Byla 2-910-341/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui P. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė, kreipdamasi į teismą, nurodė, kad 2009 m. kovo 16 d. tarp ieškovės ir atsakovo pagal UAB „SMScredit.lt” bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovui 500 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009 m. balandžio 15 d. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), -100 Lt. Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis UAB „SMScredit.lt" bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2009 m. balandžio 16 d. atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., delspinigiai šiuo atveju buvo skaičiuoti už 180 dienų. Taigi, delspinigių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt ieškovo sumokėtą žyminio mokesčio sumą ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 3), bendrąsias paskolos sąlygas ( b.l. 4-6), Creditinfo informaciją apie atsakovą ( b.l. 7), registracijos pranešimą (b.l.8), PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 9346401 ( b.l. 9), mokėjimo nurodymą apie atsakovui suteiktą 500 Lt paskolą (b.l. 10), 2010-07-29 pranešimą dėl įsiskolinimo apmokėjimo (b.l.19-21), delspinigių paskaičiavimo lentelę (b.l.23), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l.11), Creditinfo pažymą (b.l.26).

7LR CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (LR CK 6.256 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.3.1 papunktyje numatyta, kad paskolos davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį ir pareikalauti, kad paskolos gavėjas anksčiau atliktų mokėjimus pagal paskolos sutartį, jei paskolos gavėjas ilgiau kaip 14 dienų praleidžia paskolos sutartyje ir sąskaitoje nustatytą paskolos grąžinimą ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio sumokėjimą.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog ieškinys dalyje dėl paskolos ir palūkanų išieškojimo yra įrodytas, todėl jis tenkintinas ir ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 500 Lt paskolos ir 100 Lt palūkanų (LR CK 6.38 str., 6.873 str.1 d., LR CPK 178 str.).

9LR CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis LR CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte numatyta, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą (delspinigius) nuo visų uždelstų mokėjimų. Atsakovui paskaičiuoti 1080,00 Lt dydžio delspinigiai. Sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 1080 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (600,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2006). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, iš atsakovo priteistini 540 Lt delspinigiai (LR CK 1.5 straipsnis). Dėl reikalavimo priteisti likusią delspinigių sumą ieškinys atmestinas.

11LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1140 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-03-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų: 67 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 67,86 procentus reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 45,46 Lt žyminio mokesčio bei 6,48 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 92 str.,93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

14 Ieškinį tenkinti iš dalies.

15 Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) ieškovui UAB ,,SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 600 Lt (šešis šimtus litų) skolos su palūkanomis, 540 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1140 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 45,46 Lt (keturiasdešimt penkis litus 46 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) 6,48 Lt (šešis litus 48 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai