Byla e2-16753-545/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Švarus kiemas“, –

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Algesa“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Švarus kiemas“, –

Nustatė

2ieškovas UAB „Algesa“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Švarus kiemas“ 4430,55 Eur skolos, 70,15 Eur delspinigius, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei 716,50 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys teisėjos rezoliucija priimtas 2019-04-11, ši diena laikoma bylos iškėlimo diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

3Ieškinyje nurodyta, kad 2018 m. kovo 30 d. tarp UAB „Algesa“ ir UAB „Švarus kiemas“ buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2018/03/30-1 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 1.1 punktą ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui 769,59 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Gamyklos g. 16, Vilniuje, o Sutarties 1.2 punktu buvo sutarta, kad nuomos mokestis už vieną mėnesį yra 1209,54 Eur su PVM (iš viso 1463,54 Eur). Vykdant Sutartį būdavo išrašomos sąskaitos faktūros už naudojimąsi išnuomotomis patalpomis ir už išnaudotą elektros energiją. Pagal Sutarties 3.1 punktą ieškovo išrašytos sąskaitos faktūros turėdavo būti apmokėtos per 7 dienas. Ilgą laiką atsakovas tinkamai apmokėdavo ieškovo išrašytas sąskaitas. Tačiau atsakovas nustojo mokėti ir nėra apmokėjęs 3 PVM sąskaitų-faktūrų.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2018-03-30 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2018/03/30-1, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti 769,59 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Gamyklos g. 16, Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį ir už išnaudotą elektros energiją. Ieškovas už nuomos mokestį ir elektros energiją išrašė ir pateikė apmokėti atsakovui šias PVM sąskaitas-faktūras: 2019-01-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ALG0000191, 1476,85 Eur sumai, 2019-02-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. ALG0000192, 1476,85 Eur sumai, 2019-03-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ALG0000193, 1476,85 Eur sumai. Atsakovas neapmokėjo nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 4430,55 Eur sumą (CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 4430,55 Eur skolos.

7Dėl delspinigių.

8Ieškovas su atsakovu 2018-03-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (Nr. 2018/03/30-1) 4.1 punktu sutarė dėl atsakovui taikomų netesybų – jegu nuomininkas nesumoka mokesčių sutartyje nurodytu laiku, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Ieškovas geranoriškai sumažino palūkanų normą iki 0,05 proc. CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Taigi netesybos yra civilinės atsakomybės forma, kuri gali būti taikoma, inter alia, šalių susitarimo pagrindu už sutartinės prievolės pažeidimą. Sutarties nuostatos, įtvirtinančios netesybas, yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi viena sutarties šalis turi teisę jų reikalauti iš kitos šalies, pažeidusios sutartį. Be teisinio pagrindo nukentėjusios šalies teisė į netesybas apskritai neegzistuotų. Nurodytam pagrindui esant, kreditorius turi teisę reikalauti arba nereikalauti netesybų ir pagal sutartyje nustatytas ribas savo nuožiūra apibrėžti kitos šalies atsakomybės apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167-915/2016). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas pažeidė sutartį, praleido nustatytus mokėjimų terminus ieškovo reikalavimas dėl 70,15 Eur delspinigių sumos tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

9Dėl procesinių palūkanų.

10Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra grindžiamas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas). Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nurodyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į Įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas, kurių dydis apskaičiuojamas taikant pavėluoto mokėjimo palūkanų normą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis 2014 m. spalio 7 d. redakcija, pagal kurią pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2019 m. pirmąjį metų pusmetį, kuomet galioja 0,00 proc. (Europos centrinio banko vieša informacija, skelbiama www.ecb.europa.eu) fiksuotoji palūkanų norma, kurią padidinus 8 procentiniais punktais gaunama 8 proc. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 4500,70 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-04-11) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo.

11Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

12Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido sutartinės prievolės įvykdymo terminą ir tai, kad ieškovas įgijo teisę įstatyme nustatytas palūkanas (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.) ieškovui iš atsakovo taip pat priteistina 40,00 Eur suma.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 665,50 Eur atstovavimo išlaidų.

15Maksimalūs priteistini bylinėjimosi išlaidų dydžiai už advokatų suteiktas teisines paslaugas numatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 dalyje numatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

16Nors šiuo atveju prašomos priteisti išlaidos neviršija maksimalaus rekomenduotino priteisti išlaidų dydžio, pažymėtina, kad visgi netgi leistinas maksimalus teisinės pagalbos išlaidų dydis nesuponuoja to, kad minėtos išlaidos priteistinos, kad jos pagrįstos ir pan.

17Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos patirtos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

18Teismas, spręsdamas dėl išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžio, pažymi, kad nors jos ir neviršija maksimalaus rekomenduotino priteisti išlaidų dydžio, tačiau nelaikytinos protingomis esamos bylos atžvilgiu.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 665,50 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinėms paslaugoms apmokėti.

20Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes.

21Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, bylos sudėtingumą, darbo laiko sąnaudas, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, specialiųjų žinių poreikį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad prašomos priteisti 665,50 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato teisines paslaugas laikytinos aiškiai per didelėmis bei mažintinos iki 300,00 Eur.

22Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 51,00 Eur žyminio mokesčio ir 300,00 Eur atstovavimo išlaidų, viso – 351,00 Eur.

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 93 str., 96 str., 262 str., 424- 428 str., teismas –

Nutarė

25ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Švarus kiemas“, į. k. 300104703, ieškovo UAB „Algesa“, į. k. 186109471, naudai 4430,55 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt Eur 55 ct) skolos, 70,15 Eur (septyniasdešimt Eur 15 ct) delspinigių, 40,00 Eur (keturiasdešimt Eur) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 4500,70 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-11) iki teismo preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo ir 351,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt vieną Eur) bylinėjimosi išlaidų.

27Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

28Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

29Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

30Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Algesa“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą,... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2018 m. kovo 30 d. tarp UAB „Algesa“ ir UAB... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 7. Dėl delspinigių.... 8. Ieškovas su atsakovu 2018-03-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (Nr.... 9. Dėl procesinių palūkanų.... 10. Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8 proc. dydžio... 11. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.... 12. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 665,50 Eur atstovavimo išlaidų.... 15. Maksimalūs priteistini bylinėjimosi išlaidų dydžiai už advokatų... 16. Nors šiuo atveju prašomos priteisti išlaidos neviršija maksimalaus... 17. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato... 18. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžio,... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 665,50 Eur bylinėjimosi... 20. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už... 21. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, bylos sudėtingumą, darbo... 22. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. –... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 93 str.,... 25. ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Švarus kiemas“, į. k. 300104703, ieškovo UAB... 27. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos... 28. Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo... 29. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 30. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....