Byla 2-658-464/2015
Dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. nutarties, kuria buvo atmestas atsakovo R. Ž. prašymas atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą civilinėje byloje Nr. 2-750-881/2014 pagal akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovams R. Ž. ir V. Ž. dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, esant prašymui atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2014-12-22 sprendimu (t. 1, b. l. 158-167) civilinėje byloje Nr. 2-750-881/2014 patenkino ieškovo AB „Swedbank” ieškinį ir pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovų V. Ž. ir R. Ž. 2013-03-21 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį į 500 000 Lt skolos, 5 547,95 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos ir 9 055 Lt žyminio mokesčio išieškojimą iš Palangos miesto savivaldybės; įpareigojo atsakovą R. Ž. grąžinti atsakovui V. Ž. visas sumas, kurias Palangos miesto savivaldybės administracija išmokėjo R. Ž. 2013-03-21 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, o taip pat visas kitas likusias turtines reikalavimo teises į Palangos miesto savivaldybės administraciją pagal Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-09 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-846-538/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1695/2012 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2012; nukreipti išieškojimą pagal Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8881-144/2011 vykdymui į atsakovui V. Ž. grąžintiną turtą.

6Atsakovas R. Ž. padavė apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 1-6), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-12-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovas R. Ž. taip pat prašo atidėti žyminio mokesčio dalies (1 700 Eur) už apeliacinį skundą sumokėjimą iki sprendimo priėmimo, kadangi jis šiuo metu neturi pakankamai piniginių lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti: kas mėnesį moka apie 2 172 Eur bankui, vykdant kredito sutartį; išlaiko mažametę dukterį. Todėl šiuo metu negali už apeliacinį skundą sumokėti viso 1 986 Eur žyminio mokesčio. Galimybes sumokėti žyminį mokestį apsunkina ir tai, kad jo pajamos, gaunamos iš nekilnojamojo turto nuomos Palangoje, žiemos sezono metu yra nepastovios ir sumažėjusios.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-01-26 nutartimi (t. 2, b. l. 41-42) atsakovo R. Ž. prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimą atmetė, nustatė atsakovui R. Ž. terminą iki 2015-02-09 sumokėti 1 700 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir pateikti teismui mokėjimą patvirtinančius įrodymus.

9Teismas sprendė, kad atsakovas neišsamiai pagrindė savo turtinę padėtį, t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių iš nekilnojamojo turto nuomos gaunamas (ir per pastaruosius metus gautas) pajamas bei turimas pinigines santaupas (pvz. pažymų iš visų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų), įrodymų, patvirtinančių turimą nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones, taip pat sutuoktinės turtines pajamas (ar įrodymus, kad nėra vedęs). Nesant tokių įrodymų ir esant byloje duomenų, kad atsakovas kas mėnesį moka bankui 2 172 Eur įmokas, gali bylą vesti per advokatą, teismas neturėjo pagrindo įvertinti, kad 1 700 Eur suma jam yra nepakeliama našta, lemianti žyminio mokesčio atidėjimo instituto taikymą.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas R. Ž. atskirajame skunde (t. 2, b. l. 45-46) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-01-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atidėti 1 700 Eur žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Jis yra pateikęs į bylą metines gyventojo pajamų deklaracijas už 2009-2012 metus, iš kurių matyti, kad už 2012 metus apelianto su darbo santykiais susijusios pajamos, neatskaičius mokesčių, sudarė 4 948,36 Lt, o pajamos iš individualios veiklos, neatskaičius mokesčių, sudarė 85 5700 Lt. Papildomai su atskiruoju skundu taip pat pateikia metinę pajamų deklaraciją už 2013 metus, iš kurios matyti, kad su darbo santykiais susijusių pajamų gavo 5 100 Lt, o iš individualios veiklos - 53 693,10 Lt. Su darbo santykiais susijusios pajamos už 2014 metus sudaro 5 124,84 Lt, o tikslių individualios veiklos pajamų dydžio už 2014 metus apeliantas pateikti negali, nes jos dar nėra suskaičiuotos ir deklaruotos. Kadangi nuomos pajamos gaunamos iš kambarių, esančių Palangoje, nuomos, tai šios pajamos pasižymi sezoniškumu. SODROS 2015-02-04 pažyma taip pat patvirtina, kad jis gauna individualios veiklos pajamas tik šiltuoju metų sezonu ir 2014 metų pajamos pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas yra iš esmės nepakitusios, lyginant su 2013 metais.

132. Taip pat su skundu teikia pažymas iš Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, patvirtinančių aplinkybę, kad jis neturi jokių kitų sąskaitų ir santaupų kredito įstaigose, negu buvo nurodyta apeliaciniame skunde.

143. Nors turi nekilnojamojo turto, tačiau iš esmės vienintelio pajamų šaltinio (1964 m. statybos renovuoto pastato – buvusios sanatorijos) pardavimas, siekiant sumokėti žyminį mokestį, būtų neprotingas. Žemės sklypo su pastatu, esančių ( - ), realizavimas taip pat komplikuotas, kadangi 2/3 pastato priklauso jo motinai. Pateikta VĮ „Regitra“ pažyma patvirtina, kad jo vardu yra registruota vienintelė transporto priemonė – Ford Windstar (1995 m.).

153. Ateityje galėtų sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį iš pajamų, gautų nuomojant šiltuoju sezonu kambarius Palangoje. Tačiau finansinė padėtis šiam momentui yra sunki, dėl ko ir teikia prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą.

164. Teismui netenkinus prašymo atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, jam būtų apribota teisė į apeliaciją.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Dėl žyminio mokesčio atidėjimo

20Teisė į teisminę gynybą turi būti realizuojama tam tikra kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui privaloma CPK nustatyta tvarka. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinį skundą CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, o asmenims, kurie neturi galimybės sumokėti CPK numatyto dydžio žyminį mokestį, yra numatyta galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.) arba žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti (CPK 84 str.), taip neužkertant kelio asmeniui, neturinčiam pakankamai lėšų ar laikinai negalinčiam sumokėti žyminio mokesčio, kreiptis į teismą dėl savo teisių teisminės gynybos. Teisės į apeliaciją ribojimas asmeniui, kuris negali sumokėti žyminio mokesčio dėl turtinės padėties, nesuderinamas su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, CPK įtvirtintais tinkamo teismo proceso, dispozityvumo ir kitais civilinio proceso principais.

21Apeliantas R. Ž., už apeliacinį skundą sumokėjęs 286 Eur (t. 2, b. l. 7), prašo iki teismo sprendimo priėmimo atidėti likusios 1 700 Eur už apeliacinį skundą mokėtinos žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, akcentuodamas teisės į apeliaciją ribojimą. CPK 84 straipsnyje nustatyta teismo teisė motyvuoto ir įrodymais pagrįsto prašymo pagrindu, atsižvelgus į asmens turtinę padėtį, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Taigi pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius prašymo pagrįstumą, t. y. reikalingumą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas tokį prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą teismas turi įvertinti su prašymų teikiamų įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), ir jų pagrindu nuspręsti, ar asmuo gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu bei aplinkybė, kiek tokia padėtis tęsis. Kai asmens turtinė būklė apeliacinio skundo padavimo metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pavyzdžiui, per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus ar sukaups reikiamą pinigų sumą), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas.

22Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visiškai teisingai nurodė, kad apeliantas, teikdamas prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, kurį motyvavo sunkia finansine padėtimi, kartu turėjo pateikti ir objektyvius duomenis, patvirtinančius jo finansinę padėtį, tačiau tokios pareigos pirmosios instancijos teisme tinkamai neįgyvendino. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vertinant, ar asmens dabartinė padėtis sunki ir ar yra tikimybė, kad ateityje turtinė padėtis pagerės, gali būti remiamasi darbo, autorinėmis, preliminariomis sutartimis, vykdomos veiklos planais, duomenimis iš kredito, nekilnojamojo turto registro įstaigų, turto ir pajamų deklaracijomis ir kt. Akivaizdu, kad apeliantui iki skundžiamos nutarties priėmimo pateikus tik AB „Swedbank“ banke turimų sąskaitų išrašus, Kredito sutarties kopiją bei individualios veiklos pažymą, pirmosios instancijos teismas negalėjo daryti pagrįstų išvadų apie jo turtinės padėties komplikuotumą bei laikinumą. Kita vertus, siekdamas pagrįsti žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo būtinumą, apeliantas su atskiruoju skundu pateikė papildomus duomenis, apibūdinančius jo turinę padėtį ir jos pokyčio perspektyvas, t. y. kad Lietuvoje veikiančiose kredito įstaigose piniginių lėšų apeliacinio skundo teikimo metu neturi (t. 2, b. l. 65), kad jo gautos iš ( - ) darbo pajamos per 2014 metus sudarė 5 124,84 Lt (t. 2, b. l. 55-56), o pajamos iš individualios veiklos (kambarių nuoma Palangoje) yra gerokai didesnės, tačiau jos gaunamos šiltuoju metų sezonu (t. 2, b. l. 50-52, 58). Apeliantui priklausantis nekilnojamasis turtas adresu ( - ) yra apsunkintas hipoteka, žemės sklypas, esantis ( - ), yra areštuotas, o dalis ant šio žemės sklypo priklausančių pastatų priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. 2, b. l. 67-74). Jam nuosavybės teise priklauso viena transporto priemonė (t. 2, b. l. 75). Apeliantas pateikė duomenis, kad turi nepilnametę dukrą, kurią privalu išlaikyti (t. 2, b. l. 76). Iš apelianto pateikto AB „Swedbank“ banko sąskaitos išrašo matyti, kad kas mėnesį bankui jis sumoka virš 2 000 Eur pagal kredito sutartį (t. 2, b. l. 8-10). Iš šių faktinių aplinkybių spręstina, kad apeliantas neturi objektyvių galimybių disponuoti jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu, t. y. negali šio turto parduoti ir už jį gautų sumų panaudoti žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimui, viena vertus, dėl taikytinų suvaržymų, kita vertus, dėl jo buvimo pagrindiniu jo pajamų šaltiniu. Apeliantas taip pat turi didelių įsipareigojimų bankui, tikėtinai rūpinasi nepilnamečiu vaiku. Nors apelianto vidutinės pajamos, įvertinus darbinę bei individualią veiklą (t. 2, b. l. 50-52, 55-56), per mėnesį sudarytų apie 1 420 Eur, tačiau didžioji šių pajamų dalis yra gaunama šiltuoju metų sezonu, kuri taip pat turi būti skiriama kreditorinių įsipareigojimų vykdymui. Šie apelianto finansinės padėties duomenys suponuoja išvadą, jog už apeliacinį skundą mokėtina likusi (1 700 eur) žyminio mokesčio suma, lyginant ją su apelianto gaunamų pajamų bei išlaidų santykiu, finansinių įsipareigojimų dydžiu, apeliantui yra reikšminga. Visos žyminio mokesčio sumos sumokėjimas, be abejo, apsunkintų apelianto galimybes vykdyti savo turtines prievoles bankui bei nesudarytų pakankamų sąlygų savo teises ginti teisme bylą peržiūrint apeliacine tvarka, t. y. atsakovas dėl laikinai sumažėjusių pajamų (prastos turtinės padėties) galėtų prarasti įstatymo suteikta jam teise į apeliaciją.

23Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė tokį apelianto prašymą tik dėl subjektyvių, nuo paties apelianto priklausiusių aplinkybių, t. y. šiam nepateikus prašymą pagrindžiančių duomenų, susijusių su jo turtinės padėties vertinimu ir jo galimybėmis ateityje sumokėti didžiąją dalį žyminio mokesčio (CPK 84 str., 185 str.). Todėl toks prašymas, pareikštas apeliacinės instancijos teisme, iš esmės tenkinamas.

24Dėl mokėtinos žyminio mokesčio dalies

25Sprendžiant žyminio mokesčio dalies atidėjimo klausimą, negalima ignoruoti svarbių faktinių aplinkybių, kad apeliantas turi kilnojamąjį turtą (automobilį), kurį gali realizuoti, iš sąskaitų išrašo matyti, kad apelianto banko sąskaitą piniginėmis lėšomis papildo ir tam tikrus mokesčius retkarčiais moka vaiko motina I. N. (t. 2, b. l. 8-12, 76). Dar daugiau, apeliantas, mokėdamas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį (286 Eur), į sąskaitą įnešė 400 Eur (t. 2, b. l. 12), skunde pats teigia, kad jam padeda artimi žmonės, be to, verčiasi pakankamai pelninga sezonine individualia veikla, gauna stabilias darbines pajamas. Taigi įvertinus šias aplinkybes bei tai, kad, atidėjus dalies žyminio mokesčio sumokėjimą, jam yra suteikiamas papildomas terminas bylos apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo metu sukaupti trūkstamą sumą visam žyminiam mokesčiui apmokėti, nesuvaržant galimybės operatyviai realizuoti savo teisę į teisminę gynybą ir pernelyg neapsunkinant jo turtinės padėties, darytina išvada, kad teisinga bei sąžininga apeliantui būtų atidėti 1 200 Eur už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio dalies sumokėjimą.

26Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis keičiama, o apelianto prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinamas iš dalies – atidedant ieškovui 1 200 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo (CPK 84 str.). Minėta, jog apeliantas yra sumokėjęs 286 Eur žyminio mokesčio, todėl jam nustatomas terminas iki 2015 m. gegužės 21 d. sumokėti trūkstamą 500 Eur žyminio mokesčio dalį ir pateikti pirmosios instancijos teismui mokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 7 str., 115 str. 2 d.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį pakeisti.

29R. Ž. prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti iš dalies.

30Atidėti R. Ž. 1 200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) apeliacinės instancijos teisme priėmimo.

31Nustatyti R. Ž. terminą iki 2015 m. gegužės 21 d. sumokėti 500 (penkių šimtų) eurų žyminio mokesčio dalį ir pateikti pirmosios instancijos teismui mokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-22 sprendimu (t. 1, b. l. 158-167)... 6. Atsakovas R. Ž. padavė apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 1-6), kuriuo prašo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-01-26 nutartimi (t. 2, b. l. 41-42) atsakovo R.... 9. Teismas sprendė, kad atsakovas neišsamiai pagrindė savo turtinę padėtį,... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas R. Ž. atskirajame skunde (t. 2, b. l. 45-46) prašo panaikinti... 12. 1. Jis yra pateikęs į bylą metines gyventojo pajamų deklaracijas už... 13. 2. Taip pat su skundu teikia pažymas iš Lietuvoje veikiančių kredito... 14. 3. Nors turi nekilnojamojo turto, tačiau iš esmės vienintelio pajamų... 15. 3. Ateityje galėtų sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį iš pajamų,... 16. 4. Teismui netenkinus prašymo atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą,... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Dėl žyminio mokesčio atidėjimo ... 20. Teisė į teisminę gynybą turi būti realizuojama tam tikra kiekvienam... 21. Apeliantas R. Ž., už apeliacinį skundą sumokėjęs 286 Eur (t. 2, b. l. 7),... 22. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visiškai teisingai... 23. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė tokį... 24. Dėl mokėtinos žyminio mokesčio dalies... 25. Sprendžiant žyminio mokesčio dalies atidėjimo klausimą, negalima ignoruoti... 26. Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, skundžiama Vilniaus apygardos teismo... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį pakeisti.... 29. R. Ž. prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti iš... 30. Atidėti R. Ž. 1 200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų žyminio... 31. Nustatyti R. Ž. terminą iki 2015 m. gegužės 21 d. sumokėti 500 (penkių...