Byla 2-921/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-422-425/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Banduva“, uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“, uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžio ryšių statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio melioracija“, uždarajai akcinei bendrovei „Pireka“, uždarajai akcinei bendrovei „Sienojus“, uždarajai akcinei bendrovei „Consena“, akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“, valstybės institucijai, teikiančiai nepriklausomą išvadą civilinėje byloje, Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Techsis“ 2009 m. gruodžio 24 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2009 m. gruodžio 10 d. atsiųstą sprendimą atmesti tiekėjų grupės UAB „Techsis“ ir UAB „Banduva“ pasiūlymą bei panaikinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso statybos darbams pirkti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ rezultatus. Panevėžio apygardos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir atidėjus procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą 2010 m. kovo 5 d., teismas 2010 m. kovo 3 d. gavo atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pranešimą bei administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. DV-138 Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, kuriuo atsakovas nutraukė supaprastinto atviro viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ (pirkimo Nr. 80061) pirkimo procedūras dėl nenumatytų aplinkybių, įpareigojo viešojo pirkimo komisiją informuoti konkurso dalyvius apie priimtą sprendimą, o investicijų ir turto valdymo skyrių organizuoti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ viešąjį pirkimą iš naujo. Teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi atnaujino nagrinėjimą iš esmės civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Techsis“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai tretiesiems asmenims UAB „Banduva“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Pireka“, UAB „Sienojus“, UAB „Consena“, AB „Panevėžio statybos trestas“, valstybės institucijai, teikiančiai nepriklausomą išvadą civilinėje byloje, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo. Teismas ieškovui UAB „Techsis“ nusiuntė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DV-138 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo“ nuorašą bei nustatė 7 dienų terminą, gavus šią teismo nutartį, pateikti Panevėžio apygardos teismui atsiliepimą, kuriame nurodyti ieškovo UAB „Techsis“ poziciją dėl tolesnio šios bylos nagrinėjimo, nebelikus ginčo dalyko.

4Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pareiškė byloje ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, nurodydamas ieškovą UAB „Techsis“, trečiuosius asmenis UAB „Banduva“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Pireka“, UAB „Sienojus“, UAB „Consena“, AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl viešojo konkurso rezultatų, kuriame prašė: 1. panaikinti atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimą nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ (pirkimo numeris 80061) pirkimo procedūras dėl nenumatytų aplinkybių, bei organizuoti viešąjį pirkimą iš naujo; 2. panaikinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. ARB–2151, kuriuo pripažintas tiekėjo – UAB „Pasvalio melioracija“ pasiūlymas; 3. panaikinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 6 nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju nurodytas tiekėjas UAB „Pasvalio melioracija“ ir įpareigoti sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, pirmuoju nurodant tiekėjo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą, antruoju „AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą, o UAB „Pasvalio melioraciją“ pasiūlymą atmesti. 4. taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir t.t.

5Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo asmens UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo konkurso rezultatų, pareikštą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Techsis“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Banduva“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Pireka“, UAB „Sienojus“, UAB „Consena“, AB „Panevėžio statybos trestas“, valstybės institucijai, teikiančiai nepriklausomą išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnybai dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo. Teismas nurodė, kad ieškinyje UAB „Panevėžio ryšių statyba“ teigė, kad tik gavęs iš teismo procesinius dokumentus, ieškinio ir jo priedus, kitus dokumentus, trečiasis asmuo sužinojo apie jo pažeistas teises, tačiau kartu teismas atkreipė dėmesį, kad CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Taip pat atkreipė dėmesį, kad viešųjų pirkimų procese skundžiant perkančiosios organizacijos veiksmus, yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija – pateikimas pretenzijos perkančiajai organizacijai. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nepateikė teismui įrodymų, kad įvykdė VPĮ 93 straipsnio nuostatas ir kreipėsi su pretenzija į perkančiąją organizaciją, t. y. Pasvalio rajono savivaldybės administraciją dėl šios perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, todėl teismas darė išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ieškinį atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

6Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir priimti naują – priimti UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo konkurso rezultatų. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia tokiais argumentais:

  1. Trečiojo asmens ieškinys privalėjo būti priimtas nagrinėti šioje civilinėje byloje. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad konkurso nugalėtoju pripažintas UAB ,,Panevėžio melioracija“ pasiūlymas, kaip turintis mažiausią kainą, iš šioje stadijoje trečiasis asmuo turėjo teisę teikti pretenziją dėl konkurso rezultatų, kaip tai numato VPĮ 94 straipsnis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad jau buvo sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka, akivaizdu, jog tokios pretenzijos pateikimas yra beprasmis. Šioje stadijoje trečiasis asmuo negalėjo žinoti ir nežinojo, kad konkurso nugalėtoju paskelbtas asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų.
  2. Atsakovas, priimdamas sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies nuostatas.
  3. Apeliantas apie savo pažeistas teises sužinojo tik gavęs tesimo procesinius dokumentus, taigi, pretenzija pateikta būtų jau po įstatymo nustatyto termino.
  4. Skundžiama apygardos teismo nutartis riboja trečiojo asmens teisę į gynybą teisme.
  5. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, užtikrinant teisę į teisminę gynybą reikia esamą situaciją vertinti ne tik formaliai, o ir atsižvelgti į svarbias aplinkybes. Šio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009 ieškovo teisė kreiptis į teismą neturint galimybės pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo tvarka, nebuvo ribota. Akivaizdu, kad jeigu atsakovas nebūtų pažeidęs VPĮ nustatytų procedūrų reikalavimų, konkursą būtų laimėjęs būtent trečiasis asmuo.
  6. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas. Apelianto manymu, išankstinis ginčų sprendimo tvarkos laikymasis šioje byloje yra fakultatyvus, nes pagal Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgą, bet kokie perkančiųjų organizacijų sprendimai ar veiksmai, nenustatant jokių suvaržymų dėl sprendimų ar veiksmų prigimties ir turinio ar priėmimo momento, kuriais pažeidžiamos viešųjų pirkimų teisės normos, gali būti apskųsti.
  7. Šios kategorijos bylose teismas turi būti iniciatyvus, nes to reikalauja viešasis interesas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Teisė kreiptis į teismą realizuojama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminai ir tvarka, atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, taip pat bylos iškėlimo ir atsisakymo priimti ieškinį teisiniai padariniai nustatyti CPK 137 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuoti pagrindai, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Vienas jų – kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Išankstinio ginčų sprendimo tvarka gali būti nustatyta įstatymuose (CPK 22 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta VPĮ 94 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą VPĮ 95 straipsnyje nustatyta tvarka (VPĮ 93 str. 2 d.).

9Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju viešasis interesas apima ir proceso operatyvumo principą. tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t. y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Tokiu terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Pažymėtina, jog teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad neteisėti ir/ar nepagrįsti perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti ginčijami bei apskųsti, tačiau taip pat pažymėtina, jog nebūtinai tokius skundus privalo narinėti teismas.

10Konstatuotina, kad VPĮ numato tiek pretenzijų pateikimo terminus – 5 dienos nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą (VPĮ 94 str. 1 d.), tiek kreipimosi į teismą su ieškiniu terminą – 10 dienų nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje (VPĮ 95 str. 1 d.). Įstatyme tiekėjui suteikta teisė iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti perkančiajai organizacijai pretenziją dėl veiksmų, kurie pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus; naudojimasis šia teise, kaip minėta, yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida - pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija (VPĮ 93 str. 1 d.). Įstatyme taip pat nustatyta, kad tais atvejais, jeigu perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą (VPĮ 95 str. 1 d.), tai yra esant vienai nurodytų aplinkybių, atsiranda įstatyme nustatytos kreipimosi į teismą prielaidos.

11Įstatymo reikalavimų dėl pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo tvarkos ir terminų teisinė reikšmė ir jų nesilaikymo pasekmės yra skirtingos. Vienas reikalavimų, kurių laikytis turi pretenziją teikiantis tiekėjas, yra pretenzijos pateikimo terminas - pretenzija perkančiajai organizacijai turi būti pateikta raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą (VPĮ 94 str. 1 d.). Be to, įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 94 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais; nuo ieškinio senaties terminų ir procesinių terminų procedūrinius terminus galima atskirti pagal tai, kad procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-539/2008). Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009 išaiškino, kad VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas 5 dienų terminas savo teisine prigimtimi atitinka procedūrinio termino požymius: šis terminas nustatytas pretenzijai perkančiajai organizacijai pateikti, su šio termino praleidimu įstatyme nesiejamas tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimas. Perkančioji organizacija įstatymo įgaliota nagrinėti tiekėjo pateiktas pretenzijas, iš to išplaukia jos teisės spręsti, ar tiekėjo pateikta pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo. Todėl teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog toks kreipimasis būtų beprasmis. Kaip nustatyta VPĮ 94 straipsnio 1 dalimi, pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per penkias dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Tiekėjų pretenzijos gali būti pareikštos iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 94 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju tokia sutartis sudaryta nebuvo.

12Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai