Byla e2-6221-902/2015
Dėl žalos priteisimo pagal ieškovo BUAB ,,Elistra“, atstovaujamo bankroto administratoriaus, ieškinį atsakovui S. B

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant Dianai Niaurienei, Elvinai Škarnulienei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Elistra“ atstovui advokato padėjėjui V. M., atsakovui S. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos priteisimo pagal ieškovo BUAB ,,Elistra“, atstovaujamo bankroto administratoriaus, ieškinį atsakovui S. B., ir

Nustatė

2Ieškovas BUAB ,,Elistra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 11545,33 Eur dydžio žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo prašomos priteisti sumos - 11545,33 Eur už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2015 m. vasario 23 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Elistra" (jmonės kodas 148384113, adresas: Paliūniškio g, 11-3, Panevėžys). Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Rančas" (jmonės kodas 302466843, Dvaro g. 49-16, Šiauliai). Įgaliotu asmeniu paskirtas L. T. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas nuo 2003-05-30 iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo atsakovas S. B.. Įmonės buhalteriniai dokumentai iki šiol neperduoti bankroto administratoriui. 2015 m. balandžio 30 d. Panevėžio apygardos teismas nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą, buvo patvirtinti dviejų kreditorių kreditoriniai reikalavimai 6705,33 Eur sumai. Remiantis įmonės kreditorių pateiktais dokumentais, UAB ,,Elistra“ įsiskolino jau 2006 metais, kai atsakovas buvo įmonės vadovu. Atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu bendrovė veikė nuostolingai, o 2007 metais jau buvo nemoki, tačiau atsakovas, kaip buvęs vadovas - vienintelis akcininkas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovo nuomone, bendrovės vadovas (atsakovas) tinkamai neatliko savo pareigos, veikė priešingai įmonės interesams ir dėl jo bei akcininkų kaltės įmonės būklė dar labiau pablogėjo ir šiuo metu nėra turto, iš kurio būtų galima tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. numato, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, o sutinkamai su straipsnio 4 d., įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Ieškovas pažymi, jog BUAB „Elistra" vadovas - vienintelis akcininkas, matydamas įmonės finansinės būklės rodiklius, nevykdė pareigos ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors tokią vadovo bei savininkų pareigą imperatyviai įtvirtina Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d., kur numatyta, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė j teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad bendrovės akcininkai, priimdami sprendimus, privalo atsižvelgti į įstatymuose įtvirtintą viešąjį interesą, veikti bendrovės naudai, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų protingi. Įmonės akcininko civilinė atsakomybė grindžiama CK 2.50 str. 3 d., numatančia, kad, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningu veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.

7Dėl atsakovo neteisėto neveikimo laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Elistra" iškėlimo, taip pat neveikus atidžiai ir rūpestingai išimtinai UAB ,,Elistra“ naudai, įmonei bei kreditoriams buvo padaryta 6705,33 Eur dydžio turtinė žala. Ieškovas taip pat pažymi, jog nuo 2007 m. įmonės finansinė atskaitomybė nebuvo sudaroma ir nebuvo teikiama VĮ „Registrų centras". Buvusiam įmonės vadovui ir akcininkui įmonės finansinė būklė turėjo būti žinoma, kadangi būtent visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų, į kurių sudėtis įeina ir įmonės balansai, rinkinius. 2015 m. balandžio 8 d. bei 2015 m. balandžio 30 d. Panevėžio apygardos teismas nutartimi patvirtino UAB ,,Elistra“ bankroto administravimo išlaidų sąmatą 4000 Eur (plius PVM) – iš viso 4840 Eur sumai. Šias išlaidas taip pat privalo padengti atsakovas kaip įmonės savininkas (vadovas). Tokiu būdu, ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 11545,33 Eur dydžio žalos atlyginimo bei 5 proc. metines palūkanas nuo prašomos priteisti sumos - 11545,33 Eur už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, prašė ieškinį tenkinti visiškai, iš atsakovo taip pat prašė priteisti 100 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Papildomai atstovas teismo posėdyje nurodė, jog 2007 m. UAB ,,Elistra“ darbuotojai buvo atleisti iš darbo ir įmonė vėliau veiklos jau nebevykdė, skolos įmonei atsirado nuo 2006 m. balandžio mėn., kurios nebuvo mokamos, skolos augo, tačiau atsakovas žinodamas įmonės sunkią turtinę būklę, elgėsi itin nerūpestingai, nuo 2007 m. nesudarinėjo įmonės finansinės atskaitomybės, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu atsakovas įmonei padarė žalą, kurią turi atlyginti. Atkreipė dėmesį, jog atsakovas pasisavino virš milijono litų įmonės lėšų, sukčiavo, už ką buvo nuteistas. Atsakovo nurodyta įmonės dokumentų vagystė įvykdyta 2013 metais, kai tuo tarpu ieškinys atsakovo atžvilgiu šioje byloje reiškiamas dėl 2006-2007 m. įmonės nemokumo ir jo (atsakovo) pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo. Minėta vagystė taip pat nieko bendro neturi su UAB ,,Elistra“.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teisme paaiškino, jog į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė, nes vyko administraciniai teismai, vykstant tyrimams iš jo vadovaujamos UAB „Elistra" buvo išimti dokumentai, kompiuterio duomenys su įmonės veiklos nuorodomis, buvo uždarytos atsiskaitomosios sąskaitos, todėl negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, jis taip pat buvo nuteistas už sukčiavimą. Grįžęs iš įkalinimo įstaigos sužinojo, kad nuomojamos patalpos buvo apvogtos. Vagystės metu dingo daug daiktų, dokumentų. Taip pat atsakovas nurodė, jog Deklaracijas įmonė VMI pateikinėjo iki 2011 m. Jam esant įkalinimo įstaigoje, VMI pateikė dvigubą skolos išieškojimą, išieškojimai buvo perduoti antstoliams. Sodrai nemokėjo dėl to, kad buvo uždarytos įmonės sąskaitos, kitaip atsiskaityti negalėjo.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Nustatyta, jog 2015 m. vasario 23 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Elistra" (įmonės kodas 148384113, adresas: Paliūniškio g. 11-3, Panevėžys)(b.l.10-12). Įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku nuo 2003-05-30 iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo atsakovas S. B. (b.l. 16). Įmonė iki šiol nėra perdavusi buhalterinių dokumentų bankroto administratoriui. 2015 m. balandžio 30 d. Panevėžio apygardos teismas nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą, šia nutartimi buvo patvirtinti dviejų kreditorių kreditoriniai reikalavimai 6705,33 Eur sumai, atitinkamai - VSDFV Panevėžio skyriui 6636,35 Eur ir 68,98 Eur UAB ,,Omnitel" (b.l.23). Buvo nustatyta, jog remiantis įmonės kreditorių pateiktais dokumentais, UAB ,,Elistra“ įsiskolino jau 2006 metais, kai atsakovas buvo įmonės vadovu. Atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu bendrovė veikė nuostolingai, o 2007 metais jau buvo nemoki, ką Panevėžio apygardos teismas konstatavo 2015 m. vasario 23 d. nutartyje. Atsakovas, kaip buvęs įmonės UAB ,,Elistra“ vadovas - vienintelis akcininkas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

12Ieškovo nuomone, atsakovas S. B. turi atlyginti įmonei padarytą 11545,33 Eur dydžio turtinę žalą, t.y. 6705,33 Eur sumą ir 2015 m. balandžio 8 d., 2015 m. balandžio 30 d. Panevėžio apygardos teismo patvirtintas UAB ,,Elistra“ bankroto administravimo išlaidas su PVM bendroje 4840 Eur sumoje, nes būtent atsakovas, kaip minėtos bendrovės vadovas tinkamai neatliko savo pareigos, veikė priešingai įmonės interesams, nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ko pasekoje įmonės būklė dar labiau pablogėjo ir šiuo metu nėra turto, iš kurio būtų galima tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus.

13Dėl įmonės vadovo atsakomybės, kai žala padaryta pažeidžiant pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo ir valdybos narių pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės valdyba – kolegialus vykdomasis įmonės valdymo organas – atsako už įmonės valdymą, jos tikslų įgyvendinimą, tinkamą komercinę ūkinę veiklą, taip pat už įmonės valdymo praktiką ir įmonės kontrolę. Valdybos narys, kaip ir bet kuris kitas įmonės vadovas, privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; kt.).

15Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pasisakant dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų kreditoriams, išaiškinta, kad bendrovės vadovas privalo derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus ir siekti jų pusiausvyros. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

16Juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant jų kompetencijai priskirtas pareigas, jiems, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui kyla atsakomybė.

17Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „AK baldai“ v. E. G. ir kt., bylos 3K-3-496/2013).

18Iki 2008 m. liepos 1 d. Įmonių bankroto įstatyme nebuvo nustatyta specialių nuostatų, susijusių su įmonės administracijos vadovo ar savininko atsakomybe, kai, esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, jie nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir taip padaroma įmonei ar jos kreditoriams žala. Tačiau kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, atsižvelgiant į įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, specifinį santykį su juridiniu asmeniu, grindžiamą pasitikėjimu ir lojalumu, net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo (Įmonių bankroto įstatymo redakcija, galiojusi iki 2008 m. liepos 1 d.), už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vajalio medienos gaminiai“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2011).

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas įmonės vadovo S. B., įmonei vadovavusio laikotarpiu nuo 2003-05-30 iki bankroto bylos iškėlimo 2015-02-23, civilinės atsakomybės klausimas, kai jis nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo jo vadovaujamai įmonei. Bylos duomenimis, S. B. buvo taip pat ir įmonės akcininkas. Siekiant nustatyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, svarbu išsiaiškinti, nuo kada konkrečiai vadovui atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Administracijos vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė. Kaip jau buvo minėta, atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu UAB ,,Elistra“ veikė nuostolingai, o 2007 metais jau buvo nemoki, o būtent paskutinis balansas už 2006 m. pagal kurį įmonė turėjo turto už 1079692 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos, skolos išaugo iki 1258614 Lt - pradelsti įsipareigojimai viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę, tačiau atsakovas, kaip bendrovės vadovas - vienintelis akcininkas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiu būdu jis tinkamai neatliko savo pareigos, veikė nerūpestingai, priešingai įmonės interesams ir dėl jo bei akcininkų kaltės įmonės būklė dar labiau pablogėjo, to pasekoje šiuo metu įmonė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais VSDFV Panevėžio skyriui 6636,35 Eur ir 68,98 Eur UAB ,,Omnitel", kadangi nėra turto, iš kurio būtų galima tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus. Teismas pažymi, jog atsakovas gerai žinojo UAB ,,Elistra“ nemokumą, nes pats savo nusikalstamais veiksmais - nemokėdamas mokesčių, sukčiaudamas, sukūrė įmonės sunkią turtinę padėtį - nemokumą. Teismas nesutinka su atsakovo išsakytais argumentais, kodėl ieškinys neturėtų būti tenkinamas, nes teismo nuomone, atsakovo nurodytos aplinkybės (dėl įmonės dokumentų, daiktų vagystės, teisminio proceso, įmonės sąskaitų uždarymas, dokumentų, duomenų paėmimas tyrimui atlikti) nepateisina jo (atsakovo) neveikimo - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o kartu neatsiskaitymo su įmonės kreditoriais, juo labiau, kaip jau buvo minėta, atsakovas pats sąmoningai sukūrė įmonės nemokumą, tuo pačiu žalos padarymą kreditoriams VSDFV Panevėžio skyriui ir UAB ,,Omnitel", todėl jam kyla pareiga atlyginti padarytą 11545,33 Eur dydžio turtinę žalą (6705,33 Eur + 4840 Eur)(CK 2.50 str. 3 d.).

20LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.

21LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje ieškovas patyrė išlaidų - 100 Eur sumokėjo už teisinę pagalbą, todėl ši suma priteisiama iš atsakovo.

22Valstybei iš atsakovo taip pat priteistina 259,77 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei iš atsakovo nepriteisiamos CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti ieškovui BUAB ,,Elistra“, įmonės kodas 148384113, iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) 11545,33 Eur (vienuolika tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 33 euro ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015 m. birželio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100 Eur (vieną šimtą eurų) teisinei pagalbai apmokėti.

27Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) valstybei 259,77 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis eurus 77 euro ct) žyminio mokesčio, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. Ieškovas BUAB ,,Elistra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 3. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2015 m. vasario 23 d. Panevėžio apygardos... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. numato, jog tuo... 5. Ieškovas pažymi, jog BUAB „Elistra" vadovas - vienintelis akcininkas,... 6. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra... 7. Dėl atsakovo neteisėto neveikimo laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto... 8. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus,... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teisme paaiškino,... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Nustatyta, jog 2015 m. vasario 23 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė... 12. Ieškovo nuomone, atsakovas S. B. turi atlyginti įmonei padarytą 11545,33 Eur... 13. Dėl įmonės vadovo atsakomybės, kai žala padaryta pažeidžiant pareigą... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 15. Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės... 16. Juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant jų... 17. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtinta, kad... 18. Iki 2008 m. liepos 1 d. Įmonių bankroto įstatyme nebuvo nustatyta specialių... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas įmonės vadovo S. B., įmonei vadovavusio... 20. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo... 21. LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 22. Valstybei iš atsakovo taip pat priteistina 259,77 Eur žyminio mokesčio (CPK... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei iš... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271... 25. Ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti ieškovui BUAB ,,Elistra“, įmonės kodas 148384113, iš atsakovo... 27. Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) valstybei 259,77 Eur (du... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...