, kylančius iš Akcijų sutarčių, laiduoja UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ ir UAB „Čilija“; UAB „Linkmena“ įsipareigojo įkeisti 100 proc. UAB „Kruzas“ akcijų, kad būtų užtikrintas UAB „ECH Baltics“ prievolių įvykdymas pagal Akcijų sutartis. 2001 m. spalio 9 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“, UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria buvo pakeista 2001 m. vasario 16 d. sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics“ atsiskaitymo terminus bei atsisakant 100 proc. UAB „Kruzas“ akcijų įkeitimo. 2002 m. gegužės 8 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“, UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria dar kartą buvo pakeista tarp šalių 2001 m. vasario 16 d. sudaryta sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics“ atsiskaitymo terminus, nustatant kitą palūkanų sumą bei atsisakant sąlygos dėl lito ir JAV dolerio buhalterinių kursų pokyčių įtakos atsiskaitymams. Tačiau UAB „ECH Baltics“, pažeisdama sutarčių tinkamo ir sąžiningo vykdymo principus (CK 6.200 str.), nustatytais terminais visų ieškovui priklausančių pinigų nesumokėjo ir liko skolinga 636 000 Lt.

4Ieškovo nuomone, kadangi UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ ir UAB „Čilija“ 2001 m. vasario 16 d. sutarties 4, 5 ir 6 punktais bei 2001 m. spalio 9 d. sutarties 4, 5 ir 6 punktais laidavo ieškovui už visų UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių bei 2001 m. vasario 16 d. ir 2001 m. spalio 9 d. sutarčių tinkamą ir savalaikį vykdymą (laidavimo sąlyga išliko ir 2002 m. gegužės 8 d. sutartyje, nors joje atskirai tai numatyta ir nebuvo), UAB „ECH Baltics“ neįvykdžius savo įsipareigojimų, visi trys laiduotojai kartu su skolininku yra atsakingi ieškovui solidariai. Juo labiau, kad šalys sutarė, kad laiduotojų atsakomybė pagal šias sutartis nėra ribojama jokiais terminais. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. gegužės 25 d. jis kreipėsi į skolininką bei visus laiduotojus, reikalaudamas ne vėliau kaip 2006 m. birželio 1 d. solidariai sumokėti ieškovui 636 000 Lt skolą. Tačiau visi laiduotojai atsisakė patenkinti ieškovo reikalavimą, motyvuodami tuo, jog, vadovaujantis CK 6.89 straipsniu, neterminuotas laidavimas už UAB „ECH Baltics“ prievoles pasibaigė suėjus dviems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, tai yra 2001 m. vasario 16 d. Ieškovo nuomone, šis laiduotojų argumentas nepagrįstas. CK 6.89 straipsnio 1 dalis numato šalims teisę, vadovaujantis sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), susitarti dėl kitokio laidavimo galiojimo termino. Tiek 2001 m. vasario 16 d. sutartyje, tiek šią sutartį pakeitusioje 2001 m. spalio 9 d. sutartyje šalys sutarė, kad laiduotojų – UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ ir UAB „Čilija“ atsakomybė pagal šias sutartis neribojama jokiais terminais. 1964 m. CK 219 straipsnio 2 dalis numatė, kad laidavimas taip pat pasibaigia, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu, tai, nesant kitokio susitarimo, laiduotojo atsakomybė pasibaigia, suėjus vieneriems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos. LAT Senatas 1995 m. gruodžio 20 d. nutarimo „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis, apibendrinimo rezultatų“ Nr.18 8 punkte išaiškino, kad: „Pagal bendrą taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (1964 m. CK 219 str. 1 d.). Kai paskolos sutartyje numatytu terminu prievolė nebuvo įvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 219 straipsnio 2 dalyje numatyti laidavimo pasibaigimo terminai netaikomi“. Šiuo atveju laiduotojai yra laidavę už visų UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimų, kylančių iš sutarčių, tinkamą ir savalaikį vykdymą. 636 000 Lt skolos grąžinimo termino praleidimas pagal CK 6.205 straipsnį laikomas sutarčių neįvykdymu. Laiduotojai lieka atsakingi ieškovui iki visiško įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių, bei 2001 m. vasario 16 d., 2001 m. spalio 9 d. ir 2002 m. gegužės 8 d. sutarčių įvykdymo, o CK 6.89 straipsnio 1 dalyje numatytas laidavimo terminas netaikomas. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Vadovaujantis 2002 m. gegužės 8 d. sutarties, pakeitusios 2001 m. vasario 16 d. sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, 2 punktu, piniginė prievolė ieškovui turėjo būti baigta vykdyti iki 2003 m. gruodžio 15 d., tačiau 2003 m. liepos 7 d. UAB „Kruzas“ kreipės su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priteisti iš ieškovo 653 935 Lt be pagrindo įgytų lėšų. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. liepos 7 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo ieškovui priklausančias turtines teises pagal 2002 m. gegužės 8 d. tarp UAB „Sarma“, ieškovo, UAB „Vilsarma“, UAB „Sarmanis“ ir UAB „Čilija“ sudarytą sutartį; uždraudė UAB „Sarma“ vykdyti 2002 m. gegužės 8 d. sudarytą sutartį, t.y. perduoti pagal nurodytą 2002 m. gegužės 8 d. sutartį mokėtinas lėšas ieškovui. Nors pagal 2002 m. gegužės 8 d. sutarties 2.24 punktą paskutinė diena įvykdyti piniginę prievolę buvo 2003 m. gruodžio 15 d., tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos dar iki šios datos, ieškovas laikė, kad skolininkas ir laiduotojai šiuo laikotarpiu nevykdė savo piniginių prievolių, kylančių iš minėtos sutarties, dėl objektyvių priežasčių. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Kruzas“ ieškinį paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 139 straipsnio pagrindu (ieškinio atsiėmimas), panaikino 2003 m. liepos 7 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, skolininkas ir laiduotojai galėjo įvykdyti savo pinigines prievoles ieškovui, tačiau to nepadarė, todėl skolininkas ir bendrai laidavę laiduotojai atsako už šią skolą solidariai. Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartimi skolininkui UAB „ECH Baltics“ iškelta bankroto byla, o Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 10 d. nutartimi laiduotojui UAB „Linkmena“ iškelta restruktūrizavimo byla, ieškovas laikė, jog nei skolininkas, nei laiduotojas UAB „Linkmena“ savo piniginių prievolių įvykdyti ieškovui negalės, todėl, pasinaudodamas savo, kaip kreditoriaus, teise reikalauti įvykdyti prievolę iš pasirinkto bendraskolio, nusprendė atsakovais šioje byloje patraukti tik UAB „Vilsarma“ ir UAB „Čilija“, tuo tarpu UAB „ECH Baltics“ ir UAB „Linkmena“ reikalavimų nereikšti, tačiau šias įmones traukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje (CK 6.83 str. 1 d.).

5Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo 4 080 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Čilija“ ir 52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimo, valstybei. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje buvo atsakovų laidavimu užtikrinta terminuota prievolė – skolos ieškovui grąžinimas dalimis ir tos prievolės įvykdymas – turėjo baigtis 2003 metų gruodžio 15 dieną. Teismo vertinimu, nagrinėjant ir sprendžiant šalių ginčą, taikytinos LR CK 6. 88 straipsnio 1 dalies nuostatos ir laikytina, kad atsakovų laidavimas baigėsi po trijų mėnesių nuo prievolės įvykdymo galutinio termino pasibaigimo ir ieškovui per šį trijų mėnesių laikotarpį nepareiškus ieškinio laiduotojams, t. y. 2004 metų kovo 16 dieną. Ieškovas pretenziją dėl skolos sumokėjimo atsakovams pareiškė tik 2006 m. gegužės 25 d., o ieškinį – 2008 m. vasario 22 d., t. y. jau pasibaigus atsakovų laidavimui. Nors atsakovų laidavimo sutartyse yra įrašyta, kad laiduotojų atsakomybė nėra ribojama jokiais terminais, teismas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad laiduotojai garantavo, jog laidavimas galioja iki bus visiškai įvykdyta prievolė grąžinti skolą. Teismas sprendė, kad esant laidavimu užtikrintai terminuotai prievolei, neterminuotas laiduotojo laidavimas baigiasi suėjus LR CK 6. 88 straipsnio 1 dalyje nustatytam įstatymo terminui, todėl ieškovo ieškinys atmestas kaip nepagrįstas. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog ieškovas tik nuo 2007 m. gruodžio 27 d., kuomet įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutartis, kuria UAB „Kruzas“ ieškinys paliktas nenagrinėtas, galėjo tinkamai įgyvendinti savo teises ir reikalauti grąžinti 636 000 Lt skolą. Ieškovas ieškinį teisme dėl skolos priteisimo galėjo reikšti tiek skolininkui, tiek laiduotojams tuoj pat po termino įvykdyti prievolę pasibaigimo (2003 m. gruodžio 15 d.), tačiau to nepadarė. Teismo nuomone, nėra svarbi ir ieškovo nurodoma aplinkybė, jog nuo 2003 m. liepos 7 d. iki 2007 m. gruodžio 27 d. visas ieškovo turtas ir turtinės teisės teismo buvo areštuoti, todėl ieškovas objektyviai negalėjo pareikšti ieškinio atsakovams.

6Apeliaciniu skundu ieškovas R. A. prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

71. Teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, nepagrįstai taikė CK 6.88 straipsnio1 dalies nuostatas ir sprendė, kad atsakovų laidavimas, nepaisant to, kad laiduotojai garantavo, jog laidavimas galioja iki bus visiškai įvykdyta prievolė grąžinti skolą, baigėsi po trijų mėnesių nuo prievolės įvykdymo galutinio termino pasibaigimo, tai yra 2004 m. kovo 16 d. Apeliantas pažymėjo, kad UAB „Vilsarma“, UAB Linkmena“ (buvęs pavadinimas – UAB „SARMANIS“) ir UAB „Čilija“ 2001 m. vasario 16 d. sutarties 4, 5 ir 6 punktais bei 2001 m. spalio 9 d. sutarties 4, 5 ir 6 punktais ieškovo naudai laidavo už visų UAB „ECH Baltics“ (buvęs pavadinimas UAB „SARMA“) įsipareigojimų, kylančių iš 2000 m. balandžio 24 d. Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties tarp R. A. ir UAB „Gedimex“, 2000 m. balandžio 27 d. Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties tarp AB „Gedimex“ ir UAB „ECH Baltics“ ir 2001 m. vasario 15 d. sutarties tarp UAB „Gedimex“, UAB „ECH Baltics“, R. A. bei 2001 m. vasario 16 d., 2001 m. spalio 9 d. ir 2002 m. gegužės 8 d. sutarčių tinkamą ir savalaikį įvykdymą. Sutarčių sąlygose, reglamentuojančiose laidavimą, buvo numatyta, kad UAB „ECH Baltics“ neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal šias sutartis, laiduotojai kartu su skolininku UAB „ECH Baltics“ atsakys solidariai. Buvo susitarta, kad laiduotojų atsakomybė yra neribojama jokiais terminais. Pagal 1964 m. CK 219 straipsnį, laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė. Laidavimas taip pat pasibaigia, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu, tai, nesant kitokio susitarimo, laiduotojo atsakomybė pasibaigia, suėjus vieneriems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos. Apeliantas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1995 m. gruodžio 20 d. nutarime išaiškino, jog tais atvejais, kai paskolos sutartyje numatytu terminu prievolė nebuvo vykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 219 straipsnio 2 dalyje numatyti laidavimo pasibaigimo terminai netaikomi. CK normos nedraudė šalių susitarimu keisti 219 straipsnyje numatytus terminus. Apeliantas pabrėžė, kad nors laiduotojų atsakomybė pagal sutartis pažodžiui neribojama jokiais terminais, tačiau laiduota buvo būtent už įsipareigojimų iš sutarčių tinkamą ir savalaikį vykdymą, vadinasi laidavimas ieškovo naudai buvo nustatytas galioti iki bus visiškai įvykdyta prievolė. Tai, kad šalys šios sąlygos pažodžiui neįvardijo sutartyse, nesudarė teismui pagrindo daryti išvadą, kad šalys dėl jos sutartyse dėl laidavimo nesitarė, nes šalių ketinimai ir suderinta valia matyti iš sutarties rašytinio teksto (CK 6.193 straipsnis). Laidavimas yra papildoma prievolė, kylanti iš pagrindinės prievolės ir pasibaigianti, kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia. Šiuo atveju šalys susitarė dėl laidavimo galiojimo termino, laidavimui nustatė kitokius galiojimo terminus nei nustato CK 6.88 straipsnis, todėl minėtame straipsnyje numatyti laidavimo pasibaigimo terminai negali būti taikomi. Teismas sutartyse numatytą laidavimą priskyrė terminuoto laidavimo kategorijai ir laikė, kad ši prievolė baigiasi suėjus CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui. Šiuo atveju 1964 m. CK 219 straipsnio 2 dalyje, galiojančio CK 6.88 straipsnio 1 dalyje, 6.89 straipsnio 1 dalyje numatyti prievolės pasibaigimo pagrindai netaikytini, nes laidavimas galioja iki visiško prievolių pagal 2001 m. vasario 16 d., 2001 m. spalio 9 d. ir 2002 m. gegužės 8 d. sutartis įvykdymo, nes laiduotojas laisva valia prisiėmė tokias juridines pasekmes. Nesant ginčo dėl pagrindinės prievolės, kuri buvo užtikrinta laidavimu, dydžio, ieškovo ieškinys turėjo būti tenkintinas visiškai.

82. Pirmosios instancijos teismas 2002 m. vasario 27 d. nutartyje nepagrįstai nurodė, jog CK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte absoliučiais skaičiais įvardintos žyminio mokesčio sumos, mokėtinos už turtinius ginčus, turi būti indeksuojamos CPK 82 straipsnio nustatyta tvarka, bei įpareigojo ieškovą primokėti 1 274 Lt. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė teismui argumentus dėl nepagrįsto indeksavimo, tačiau teismas permokėto žyminio mokesčio negrąžino.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Čilija“ ir UAB „Vilsarma“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad esminis ieškovo apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad sutartyse buvo susitarta dėl laidavimo, galiojančio tol, kol bus visiškai įvykdyta prievolė. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse buvo susitarta tik dėl to, kad laiduotojų atsakomybė neribojama jokiais terminais, tai yra šalys susitarė dėl neterminuoto laidavimo. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad šalys, prieš sudarydamos susitarimą, tarėsi, kad laidavimas galios iki visiško prievolių įvykdymo. Teismas teisingai nusprendė, kad susitarimas dėl laidavimo, kuris neribojamas jokiais terminais, negali būti prilyginamas laidavimui iki visiško prievolių įvykdymo. Pirmosios instancijos teisme ieškovas įrodinėjo, kad laidavimas yra neterminuotas, tuo tarpu apeliaciniame skunde jis pakeitė poziciją, skunde vietoj teisinės argumentacijos, nurodo, kad šalys susitarė dėl laidavimo galiojimo iki visiško prievolės įvykdymo. Be to, jis remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimu, kuris negali būti laikomas teisės šaltiniu. Susitarimas, jog laidavimas neribojamas jokiais terminais ir susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo, savo esme yra visiškai skirtingi ir jų tapatinti negalima. Atsakovai taip pat sutiko, kad ieškovas sumokėjo per didelį žyminį mokestį, todėl permoka jam turi būti grąžinta.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad 2000 m. balandžio 24 d. tarp ieškovo ir UAB „Gedimex“ buvo sudaryta Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartis, pagal kurią ieškovas pardavė, o UAB „Gedimex“ nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas“ akcijų už 1 800 000 Lt. 2000 m. balandžio 27 d. UAB „Gedimex“ ir UAB „ECH Baltics“ (buvęs pavadinimas UAB „SARMA“) sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex“ pardavė, o UAB „ECH Baltics“ nupirko 200 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kruzas“ akcijų už 4 000 000 Lt. 2000 m. balandžio 27 d. UAB „Gedimex“ ir UAB „ECH Baltics“ sudarė Akcijų pirkimo-pardavimo kreditan sutarties pakeitimo bei papildymo sutartį, pagal kurią buvo pakeisti pirminės sutarties 3 straipsnis ir ji papildyta sąlyginiu 2.11 straipsniu. 2001 m. vasario 15 d. UAB „Gedimex“, UAB „ECH Baltics“ ir ieškovas sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Gedimex“ perleido, o ieškovas perėmė teisę reikalauti l 800 000 Lt skolą iš UAB „ECH Baltics“, atsiradusią iš 2000 m. balandžio 27 d. sutarties ir jos 2000 m. balandžio 27 d. pakeitimo bei papildymo sutarties, o už tai ieškovas atsisakė savo teisės reikalauti iš UAB „Gedimex“ 1 800 000 Lt pagal 2000 m. balandžio 24 d. sutartį. 2001 m. vasario 16 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ (buvęs pavadinimas UAB „SARMANIS“), UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė sutartį, kuria buvo pripažintas šalies pasikeitimas ankstesnėse Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse (t.y. pasikeitė UAB „ECH Baltics“ kreditorius – iš UAB „Gedimex“ į ieškovą), pakeisti atsiskaitymo pagal Akcijų sutartis terminai, nustatoma, kad už naudojimąsi pinigais UAB „ECH Baltics“ moka ieškovui palūkanas, už visus UAB „ECH Baltics“ įsipareigojimus, kylančius iš Akcijų sutarčių, laiduoja UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ ir UAB „Čilija“; UAB „Linkmena“ įsipareigojo įkeisti 100 proc. UAB „Kruzas“ akcijų, kad būtų užtikrintas UAB „ECH Baltics“ prievolių įvykdymas pagal Akcijų sutartis. 2001 m. spalio 9 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“, UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria buvo pakeista 2001 m. vasario 16 d. sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics“ atsiskaitymo terminus bei atsisakant 100 proc. UAB „Kruzas“ akcijų įkeitimo. 2002 m. gegužės 8 d. UAB „ECH Baltics“, UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“, UAB „Čilija“ ir ieškovas sudarė naują sutartį, kuria dar kartą buvo pakeista tarp šalių 2001 m. vasario 16 d. sudaryta sutartis, kitokiu grafiku išdėstant UAB „ECH Baltics“ atsiskaitymo terminus, nustatant kitą palūkanų sumą bei atsisakant sąlygos dėl lito ir JAV dolerio buhalterinių kursų pokyčių įtakos atsiskaitymams. Kadangi pagal Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį skolininkas su ieškovu neatsiskaitė, pastarasis kreipėsi į skolininką UAB „ECH Baltics“ ir laiduotojus dėl 636 000 Lt skolos sumokėjimo. Skolininkui nesumokėjus skolos, o laiduotojams atsisakius patenkinti ieškovo reikalavimą, ieškovas 2008 m. vasario 22 d. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš laiduotojų UAB „Vilsarma“ ir UAB „Čilija“.

12Reikalavimas laiduotojams grindžiamas 2001 m. vasario 16 d. sutarties bei vėliau ją keičiančių sutarčių nuostatomis dėl laidavimo. Minėtoje sutartyje buvo numatyta, kad UAB „Vilsarma“, UAB „Sarmaris“ ir UAB „Čilija“ laiduoja ieškovo naudai už visų UAB „Sarma“ (UAB „ECH Baltics“) įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių ir šios sutarties tinkamą ir savalaikį įvykdymą, jie atsako kartu su skolininkui solidariai bei laiduotojų atsakomybė pagal sutartį neribojama jokiais terminais (Sutarties 4-6 punktai). Tokios pačios sąlygos buvo pakartotos ir 2001 m. spalio 9 d. sutartyje dėl 2001 m. vasario 16 d. sutarties pakeitimo. Iš 2001 m. vasario 16 d. ir 2001 m. spalio 9 d. sutarčių nuostatų matyti, kad laiduotojai laidavo už skolininko UAB „ECH Baltics“ prievolę atsiskaityti pagal akcijų pardavimo sutartis. Skolininko atsiskaitymo terminai buvo suderinti 2002 m. gegužės 8 d. sutartyje, pagal kurią skolininkas paskutinę įmoką turėjo sumokėti iki 2003 m. gruodžio 15 d.

13Tarp šalių kilo ginčas dėl laidavimo termino ir laidavimo pabaigos. Apeliantas skunde pabrėžė, kad nepaisant to, jog sutartyje buvo nurodyta, jog laiduotojų atsakomybė neribojama jokiais terminais, laidavimas buvo nustatytas iki visiško prievolės pagal Akcijų sutartis įvykdymo, nes sutartis numatė, jog laiduota buvo už tinkamą ir savalaikį vykdymą. Teisėjų kolegija, nustatydama šalių sudarytoje sutartyje bei jos pakeitime numatytą laidavimo rūšį – terminuotas ar neterminuotas, sprendžia, kad sutartyse numatyta formuluotė „laiduoja už visų įsipareigojimų, kylančių iš Akcijų sutarčių ir šios sutarties tinkamą ir savalaikį vykdymą“ nustato laiduotojų atsakomybės apimtį, tačiau nereiškia, kad laiduotojai laidavo iki visiško prievolių pagal minėtas sutartis įvykdymo. Tokią kolegijos išvadą pagrindžia ir ta aplinkybė, kad sutartyje buvo atskirai aptartas laidavimo terminas ir numatyta, kad laidavimas nėra ribojamas jokiais terminais (CK 6.193 straipsnis). Todėl darytina išvada, kad, priešingai nei nurodo apeliantas, šalys nesusitarė dėl laidavimo termino, tai yra dėl laidavimo iki visiško prievolių pagal Akcijų sutartis įvykdymo.

14Kolegija pastebi, kad laidavimu užtikrinta prievolė atsiskaityti pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir vėlesnius sutarties pakeitimus buvo terminuota (CK 6.33 straipsnis), todėl sprendžiant dėl laiduotojų atsakomybės trukmės taikytina CK 6.88 straipsnio 1 dalis. Minėta teisės norma numato, kad tuo atveju, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Ši norma aiškiai numato, kad tuo atveju, kai šalys susitaria dėl laidavimo termino (aiškiai nurodo tą terminą) arba yra laiduojama už terminuotą prievolę, laiduotojui gali būti pareikštas reikalavimas grąžinti skolą per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas.

15Iš 2001 m. vasario 16 d. sutarties bei 2001 m. spalio 9 d. sutarties pakeitimo matyti, kad šalys susitarė terminuotą prievolę atsiskaityti pagal sutartis užtikrinti neterminuotu laidavimu, nes sutartyje numatė, kad laidavimas nėra ribojamas jokiais terminais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas, kaip vienas iš civilinių santykių reglamentavimo principų (CK 1.2 straipsnis), leidžia civilinių teisinių santykių dalyviams laisvai spręsti, ar sudaryti sutartį, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti sutartis, kurių CK tiesiogiai nenumatyta, jeigu tai neprieštarauja įstatymui (CK 6.156 straipsnis). Sutarties laisvės ribos yra imperatyviosios teisės normos, kurių galiojimo ir taikymo sutarties šalys negali pakeisti ar panaikinti (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis c. b. UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“, 3K-3-107/2009, 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2009). Teisėjų kolegija, spręsdama dėl 2001 m. vasario 16 d. sutarties bei 2001 m. spalio 9 d. sutarties pakeitimo sąlygos dėl neterminuoto laidavimo pabrėžia, kad CK 6.88 straipsnio 1 dalis, numatanti laidavimo pabaigą tuo atveju, kai laiduojama už terminuotą prievolę, skirtingai negu CK 6.89 straipsnio 1 dalis, nenumato laidavimo sutarties šalims galimybės susitarti dėl kitokio laidavimo pabaigos termino, negu numato ši norma. CK 6.88 straipsnio 1 dalies nuostata dėl laidavimo pabaigos, kai buvo užtikrinta terminuota prievolė yra imperatyvi, todėl ieškovas ir laiduotojai negalėjo susitarti dėl kitokios laidavimo pabaigos, tai yra dėl to, kad laiduotojų atsakomybė nėra ribojama jokiais terminais. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad šalims susitarus dėl kitokių laidavimo terminų, negu numatyta CK 6.88 straipsnio 1 dalyje, minėta įstatymo nuostata nėra taikoma. Atsižvelgiant į tai, kad šalių susitarimas dėl neterminuoto laidavimo prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kolegija šios sutarties nuostatos netaiko, o ginčui išspręsti vadovaujasi CK 6.88 straipsnio 1 dalimi ir joje numatytais laidavimo pabaigos terminais.

16Kaip minėta, skolininkas pagal 2002 m. gegužės 8 d. sutartį turėjo atsiskaityti už akcijas su ieškovu iki 2003 m. gruodžio 15 d. (terminuota prievolė). Šią sutartį pasirašė tiek ieškovas su skolininku UAB „Sarma“ (UAB „Ech Baltics“), tiek laiduotojai: UAB Vilsarma, UAB „Sarmanis“ ir UAB „Čilija“. Pagal CK 6.88 straipsnio 1 dalį, skolininkui nustatytu terminu neatsiskaičius su ieškovu, pastarasis turėjo teisę per tris mėnesius nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos, tai yra iki 2004 m. kovo 15 d., kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Kolegija pastebi, kad CK 6.88 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas trijų mėnesių terminas ieškiniui laiduotojams pareikšti yra naikinamasis, todėl ieškovo nurodytos aplinkybės apie kito ginčo nagrinėjimą teisme bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, negali būti pagrindas spręsti dėl šio termino pratęsimo ar atnaujinimo. Kadangi ieškovas per įstatymo nustatytą terminą nepareiškė reikalavimo atsakovams (laiduotojams), laiduotojų atsakomybė už skolininko UAB „Sarma“ (UAB „ECH Baltics“) skolas baigėsi 2004 m. kovo 15 d., tai yra iki ieškinio pareiškimo teisme.

17Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme 2008 m. vasario 22 d., reikalavo iš laiduotojų įvykdyti skolininko prievolę jau po to, kai buvo pasibaigusi laiduotojų atsakomybė, todėl pagrįstai ieškinį atmetė.

18Apeliantas skunde teismui taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas 2002 m. vasario 27 d. nutartyje nepagrįstai nurodė, jog CK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte absoliučiais skaičiais įvardintos žyminio mokesčio sumos, mokėtinos už turtinius ginčus, turi būti indeksuojamos CPK 82 straipsnio nustatyta tvarka, bei įpareigojo ieškovą primokėti 1 274 Lt. Kolegija sutinka su šiais apelianto argumentais ir pažymi, kad CPK 82 straipsnio pirmoji dalis numato, kad CPK nustatytą žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Nustatydamas žyminio mokesčio dydį, teismas turi įvertinti pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką ir pagal tai nuspręsti – turtinis ar neturtinis reikalavimas yra reiškiamas.

19Iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 636 000 Lt skolos, 5 procentų procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Reikalavimas dėl 636 000 Lt skolos priteisimo yra turtinis reikalavimas, todėl mokėtinas žyminis mokestis neturi būti indeksuojamas. CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte nustatyta žyminio mokesčio turtiniuose ginčuose apskaičiavimo tvarka – žyminis mokestis turtiniuose ginčuose – nuo ieškinio sumos: iki vieno šimto tūkstančių litų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip penkiasdešimt litų; nuo didesnės kaip vienas šimtas tūkstančių litų sumos iki trijų šimtų tūkstančių litų – trys tūkstančiai litų plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių litų; nuo didesnės kaip trys šimtai tūkstančių litų sumos – septyni tūkstančiai litų plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios tris šimtus tūkstančių litų; bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti trisdešimt tūkstančių litų. Taigi minėtoje įstatymo nuostatoje yra derinamas proporcinis žyminis mokestis su paprastuoju žyminiu mokesčiu. Teisėjų kolegijos nuomone, aiškinant, ar turtiniuose ginčuose turėtų būti indeksuojama paprastojo žyminio mokesčio dalis, kuri yra išreiškiama tikslia pinigų suma, o ne procentais, svarbu atsižvelgti į žyminio mokesčio indeksavimo prasmę. Teisėjų kolegija pažymi, kad žyminio mokesčio indeksavimas yra susijęs su vartotojų kainų padidėjimu bei infliacijos lygiu. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad, padidėjus vartotojų kainoms bei infliacijos lygiui, kinta ir turto vertė bei kaina, taip pat kinta ir ieškinio suma, nuo kurios apskaičiuojamas žyminis mokestis turtiniuose ginčuose, bei, savaime suprantama, ir pats minėto žyminio mokesčio dydis, nėra tikslinga bei nėra pagrindo minėtą žyminį mokestį dar ir indeksuoti. Tuo tarpu žyminiam mokesčiui, kuris išreiškiamas tikslia pinigų suma neturtiniuose ginčuose, indeksacija taikoma dėl vartotojų kainų padidėjimo bei piniginio vieneto nuvertėjimo. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nurodydamas ieškovui mokėtiną žyminį mokestį už turtinio pobūdžio reikalavimą, kurio suma – 636 000 Lt, nepagrįstai indeksavo 7 000 Lt sumą, kuri turi būti pridedama prie 1 procento nuo ieškinio sumos, viršijančios tris šimtus tūkstančių litų. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas už minėtą turtinio pobūdžio reikalavimą pagal įstatymo reikalavimus turėjo sumokėti 10 360 Lt žyminį mokestį, todėl jo primokėta 1 274 Lt suma turėtų būti jam grąžinta (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-44/2008).

20Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

21Atmetusi ieškovo apeliacinį skundą, kolegija išsprendžia bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme klausimą. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas UAB „Čilija“ prašo teismo priteisti 12 644,92 Lt advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Pažymėtina, kad, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje buvo pateiktas atsakovo atsiliepimas į apeliacinį skundą, prieštaravimai dėl prašymo pakeiti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones bei atsakovo atstovė dalyvavo teismo posėdyje, todėl, atsižvelgiant į Rekomendacijose nustatytus dydžius bei į civilinės bylos sudėtingumą, UAB „Čilija“ priteistina iš ieškovo 3 000 Lt už advokato atstovavimą apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalis 6 punktas). Be to, iš ieškovo priteistina 47,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Grąžinti ieškovui R. A. (a. k. ( - ) 1 274 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt keturių litų) permokėtą žyminį mokestį už ieškinį.

25Priteisti iš ieškovo R. A. (a. k. ( - ) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) už advokato atstovavimą apeliacinės instancijos teisme atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Čilija“ (į. k. 121948358) bei 47,10 Lt (keturiasdešimt septynis litus 10 ct) už procesinių dokumentų įteikimą apeliacinės instancijos teisme valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas R. A. ieškiniu prašė priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų... 4. Ieškovo nuomone, kadangi UAB „Vilsarma“, UAB „Linkmena“ ir UAB... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas R. A. prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio... 7. 1. Teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, nepagrįstai taikė CK... 8. 2. Pirmosios instancijos teismas 2002 m. vasario 27 d. nutartyje nepagrįstai... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Čilija“ ir UAB... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Byloje nustatyta, kad 2000 m. balandžio 24 d. tarp ieškovo ir UAB... 12. Reikalavimas laiduotojams grindžiamas 2001 m. vasario 16 d. sutarties bei... 13. Tarp šalių kilo ginčas dėl laidavimo termino ir laidavimo pabaigos.... 14. Kolegija pastebi, kad laidavimu užtikrinta prievolė atsiskaityti pagal... 15. Iš 2001 m. vasario 16 d. sutarties bei 2001 m. spalio 9 d. sutarties pakeitimo... 16. Kaip minėta, skolininkas pagal 2002 m. gegužės 8 d. sutartį turėjo... 17. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. Apeliantas skunde teismui taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovas pareiškė reikalavimą dėl... 20. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Atmetusi ieškovo apeliacinį skundą, kolegija išsprendžia bylinėjimosi... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 24. Grąžinti ieškovui R. A. (a. k. ( - ) 1 274 Lt (vieno tūkstančio dviejų... 25. Priteisti iš ieškovo R. A. (a. k. ( - ) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų)...