Byla e2-875-541/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“ ir atsakovo UAB „Megalink“ priešieškinį ieškovui UAB „Termodinamika“ dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant V. M.,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Termodinamika“ vadovui M. L.,

4ieškovo atstovui advokatui A. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Termodinamika“ ieškinį atsakovui UAB „Megalink“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“ ir atsakovo UAB „Megalink“ priešieškinį ieškovui UAB „Termodinamika“ dėl nuostolių atlyginimo,

6Teismas

Nustatė

7I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

81. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 15 990,41 Eur skolos, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 27-31):

91.1. Ieškovas 2018 m. vasario 5 d. sudarė su atsakovu subrangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Subrangos sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti sutarties priede Nr.1 „Sąmata“ nurodytus vidaus šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Darbų atlikimo vieta/statybos objektas yra „Viešbutis, ( - )“, 7 ir 8 aukštas“;

101.2. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai, o atsakovas nepagrįstai nevykdo įsipareigojimo atsiskaityti už tinkamai atliktus ir atsakovui perduotus darbus. Visi darbai pagal Subrangos sutartį buvo užbaigti ir perduoti atsakovui iki 2018 m. balandžio 1 d. pagal abiejų šalių pasirašytus 2018 m. vasario 28 d. atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir 2018 m. kovo 30 d. atliktų darbų aktą Nr. ( - );

111.3. Vadovaujantis Rangos sutarties 2.2.4 punktu ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas turėjo apmokėti per 35 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo ir pasirašymo dienos. Pagal 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), išrašytą 16 776,25 Eur sumai atsakovas liko skolingas 84,66 Eur, o pagal 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija ( - )Nr. ( - ), išrašytą 17 102,95 Eur sumai atsakovas turėjo atsiskaityti iki 2018 m. gegužės 5 d., tačiau visiškai jos neapmokėjo;

121.4. Pagal Rangos sutarties 4.6 punktą atsakovas turėjo teisę sulaikyti 7 proc. darbų kainos (be PVM) iki bus pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas, kas sudaro 2 371,55 Eur. Ieškovas šios sumos į ieškinio sumą neįtraukia. Iki šios dienos ieškovas negavo iš atsakovo jokios informacijos apie statybos užbaigimo akto pasirašymą. Pažymi, kad atsakovas visus darbus, tame tarpe ir atliktus ieškovo, yra perdavęs genrangovui UAB „Merko statyba“.

132. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė: ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į ieškinį iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 71-73):

142.1. Atsakovas ieškovo atliktus vidaus šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo darbus priėmė, tačiau pradėjus įrenginius eksploatuoti paaiškėjo, kad jie yra atlikti su dideliais trūkumais. Apie trūkumus ieškovas buvo informuotas nuo pat pradžios, jis darbų atsakovui lig šiol nėra pridavęs;

152.2. Pagal Subrangos sutarties 4.3.1 punktą ieškovas taip pat įsipareigojo ištaisyti defektus per garantinį laikotarpį. Ieškovui visiškai ignoravus atsakovo prašymus dėl defektų šalinimo, atsakovas privalėjo taisyti defektus pats ir pasitelkęs UAB „Urdora“ atitinkamus defektus pašalino, bendra defektų šalinimo kaina – 14 368,46 Eur su PVM. Atsakovas defektų šalinimo sumą 14 368,46 Eur sulaikė ir dėl to nesumokėjo ieškovui pagal jo išrašytas sąskaitas-faktūras. Mano, kad šioje dalyje taikytinas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas teisme.

163. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovo ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Dublikas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t, e. b. l. 142-146):

173.1. Atsakovo teiginiai apie rangos darbų trūkumus yra nepagrįsti ir deklaratyvūs. Atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, jog atsakovas darbų trūkumus šalino pats ir pasitelkęs UAB „Urdora“;

183.2. Ieškovas nebuvo informuotas apie tai, jog atsakovas pasitelkė trečiuosius asmenis tariamiems trūkumams šalinti, ieškovas nebuvo pakviestas į objektų apžiūrą, kurių metu tariamai buvo nustatyti atliktų darbų defektai, ieškovui nebuvo pateikti jokie defektiniai aktai ir reikalavimas pašalinti konstatuotus konkretizuotus trūkumus;

193.3. Atsakovas jokių priešpriešinių reikalavimų ieškovui neturi ir reikalavimų įskaitymas iki bylos iškėlimo teisme dienos nėra atliktas;

203.4. Rangos darbų rezultatas be išlygų yra priduotas pagal atsakovo pasirašytus priėmimo-pardavimo aktus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nesiejama su abišaliu atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu.

214. Ieškovas pateikė priešieškinį ir tripliką į atsakovo dubliką. Priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 14 368,46 Eur nuostolių atlyginimo (atsakovo patirtų išlaidų dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo) ir 9 300 Eur baudą, skaičiuotiną po 100 Eur už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną iki visiško defektų ištaisymo. Triplikas ir prieššieškinis iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 165-167):

224.1. Subrangos sutarties 4.3.1 punktu ieškovas įsipareigojo ištaisyti atliktų darbų defektus ir per garantinį laikotarpį, kurio mažiausias terminas 5 metai. Pagal Subrangos sutartį, jei subrangovas atsisako šalinti defektus ar nepradeda jų šalinti per tris kalendorines dienas po pranešimo apie juos gavimo, taip pat nepašalinus defektų nurodytu laiku, subrangovas turi mokėti 100 Eur baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną iki visiško defektų ištaisymo bei atlyginti rangovui nuostolius;

234.2. Ieškovui ignoravus atsakovo prašymus dėl defektų šalinimo, atsakovas privalėjo atlikti tai pats ir pasitelkęs UAB „Urdora“. Bendra defektų šalinimo kaina – 14 368,46 Eur. Bendra baudos suma sudaro 9 300 Eur;

244.3. Pagrindiniai ieškovo atliktų darbų trūkumai buvo pastebėti statinio eksploatavimo metu, kuomet atsakovas jau buvo perdavęs darbų rezultatą generaliniam rangovui. Tačiau eksploatavimas tapo galimas tik po to, kai UAB „Urdora“ pašalino ieškovo paliktus trūkumus, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad jo sukurtas darbų rezultatas yra tinkamas ir kad jis yra eksploatuojamas.

255. ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriuo prašė ieškovo priešieškinį atmesti. Atsiliepimas į priešieškinį iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (II t., e. b. l. 1-17):

265.1. Subrangos sutartimi ieškovas ir atsakovas nesitarė dėl konkrečių rangos darbų apimčių ir terminų, o šalių susitarimu ir valia turėjo būti atsiskaitoma pagal faktą už faktiškai atliktus rangos darbus pagal sutartus darbų atlikimo įkainius. Ieškovas darbus atliko, o atsakovas juos priėmė, todėl turi pareigą atsiskaityti, nepaisant to, kad tarp šalių nėra pasirašytas galutinis baigiamasis darbų atlikimo aktas;

275.2. 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. kovo 30 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai yra pasirašyti be jokių išlygų ir pastabų, atsakovė 2018 m. kovo 30 d. atliktų aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą pasirašė tik 2018 m. balandžio 9 d., t. y. praėjus 10 d. po jų gavimo, tai reiškia, turėjo galimybę tikrinti ir faktiškai tikrino aktuose nurodytų darbų kokybę, o pasirašydamas aktą patvirtino, kad jokių trūkumų nenustatė;

285.3. Atsakovas esminiais rangos darbų trūkumais laiko netinkamą vamzdynų izoliavimą ir dalies vamzdynų neizoliavimą. Tokio pobūdžio trūkumai yra akivaizdūs trūkumai, tačiau atsakovas priimdamas darbus jokių išlygų dėl tokių trūkumų akte nenurodė;

295.4. Atsakovas kaip tariamą rangos darbų defektą nurodo vamzdynų hidroizoliacijos neįrengimą. Ieškovas ieškiniu neprašo sumokėti už darbus, kurių neatliko. Vadovaujantis CK 6.662 straipsnio 3 dalimi, atsakovas, priėmęs darbus be išlygų, neturi teisės remtis deklaruojamais darbų trūkumais;

305.5. Atsakovas neįrodė ieškovo atliktų darbų defektų fakto ir trūkumų šalinimo išlaidų dydžio:

315.5.1. Ieškovo ir atsakovo pasirašytuose atliktų darbų aktuose yra įrašyti ieškovo faktiškai atlikti darbai ir jų kiekiai, todėl neatlikti ieškovo darbai (vamzdynų izoliavimo darbai) negali būti rangos darbų trūkumu. Tuo tarpu atsakovas priešieškiniu reikalauja, kad ieškovo neatliktų vamzdynų izoliavimo darbų dalis, kurią atliko kita įmonė UAB „Urdora“, būtų apmokėta ieškovo lėšomis, tokiu būdu siekdamas praturtėti ieškovo sąskaita;

325.5.2. Atsakovas ieškovui pretenzijas dėl nekokybiškų darbų pirmą kartą išsakė tik 2018 m. gegužės 3 d. elektroniniu paštu, informuodamas ieškovą apie gautą 2018 m. gegužės 2 d. UAB „Merko statyba“ sudarytą defektinį aktą, o pats aktas ieškovui buvo pateiktas 2018 m. gegužės 18 d. Iš šio akto matyti, jog UAB „Merko statyba“ reiškė pastabas rangovams dėl atliktų darbų objekto 4-8 aukštuose imtinai. Ieškovas neturėjo jokių sutartinių santykių su UAB „Merko statyba“ ir neatlikinėjo jokių rangos darbų 4-6 aukštuose. Šiame akte, kiek tai liečia objekto 7-8 aukštus, kuriuose dirbo ieškovas, iš esmės išsakytos pastabos atsakovui dėl nepabaigtos vamzdynų izoliacijos. Tačiau ieškovas Subrangos sutartimi nebuvo prisiėmęs prievolės pilnai atlikti visų 7-8 aukštų vamzdynų izoliacijos darbus;

335.5.3. Šalių sudarytos Subrangos sutarties 7.2 punktas nustato pareigą atsakovui sudaryti defektinį aktą garantinių įsipareigojimų laikotarpiu ir pateikti jį ieškovui defektų įvertinimui ir defektų ištaisymo termino sudarymui. Atsakovas ieškovui nepateikė jokio defektinio akto su aiškiai nurodytais darbų defektais, nebuvo pateiktas reikalavimas pašalinti konkrečius defektus ir nebuvo nustatytas joks terminas defektų trūkumų pašalinimui;

345.5.4. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina nei fakto, kad ieškovo atliktų darbų trūkumus šalino UAB „Urdora“ nei fakto, kad atsakovas pats šalino ir/ar patyrė išlaidų tariamų trūkumų šalinimui;

355.5.5. UAB „Urdora“ atsakovui atlikti papildomi darbai negali būti laikomi ieškovų atliktų darbų trūkumų šalinimo darbais, todėl, kad ieškovas pagal sutartį tokių darbų neatlikinėjo ir jų neperdavė atsakovui.

365.6. Atsakovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovo 9300 Eur baudą, skaičiuojamą už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 7 d., nes ieškovas pilnai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir nėra jokių sąlygų jo civilinei atsakomybei kilti. Be to, atsakovo paskaičiuotos netesybos yra akivaizdžiai neprotingai didelės;

375.7. Atsakovas ieškovui nepateikė jokio defektinio akto, ieškovas elektroniniame susirašinėjime su atsakovu prašė sukonkretinti atsakovo pastabas ir pateikti defektinį aktą, nes ieškovui nėra suprantama, ko iš jo reikalaujama, tačiau atsakovas nurodė žinute, kad jokio defektinio akto nesudarinės ir, kad tariamai 7-8 aukšte yra defektų dėl izoliacijos, o defektus sukonkretins tada, kai pateiks reikalavimą dėl netesybų;

385.8. Atsakovas visiškai priešieškiniu neįrodinėja aplinkybės, kodėl netesybos yra skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 7 d.

396. Trečiasis asmuo 2019 m. sausio 31 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog trečiasis asmuo su atsakovu 2017 m. rugsėjo 27 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) dėl šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo objekte „Radisson Blue viešbutis ( - )“. Pagal sutartį atsakovas neturėjo teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be išankstinio užsakovo sutikimo. Atsakovas niekada nesikreipė į trečiąjį asmenį dėl sutikimo, o trečiasis asmuo niekada nedavė sutikimo, kad atsakovas perleistų dalį savo pareigų pagal sutartį ieškovui, t. y. sudarytų subrangos sutartį daliai darbų. Trečiasis asmuo atsiskaitė su atsakovu pagal jų pasirašytos sutarties sąlygas.

407. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko pilnai procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, o atsakovo priešieškinį prašė atmesti kaip neįrodytą. Ieškovo vadovas paaiškino, jog Subrangos sutartimi ieškovas nebuvo prisiėmęs prievolės pilnai atlikti visų 7-8 aukštų vamzdynų izoliacijos, o buvo sutarta, kad ieškovas tam tikra dalimi faktiškai atliktų darbų pagelbės atsakovui, nes atsakovas vėlavo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus gen. rangovui.

418. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsakovas vedė bylą per advokatą, kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta ankstesnio teismo posėdžio metu pasirašytinai, byloje nėra duomenų, kad advokatas dėl objektyvių priežasčių negalėjo įvykdyti pareigos pranešti atstovaujamajam apie teismo posėdžio laiką ir vietą, iki atstovavimo santykių pasibaigimo, todėl laikoma, jog atsakovui tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą (CPK 118 straipsnio 2 dalis).

429. Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas trečiojo asmens prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Trečiojo asmens asmeninis dalyvavimas teismo posėdyje nepripažintas būtinu, todėl byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 246 straipsnis).

43Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas. II. Ginčo esmė

4410. Ginčas kilo tarp ieškovo UAB „ Termodinamika“ ir UAB „Megalink“ dėl atsiskaitymo už atliktus statybos rangos darbus. Ieškovas įrodinėja, jog Subrangos sutartimi sutarti statybos rangos darbai buvo atlikti nustatytais terminais ir perduoti atsakovui, atsakovas darbus priėmė be išlygų ir pastabų, todėl turi pareigą atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas ieškovo ieškinio nepripažįsta, motyvuodamas tuo, kad ieškovas atliko darbus nekokybiškai, todėl atsakovas turėjo teisę sulaikyti atsakovui mokėtinas sumas. Atliktų darbų trūkumai paaiškėjo po darbų pridavimo genrangovui ir objektą pradėjus eksploatuoti. Atsakovas turėjo pareigą pašalinti atliktų darbų trūkumus, tačiau šios sutartinės prievolės neįvykdė, todėl atsakovas ieškovo atliktų darbų trūkumus pašalino savo sąskaita ir pasitelkdamas trečiąjį asmenį UAB „Urdora“. Atsakovo patirtus nuostolius turi pareigą atlyginti ieškovas. Ieškovas taip pat turi prievolę sumokėti ieškovui baudą, nes nepašalino rangos darbų trūkumų sutartyje nustatytu terminu. Ieškovas nepripažino ieškovo priešieškinio, motyvuodamas tuo, jog atsakovas nepateikė ieškovui defektinio akto, kuriame būtų nurodyti konkretūs ieškovo atliktų darbų trūkumai, nenustatė jokio termino trūkumų šalinimui. Ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina nei ieškovo atliktų darbų trūkumų fakto, nei atsakovo patirtų nuostolių fakto bei dydžio. Ieškovas Rangos sutarties nepažeidė, todėl nėra civilinės atsakomybės sąlygų ieškovo sutartinei atsakomybei.

45III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės,

46jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

4711. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:

4811.1. Tarp ieškovo ir atsakovo 2018 m. vasario 5 d. buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovas (subrangovas) įsipareigojo pagal atsakovo (rangovo) užduotį atlikti Sutarties priede Nr. ( - ) „Sąmata“ nurodytus vidaus šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo darbus (toliau – Darbai), o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Darbų atlikimo vieta „Viešbutis, ( - )“. Darbų pradžia 2018 m. vasario 5 d. Sutartyje darbų atlikimo pabaigos data nenumatyta. (Sutarties 1.1 ir 1.2 punktai) (1 t., e. b. l. 45- 47). Šalių pasirašytoje Lokalinėje sąmatoje Nr. ( - ) yra nurodyti atliktinų darbų ir išlaidų aprašymai (1 t., e. b. l. 34-35). 2018 m. vasario 28 d. šalys pasirašė Dalinį atliktų darbų aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų kaina, viso atlikta darbų 16 776,25 Eur plius PVM, viso 20 299,26 Eur sumai (1 t., e. b. l. 5, 38, 2 t., e. b. l. 19-20). 2018 m. vasario 28 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - )Nr. ( - ) 16 776,25 Eur (be PVM) sumai, atsakovas šią sąskaitą pasirašė ir priėmė (1 t., e. b. l. 41). 2018 m. kovo 30 d. šalys pasirašė Dalinį aliktų darbų aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų kaina, viso atliktų darbų kaina - 17 102,95 Eur plius PVM, viso 20 694,56 Eur (1 t., e. b. l. 37-38) ir ieškovas išrašė atsakovui 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - )Nr. ( - ) 17 102,95 Eur (be PVM) sumai, kurią atsakovas pasirašė ir priėmė (1 t., e. b. l. 8). Atsakovas ieškovui pagal minėtus atliktų darbų aktus yra sumokėjęs viso 15 517,25 Eur (2 t., e. b. l. 23).

4911.2 Atsakovas į bylą pateikė UAB „Urdora“ sudarytą (2018 m. kovo mėn. kainų lygiu) Defektinių darbų lokalinę sąmatą Nr. ( - ), kurioje nurodyti objekte ( - ), atliktini darbai (šildymas, vėsinimas), darbų atlikimo kaina 11 874,76 Eur plius PVM, viso 14 368,46 Eur ir UAB „Urdora“ raštą, kuriame įmonė nurodė atliktus objekte darbus (1 t., e. b. l. 74-75). Atsakovas 2018 m. gegužės 18 d. el. laišku persiuntė ieškovui UAB „Merko statyba“ 2018 m. gegužės 2 d. defektinį aktą ir laiške pažymėjo, kad pagrindinė problema – nepabaigta izoliacija ir netinkama izoliacijos kokybė, ypatingai vėsinimo sistemoje. Pagrindiniai defektai – 7, 8 aukštuose. Šalys 2018 m. gegužės 3, 9-10, 14, 15, 18 d., 23 d., 25, birželio 5 d., 21 d. el. laiškais susirašinėjo dėl apmokėjimo už ieškovo atliktus darbus ir sutartų darbų defektų šalinimo (kiauros vamzdynų izoliacijos, neizoliuotos reguliuojamosios armatūros ir šildymo vamzdynas iki fankoilio sumontuotas banguotai) ir galutinio darbų pridavimo (1 t., e. b. l. 76-92,95-98, 106-110, 115-116, 130-131);

5011.3. 2018 m. gegužės 23 d. atsakovas pateikė pretenziją ieškovui dėl nebaigtų darbų pagal Subrangos sutartį, kurioje atsakovas nurodė, jog atsakovas dėl ieškovo netinkamai atliktų darbų patyrė nuostolių, todėl išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą dėl 5 200 Eur baudos už darbų vėlavimą ir defektų šalinimą apmokėjimo ir reikalavo iki 2018 m. gegužės 25 d. pabaigti nebaigtus darbus (1 t., e. b. l. 117-118). 2018 m. gegužės 25 d. pretenzija atsakovas nustatė ieškovui terminą iki 2018 m. gegužės 28 d. darbams pabaigti ir priduoti ir pranešė apie 5 400 Eur priskaičiuotą baudą už darbų vėlavimą ir defektų šalinimą (1 t. e. b. l. 133). 2018 m. gegužės 30 d. pretenzija atsakovas informavo ieškovą, jog jam išrašyta sąskaita dėl 5 900 Eur baudos už darbų vėlavimą ir defektų šalinimą mokėjimo ir reikalavimas iki 2018 m. birželio 1 d. pabaigti nebaigtus darbus (1 t., e. b. l. 121-122). 2018 m. birželio 5 d. atsakovas ieškovui pateikė pretenziją dėl nebaigtų darbų pagal Subrangos sutartį, kuria prašė iki 2018 m. birželio 7 d. pabaigti ir priduoti objekto 7-8 aukštuose nebaigtus darbus atsakovui ir informavo apie 6 500 Eur priskaičiuotą baudą (1 t., e. b. l. 93-94). 2018 m. birželio 20 d. pretenzija terminas darbams pabaigti nustatytas iki 2018 m. birželio 25 d., priskaičiuota bauda – 8000 Eur (1 t., e. b. l. 124). 2018 m. liepos 25 d. el. laišku atsakovas siuntė ieškovui foto nuotraukas, kuriose matyti izoliuotų vamzdynų fragmentai, ir atsakovo sudarytą defektinių darbų lokalinė sąmatą Nr. ( - ) už darbus, taisant defektus, 11 874,76 Eur plius PVM, viso 14 368,46 Eur sumai (1 t., e. b. l. 99-105, 112-114, 129). 2018 m. liepos 25 d. pretenzijoje atsakovas ieškovui nurodė, jog išrašė sąskaitą 11 500 Eur sumai už darbų vėlavimą ir defektų nešalinimą (1 t., e. b. l. 106-107). Pagal atsakovo buhalterinę pažymą ieškovui apskaičiuota 9 300 Eur baudą (1 t., e. b. l. 170);

5111.4. Atsakovas į bylą pateikė UAB „Merko statyba“ 2018 m. gegužės 2 d. pastabų lapą subrangovams dėl objekte atliktų darbų trūkumų (1 t., e. b. l. 126-128);

5211.5. Ieškovas 2018 m. birželio 21 d. raštu atsakė į atsakovo pretenzijas, nurodydamas, jog pateiktų pretenzijų nepripažįsta, atsakovas neturi pagrindo skaičiuoti baudas pagal Subrangos sutartį ir grąžino atsakovo pateiktą 2018 m. gegužės 23 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija Nr. ( - ) (1 t., e. b. l. 134-136); 2018 m. liepos 30 d. ieškovo atstovas raštu atsakė atsakovui dėl 2018 m. liepos 25 d. pateiktos pretenzijos, nurodė, jog ji yra akivaizdžiai nepagrįsta ir grąžino atsakovui kaip nepagrįstai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ( - )11 500 Eur sumai bei pareikalavo atsiskaityti už atliktus darbus (1 t., e. b. l. 147-149, 153-155);

5311.6. 2017 m. rugsėjo 27 d. tarp UAB „Merko statyba“ ir UAB „Megalink“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) dėl šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo darbų objekte „Viešbutis, ( - )“. Darbų pradžia 2017 m. spalio 5 d., darbų pabaiga 2018 m. balandžio 1 d. Atliktų darbų aktais, pasirašytais atsakovo ir trečiojo asmens, darbai yra priduoti, jokių pastabų ar išlygų aktuose nėra nurodyta. Galutinis darbų aktas šalių pasirašytas 2018 m. lapkričio 20 d., be pastabų ir išlygų, trečiasis asmuo rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog su atsakovu pagal rangos sutartį yra atsiskaitęs (2 t., e. b. l. 81-152). Objekto „Viešbutis, ( - ), Statybos darbų žurnale nėra fiksuota įrašų dėl atliktų darbų defektų 7 ir 8 aukštuose (3 t., 6-117).

54Dėl ieškovo ieškinio

5512. Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Jei šalys statybos rangos sutartyje nesutarė, kad už darbus bus sumokama iš anksto, užsakovas turi sumokėti, perdavus jam visą tinkamai atliktą darbą (CK 6.655 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

5613. CK 6.662 straipsnis reglamentuoja atliktų darbų priėmimą. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančių darbų rezultato kokybę ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai praneštu rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus.

5714. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenustatymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą; nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs mokėjimas rangovui už atliktus darbus. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-611/2016)

5815. Iš šalių sudarytos Subrangos sutarties sąlygų nustatyta, kad sutarties šalys susitarė, jog atsakovas atsiskaito su ieškovu už faktiškai pagal sutartį atliktus darbus pagal darbų įkainius, nurodytus sutarties priede Nr. ( - ) „Sąmata“, o darbų (jų etapų) perdavimas ir priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu, kurį pasirašo abi šalys (Subrangos sutarties 2.1, 2.2.1 punktai). Pagal Subrangos sutarties 2.2.3 punktą atsakovas pasirašo ieškovo pateiktą atliktų darbų aktą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis.

5916. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo įgaliotas asmuo 2018 m. vasario 28 d. pasirašė Dalinį atliktų darbų aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų kaina, viso atlikta darbų 16 776,25 Eur be PVM (1 t., e. b. l. 5, 38, 2 t., e. b. l. 19-20). Aktas pasirašytas be išlygų ar pastabų dėl atliktų darbų kokybės. 2018 m. kovo 30 d. Dalinis aliktų darbų aktas Nr. ( - ), kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų kaina, viso atliktų darbų kaina - 17 102,95 Eur be PVM (1 t., e. b. l. 37-38) taip pat yra pasirašytas atsakovo įgalioto asmens be išlygų ir pastabų. 2018 m. vasario 28 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - )Nr. ( - ) 16 776,25 Eur (be PVM) sumai, apmokėjimo terminas iki 2018 m. balandžio 4 d.. Atsakovas šią sąskaitą pasirašė ir priėmė (1 t., e. b. l. 41). Ieškovas išrašė atsakovui 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - )Nr. ( - ) 17 102,95 Eur (be PVM) sumai, kurią atsakovas pasirašė ir priėmė 2018 m. balandžio 9 d., apmokėjimo terminas iki 2018 m. gegužės 4 d. (1 t., e. b. l. 8). Atsakovas ieškovui pagal minėtus atliktų darbų aktus yra sumokėję balandžio 3 d. – 4 766,25 Eur, 2018 m. balandžio 10 d. – 8 000 Eur, 2018 m. balandžio 30 d. – 2 751 Eur. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo pagal minėtas sąskaitas 15 990,41 Eur neapmokėtą sumą, t. y. mažesnę sumą negu nurodyta sąskaitose faktūrose, įvertinęs Subrangos sutarties 4.6 punkte atsakovui suteiktą teisę sulaikyti 7 proc. darbų kainos (be PVM) iki bus pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.

6017. Įvertinus išdėstytą, konstatuotina, kad atsakovas pažeidė prievolę nustatytu terminu atsiskaityti už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus, šiai dienai nėra duomenų ir įrodymų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui prašomą priteisti skolą, todėl iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 15 990,41 Eur (suma be PVM) skolos už atliktus ir priimtus darbus (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnis, CK 6.655 straipsnis).

6118. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip jau buvo minėta, CK 6.210 straipsnio 2 dalis nustato 6 procentų dydžio metines palūkanas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Vadovaujantis minėtomis normomis ir ieškovo prašymu, iš atsakovo priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (15 990,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62Dėl atsakovo priešieškinio

6319. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 14 368,46 Eur ieškovo patirtų išlaidų, susijusių su ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimu. Atsakovas priešieškinyje konkrečiai neįvardija konkrečių ieškovo atliktų darbų trūkumų, tačiau iš kartu su priešieškiniu pateiktų rašytinių įrodymų (šalių elektroninio susirašinėjimo, UAB „Urdora“ sąmatos, atsakovo sąmatos) galima vertinti, jog esminiais ieškovo atliktų rangos darbų trūkumais atsakovas laiko netinkamą vamzdynų izoliavimą ir dalies vamzdynų neizoliavimą.

6420. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais bei kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu.

6521. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti atsakomybę šalinančias priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009).

6622. Pagal CK 6.662 straipsnio 1-4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti rangovui; trūkumu faktu užsakovas gali remtis tik tuo atveju, jei darbų priėmimą patvirtinančiame dokumente jie buvo aptarti arba nustatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau; užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs (jeigu ko kita nenustato sutartis), netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai); po darbų priėmimo nustatęs paslėptus trūkumus, užsakovas privalo pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismas turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

6723. Byloje nustatyta, kad ieškovas atliktus rangos darbus perdavė, o atsakovas juos priėmė pagal 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. kovo 30 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus be jokių išlygų ir jokių pastabų. 2018 m. kovo 30 d. atliktų darbų aktą ir 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas pasirašė tik 2018 m. balandžio 9 d., t. y. praėjus 10 dienų po jos gavimo. Tai leidžia vertinti, jog atsakovas turėjo galimybę tikrinti ir faktiškai tikrino aktuose nurodytų darbų kokybę ir laikė darbus tinkamai atliktais, nes akte jokių pastabų nenurodė.

6824. Subrangos sutarties 7.2 numatė, jog garantiniu laikotarpiu subrangovas (ieškovas) po rašytinio rangovo (atsakovo) defektų akto ir/ar užsakovo reikalavimo gavimo turi ne vėliau kaip per dvi darbo dienas atsiųsti atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus subrangovo atstovui per sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją subrangovas pripažįsta, todėl subrangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per generalinio rangovo nustatytą protingą technologiškai pagrįstą terminą. Jei subrangovas atsisako šalinti defektus ar nepradeda jų šalinti daugiau nei 3 kalendorines dienas po pranešimo apie juos gavimo, taip pat jei nurodytu laiku defektų nepašalina, rangovas turi teisę defektus pašalinti savo iniciatyva.

6925. Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas neteikė ieškovui rašytinio defektinio akto ar reikalavimo, kuriame būtų aiškiai ir tiksliai apibrėžti atlikto darbo defektai. Atsakovas 2018 m. gegužės 15 d. elektroninėje žinutėje ieškovui nurodė, kad jokio defektinio akto ieškovui neteiks ir kad pateiktose nuotraukose aiškiai matosi defektai (1 t., e. b. l. 84). Atsakovo pozicija dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų ir byloje esančios fotonuotraukos leidžia vertinti, kad atsakovo įvardyti galimi rangos darbų trūkumai (vamzdynų izoliavimas ir dalies vamzdynų neizoliavimas) yra akivaizdūs ir atsakovas galėjo ir turėjo juos pastebėti prieš priimant iš ieškovo darbą ir pasirašant atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose. Taigi vien dėl šios priežasties atsakovas negali remtis akivaizdžiu darbų trūkumų (jei tokie ir būtų nustatyti) faktu.

7026. Kita vertus, iš byloje esančių atsakovo pretenzijų ieškovui matyti, jog atsakovas ieškovui reiškia pretenzijas dėl Subrangos sutarties netinkamo vykdymo, t. y. šildymo ir vėsinimo sistemų montavimo bei izoliavimo darbų objekto 7 ir 8 aukštuose neužbaigimo, pretenzijose nėra įvardyti nepabaigti darbai, taip pat nėra įvardyti netinkamai atlikti darbai (1 t., e. b. l. 93, 94, 106, 117, 121, 123 – 125, 132, 133 ).

7127. Bendradarbiavimo ir kooperacijos principas yra vienas esminių statybos rangos santykių principų. CK 6.691 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių kliūtims pašalinti. Šis principas, įtvirtintas ir bendrosiose prievolių bei sutarčių vykdymą reglamentuojančiose normose (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis), reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. CK 6,691 straipsnio 1 dalyje aptariamoms bendradarbiavimo ir kooperavimosi priemonėmis taikomas protingumo kriterijus reiškia, kad jos turi būti taikomos rūpestingai, racionaliai, siekiant nepažeisti kitos šalies teisių ir teisėtų interesų.

7228. Šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovas bendradarbiavo su atsakovu, vyko į objektą šalinti atsakovo nurodytus darbų trūkumus, taip pat prašė, kad atsakovas pateiktų defektinį aktą, kuriame būtų konkretizuoti darbų trūkumai. Taigi, nėra pagrindo vertinti, jog ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą ir vengė vykdyti savo sutartines prievoles. Tuo tarpu atsakovas, nepateikdamas ieškovui rašytinio defektų akto, kad pastarasis galėtų jame nurodytus trūkumus įvertinti, pats nesilaikė sutarties sąlygų ir nevykdė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigų.

7329. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovas ieškovui 2018 m. el. laišku persiuntė tik objekto gen. rangovo UAB „Merko statyba“ atsakovui adresuotą defektinį aktą (pastabų lapai). Teismo vertinimu šie trečiojo asmens atsakovui adresuoti pastabų lapai negali būti prilyginami atsakovo sudarytam defektiniam aktui (1 t., e. b. l. 126-128). Be to, iš šių pastabų lapų ir Statybos rangos sutarties, sudarytos tarp trečiojo asmens ir atsakovo, matyti, jog atsakovas buvo prisiėmęs įsipareigojimus dėl šildymo, šaldymo sistemų įrengimo didesnėje apimtyje (ir kituose objekto aukštuose), nei numatyta ginčo šalių Subrangos sutarties priede „Sąmata“, todėl iš šio dokumento nėra galimybės įvertinti nei ieškovo atlikto darbo apimčių, nei atliktų darbų kokybės.

7430. Atsakovas visose adresuotose pretenzijose ieškovui nurodo esminę pretenziją, jog ieškovas yra nepabaigęs atlikti vykdyti šildymo ir vėsinimo sistemų montavimo bei izoliavimo darbų 7 ir 8 viešbučio aukštuose ir tai yra sutarties pažeidimas, dėl kurio atsakovas ieškovui skaičiuoja sutartyje numatytą baudą.

7531. Siekiant išsiaiškinti, dėl kokių rangos darbų atlikimo šalys susitarė, būtina aiškinti šalių pasirašytą Subrangos sutartį. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose, jų aiškinimo ir taikymo praktika yra suformuota kasacinio teismo nutartyse. Sutartis turi būtti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

7632. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad šalių sudarytoje sutartyje šalys nėra nurodę darbų pabaigos datos, o atliktini darbai apibrėžti sąvoka „faktiškai atilikti darbai, kurių priėmimas ir perdavimas įforminamas atliktų darbų aktu, pasirašytu abiejų šalių (Sutarties 3.1 punktas, 2.1, 2.2.1. punktai). Ieškovo vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog Subrangos sutartimi ieškovas nebuvo prisiėmęs prievolės pilnai atlikti visų 7-8 aukštų vamzdynų izoliacijos, o buvo sutarta, kad ieškovas tam tikra dalimi faktiškai atliktų darbų pagelbės atsakovui, nes atsakovas vėlavo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus gen. rangovui.

7733. Įvertinus šalių sudarytos Subrangos sutarties sąlygas dėl šalių įsipareigojimų apimties (faktiškai atlikti darbai ir atsiskaitymas už juos) ir abiejų sutarties šalių pasirašytus dalinius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, teismas daro išvadą, jog atsakovas neįrodė, kad ieškovo atlikti darbai yra nekokybiški, tai pat neįrodė, jog ieškovas neatliko Rangos sutartimi sutarto darbo. Todėl nėra pagrindo vertinti, jog ieškovas pažeidė sutartį ir jam gali būti taikoma sutartinė atsakomybė.

7834. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovo prašymu išreikalautame Objekto statybos darbų žurnale taip pat nėra įrašų dėl ieškovo atliktų darbų netinkamos kokybės. Tuo tarpu trečiojo asmens UAB „Merko statyba“ rašytiniai paaiškinimai patvirtina, jog trečiojo asmens ir atsakovo sudaryta rangos sutartis yra įvykdyta ir trečiasis asmuo yra atsiskaitęs su atsakovu pagal šios sutarties sąlygas.

7935. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo pateikti įrodymai, kuriais atsakovas įrodinėja ieškovo darbo trūkumus ir atsakovo patirtų nuostolių dydį (2018 m. liepos 25 d. defektinių darbų lokalinė sąmata Nr. ( - ), ir savo turiniu identiška UAB „Urdora“ sąmata), įvertinus Subrangos sutarties sąlygas ir nesant byloje įrodymų (defektinio akto ir kt.) dėl atsakovo atliktų darbų netinkamos kokybės, nėra pakankamas įrodymas patvirtinti, jog atsakovas savo lėšomis ir pasitelkęs UAB „Urdora“ atliko sąmatose nurodytus darbus už ieškovą bei atliko ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo darbus. Dėl nurodyto, nėra pagrindo vertinti atsakovo nurodytos sumos – 14 368,46 Eur su PVM (įvardytos defektų šalinimo kaina) atsakovo nuostoliais, patirtais dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, todėl atsakovo reikalavimas dėl nuostolių (defektų šalinimo išlaidų) priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

80Dėl baudos priteisimo

8136. Atsakovas taip pat prašo priteisti iš ieškovo 9 300 Eur baudą, skaičiuojamą pagal Subrangos sutarties 7.2 punktą. Atsakovo prie priešieškinio pridėtoje pažymoje nurodyta, jog bauda skaičiuojama už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 7 d.

8237. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

8338. Subrangos sutarties 7.2 punkte numatyta, jog subrangovui nepradėjus šalinti defektų per tris kalendorines dienas po pranešimo apie juos gavimo, taip pat nepašalinus defektų nurodytu laiku, subrangovas turi mokėti 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną iki visiško defektų ištaisymo bei atlyginti rangovui nuostolius.

8439. Nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta, kad ieškovas būtų pažeidęs šalių Subrangos sutartį, atsakovas neįrodė ieškovo atliktų darbų defektų, todėl nėra pagrindo taikyti ieškovui civilinę atsakomybę netesybų forma. Dėl nurodyto atsakovo reikalavimas dėl 9300 Eur baudos priteisimo atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

85Dėl procesinių palūkanų priteisimo

8640. Atmetus atsakovo pagrindinius reikalavimus dėl nuostolių ir netesybų priteisimo, atmestinas reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

8841. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 360 Eur žyminis mokestis (1 t., e. b. l. 13, 32), 741,78 Eur ir 4 751 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., e. b. l. 9, 11, 36, 48, 2 t., 55-59), kurias prašo priteisti iš atsakovo.

8942. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą dydžiai neviršija rekomendacijose numatytų. Kita vertus, ruošiant teismui procesinius dokumentus ir atstovaujant klientą reikalingos specialios žinios, skiriamos laiko, darbo sąnaudos, materialiniai ištekliai, tokia veikla yra specifinė, o norintiems ja užsiimti yra keliami aukšti profesiniai bei elgesio reikalavimai, ieškovas, turi teisę naudotis reiškiant ieškinį ginant savo pažeistą subjektinę teisę profesionalių teisininkų (advokatų) pagalba, dėl ko patirtos pagrįstos išlaidos turi būti atlygintos. Be to, atsižvelgtina į tai, jog ginčo nagrinėjimo laikotarpiu, ieškovas nustatytais terminais teikė didelį kiekį procesinių dokumentų (ieškinį, dubliką, atsiliepimą į priešieškinį, prašymų, rašytinių paaiškinimų ir kt. ), kurių apimtis gana didelė. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog ieškovo patirtos teisinės pagalbos išlaidų suma yra pagrįsta ir protinga.

9043. Viso ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 5 111 Eur, patenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį, visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnis, 95 straipsnis).

9144. Patenkinus ieškinį ir atmetus atsakovo priešieškinį, iš atsakovo priteistina 23,77 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 92 straipsnis).

92Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 271, 273, 293-294, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

93ieškinį tekinti visiškai. Priešieškinį atmesti.

94Priteisti iš atsakovo UAB „Megalink“, į. k. 124445038, ieškovui UAB „Termodinamika“, į. k. 302703915, 15 990,41 (penkiolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt eurų 41 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (15 990,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 111 Eur bylinėjimosi išlaidų.

95Valstybės naudai iš atsakovo UAB „Megalink“ į. k. 124445038, priteisti 23,77 Eur (penkis eurus 32 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

96Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,... 2. sekretoriaujant V. M.,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Termodinamika“ vadovui M. L.,... 4. ieškovo atstovui advokatui A. K.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 8. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 9. 1.1. Ieškovas 2018 m. vasario 5 d. sudarė su atsakovu subrangos sutartį Nr.... 10. 1.2. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai, o... 11. 1.3. Vadovaujantis Rangos sutarties 2.2.4 punktu ieškovas pateikė atsakovui... 12. 1.4. Pagal Rangos sutarties 4.6 punktą atsakovas turėjo teisę sulaikyti 7... 13. 2. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė:... 14. 2.1. Atsakovas ieškovo atliktus vidaus šildymo ir šaldymo sistemų įrengimo... 15. 2.2. Pagal Subrangos sutarties 4.3.1 punktą ieškovas taip pat įsipareigojo... 16. 3. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriuo prašė... 17. 3.1. Atsakovo teiginiai apie rangos darbų trūkumus yra nepagrįsti ir... 18. 3.2. Ieškovas nebuvo informuotas apie tai, jog atsakovas pasitelkė... 19. 3.3. Atsakovas jokių priešpriešinių reikalavimų ieškovui neturi ir... 20. 3.4. Rangos darbų rezultatas be išlygų yra priduotas pagal atsakovo... 21. 4. Ieškovas pateikė priešieškinį ir tripliką į atsakovo dubliką.... 22. 4.1. Subrangos sutarties 4.3.1 punktu ieškovas įsipareigojo ištaisyti... 23. 4.2. Ieškovui ignoravus atsakovo prašymus dėl defektų šalinimo, atsakovas... 24. 4.3. Pagrindiniai ieškovo atliktų darbų trūkumai buvo pastebėti statinio... 25. 5. ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriuo prašė... 26. 5.1. Subrangos sutartimi ieškovas ir atsakovas nesitarė dėl konkrečių... 27. 5.2. 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. kovo 30 d. atliktų darbų... 28. 5.3. Atsakovas esminiais rangos darbų trūkumais laiko netinkamą vamzdynų... 29. 5.4. Atsakovas kaip tariamą rangos darbų defektą nurodo vamzdynų... 30. 5.5. Atsakovas neįrodė ieškovo atliktų darbų defektų fakto ir trūkumų... 31. 5.5.1. Ieškovo ir atsakovo pasirašytuose atliktų darbų aktuose yra... 32. 5.5.2. Atsakovas ieškovui pretenzijas dėl nekokybiškų darbų pirmą kartą... 33. 5.5.3. Šalių sudarytos Subrangos sutarties 7.2 punktas nustato pareigą... 34. 5.5.4. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina nei fakto, kad... 35. 5.5.5. UAB „Urdora“ atsakovui atlikti papildomi darbai negali būti laikomi... 36. 5.6. Atsakovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovo 9300 Eur baudą,... 37. 5.7. Atsakovas ieškovui nepateikė jokio defektinio akto, ieškovas... 38. 5.8. Atsakovas visiškai priešieškiniu neįrodinėja aplinkybės, kodėl... 39. 6. Trečiasis asmuo 2019 m. sausio 31 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė,... 40. 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko... 41. 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsakovas vedė bylą per advokatą,... 42. 9. Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“, apie... 43. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas. II. Ginčo esmė... 44. 10. Ginčas kilo tarp ieškovo UAB „ Termodinamika“ ir UAB „Megalink“... 45. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės,... 46. jų teisinis vertinimas ir teismo išvados... 47. 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:... 48. 11.1. Tarp ieškovo ir atsakovo 2018 m. vasario 5 d. buvo sudaryta Subrangos... 49. 11.2 Atsakovas į bylą pateikė UAB „Urdora“ sudarytą (2018 m. kovo mėn.... 50. 11.3. 2018 m. gegužės 23 d. atsakovas pateikė pretenziją ieškovui dėl... 51. 11.4. Atsakovas į bylą pateikė UAB „Merko statyba“ 2018 m. gegužės 2... 52. 11.5. Ieškovas 2018 m. birželio 21 d. raštu atsakė į atsakovo pretenzijas,... 53. 11.6. 2017 m. rugsėjo 27 d. tarp UAB „Merko statyba“ ir UAB „Megalink“... 54. Dėl ieškovo ieškinio... 55. 12. Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per... 56. 13. CK 6.662 straipsnis reglamentuoja atliktų darbų priėmimą. Šio... 57. 14. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694... 58. 15. Iš šalių sudarytos Subrangos sutarties sąlygų nustatyta, kad sutarties... 59. 16. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo įgaliotas asmuo 2018 m. vasario 28... 60. 17. Įvertinus išdėstytą, konstatuotina, kad atsakovas pažeidė prievolę... 61. 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo... 62. Dėl atsakovo priešieškinio... 63. 19. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 14 368,46 Eur... 64. 20. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 65. 21. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės,... 66. 22. Pagal CK 6.662 straipsnio 1-4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos... 67. 23. Byloje nustatyta, kad ieškovas atliktus rangos darbus perdavė, o... 68. 24. Subrangos sutarties 7.2 numatė, jog garantiniu laikotarpiu subrangovas... 69. 25. Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas neteikė ieškovui rašytinio... 70. 26. Kita vertus, iš byloje esančių atsakovo pretenzijų ieškovui matyti,... 71. 27. Bendradarbiavimo ir kooperacijos principas yra vienas esminių statybos... 72. 28. Šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovas... 73. 29. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovas... 74. 30. Atsakovas visose adresuotose pretenzijose ieškovui nurodo esminę... 75. 31. Siekiant išsiaiškinti, dėl kokių rangos darbų atlikimo šalys... 76. 32. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad šalių sudarytoje... 77. 33. Įvertinus šalių sudarytos Subrangos sutarties sąlygas dėl šalių... 78. 34. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovo prašymu išreikalautame Objekto... 79. 35. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo pateikti įrodymai, kuriais atsakovas... 80. Dėl baudos priteisimo... 81. 36. Atsakovas taip pat prašo priteisti iš ieškovo 9 300 Eur baudą,... 82. 37. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 83. 38. Subrangos sutarties 7.2 punkte numatyta, jog subrangovui nepradėjus... 84. 39. Nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta, kad ieškovas būtų pažeidęs... 85. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 86. 40. Atmetus atsakovo pagrindinius reikalavimus dėl nuostolių ir netesybų... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 88. 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 89. 42. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 90. 43. Viso ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 5 111 Eur, patenkinus... 91. 44. Patenkinus ieškinį ir atmetus atsakovo priešieškinį, iš atsakovo... 92. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 271,... 93. ieškinį tekinti visiškai. Priešieškinį atmesti.... 94. Priteisti iš atsakovo UAB „Megalink“, į. k. 124445038, ieškovui UAB... 95. Valstybės naudai iš atsakovo UAB „Megalink“ į. k. 124445038, priteisti... 96. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...