Byla e2-3183-877/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei, nedalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ atstovui, nedalyvaujant atsakovei R. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovei R. D. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2016 m. gruodžio 27 d. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. D. 540,97 Eur skolą, 3,94 Eur dydžio delspinigius, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė akcinė bendrovė „Kauno energija“ ir atsakovė R. D. 2009 m. spalio 16 d. sudarė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 24702029, kurios pagrindu ieškovė tiekia šilumos energiją patalpų šildymui ir šilumos energiją vandens pašildymui butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Atsakovė už paslaugas nustatytais terminais neatsiskaitė su ieškove, jos skola už suteiktas paslaugas nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d. yra 544,91 Eur (el. b. l. 1-3).

5Atsakovė R. D. 2017 m. vasario 17 d. atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo priteistos sumos mokėjimą atidėti iki 2017 m. kovo 25 d. (el. b. l. 37).

6Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismui pateiktame prašyme ieškovė informavo teismą, kad pareikštą ieškinį palaiko, apie teismo parengiamąjį posėdį ieškovei yra žinoma, prašo civilinę bylą išnagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant (el. b. l. 44-45).

7Atsakovė nustatytu laiku į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo neinformavo. Teismas negavo atsakovės motyvuoto prašymo atidėti teismo posėdį. Atsakovei be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 246 str. 2 d.).

8Teismas

konstatuoja:

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009 m. spalio 16 d. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 24702029 (el. b. l. 11-16), VĮ Registrų centro gyventojų registro išrašo apie asmenį (el. b. l. 17), VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Registro Nr. 20/153414 (el. b. l. 18), buto apyvartos žiniaraščio už šildymą (el. b. l. 19-20), buto apyvartos žiniaraščio už energiją vandens pašildymui (el. b. l. 21), priskaičiuotų delspinigių skaičiuotės (el. b. l. 22-23) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 540,97 Eur skola laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d. ir 3,94 Eur delspinigiai priteistini iš atsakovės ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str.).

10Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 68,14 Eur, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 51,43 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 1,71 Eur duomenų gavimo išlaidos (el. b. l. 26-29; CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

12Ieškovės ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės Valstybei priteistinos 5,44 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 96 str.1 d.).

13Dėl sprendimo išdėstymo

14Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą taip pat atsižvelgtina į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

15Atsakovė atsiliepime nurodė, kad jos finansinė padėtis yra bloga, todėl prašo atidėti priteistų sumų mokėjimą iki 2017 m. kovo 25 d. Ieškovė neprieštaravo, kad įsiskolinimo mokėjimas būtų išdėstytas dalinėmis įmokomis, tačiau ne ilgesniam, kaip 3 mėnesių terminui. Civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki – laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1. iki 2017 m m. kovo 31 d. jos pajamos sudarė 3253,68 Eur, t. y. 271,14 Eur per mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė skolą pripažįsta bei į tai, kad skola susidariusi nuo 2013 metų, o ieškovė priteistų sumų išdėstymui neprieštarauja, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio nuostatomis, teismo sprendimo įvykdymas išdėstytinas 2 mėnesių laikotarpiui dalinėmis įmokomis tokia tvarka: iki 2017 m. balandžio 30 d. sumokant 313,05 Eur, iki 2017 m. gegužės 31 d. sumokant 300 Eur skolos likutį ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Toks skolos mokėjimo išdėstymas, teismo nuomone, atitinka tiek atsakovės, tiek ieškovės interesus, užtikrina šalių interesų pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

16Atsakovei išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 84, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš R. D., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 540,97 Eur (penkių šimtų keturiasdešimties eurų 97 ct) skolą, susidariusią laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d., 3,94 Eur (trijų eurų 94 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (544,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 68,14 Eur (šešiasdešimt aštuonių eurų 14 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti valstybei iš R. D., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 5,44 Eur (penkių eurų 44 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

21Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Išdėstyti R. D., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), priteistų 540,97 Eur skolos, 3,94 Eur delspinigių ir 68,14 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš viso 613,05 Eur sumokėjimą akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, tokia tvarka: iki 2017 m. balandžio 30 d. sumokėti 313,05 Eur (tris šimtus trylika eurų 05 ct), iki 2017 m. gegužės 31 d. sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) skolos likutį ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (544,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Išaiškinti atsakovei, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

24Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2016 m. gruodžio 27 d.... 5. Atsakovė R. D. 2017 m. vasario 17 d. atsiliepime į... 6. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismui pateiktame prašyme... 7. Atsakovė nustatytu laiku į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie... 8. Teismas... 9. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009 m. spalio 16 d.... 10. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5... 11. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos... 12. Ieškovės ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės Valstybei priteistinos... 13. Dėl sprendimo išdėstymo... 14. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi... 15. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad jos finansinė padėtis yra bloga, todėl... 16. Atsakovei išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas... 20. Priteisti valstybei iš R. D., asmens kodas 21. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 22. Išdėstyti R. D., asmens kodas ( - )... 23. Išaiškinti atsakovei, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę... 24. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 25. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...