Byla e2-3346-820/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 289,62 EUR negrąžintos paskolos, 18,94 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2014 m. birželio 17 d. su atsakovu sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 144,81 EUR dydžio kreditą 30 dienų terminui. Vėliau ieškovas pagal atsakovo prašymą suteikė jam papildomą kreditą, galutinai 2014 m. liepos 17 d. atsakovas privalėjo grąžinti kreditoriui 289,62 EUR kredito sumą. Pradinis kreditorius ir International Risk Management OÜ 2015 m. gruodžio 21 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido savo reikalavimą International Risk Management OÜ, o pastarasis 2016 m. kovo 10 d. perleido savo turimą reikalavimo teisę į atsakovą ieškovui. Atsakovas savo prievolių tinkamai neįvykdė nei pradiniam kreditoriui, nei jo teises perėmusiam ieškovui, į ieškovo raginimus dėl skolos padengimo nereagavo, todėl prašo priteisti ieškiniu reikalaujamas sumas.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2017 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

62017 m. šios bylos numeris buvo e2-50676-820/2017, o 2018 m. bylai suteiktas Nr. e2-3346-820/2018.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2017 m. gruodžio 11 d. asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Pradinis kreditorius UAB „4finance“ su atsakovu nuotoliniu būdu per internetinį portalą pagal bendrąsias paskolos sąlygas 2014 m. birželio 17 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 704981001, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 144,81 EUR kreditą 30 dienų laikotarpiui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma (e. b. l. 6 - 15). Vadovaudamasis sutarties 2.10 puntu atsakovas kreipėsi į kreditorių dėl papildomos kredito sumos suteikimo ir 2017 m. birželio 17 d. atsakovui buvo suteikta papildoma 144,81 EUR kredito suma (e. b. l. 16 - 25). Viso 2014 m. liepos 17 d. atsakovas turėjo grąžinti 289,62 EUR skolą. Atsakovas, ieškovo teigimu, suteikto kredito grąžinimo termino nesilaikė ir suteikto kredito negrąžino.

11Pagal 2015 m. gruodžio 21 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių vienas yra atsakovas, pradinis kreditorius perleido International Risk Management OÜ, kuris 2016 m. kovo 10 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido turimą reikalavimą atsakovo atžvilgiu ieškovui (e. b. l. 27 - 40). Kadangi atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti su pirminiu kreditoriumi už suteiktas paslaugas, taip pat neatsiskaitė su reikalavimo teises perėmusiu ieškovu (CPK 178 str.), ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 289,62 EUR skolos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str.). (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.870 str., 6.873 str.).

12Vadovaudamasis sutarties 7.1 punktu ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 18,94 EUR palūkanų už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Prašomos priteisti sutartinės palūkanos paskaičiuotos nuo 2014 m. liepos 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. Iš tarp šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkto matyti, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose; o 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš ieškovo pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 77,10 procento. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, ir į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012 ir kt.). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms, todėl norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 str. 3 d.). Esant šioms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 4,78 EUR (0,05 procento X 33 dienos) sutartinių palūkanų po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

13Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 294,40 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

14Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15 EUR žyminis mokestis. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovo. Šiuo atveju teismas patenkino 95 % ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 14,25 EUR bylinėjimosi išlaidų (15 EUR x 95 %) (CPK 93 str. 2 d.).

15Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija įstatymų numatytos minimalios sumos, todėl jų priteisimo klausimas byloje nesprendžiamas (CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis CPK 92, 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17patenkinti ieškinį iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo V. J. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Finansų administravimas“ (į. k. 304179870) naudai 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir 62 euro centus) negrąžintos paskolos, 4,78 EUR (keturis eurus ir 78 euro centus) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 294,40 EUR (dviejų šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir 40 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. gruodžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 14,25 EUR (keturiolika eurų ir 25 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 289,62 EUR... 4. Nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2014 m. birželio 17 d. su... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 6. 2017 m. šios bylos numeris buvo e2-50676-820/2017, o 2018 m. bylai suteiktas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 10. Pradinis kreditorius UAB „4finance“ su atsakovu nuotoliniu būdu per... 11. Pagal 2015 m. gruodžio 21 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį visas... 12. Vadovaudamasis sutarties 7.1 punktu ieškovas taip pat prašo priteisti iš... 13. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės... 14. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15 EUR žyminis mokestis.... 15. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 16. Vadovaudamasis CPK 92, 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 17. patenkinti ieškinį iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo V. J. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Finansų... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine,... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...