Byla e2-1801-553/2018
Dėl 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus V. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarties, priimtos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VKK investicija“ bankroto byloje pagal kreditoriaus V. Z. skundą dėl 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo.

3Teisėja

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2018 m. gegužės 23 d. įvykusį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimą ir šio susirinkimo metu priimtus nutarimus (sprendimus).

82.

9Nurodė, kad šiuo metu įsiteisėjusiomis teismo nutartimis patvirtinta kreditorių reikalavimų suma sudaro 14 117 359,64 Eur. Tuo tarpu pareikšti, bet dėl teisminių ginčų nepatvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 22 143 507,82 Eur, šiuo atveju UAB ,,Parama verslui“ pareikštas finansinis reikalavimas. 2018 m. gegužės 23 d. sušaukus BUAB ,,VKK Investicija” kreditorių susirinkimą, nesant patvirtintiems kreditorių, sudarančių reikšmingą dalį bendros reikalavimų sumos reikalavimams, ir priėmus sprendimus dėl BUAB ,,VKK Investicija” tokių esminių su bankrutuojančios įmonės veikla susijusių klausimų, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas, yra pažeisti bankrutuojančios UAB ,,VKK Investicija” ir jos kreditorių interesai. BUAB ,,Vicus“ yra atskiras juridinis vienetas, kurio bankroto bylą nagrinėja Kauno apygardos teismas. Visi pirmajame įvykusiame BUAB ,,Vicus” kreditorių susirinkime priimti nutarimai panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi. BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas, viršydamas savo kompetencijos ribas, 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu nusprendė parduoti BUAB ,,Vicus“ turtą, patvirtino pradinę BUAB ,,Vicus“ turto pardavimo kainą, BUAB ,,Vicus“ turto pardavimo varžytinėse tvarką ir pan. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šioje BUAB ,,Vicus“ bankroto bylos stadijoje nėra aiški bankrutuojančios bendrovės kreditorių daugumos nuomonė dėl BUAB ,,VKK Investicija“ bankroto administratoriaus pasiūlyto BUAB ,,Vicus“ turto pardavimo būdo, turint omeny tai, kad visi pirmajame įvykusiame BUAB ,,Vicus” kreditorių susirinkime priimti nutarimai panaikinti.

103.

11BUAB „VKK investicija“ atsiliepime prašė V. Z. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

124.

13Nurodė, kad kreditorius savo skunde klaidingai nurodo faktinę aplinkybę, kad BUAB „VKK Investicija“ bankroto byloje dėl teisminių ginčų nepatvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 22 143 507,82 Eur, šiuo atveju UAB „Parama verslui“ pareikštas kreditorinis reikalavimas. UAB „Parama verslui” buvo pareiškusi reikalavimą, kuris sudarė 22 143 507,82 Eur, tačiau bylos nagrinėjimo metu, t.y. 2018 m. balandžio 11 d. pareiškimu dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo, pareiškėjas savo reikalavimą sumažino iki 587 856,95 Eur. Bylos nagrinėjimo ribos apibrėžtos ir 2018 m. gegužės 31 d. Vilniaus apygardos teismas sprendime, kuriuo buvo patvirtintas 156 991,92 Eur dydžio UAB „Parama verslui“ finansinis reikalavimas. Taigi atsižvelgiant į tai, kad ginčijamo BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimo metu bankroto byloje buvo pareikšta 14 705 216,59 Eur kreditorinių reikalavimų suma, patvirtinta 14 117 359,64 Eur kreditorinių reikalavimų suma, teisme vyko ginčas dėl 587 856,95 Eur UAB „Parama verslui“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, kas sudarė 4 proc. visų pareikštų kreditorinių reikalavimų sumos, kreditoriaus V. Z. skundo argumentai, kad 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimas sušauktas ir jame už nutarimus balsuota, nesant patvirtintiems kreditorių, sudarančių reikšmingą dalį bendros reikalavimų sumos reikalavimams, yra nepagrįsti. Atsižvelgiant į kreditorių balsų pasiskirstymą kreditorių susirinkime taip pat matyti, kad kreditorius su 4 proc. balsų (net jei būtų patvirtinta visa pareikšta suma) nebūtų įtakojęs balsavimo rezultatų, nes nutarimai kreditorių susirinkime priimti 99,65 proc. arba 99,37 proc. kreditorių balsų dauguma. Kaip matyti pagal ginčijamą nutarimo projektą, kreditoriai svarstė dėl BUAB „VKK Investicija“ nekilnojamojo turto Kaune ir nusprendė BUAB „VKK Investicija“ priklausančias patalpas pardavinėti varžytinėse kartu su BUAB „Vicus“ priklausančiomis patalpomis, t.y. komplekse, už bendrą kainą, aiškiai nurodė motyvus ir detalizavo, kokia dalis patalpų priklauso BUAB „VKK Investicija“ ir BUAB „Vicus“, kaip būtų skirstoma gauta pardavimo kaina. Nustatyta tvarka, t.y. turtą parduoti varžytinėse, atitinka ĮBĮ imperatyviai nustatytą įkeisto nekilnojamo turto pardavimo tvarką. Jokiuose teisės aktuose nėra ribojimo kreditoriams nuspręsti, kad turtas būtų parduodamas komplekse su kitam juridiniam asmeniui priklausančiu turtu, jei kreditoriai vertina, kad tokia tvarka jiems būtų ekonomiškai palankesnė. Nutarime aiškiai aptarta, kaip tarp pardavėjų bus paskirstyta gauta kaina. Iš kitos pusės kreditorius nekelia argumentų, kad nustatyta tvarka pati savaime prieštarautų kokioms nors teisės normoms ar kaip nors pažeistų kreditorių teises. Tai, kad nutarimo tekste yra minima BUAB „Vicus“ ir jai priklausantis turtas savaime nereiškia, kad BUAB „VKK Investicija“ priėmė kokius nors sprendimus už BUAB „Vicus. Nutarimo esmė ir tikslai yra visiškai aiškūs t.y. pagal darbotvarkės klausimą kreditoriai sprendė dėl BUAB „VKK Investicija“ nekilnojamojo turto Kaune, o nutarimu siekė nustatyti, kad nutarime nurodytas BUAB „VKK Investicija“ nekilnojamasis turtas būtų parduodamas komplekse su nutarime nurodytu BUAB „Vicus“ nekilnojamuoju turtu (kaip vientisas prekybinis pastatas). Savaime suprantama, kad atitinkamo nutarimo vykdymas bei įgyvendinimas yra susiję su tuo, kokią turto pardavimo tvarką nustatys BUAB „Vicus“ kreditorių susirinkimas, t.y. BUAB „VKK investicija“ turtas kreditorių susirinkimo nustatyta kaina ir tvarka galėtų būti parduodamas (nutarimas sėkmingai įvykdomas) tik BUAB „Vicus“ nusprendus turtą parduoti kartu su BUAB „VKK investicija“, t.y. pasiekus abiejų įmonių kreditorių sutarimą.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi skundą dėl BUAB „VKK Investicija“ 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmetė.

186.

19Teismas nurodė, kad UAB „Parama verslui“ ginčytino kreditorinio reikalavimo nagrinėjimo metu UAB „Parama verslui“ savo reikalavimą sumažino iki 587 856,95 Eur, todėl sutiko su UAB „VKK Investicija“ argumentu, kad ginčijamo BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimo metu bankroto byloje buvo pareikšta 14 705 216,59 Eur kreditorinių reikalavimų suma, tuo tarpu ginčas vyko tik dėl 587 856,95 Eur UAB „Parama verslui“ finansinio reikalavimo pagrįstumo. Kadangi ginčytinas finansinis reikalavimas sudarė tik 4 proc. visų pareikštų reikalavimų sumos, teismas sprendė, kad pirmasis kreditorių susirinkimas galėjo būti šaukiamas, o kreditoriaus V. Z. reikalavimas panaikinti kreditoriaus susirinkimo nutarimus laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas.

20Dėl turto pardavimo tvarkos teismas nurodė, kad BUAB „VICUS“ pirmojo kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2018 m. vasario 20 d., nutarimai buvo panaikinti dėl procedūrinių pažeidimų sušaukiant kreditorių susirinkimą, o ne dėl to, kad susirinkime patvirtinta turto pardavimo tvarka būtų pripažinta iš esmės neteisėta. Teismas nustatė, kad BUAB „VICUS“ kreditorių susirinkimas 2018 m. birželio 19 d. vienuoliktu darbotvarkės klausimu nusprendė iš naujo patvirtinti turto, esančio ( - ), pardavimo tvarką ir patvirtinta pardavimo tvarka yra identiška UAB „VKK Investicija“ 2018 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkime patvirtintai to paties turto pardavimo tvarkai. Teismo vertinimu, tai reiškia, kad tiek UAB „VICUS“, tiek BUAB „VKK Investicija“ kreditoriai, balsų dauguma, nusprendė patvirtinti norintys pastato, esančio ( - ), pardavimą vykdyti drauge, t.y. parduoti jį kaip vientisą prekybinį pastatą. Teismas padarė išvadą, kad toks kreditorių susirinkimo nutarimas neprieštarauja įstatymų normoms, nepažeidžia viešojo intereso, todėl yra teisėtas ir paliktinas galioti, o pareiškėjo argumentai dėl turto pardavimo tvarkos yra nepagrįsti.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

237.

24Atskiruoju skundu kreditorius V. Z. (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentas:

257.1.

26Šiuo metu įsiteisėjusiomis teismo nutartimis patvirtinta kreditorių reikalavimų suma sudaro 14 117 359,64 Eur, o pareikšti bet teisminių ginčų nepatvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 22 143 507,82 Eur (UAB „Parama verslui“). Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies prasmę, nesant patvirtintiems kreditorių reikalavimams, kreditorių susirinkimas apskritai negali būti šaukiamas. Paaiškėjus, kad teisme yra iškelti ir neišnagrinėti ginčai dėl stambiausių kreditorių reikalavimų, kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas.

277.2.

282018 m. gegužės 23 d. sušaukus BUAB „VKK Invetsicija“ kreditorių susirinkimą, nesant patvirtintiems kreditorių, sudarančių reikšmingą dalį bendros reikalavimų sumos, reikalavimams, ir priėmus sprendimus dėl BUAB „VKK Investicija“ tokių esminių su bankrutuojančios įmonės veikla susijusių klausimų, yra pažeisti BUAB „VKK Investicija“ ir jos kreditorių interesai. Nepaisant to, kad ĮBĮ nenumatyta, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ir vyksta tik nesant ginčų dėl kreditorinių reikalavimų dydžio, vertinant bylos faktines aplinkybes, toks motyvas nesudaro pagrindo pripažinti 2018 m. gegužės 23 d. įvykusį kreditorių susirinkimą teisėtu.

297.3.

30Viešojo intereso gynimas čia pasireiškia tuo, kad tam tikram terminui sustabdžius tolesnį bankroto procedūrų vykdymą, kol bus išspręstas klausimas dėl galimų didžiausių įmonės kreditorinių reikalavimo patvirtinimo, išnyks dar ilgesnio bylinėjimosi dėl ankstesnio kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų bei jų pasekmių atsiradimo tikimybė.

317.4.

32BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas šeštuoju darbotvarkės klausimu nutarimą dėl turto pardavimo tvarkos priėmė, remdamasis 2018 m. vasario 20 d. BUAB „Vicus“ kreditorių susirinkimo 11 darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu dėl turto pardavimo tvarkos. Pažymi, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-149-555/2017 panaikino visus 2018 m. vasario 20 d. įvykusiame BUAB „Vicus“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, taip pat ir vienuoliktu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą.

337.5.

34BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas 2018 m. gegužės 23 d. nutarė pardavinėti BUAB „Vicus“ priklausančias patalpas ir patvirtino turto pardavimo kartu su UAB „VKK Investicija“ turtu kainą. Pažymi, kad BUAB „VKK Investicija“ kreditoriai neturi jokių reikalavimo teisių į BUAB „Vicus“ ir joks teisės aktas BUAB „VKK Investicija“ nesuteikia teisių priimti atitinkamus sprendimus dėl kitų juridinių vienetų turto pardavimo tvarkos, kainų nustatymo ir pan. Tokiu būdu BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas ,viršydamas savo kompetencijos ribas, nusprendė parduoti BUAB „Vicus“ turtą. Apelianto nuomone, buvo pažeista UBA „Vicus“ teisė į tinkamą teismo procesą.

357.6.

36Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, nesurinko visų įrodymų, pažeidė CPK 176-185 straipsniuose numatytas taisykles, netinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Teismas be jokių įrodymų, remdamasis prielaidomis, atmetė skundą.

378.

38BUAB „VKK Investicija“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį nepakeistą. Skirti V. Z. 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos skiriant BUAB „VKK Investicija“. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

398.1.

40Skundo turinys pažodžiui atkartoja pirmojoje instancijoje teiktą skundą, išskyrus paskutinę abstrakčią pastraipą. Apeliantas nenurodo jokių naujų argumentų, o skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

418.2.

42Apelianto veiksmai, kai atskirasis skundas yra duodamas ne dėl skundžiamos teismo nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo, o tik pasinaudojant teise teikti atskirąjį skundą, turi akivaizdžių piktnaudžiavimo teise požymių, kas neabejotinai pažeidžia kitų kreditorių interesus ir teises kaip įmanomai per trumpesnį laiką tikėtis savo reikalavimų patenkinimo bei bankroto proceso užbaigimo, ypač kai nekilnojamojo turto išlaikymas reikalauja papildomų išlaidų.

43Teismas

konstatuoja:

44IV.

45Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

469.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

4810.

49Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria kreditoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5011.

51Apeliantas V. Z. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2018 m. gegužės 23 d. įvykusį BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimą ir šio susirinkimo metu priimtus nutarimus (sprendimus). Skundas buvo grindžiamas aplinkybėmis, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tuo metu, kai ginčijami ir nepatvirtinti kreditoriniai reikalavimai buvo gerokai didesni už teismo nutartimi patvirtintus, be to, kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas, viršydamas kompetencijos ribas, išsprendė kito juridinio asmens turto pardavimo klausimus, todėl esą kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra negaliojantys.

5212.

53Pirmosios instancijos teismas atmetė apelianto skundą, konstatuodamas, jog ginčijamas kreditorinis reikalavimas sudaro tik 4 proc. visų pareikštų reikalavimų sumos, o šeštuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas nutarė dėl turto, kuris priklauso UAB „VVK Investicija“ ir kitam juridiniam asmeniui, pardavimo kaip turto komplekso, be to kito juridinio asmens bankroto byloje buvo priimtas analogiškas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos.

5413.

55Apeliantas atskiruoju skundu kvestionuoja teismo sprendimą atmesti jo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Skunde be argumentų, kurie buvo išdėstyti pirmosios instancijos teismui teiktame skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, apeliantas nurodo, jog teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą, reglamentuojančias teisės normas.

5614.

57CPK 320 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši proceso teisės norma atspindi ribotą apeliaciją, būdingą nacionaliniam civiliniam procesui. Ribota apeliacija reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas ne pakartotinai nagrinėja bylą iš esmės (kas yra būdinga visiškai apeliacijai), o, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus, peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, kartu ex officio (savo iniciatyva) patikrindamas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės peržengti šių bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų, nebent egzistuoja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, apeliacinio nagrinėjimo pagrindas yra apeliacinio skundo argumentai, kuriais įrodinėjamas pirmosios instancijos teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ir nepagrįstumas (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421-695/2017 ).

5815.

59Apeliacinės instancijos teismas sutinka su BUAB „VKK Investicija“ atsiliepime nurodytais argumentais, kad apeliantas iš esmės pažodžiui atkartojo pirmosios instancijos teismui teikto skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo turinį. Nors apeliantas skunde nurodo, kad teismas nevisapusiškai, neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir pažeidė įrodymų tyrimą bei vertinimą reglamentuojančias teisės normas, tačiau šių savo teiginių neargumentavo, t.y. nenurodė kokių aplinkybių teismas nenustatė, kokių įrodymų neištyrė, kokius įrodymus įvertino netinkamai ir kuo pasireiškė netinkamas įrodymų vertinimas. Vien apelianto deklaratyvūs teiginiai apie įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimą nesudaro pagrindo byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, nei juos įvertino pirmosios instancijos teismas.

6016.

61Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas, vertindamas apelianto skundo argumentus, susijusius su pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, nustatė, kad apelianto minimas ginčijamas kreditorinis reikalavimas yra ne 22 143 507,82 Eur dydžio, o tik 587 856,95 Eur dydžio ir sudaro tik 4 proc. visų pareikštų reikalavimų sumos. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies nuostata, sprendė, kad kreditorių susirinkimas nagrinėjamu atveju galėjo būsi sušauktas. Dėl apelianto argumentų, susijusių su šeštuoju darbotvarkės klausimu, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. vasario 20 d. BUAB „Vicus“ kreditorių susirinkimo nutarimai buvo panaikinti dėl procedūrinių pažeidimų, sušaukiant kreditorių susirinkimą, o ne dėl to, kad susirinkime patvirtinta turto pardavimo tvarka būtų pripažinta iš esmės neteisėta. Teismas taip pat nustatė, kad analogiška turto pardavimo tvarka buvo patvirtinta ir 2018 m. birželio 19 d. BUAB „Vicus“ kreditorių susirinkime. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad toks kreditorių susirinkimo nutarimas neprieštarauja įstatymų normoms, nepažeidžia viešojo intereso. Apeliantas, skunde nenurodydamas, su kokiais pirmosios instancijos teismo argumentais šiais klausimais nesutinka, ir nedetalizuodamas, kaip pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias teisės normas, teismo išvadų atskiruoju skundu nepaneigė.

6217.

63Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista. Dėl prašymo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

6418.

65BUAB „VKK Investicija“, atstovaujama bankroto administratorės, atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškė prašymą skirti apeliantui V. Z. 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos priteisiant BUAB „VKK Investicija“ naudai.

6619.

67Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

6820.

69Kasacinio teismo praktikoje išaiškintina, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

7021.

71Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju vien nepagrįsto atskirojo skundo pateikimo faktas nesudaro pakankamo pagrindo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tai, kad apeliantas skundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atmestas jo skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, savaime nėra laikomas bylos vilkinimu, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas. Nors atskirasis skundas šiuo atveju pripažintas nepagrįstu, tačiau byloje nėra jokių kitų duomenų, kurie leistų teigti, kad apeliantas yra nesąžininga, sąmoningai siekia veikti prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorės prašymas netenkinamas (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

7222.

73BUAB „VKK Investicija“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, pateikė teismui prašymą priteisti iš apelianto 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Teismas, atsižvelgęs į rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, į Rekomendacijų 8.16 punktą (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 0,4 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje), byloje pateiktus duomenis dėl patirtų išlaidų, atsiliepimo į atskirąjį skundą apimtį, daro išvadą, kad išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.16 punkte nurodytų dydžių, todėl yra pagrįstos. Atsižvelgiant į šią aplinkybę BUAB „VKK Investicija“ iš apelianto priteisiama 300 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis 2 dalis).

74Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

76Netenkinti BUAB „VKK Investicija“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, prašymo dėl baudos skyrimo V. Z. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

77Priteisti iš kreditoriaus V. Z. (asmens kodas ( - ) BUAB „VKK Investicija“ (juridinio asmens kodas 135491720) naudai 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais ir... 8. 2.... 9. Nurodė, kad šiuo metu įsiteisėjusiomis teismo nutartimis patvirtinta... 10. 3.... 11. BUAB „VKK investicija“ atsiliepime prašė V. Z. skundą dėl kreditorių... 12. 4.... 13. Nurodė, kad kreditorius savo skunde klaidingai nurodo faktinę aplinkybę, kad... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi skundą dėl BUAB... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad UAB „Parama verslui“ ginčytino kreditorinio... 20. Dėl turto pardavimo tvarkos teismas nurodė, kad BUAB „VICUS“ pirmojo... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 7.... 24. Atskiruoju skundu kreditorius V. Z. (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus... 25. 7.1.... 26. Šiuo metu įsiteisėjusiomis teismo nutartimis patvirtinta kreditorių... 27. 7.2.... 28. 2018 m. gegužės 23 d. sušaukus BUAB „VKK Invetsicija“ kreditorių... 29. 7.3.... 30. Viešojo intereso gynimas čia pasireiškia tuo, kad tam tikram terminui... 31. 7.4.... 32. BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas šeštuoju darbotvarkės... 33. 7.5.... 34. BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas 2018 m. gegužės 23 d.... 35. 7.6.... 36. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes,... 37. 8.... 38. BUAB „VKK Investicija“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 39. 8.1.... 40. Skundo turinys pažodžiui atkartoja pirmojoje instancijoje teiktą skundą,... 41. 8.2.... 42. Apelianto veiksmai, kai atskirasis skundas yra duodamas ne dėl skundžiamos... 43. Teismas... 44. IV.... 45. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 9.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 48. 10.... 49. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 50. 11.... 51. Apeliantas V. Z. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais... 52. 12.... 53. Pirmosios instancijos teismas atmetė apelianto skundą, konstatuodamas, jog... 54. 13.... 55. Apeliantas atskiruoju skundu kvestionuoja teismo sprendimą atmesti jo skundą... 56. 14.... 57. CPK 320 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 58. 15.... 59. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su BUAB „VKK Investicija“... 60. 16.... 61. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas,... 62. 17.... 63. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 64. 18.... 65. BUAB „VKK Investicija“, atstovaujama bankroto administratorės, atsiliepime... 66. 19.... 67. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 68. 20.... 69. Kasacinio teismo praktikoje išaiškintina, kad įstatyme nustatytos teisės... 70. 21.... 71. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju vien... 72. 22.... 73. BUAB „VKK Investicija“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB... 74. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 75. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 76. Netenkinti BUAB „VKK Investicija“, atstovaujamos bankroto administratorės... 77. Priteisti iš kreditoriaus V. Z. (asmens kodas ( - ) BUAB „VKK Investicija“...