Byla 2-1379-622/2011
Dėl iskaitymo pripažinimo negaliojanciu ir avanso gražinimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Audrius Saulenas, sekretoriaujant Monikai Pociutei, Jurgai Jasmontienei, dalyvaujant ieškovei V. K., ieškoves atstovui advokatui Zigmui Peciuliui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves V. K. ieškini atsakovei Ž. D. del iskaitymo pripažinimo negaliojanciu ir avanso gražinimo.

2Teismas, išnagrinejes civiline byla, n u s t a t e :

3Ieškove prašo pripažinti jos atžvilgiu atsakoves atlikta 830 000 Lt avanso iskaityma negaliojanciu, priteisti iš atsakoves jos sumoketa 830 000 Lt avansa, penkiu procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas. Nurode, jog su atsakove sudare preliminariaja nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarti, pagal kuria ji iš atsakoves turejo nupirkti kavine ( - ). Atsakovei sumokejo 830 000 Lt avansa, taciau sandoris nebuvo sudarytas. Atsakove atsisake gražinti avansa ir pareiške, kad iskaito gražintino avanso suma i jos pagal preliminariaja sutarti moketinos baudos dali. Atsakove neturejo teisinio pagrindo iskaitymo atlikimui, nes nebuvo visu butinu salygu atlikti iskaityma. Atsakoves reikalavimas neegzistuoja, nera pagrindo reikalauti iš jos nei baudos, nei delspinigiu ir palukanu sumokejimo. Ji turi teise reikalauti, kad atsakove gražintu sumoketa avansa, nes daiktas sutartu laiku nebuvo parduotas.

4Ieškovo atstovas ieškini palaiko ir prašo ji patenkinti.

5Atsakove i teismo posedi neatvyko. Yra pateikusi atsiliepima, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašo ji atmesti ir priteisti iš ieškoves bylinejimosi išlaidas. Nurode, jog ieškove neturejo jokiu finansiniu galimybiu laiku ivykdyti preliminariuju sutarciu salygas tiek del daliniu imoku mokejimo, tiek del visos kainos sumokejimo. Ieškove laiku nesumokejo imoku, todel pagrindine sutartis nebuvo sudaryta tik del ieškoves kaltes. Tokiu atveju ji pagristai taike sutartyje numatyta atsakomybe ir iskaite priešpriešini vienaruši reikalavima, kuris buvo atliktas pagal CK 6.130 ir 6.131 straipsniuose nustatytas taisykles (b. l. 66-69).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad 2010-02-02, 2010-03-30 ir 2010-07-20 tarp šaliu buvo sudarytos preliminarios sutartys, pagal kurias ieškove turejo nupirkti, o atsakove parduoti nekilnojamaji turta, esanti ( - ). Ieškove yra sumokejusi atsakovei 830 000 Lt avansa. Ši sutartis nebuvo igyvendinta, t. y. šalys per preliminariojoje sutartyje nustatyta termina nesudare pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, todel prievole sudaryti šia sutarti pasibaige (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Tarp šaliu kilo gincas, del kurios šalies kaltes nebuvo sudaryta pagrindine pirkimo-pardavimo sutartis ir ar pagristai atsakove iskaite sumoketa avansa i moketinas netesybas.

8CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariaja sutartimi laikomas šaliu susitarimas, pagal kuri jame aptartomis salygomis šalys isipareigoja ateityje sudaryti kita – pagrindine – sutarti. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra nurodes, kad tai organizacine sutartis, priskirtina ikisutartiniu santykiu stadijai. Pagal CK 6.165 straipsnyje itvirtinta preliminariosios sutarties samprata galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šaliu susitarimas ateityje sudaryti kita – pagrindine – sutarti; antra, šaliu sutarimas del busimos pagrindines sutarties dalyko ir esminiu pagrindines sutarties salygu aptarimas; trecia, terminas, per kuri turi buti sudaryta pagrindine sutartis; ketvirta, šio susitarimo iforminimas rašytine forma. Butini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šaliu valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. isipareigojimas ateityje sudaryti pagrindine sutarti; pagrindines sutarties esminiu salygu aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju plenarines sesijos 2006 m. lapkricio 4 d. nutarimas, priimtas civilineje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teiseju kolegijos 2007 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje E. Š. v. S. U. ir kt., bylos Nr. 3K-3-412/2007; 2008 m. rugsejo 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje D. B. ir kt. v. B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008).

9Avansa arba preliminariosios sutarties ivykdymui užtikrinti pinigu suma sumokejusi šalis turi teise reikalauti gražinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvada apie šaliu susitarima del atsakomybes už šioje sutartyje nustatytu isipareigojimu nevykdyma netesybu forma. Tokia sankcija sutartyje nustacius, reikalavimas gražinti pinigus negali buti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis iskaitomas priešpriešiniu vienarušiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutarti civilineje byloje R. T. v. E. B., Nr. 3K-3-998/2001; 2006 m. lapkricio 6 d. nutarima civilineje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Nagrinejamu atveju ginco šaliu sudarytos preliminariosios sutarties nuostatos patvirtina, kad šalys susitare del šioje sutartyje nustatytos prievoles ivykdymo užtikrinimo netesybomis ir civilines atsakomybes netesybu forma (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Neigyvendinus preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindines sutarties, civiline atsakomybe taikoma tada, kai nustatoma, jog nepagristai vengta ar nepagristai atsisakyta sudaryti pagrindine sutarti, ir ši atsakomybe taikoma tai šaliai, kuri kalta del atsisakymo ja sudaryti (CK 6.165 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. lapkricio 6 d. nutarimas, priimtas civilineje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006).

10Iskaitymas – vienas iš prievoles pasibaigimo pagrindu. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievole baigiasi, kai iskaitomas priešinis vienarušis reikalavimas, kurio terminas yra suejes arba kurio terminas nenurodytas ar apibudintas pareikalavimo momentu. Iskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievoles šalies pareiškimo, kuriuo apie iskaityma pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tam, kad prievole pasibaigtu iskaitymu, užtenka vienos prievoles šalies valios, apie kuria turi buti informuojama kita šalis. Iskaitymo teisiniai padariniai (prievoles pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievoles šalies valios ir požiurio i toki kontrahento veiksma, taciau butina apie tokio veiksmo atlikima pranešti kitai šaliai. Kad iskaitymas ivyktu, pakanka vienos prievoles šalies pareiškimo kitai prievoles šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Iš istatyme duotos prievoles pabaigos iskaitymu savokos matyti, kad tam, jog butu galima atlikti iskaityma, turi buti tam tikros salygos. Aiškindamas ir taikydamas iskaitymo instituta, Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra suformaves praktika, kad iskaitymo, kaip prievoles pabaigos pagrindo, taikymui istatymu leidejas nustato tam tikras salygas. Iš CK 6.130 straipsnyje itvirtintu nuostatu matyti, jog tam, kad butu galima atlikti iskaityma, turi buti šios salygos: pirma, prievoles šalys turi tureti viena kitai abipusiu teisiu ir pareigu, t. y. skolininkas kartu turi buti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šaliu reikalavimai turi buti priešpriešiniai, t. y. šalys turi tureti reikalavimus viena kitai, o ne treciajam asmeniui; trecia, šie šaliu reikalavimai turi buti vienarušiai, t. y. abieju prievoliu dalykas turi buti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumoketi pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi buti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi buti apibrežti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilineje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos imone „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilineje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilineje byloje UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentura“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilineje byloje UAB „Alginora“ v. UAB ,,Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilineje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilineje byloje BUAB ,,Ekomanija“ v. UAB ,,LIT-INVEST“, bylos Nr. 3K-3-179/2010; 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilineje byloje UAB ,,Neries verslas“ v. UAB ,,Sariu sala“, bylos Nr. 3K-3-407/2010; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilineje byloje BUAB “Žemaitijos statyba” v. M. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3- 522/2010.). Teisme gincijamus reikalavimus draudžiama iskaityti del to, kad jie nera aiškus ir apibrežti, ir tokiu reikalavimu iskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagristumo bei jo dydžio.

11Byloje yra duomenys apie tai, kad UAB „Nordea Finance Lithuania“ reikalavimu užtikrinimui Vilniaus apygardos teismas 2010-10-22 prieme nutarti areštuoti T. D., Ž. D. ir UAB „Smelio takas“ nuosavybes teisemis priklausanti 200 500 euru vertes turta. Vykdant nutarti buvo areštuotas ir nekilnojamasis turtas ( - ). Pagal 2010-07-20 sutarties 1.5 punkta ieškove turejo pareiga sumoketi atsakovei 1 980 000 Lt iki 2010-10-31. Termino teisine reikšme apibrežia CK 1.123 straipsnio 1 dalis, kuri teigia, kad jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti atlikti pareiga, kol baigsis tas terminas. Taigi, atsakove negalejo reikalauti, kad ieškove sumoketu sutarta suma anksciau nei 2010-10-31. Nekilnojamas turtas, kaip jau buvo mineta, areštuotas 2010-10-22. Areštavus turta, tapo negalimas jo pardavimas. Ieškove niekaip nera atsakinga už tai, kad buvo areštuotas turtas, kuris turejo buti šaliu pirkimo-pardavimo sandorio objektas. Niekuo nepagristi ir neirodyti atsakoves teiginiai, kad ieškove buvo finansiškai nepajegi sumoketu šaliu sutarta kaina. Kadangi ieškoves kaltes del neivykusio pirkimo-pardavimo sandorio nera, atsakove neturi teises reikalauti netesybu, jos atliktas iskaitymas yra neteisetas.

12Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus. Kadangi prievole sudaryti pirkimo-pardavimo sutarti pasibaige, atsakove turi prievole gražinti pagal preliminaria sutarti gautas lešas. Ieškoves reikalavimas gražinti sumoketa avansa yra teisetas ir pagristas. Kadangi ieškinys yra tenkinamas, ieškovei iš atsakoves turi buti priteistos procesines palukanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai) ir turetos bylinejimosi išlaidos. Ieškoves sumoketos išlaidos advokato pagalbai apmoketi (5663,80 Lt) viršija rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba maksimalius dydžius, ieškovei iš atsakoves priteistina tik šiu išlaidu dalis (CPK 93, 98 straipsniai).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14Ieškoves ieškini patenkinti visiškai. Pripažinti atsakoves Ž. D. atlikta

15830 000 Lt avanso iskaityma negaliojanciu.

16Priteisti ieškovei V. K. 830 000 Lt avansa, penkiu procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme (2011-02-09) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 12 434,80 Lt žymini mokesti, 3 000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmoketi iš atsakoves Ž. D..

17Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Ryšiai