Byla 2-2396-336/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei,

2dalyvaujant atsakovui S. K.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

4Ieškovo UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Nurodo, kad pilna apimtimi palaiko ieškinio reikalavimus (b. l. 35- 37). Ieškovas ieškiniu (b. l. 1-4) prašo priteisti iš atsakovo 447,76 Lt skolą, 158,19 Lt palūkanas, 709,41 Lt delspinigius, 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8,9 proc. palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos- 447,76 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 5 procentus procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas S. K. nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad buvo paėmęs kreditą iš AB SEB banko. Sutinka su ieškiniu dalyje dėl 477,76 Lt skolos ir 158,19 Lt palūkanų priteisimo. Dėl delspinigių sutinka tik su ta delspinigių suma, kuri atsakovo buvo įgyta pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, t. y. 89,71, Lt, bei prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl delspinigių išieškojimo. Su ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis nesutinka, išskyrus tik už vieną laišką, kurį gavo 2012-09-22. Su ieškiniu dalyje dėl 8,9 proc. palūkanų priteisimo sutinka, o ieškinį dalyje dėl 5 proc. palūkanų priteisimo prašo atmesti, nes tokiu būdu būtų skaičiuojamos dvigubos palūkanos, ko CK nenumato.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2007-08-31 tarp pradinio kreditoriaus AB SEB bankas (buvęs pavadinimas AB SEB Vilniaus bankas) ir atsakovo S. K. pasirašyta vartojimo kredito sutartis Nr. 1650718050864-06, remiantis kuria atsakovui buvo suteiktas 3000,00 Lt kreditas kompiuterio pirkimui su 8,9 procentų dydžio metinėmis palūkanomis, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir kreditą grąžinant iki 2008-10-30 (b. l. 18- 20, 21- 22). Už kiekvieną uždelstą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dieną atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (sutarties 5.3. 5.4. p.). Atsakovui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti paimtą kreditą ir mokėti palūkanas, 2009-05-07 raštu pradinis kreditorius pranešė atsakovui, kad skola uždelsus sumokėti kredito įmokas yra 452,75 Lt, ir nepašalinus sutarties pažeidimų per 15 dienų, sutartis bus laikoma nutraukta (b. l. 17). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki nustatyto termino būtų sumokėjęs įsiskolinimą pradiniam kreditoriui. Pagal 2009-11-09 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 09-20-83 pradinis kreditorius AB SEB bankas reikalavimo teisę į atsakovo 447,76 Lt skolą, 4,99 Lt palūkanas ir 89,71 Lt delspinigius perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (b. l. 6, 10- 15). Iš 2009-11-19 pranešimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas, viso 623,47 Lt sumą (b. l. 16), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo prievolę ieškovui, nėra.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį, byloje nėra, skolos dydžio atsakovas neginčija, todėl ieškovui UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus AB SEB banko reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina 447,76 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d.). Be to kredito gavėjui privalant sutartyje nustatyta tvarka mokėti palūkanas (CK 6.37 str., 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d.), iš atsakovo priteistinos sutartyje numatytos 8,9 proc. palūkanos, skaičiuojamos nuo 447,76 Lt sumos, viso 158,19 Lt palūkanų.

9CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 709,41 Lt delspinigių. Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ( CK 6.160 str.2d. kai šalys dėl sutarties sąlygų nesidera, nes jas vienašališkai parengia viena šalis, nederindama su kita šalimi, t.y. standartinės sąlygos CK 6.185 str. ) ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro 36,5 proc. metinių palūkanų, ir paskaičiuota delspinigių suma (709,41 Lt) ženkliai viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (447,76 Lt), todėl vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių įrodymų matyti, kad atsakovas įsipareigojimų nevykdo nuo 2009 m. (b. l. 17) ir nuo to laikotarpio (nuo 2009-11-06) ieškovas skaičiuoja delspinigius (b. l. 7). Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius, kol 2009-11-09 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-11-19 ieškovo pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Be to atsakovas prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo. Reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovo priteistini 0,1 proc. delspinigiai, skaičiuojami už 6 mėnesių laikotarpį nuo 447,76 Lt sumos (447,76 Lt x 0,1 proc. x 182 d. = 81,49 Lt) delspinigių (CK 1.125 str. 5 d., 1 p., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Likusioje dalyje reikalavimas dėl 627,92 Lt delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, teisinės paslaugos, darbo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l. 9). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas realiai patyrė 3,63 Lt išlaidas (3,00 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovui vieną 2009-11-19 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l.16)., bei atsakovas pats pripažįsta ir pateikė voką, kad gavo iš ieškovo pranešimą (b. l.43), pranešimo siuntimo išlaidos yra 1,63 Lt (1,35Lt + 21 proc. PVM mokestis). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą (43 vnt. po 1,35 Lt), 9,00 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 4,00 Lt išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– teisinės paslaugos (500,00 Lt), administracijai (481,32 Lt), darbuotojo darbo užmokestis (1062,86 Lt) ir 20,81 Lt išlaidas darbo priemonėms– teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės- komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei- komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (be 2009-11-19 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą, bei 2012-09-22) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 5,26 Lt (3,63 Lt plius 1,63 Lt )ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl 2545,25 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Pelno (mokėjimo) ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu kartu gali būti skaičiuojamos bet kuriame finansavimo sandoryje, pavyzdžiui, paskolos sutartyje ir kt. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šios nuostatos reiškia, kad, pažeidus paskolos sutarties sąlygas, kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo (pelno) palūkanų už naudojimąsi paskolos pinigais kreditorius gali prašyti vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 1 dalies ir CK 6.213 straipsnio 1 dalies nuostatomis (LAT apžvalga Nr. AC-37-1 dėl netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo). Atsižvelgus į tai iš atsakovo priteistinos 8,9 proc. palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos- 447,76 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.213 str. 1 d., vartojimo kredito sutarties specialiosios dalies 2.4. p.), ir 5 procentai procesinių palūkanų nuo priteistos sumos- 692,70 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovas patyrė 116,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis yra 72,00 Lt ir tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ieškovui iš atsakovo priteistinas minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas 72,00 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) 447,76 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt septynių litų 76 ct) skolą, 158,19 Lt (vieno šimto penkiasdešimt aštuonių litų 19 ct) palūkanas, 81,49 Lt (aštuoniasdešimt vieno lito 49 ct) delspinigius, 5,26 Lt (penkių litų 26 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8,9 (aštuonių ir devynių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo 447,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 692,70 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

16Ieškinį dėl 627,92 Lt delspinigių ir 2545,25 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai