Byla 1-1407-311/2019
Dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo ir paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, atliekant ją pataisos namuose;

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant prokurorui Andrejui Klimaševskij, nukentėjusiajam A. P., kaltinamajam D. D., jo gynėjui advokatui Vytautui Gineikai, kaltinamajam K. S., jo gynėjai advokatei Ramunei G.Baltrušaitienei,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3D. D., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), teistas:

41) 2016-08-26 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 str. 1 d. – laisvės apribojimu 4 mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokymu ar darbu, dirbti arba mokytis;

52) 2016-09-26 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 str.1 d. – areštu 6 paroms. Subendrinus su 2016 m. rugpjūčio 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausme, iš dalies bausmes sudedant, paskirta 7 parų arešto bausmė;

63) 2018-04-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 260 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidedant 2 metams ir paskiriant jam auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą dvylikai mėnesių: įpareigojant jį per šį laikotarpį neišeiti iš namų nuo 24 val. iki 6 val., tęsti mokslą arba dirbti, uždrausti be elgesio apribojimą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;

74) 2018-06-21 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. – 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 92 straipsniu, atidėtas 1 metų laikotarpiui paskiriant jam auklėjamojo poveikio priemones: per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nuketėjusiajam G. J. dalį padarytos turtinės žalos – 100 eurų, neatlygintinai išdirbti per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, išdirbant per mėnesį ne mažiau kaip po 10 valandų ir elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant jį per šį laikotarpį tęsti mokslą, arba dirbti, arba užsiregistruoti darbo biržoje, uždrausti be elgesio apribojimą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą;

85) 2019-01-08 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, BK 63 straipsnio 1 dalį, 2 dalį, 5 dalies 1 punktą, BK 641 straipsnį, BK 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį, 9 dalį-laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu įpareigojant per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nuketėjusiajam G. J. (pagal 2018-06-21 nuosprendį) 100 eurų turtinę žalą ir nukentėjusiajam D. V. (pagal šį nuosprendį) 100 eurų turtinę žalą; neatlygintinai išdirbti per 5 mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžiu paskirtas 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, išdirbant per mėnesį ne mažiau kaip po 10 valandų; tęsti darbą, o jo netekus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbo santykių nutraukimo, užsiregistruoti užimtumo tarnyboje arba pradėti dirbti/ar mokytis; neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

92019-03-08 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi 2019-01-08 nuosprendžiu už šioje baudžiamojoje byloje padarytas nusikalstamas veikas paskirtosios bausmės subendrinimą su Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme perbendrinta ir Kauno rūmų 2019-01-08 nuosprendžiu už šioje baudžiamojoje byloje padarytas nusikalstamas veikas paskirtoji 1 (vienerių) metų bausmė BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies, 9 dalies pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi (kuria buvo subendrintos Kauno apygardos teismo 2018-04-27 nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018-06-21 nuosprendžiu paskirtos bausmės) subendrinta 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausme, prie griežtesnės Kauno apygardos teismo 2018-11-16 nutartimi subendrintos bausmės pridedant dalį švelnesnės Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019-01-08 nuosprendžiu paskirtos bausmės, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė-laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metas 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 (trejiems) metams, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu paskiriant įpareigojimus, numatytus Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019-01-08 nuosprendyje, bausmės neatlikęs,

106) 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, BK 178 straipsnio 2 dalį, BK 187 straipsnio 1 dalį, bausmes subendrinus BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 5 dalies 1 punkto pagrindu-laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi subendrinta su 2019-03-08 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi subendrintomis 2019-01-08 nuosprendžiu ir 2018-06-21 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu (kuriuo paskirta bausmė perbendrinta) bei Kauno apygardos teismo 2018-11-16 nutartimi paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė subendrinta bausmė-laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metas 10 (dešimčiai) mėnesių.

11kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje, ir

12K. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, nedirbantis, ( - ), teistas 4 kartus:

131. 2018-07-09 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 260 straipsnio 1 dalį - 2 metams laisvės atėmimo, bausmės vykdymą, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, 10 punktu, atidedant 2 m.; 2019-05-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu panaikinta nuosprendžio dalis dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo ir paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, atliekant ją pataisos namuose;

142. 2019-01-03 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį- 4 mėnesių laisvės apribojimo bausme; 2019-04-09 Kauno apylinkės teismo nutartimi bausmė pakeista į 60 parų arešto bausmę;

153. 2019-07-15 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, bausmes subendrinus BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 4 dalies, 5 dalies 1 punkto, 9 dalies pagrindu, BK 641 straipsnio pagrindu--laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta bausmė-laisvės atėmimas 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018-07-09 nuosprendžiu (pakeistu Kauno apygardos teismo 2019-05-27 nuosprendžiu) ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019-01-03 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtomis bausmėmis, subendrintomis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019-07-01 nutartimi, ir skirta galutinė bausmė –laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

164. 2019-07-17 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį-laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė-laisvės atėmimas 4 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose;

175. 2019-09-05 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį-30 (trisdešimties) parų areštu. Paskirta bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta bausmė- 20 (dvidešimties) parų areštas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2019-07-15 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu bei 2019-07-17 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, jas iš dalies sudedant ir paskirta galutinė subendrinta bausmė-laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 7 (septyniems) mėnesiams 15 (penkiolikai) dienų. Į bausmės atlikimo laiką įskaitytas laikotarpis, K. S. prabūtas jį sulaikius nuo 2019-01-03 20.45 val. iki 2019-01-05 17-48 val. (pagal 2019-07-17 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendį), taip pat laikotarpį, jam atliekant laisvės atėmimo bausmę pagal 2019-07-01 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartį, kuria jam subendrintos bausmės (aptarta 2019-07-15 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendyje);

186. 2019-10-21 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį-30 (trisdešimt) parų areštu. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta bausmė-20 (dvidešimt) parų areštas. Ši bausmė, remiantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis subendrinta su bausme, paskirta 2019-09-04 Kauno apylinkės teismo nutartimi prie griežtesnės pridedant dalį švelnesnės ir paskirta galutinė subendrinta bausmė-laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 6 mėnesiams 10 (dešimt) dienų, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaityta bausmė, atlikta pagal 2019-09-04 nutartį,

19kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

20Teismas

Nustatė

21D. D. 2019-01-09, tiksliau nenustatytu laiku, K. S. atrakinus duris prieš tai iš buto pavogtais buto raktais, įsibrovė į nukentėjusiojo A. P. butą adresu ( - ), ir pagrobė svetimą A. P. priklausantį turtą - mobilaus ryšio telefoną „Samsung S8+“, 500 Eur vertės, padarydamas A. P. 500 Eur turtinę žalą, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

22Be to, D. D. 2018 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu metu, prie pastato, esančio V( - ), neteisėtai be tikslo platinti iš nenustatyto asmens už 170 Eur įgijo augalinės kilmės narkotinę medžiagą - kanapes (antžeminės dalys), kurių masė - 23,974 g. (9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose yra 12,8%) ir augalinės kilmės narkotinę medžiagą - kanapes (antžeminės dalys), kurių masė - 0,538 g. (9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose yra 7,7%), minėtas narkotines medžiagas toliau neteisėtai laikė prie savęs ir bute adresu ( - ), kol 2019-01-11 apie 16 val. 10 min. Kauno AVPK Kauno m. Dainavos PK tyrėjų vežamas į apklausą tarnybiniame automobilyje VW „Caddy”, v. n. ( - ), burnoje kartu su kramtomąja guma laikomą minėtą narkotinę medžiagą - kanapes (antžeminės dalys) 0,538 g., pastebėjo ir paėmė Kauno AVPK Kauno miesto Dainavos PK vyresnysis tyrėjas T. B., o likusią dalį narkontinės medžiagos - kanapių (antžeminės dalys) 23,974 g., 2019 m. sausio mėn. 11 d. 18 val. kratos metu bute adresu ( - ), rado ir paėmė policijos pareigūnai, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje.

23K. S. nuo 2019-01-07 iki 2019-01-09, tiksliau nenustatytu laiku, atsirakinęs buto, esančio ( - )e, duris 2019-01-03 kartu su nukentėjusiojo A. P. striuke pavogtais raktais, įsibrovė į minėtą butą bei pagrobė iš jo svetimą A. P. priklausantį turtą: planšetinį kompiuterį „Lenovo“ 70 Eur vertės, kompiuterio „Lenovo“ maitinimo laidą 30 Eur vertės, USB atmintinę 15 Eur vertės, sportinį krepšį 20 Eur vertės, vyrišką diržą „Resalsa“ 10 Eur vertės, vyrišką laikrodį „Armani“ 60 Eur vertės, auksinius moteriškus auskarus 120 Eur vertės, 14 įvairių vyriškų megztinių bei marškinėlių bendros 120 Eur vertės, vieną butelį šampano „Rotkappchen“ 0.75 l talpos 5 Eur vertės, 2 butelius romo „Bacardi“ 1 l talpos bendros 40 Eur vertės, 2 butelius konjako „Courvoisiere“ 0.7 l talpos bendros 60 Eur vertės, vieną butelį konjeko „Hennessy“ 0.7 l talpos su dėžute 30 Eur vertės, vyriškus kvepalus „Boss“ 35 Eur vertės, moteriškus kvepalus „Avon“ 20 Eur vertės, kvepalus „Playboy“ 15 Eur vertės, moteriškus sportinius treningus „Adidas“ 80 Eur vertės, moteriškus džinsus 35 Eur vertės, moterišką megztuką 30 Eur vertės, padarydamas A. P. bendrą 795 Eur turtinę žalą, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

24Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis jau davęs parodymus. Nelabai įvykį prisimena. Prisimena, kad G. pasiūlė jam išgerti.

25Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti D. D. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, apklausiant jį įtariamuoju, kur jis parodė, kad 2019-01-03 su draugais K. S., K. S., G. V., A. M., G. S. gėrė alkoholį pas K. namuose adresu ( - ). Jos tėvai buvo išvykę į kelionę, todėl ji juos pasikvietė. Jis visus šiuos asmenis pažinojo, išskyrus K. Ją matė gal 3-4 kartą. Tą dieną bute rūkė „žolę“, gėrė alkoholį, ar K. paėmė alkoholio iš tėvų, jis nežino, nes jie buvo atsinešė ir savo alkoholio. Tą vakarą, kad kažkas landžiotų po stalčius, jis nematė, kad kažkas ką nors vogtų, taip pat nematė. Kitą dieną, t. y. 2019-01-04 jau kai buvo grįžęs iš minėto buto, suprato, kad minėtame bute jis paliko savo mobilaus ryšio telefoną „Iphohe 5“. Tą pačią dieną susitiko su K. S., sakė, kad minėtame bute paliko savo telefoną. Draugas sakė, kad telefoną padės surasti, kadangi pats gerai K. nepažinojo. 2019-01-0 vakare apie 23 val. pas ją į namus minėtu adresu atėjo K. S. ir G. V.. K. S. su savimi turėjo didelį krepšį, G. V. turėjo maišą. Ji iš savo maišo išsitraukė šampano butelį bei romo butelį „Bacardi“. Išsitraukus butelį, ji pasiūlė kartu išgerti. Jis atsakė, kad gerti nenori ir nori miego. Tuomet jie iš namų išėjo, sakė, kad jie važiuos į viešbutį. Iš kur jie gavo pinigų viešbučiui, jis nežino. 2019-01-08 K. S. jam pasiūlė susitikti pabalevoti minėtame bute, t. y. ( - ), kadangi K. tėvų vis dar nebuvo. Jis susitiko su juo ir G. V.. Tuo metu buvo apie 18 val. K. S. su savimi turėjo tą patį krepšį, kas jame buvo, nežino. Jie visi trise nuėjo į butą adresu ( - ). Kaip pateko į butą neprisimena. Bute tuo metu K. nebuvo, tačiau ji turėjo atvažiuoti. Bute buvome jis, K. S. ir G. V.. Įėjęs į butą, jis nuėjo ir atsisėdo ant fotelio. Tuo metu K. S. pradėjo darinėti spinteles, kurios yra prieškambaryje, koridoriuje. Matė, kaip jis iš spintelės paėmė plaukų džiovintuvą, kurį įsidėjo į savo krepšį. G. V. tuo metu paėmė butelį „Bacardi“, kurį atidarė ir visiem papilstė. Po to jie pradėjo gerti. Kažkuriuo metu G. V. su K. S. nuėjo į kitą kambarį, jis liko sėdėti vienas svetainėje. Po to jis taip pat nuėjo pažiūrėti ką jie veikia. G. V. ir K. S. matavosi vyriškus batus, atidarinėjo stalčius, žiūrėjo kas juose yra, G. V. taip pat žiūrinėjo stalčius. Iš šio kambario, kiek jis matė, jie nieko nepaėmė. Tada jis su G. V. nuėjo į kitą kambarį, kiek suprato, ten buvo tėvų miegamasis. K. S. tuo metu buvo kitame kambaryje. Tada G. V. ant spintelės pamatė telefoną. Jis tai pat jį pamatė, tai buvo „Samsung S8+“. Ji sakė „gaila, kad aš jo negaliu pasiimti, pasiimk tu“. Jis tada pasiėmė telefoną, kurį įsidėjo į dešinės pusės striukės kišenę. Tada jis su ja sugrįžo į svetainę. Jam atrodo tuo metu K. S. miegojo. Jis su G. V. dar išgėrė „Bacardi“. Nepabaigus gerti, jis išėjo namo su minėtu telefonu. Ką jie toliau veikė bute, jis nežino. Kitą dieną, t. y. 2019-01-09, supratęs, kad padarė, kad pavogė telefoną, skambino K., kadangi norėjo grąžinti telefoną, tačiau ji buvo išvykusi, todėl telefono atiduoti negalėjo. Jis gailisi, kad taip pasielgė. Priklausomybių ligų centre nesigydė, psichiatrijos ligų centre taip pat nėra registruotas. Papildomai parodė, kad šampaną, „Rotkappchen“, kuris buvo rastas pas jį namuose, atnešė K. S. 2019-01-07, kai buvo atėjęs. K. S. jam davė šampaną, sakė - gali jį pasiliksi, jeigu nori. Jis tam neprieštaravo. K. S. pas jį namuose buvo atsinešęs ir juodą didelį krepšį, iš kurio matė, kad traukė rūbus, kvepalus, juos apžiūrinėjo. Apžiūrėjęs daiktus, susidėjo atgal. Minėtą šampano butelį taip pat išsitraukė iš krepšio. Gali būti, kad tuo metu, kai K. S. kuitėsi minėtame krepšyje, pas jį namuose paliko ir megstuką. Kadangi jis pats turi panašių megstukų, todėl galėjo jį pasikabinti spintoje, nesupratęs, kad jis yra ne jo. K. S. prašė leisti pas jį pernakvoti, tačiau jis nesutiko, tada K. S. su G. V. išsikvietė taksi ir sakė, kad važiuos į viešbutį pernakvoti. Jis K. S. apie krepšį ir daiktus jame nieko neklausė, draugas jam nieko apie juos ir nesakė. Narkotinės medžiagos- kanapės, kurios buvo rastos pas jį namuose ir taip pat kurią išspjovė, važiuodamas su pareigūnais automobilyje, buvo įsigijęs savo reikmėms. Narkotinę medžiagą įsigijo 2018 m. gruodžio mėn., kada tiksliai neprisimena. „Žolės“ pirko 25 gr. už 170 eurų. „Žolę“ pirko per socialinį tinklalapį „Facebook“ iš grupės „420“. Pamatė, kad buvo parašyta, kad Kaune parduoda „žolę“. Ją pardavinėjo vyras, jis buvo užsivadinęs „nepažįstamas veikėjas“. Jis vyriškiui pasakė, kad nori įsigyti 25 gr., vyras atsakė, kad gerai. Susitarė susitikti ( - ). Adreso nežino. Vyriškis jam sakė atvažiuoti, parašyti jam per „Facebook“, kai bus vietoje ir jis ateis. Nuvykęs, jis parašė vyriškiui, kad jau yra vietoje ir vyriškis atėjo. Iš kur atėjo, nematė. Jis buvo su žiemine kepure, apie 20 m. amžiaus, apie 180 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, vilkėjo oranžinę striukę, veido neįsidėmėjo, negalėtų atpažinti. Vyriškis jam padavė į foliją suvyniotą „žolę“, jis jautė kvapą, todėl netikrino. „Žolę“ įsidėjo į striukės kišenę ir padavė vaikinui 170 eurų. Daugiau su juo susitikęs nebuvo, iš jo „žolę“ pirko pirmą kartą. 2019-01-11, kai važiavo su pareigūnais į apklausą, su savimi turėjo gumos buteliuką, kuriame turėjo įsidėjęs „žolės“, kadangi bijojo, kad pareigūnai gali pamatyti, kad jis turi narkotinių medžiagų, todėl „žolę“ įsidėjo į burną, tačiau pareigūnams paliepus ją išpjovė. (2 t., b. l. 58-60, 62-63, 68-69).

26Pagarsinus šiuos parodymus, kaltinamasis D. D. patvirtino, kad šie jo parodymai teisingi.

27Kaltinamasis K. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad dieną prieš jis su draugais gėrė nukentėjusio bute. Į tą butą jį pasikvietė K.-jo draugės draugė. Ji pasikvietė juos į savo namus, ten ji surengė vakarėlį. Bute buvo daug žmonių. Po to kažkas iškvietė policijos pareigūnus, kurie atvykę juos išvarė. Išeidamas jis užsivilko ne savo striukę, kurioje buvo raktai. Ryte jis pastebėjo, kad striukė-ne jo. Paskambino K. ir pasakė, kad reikia susitikti, nes jis turi raktus, kuriuos reikia atiduoti. Nuėjo į tą butą antrą dieną gerti. Į butą atėjo su K. Bute buvo dviese. Po to pasikvietė D. D.. Visi gėrė alkoholį, po to užmigo. Ryte atsikėlęs pamatė, kad bute nėra D. D. ir kai kurių daiktų, nebuvo ir naujo telefono. Tuomet ir jis paėmė kai kuriuos daiktus.

28Neprisimena, kokius daiktus paėmė, tačiau sutinka, kad paėmė kaltinime išvardintus daiktus. Dalį tų daiktų pardavė, t.y. nunešė daiktus į lombardą. Ten priėmė planšetinį kompiuterį, aukso dirbinius. Su civiliniu ieškiniu sutinka, kai bus laisvėje, jį atlygins.

29Gailisi, kad taip padarė.

30Kadangi kaltinamieji D. D. ir K. S. kaltais prisipažino visiškai, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių, todėl baudžiamoji byla nagrinėjama, sutrumpinus įrodymų tyrimą, vadovaujantis BPK 273 straipsniu, 291 straipsniu.

311.

32Svetimo turto vagystė iš nukentėjusiojo A. P. buto

33Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2019-01-03 6 val. iki 2019-01-10 20 val. iš užrakintų bei tvarkingai paliktų namų esančių adresu ( - ), galimai pritaikius raktą buvo pateka į vidų bei pavogta: planšetinis kompiuteris "Lenovo" mobilusis telefonas Samsung S8+, auksiniai auskarai, vyriškas laikrodis "Armani", vyriški sportiniai marškinėliai, alkoholiniai gėrimai bei vyriški kvepalai "Boss". Iš jo namu buvo pavogti įvairūs daiktai ir 4 vyriški marškinėliai, kurių dar neatgavo. Vieni elektrinės spalvos, kiti rausvos spalvos su juoda eilutė, kitų dviejų marškinėlių apibūdinti negali, nes neprisimena. Jų bendra vertė 80 eurų. Taip pat buvo pavogtas konjekas „Hanessy“, 0.7 l. talpos su dėžute, 30 eurų vertės. Taip pat namuose pasigedo sportinių treningų „Adidas“, moteriški, juodos spalvos, šonuose su gėlėmis, L dydžio, kaina 80 eurų , mėlynų džinsinių kelnių, moteriškų, 35 Eur vertės, moteriško pilkos spalvos megztinio su kišenėmis priekyje, 30 eurų vertės, kvepalų „playboy“, 15 eurų vertės. Šiais daiktais naudojosi jo sugyventinė E. S., tačiau drabužius yra pirkęs jis pat, todėl dėl jų praradimo padaryta turtinė žala yra jam. Iš tyrėjos daugumą daiktų atgavo, todėl šiuo metu patikslina, kad dėl neatgautų daiktų jam padaryta 555 eurų turtinė žala. 2019-01-22 iš tyrėjos jam buvo grąžinti daiktai, kurie jo atostogų metu taip pat buvo pavogti ir kurių pareiškime jis nepaminėjo: USB atmintinė, 15 eurų vertės, šampanas „Rotkappchen“ 0.75 l., 5 eurų vertės, juodas diržas „Resalsa“ 10 eurų vertės, juodas sportinis krepšys, 20 eurų vertės, kompiuterio „Lenovo“ maitinimo laidas, 30 eurų vertės, moteriški kvepalai „Avon“ 20 eurų vertės. Visų 14 vnt. marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis vertę įvardintų 120 eurų, striukės vertė 60 eurų. Namų raktus 2 vnt., kuriais buvo atrakintos namų durys, įvertintų 30 eurų. Žala jam iki šiol nėra atlyginta, įtariamieji su juo susisiekę dėl žalos atlyginimo nebuvo. Daugiau niekas pavogta nebuvo (1 t., b. l. 20-21, 23-24).

34Nepilnametė liudytoja Ū. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad gyvena adresu ( - ). Gyvena kartu su mama, patėviu ir broliu. Jos sesuo K. nuo 2019 m. sausio galo kartu su jais negyvena. 2019-01-03 jos tėvai su broliu išvyko atostogų į užsienį. Tą pačią dieną jos sesuo į butą prisikvietė draugų, 6 asmenis, 3 vaikinai ir 2 merginos ir ji pati. Tą patį vakarą atvyko pareigūnai į butą ir visus asmenis išsivežė. Ją atidavė draugės U. J. mamai. Jos gyvena prie pat jos namų. K. buvo ( - )palikta. Tuo metu, kai pareigūnai visus išsivežė, užrakino buto duris. Ar jos sesuo buvo pasėmusi raktus, ji nežino, ji pati buvo pasiėmusi, tačiau raktus atidavė draugės mamai. Ji pati nematė ar tėvai namuose buvo palikę raktus, bet sugrįžę jie sakė, kad raktai buvo namuose. Kiek ji atsimena, 2019-01-09 apie 18 val. ji su U. J. ėjo pro savo namą ir pamatė, kad jos bute dega šviesa. Ji tada savo sesei nerašė, jos draugė pati pasisiūlė nueiti pažiūrėti kas bute. Ji pati palaukė prie laiptinės. Jos draugė bute užtruko apie 20 min. Sugrįžusi ji papasakojo, kad bute buvo K., G. V. ir K. Jos draugė sakė, kad matė jog G. su K. bute gėrė. Sakė, kad jos sesė dėjosi daiktus į kažką. Taip pat sakė, kad K. taip pat dėjosi daiktus į kažką. Po to ji su U. nuėjo pas draugę į namus. Į savo butą ji nėjo, policijos nekvietė. 2019-01-10 grįžus tėvams draugės mama ją palydėjo namo. Papildomai parodo, kad 2019-01-04 iki 2019-01-06 ji su U. buvo bute, kuriame ji gyvena su tėvais, ji matė, kad tada namuose nebuvo telefono „Samsung s8“, planetinio kompiuterio, kompiuterio laido, patėvio laikrodžio ir mamos kvepalų. Tuomet ji išėjo iš buto užrakino duris ir daugiau iki tėvų grįžimo ten nebuvo (1 t., b. l.37-38).

35Nepilnametė liudytoja K. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji šiuo metu gyvena pas močiutę adresu ( - ). Pas močiutę ji gyvena nuo 2019 m. sausio mėn. galo. Iki tol ji gyveno pas mamą adresu ( - ). Gyveno kartu su mama, patėviu, sese ir broliu. 2019 m. sausio mėn. 3 d. jos tėvai su broliu išvyko į kelionę į užsienį. Namuose liko ji su sese. Tą pačią dieną į namus ji prisikvietė draugų su kuriais vartojo alkoholį ir rūkė „žolę“. Apie 20 val. atvyko pareigūnai ir juos visus išsivežė. Kadangi ji buvo nepilnametė ją apgyvendino „Pastogėje“, o jos sesę pasiėmė draugės mama. Tą vakarą, t. y. 2019-01-03, kai juos išsivežė policija, ji buto raktų nuo namų nepasiėmė, patėvis raktus buvo palikęs namuose, o jos mama pasiėmusi. Kada tiksliai nežino, bet jai atrodo 2019-01-07 G. V. jai atsiuntė buto raktų nuotrauką. Ji pamatė, kad raktai yra jos patėvio. Kaip ji suprato, raktus ji gavo iš policijos. 2019-01-09 ji G. V. parašė sms žinutę, kad reikia susitikti. Susitarė susitikti prie jos namų. G. V. jos klausė - ar laukti jos lauke ar gali eiti į namus. Pastaroji leido. Į namus ji pati atvyko apie 16 val., iš „Pastogės“ ji pabėgo. Tuo metu namuose buvo G. ir Ks. Jie gėrė alkoholį „Bacardi“ jos tėvų. Ji iš namų susirinko savo daiktus, kuriuos įsidėjo į savo tašę. Ji matė, kad koridoriuje stovėjo tašė, ji klausė Karolio - kieno čia tašė, jis atsakė, kad nežino. Tuo metu, kai ji nuvyko, Karolis vilkėjo jos mamos kelnes, G. tuo metu buvo su savo rūbais. Namai buvo netvarkingi, indai neplauti ir pan. Ji sutvarkė namus. Kokių daiktų nebuvo namuose, ji nematė. K. iš tašės išsitraukė kompiuterį ir sakė, kad įsidėjo, jog D. nepavogtų. Jie sakė, kad D. irgi buvo bute. Jo detalesnių duomenų ji nežino. Jiems išeinant iš buto, K. pasiėmė tą tašę, kuri buvo koridoriuje, kaip vėliau paaiškėjo tašė buvo jos patėvio. Po to jie nuvyko pas K. draugą į G. K. išsitraukė butelį „Bacardi“, ji jam sakė, kad butelis yra iš jos tėvų namų, bet jis neigė. Ji žino, kad tašę K. paliko pas G., kas buvo tašėje, nežino. Karolį ji atpažintų iš bendrų veido bruožų. (1 t., b. l. 42-43).

36Nepilnametė liudytoja U. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji gyvena ( - ). Gyvena kartu su mama ir sese. Nuo 2018 m. vasaros ji pradėjo bendrauti su Ū. S., kuri gyvena ( - )., tikslaus adreso ji nežino, lyg tai 97. Su Ū. sese K. ji nebendrauja, tačiau yra ją mačiusi. Ji ne kartą yra buvusi pas jas namuose. 2019 m. sausio mėn. pradžioje, kada tiksliai neprisimena, jai grįžtant namo, jos mama pasakė, kad skambino Ū. tėvai, prašė nueiti pas Ū. į namus. Ji su mama nuėjo pas Ū. į namus, ten buvo atvykusi policiją. Dėl ko atvyko, ji nežino. Kadangi Ū. yra nepilnametė, ją pasiėmė jos mama iki tol, kol iš užsienio turėjo grįžti Ū. tėvai. K. išvežė į „Pastogę“. Būdama pas ją namuose, Ū. sakė, kad jai reikia nueiti į savo namus pasiimti daiktų, ji turėjo buto raktus. Kelis kartus jos mama su Ū. buvo nuėjusi į Ū. namus paimti daiktų ir po to grįždavo pas jas. Namai sakė buvo tvarkingi. Tiksliai neatsimena, bet jai atrodo 2019 m. sausio 9 d. K. jai paskambino ir norėjo susitikti, kad ji jai paduotų daiktus, kuriuos Ū. buvo pasiėmusi iš buto. K. pasiūlė susitikti pas ją laiptinėje. Ji ėjo kartu su Ū., matė, kad bute degė šviesos. Ji nešėsi rūbus, kuriuos reikėjo perduoti K. Ū. ji liepė laukti prie laiptinės, kadangi K. sakė jos nesivesti. Ji nuėjo pas K. į butą. Ten matė K., G. V., kurią pažįsta ir vaikiną apie 23 m. amžiaus, jo anksčiau mačiusi nėra, apie 180 cm. Ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, matė, kad jis šlubuoja, su kuria koja, nepamena. Jis vilkėjo „adidas“ kelnes. Mano, kad jį atpažintų. Jai atėjus, G. su vaikinu gulėjo lovoje, K. dėjosi daiktus. Jis jiems pasakė, kad eitų iš buto, nes jos mama gali ateiti. K. jiems sakė, kad greičiau reikia susirinkti daiktus ir eiti. Ji matė ant stalo pradarytą alkoholio butelį. Tuomet K. pasiėmė daiktus, šlubas vaikinas iš koridoriaus pasiėmė tašę, G. nieko nepaėmė. Ji pati K. padavė daiktus, kuriuos atsinešė ir tada visi kartu išėjo. Ji nuėjo pas Ū., o jie nuėjo savo keliais. Tašėje ji matė firminių rūbų „adidas“, „hummel“, todėl mano, kad ta tašė su daiktais yra ne to vaikino.(1 t., b. l. 53-54).

37Liudytoja G. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji K. S. pažįsta apie 7 mėn. Su juo yra pora. Šiuo metu gyvena kartu adresu ( - ). D. D. ji pažįsta apie 2 metus laiko. K. S. yra jos draugė, ją pažįsta 2 metus. Būna, kad leidžia laiką kartu. Žino, kad ji gyvena adresu ( - ) tikslaus adreso neprisimena, tačiau žino, kaip nuvykti 2019-01-03 jai parašė K. S., kad jos tėvai išvyko atostogų į užsienį. Ji pakvietė ją pas save į svečius. Ji paklausė K. S. - ar gali atvažiuoti pas ją su draugais ir ji sutiko. Tada ji su draugais, tarp jų buvo ir K. S. bei D. D., nuvyko pas ją į namus. Ten vartojo alkoholį, vėliau rūkė narkotinę medžiagą - žolę, kurią turėjo K. S.. Apie 20.30 val. atvyko pareigūnai ir juos visus sulaikė. Išvežė į LSMULL šlapimo mėginio paėmimui. Po to, kai paėmė mėginį, ją atidavė seneliams, kadangi tuo metu buvo nepilnametė. K. S. sesę- Ū., pasiėmė kažkokia draugės mama, o K. S. buvo patalpinta į ( - ). K. S. buvo uždarytas į areštinę dėl narkotinių medžiagų turėjimo. 2019 m. sausio mėn., tiksliai neprisimena kurią dieną, bet, galbūt 7 d. ji susirašė su K. S., ji sakė, kad pabėgs iš pastogės ir nori iš namų pasiimti savo daiktus, kadangi ketino pabėgti į ( - ). Ji tą pačią dieną kartu su K. S. vakare, buvo nuvykusi pas ją į namus. K. S. turėjo jos namų raktus, kuriuos netyčia pasiėmė išgertuvių metu 2019-01-03. Tą dieną jie laukė K., tačiau ji taip ir neatvyko. Belaukdami, galbūt išgėrė jos tėvų alkoholio, tačiau tiksliai pasakyti negali. Ar K. S. tą dieną iš K. S. tėvų kažką pavogė, ji nežino, nes nematė. Kadangi K. S. neatvyko, todėl ji kartu su K. S. sugalvojo nuvykti pas D. D., kuris gyvena ( - ). Jau buvo vėlu, apie vidurnaktį. K. S. išeidamas iš K. S. namų pasiėmė kažkokį krepšį, kurį rado pas jos tėvus. Kas buvo tame krepšyje, ji nežino. Pas D. D. buvo, kadangi norėjo pasiūlyti išgerti. Jis norėjo miego ir nesutiko. Ar K. S. kažką paliko pas D. D. ar išsiėmė kažką iš to krepšio, kurį paėmė iš K. S. tėvų, ji nežino. Tada jie vyko į ( - ). Ten praleido laiką. 2019 m. sausio 8 ar 9 d., tiksliai neprisimena, vėl susirašė su K. S., ji pasiūlė nuvykti pas ją į namus, kadangi norėjo pasiimti daiktus. Iš pradžių į butą nuvyko ji, K. S. ir D. D.. Jie bute laukė K. S.. Ką tiksliai veikė, neprisimena, galbūt, gėrė alkoholį iš K. S. tėvų namų. Vėliau D. D. išėjo. Ar jis kažką iš namų paėmė, ji nematė. Į namus atvyko K. S., buvo vakaras, kiek valandų, pasakyti negali. Ji buvo pabėgusi iš ( - ). Ji rinkosi savo daiktus, tuomet susirinkusi juos, visi kartu išėjo iš jos namų. K. S. su savimi iš namų pasiėmė tą patį krepšį, kas jame buvo, ji nematė, tačiau žinojo, kad krepšys yra ne jo. Visi kartu nuvyko į ( - ) mikrorajoną pas K. S. draugą, kur vartojo alkoholį. Jiems begeriant, ji sužinojo, kad D. D. iš K. S. namų pavogė patėvio telefoną „Samsung“, kurį sakė, kad grąžins. Kiek ji atsimena, jai pats D. parašė. Jiems begeriant, K. S. išsitraukė alkoholio iš krepšio, kaip suprato, tą alkoholį jis galėjo paimti iš K. S. namų, tačiau tiksliai pasakyti negali. Ką K. S. pavogė iš draugės namų, ji nežino, tačiau grįžus K. S. tėvams ji sakė, kad namai yra apvogti ir trūksta daugelio daiktų. Ar juos pavogė K. S., ji nežino, konkrečiai nematė, kad jis kažką imtų, tačiau krepšį iš draugės namų išsinešė. Kiek ji žino, D. D. tikrai pavogė telefoną, kadangi pats jai sakė. Kur šiuo metu yra pavogti daiktai, ji pati nežino, jai K. S. apie tai nieko nesakė (1 t., b. l. 62-63).

38Iš 2019-02-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad K. S. iš jai pateiktų 6 nuotraukų atpažįsta asmenį Nr. 4, kurioje K. S. ir nurodo, kad tai K., kuris 2019-01-09 kartu su G. V. buvo pas ją namuose adresu ( - ) ir iš jos namų išsinešė patėvio krepšį (1 t., b. l. 45-49).

39Iš 2019-03-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad U. J. iš jai pateiktų 6 nuotraukų atpažįsta asmenį Nr. 3, kurioje K. S. ir nurodo, kad tai vaikinas, kurį ji matė Ū. ir K. bute, kuris išeidamas iš koridoriaus su savimi pasiėmė krepšį su rūbais. Jį atpažįsta iš bendrų veido bruožų (1 t., b. l. 56-60)..

40Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas G. V. telefonas. Apžiūrėtas jos socialinis tinklalapis „Facebook“ ir susirašinėjimas su asmeniu užsivadinusiu „( - )“ ir asmeniu užsivadinusiu „U. J.“ (1 t., b.l. 64-68).

41Iš 2019-01-11 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad K. S. pateikė: marškinėlius trumpomis rankovėmis- 7 vnt., sportinius marškinėlius ilgomis rankovėmis- 1 vnt., megztinį- 1 vnt., džinsines kelnes- 2 vnt., sportines kelnes- 1 vnt., pakrovėją – 1 vnt., pirštinę- 1 vnt., juodą kosmetinę- 1 vnt.., ausines- 1 vnt., kelioninį krepšį- 1 vnt., diržą- 1 vnt., „avon“ tualetinį vandenį- 1 vnt., striukę- 1 vnt., megztuką- 1 vnt. (1 t., b. l. 80-82).

42Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo, matyti, kad apžiūrėti 2019-01-11 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu K. S. pateikti daiktai (1 t., b. l. 83-92 ).

43Iš 2019-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad R. L. pateikė vyrišką laikrodį „Emporio Armani“, vieną auksinį auskarą.(1 t., b. l. 71-76).

44Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo, matyti, kad apžiūrėti 2019-01-14 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu R. L. pateikti daiktai (1 t., b. l. 77-79).

452.Neteisėtas narkotinių medžiagų įgijimas ir laikymas (BK 259 straipsnio 1 dalis)

46Iš 2019-01-14 Kauno apskr. VPK vyresn. tyrėjo T. B. tarnybinio pranešimo matyti, Kauno m. Dainavos PK atliekamas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 01-1-01530-19, dėl nusikalstamos veikos požymių numatytų LR BK 178 str. 2 d. Pareiškime A. P. nurodė, kad laikotarpyje nuo 2019-01-03 6 val. iki 2019-01-10 20 val. iš užrakintų bei tvarkingai paliktų namų esančių adresu ( - ), galimai pritaikius raktą buvo pateka į vidų bei pavogta: planšetinis kompiuteris "Lenovo" mobilusis telefonas Samsung S8+, auksiniai auskarai, vyriškas laikrodis "Armani", vyriški sportiniai marškinėliai, alkoholiniai gėrimai bei vyriški kvepalai "Boss". Nukentėjusiajam A. P. padaryta 885 eurų materialinė žala. Tyrimo metu nustatyta, kad galimai nusikaltime be nukentėjusiojo A. P. podukros K. S., G. V., K. S. dalyvavo ir D. D.. Todėl 2019-01-11 apie 16:10 val. kartu su vyresniuoju tyrėju T. M. buvo nuvykta į D. D. gyvenamąją vietą adresu ( - ), iš kur buvo pareikalauta iš D. D. vykti į Kauno m. Dainavos PK apklausai. Kadangi asmens atžvilgiu specialios priemonės naudojamos nebuvo asmuo nežymėto tarnybinio automobilio VW „Cady“ valst. Nr. ( - ) buvo pasodintas gale, dešinėje keleivio vietoje. Pajudėjus nuo D. D. kiemo, ( - ) ir pravažiavus apie 80 m. automobilio salone, padvelkė augalinės kilmės narkotine medžiaga „Kanape“. Atsigręžus į D. D. asmuo rankose laikė plastikinę „Orbit“ kramtomosios gumos dėžutę, kurią vyresn. tyrėjui T. B. paėmus ir atidarius, dėžutės viduje be kramtomosios gumos nieko nebuvo, tačiau iš dėžutės sklido tas pats „Kanapei“ būdingas kvapas. Sustabdžius automobilį ir iš jo išlaipinus D. D. vyr. tyrėjas T. M. apžiūrėjo automobilio saloną, tačiau jo viduje nieko neradus, siekiant netrukdyti kitiems eismo dalyviams, D. D. buvo pasodintas atgal į automobilį, tačiau šį kartą kairėje keleivio pusėje, vyresn. tyrėjui T. B. sėdant šalia, dešinėje keleivio vietoje, kad būtų galima stebėti tolimesnius asmens veiksmus. Įsukus į Žeimenos g. ir pastebėjus, kad asmuo kažką kramto buvo paprašytas išspjauti vyresn. tyrėjui T. B. į delną, kur D. D. išspjovė kramtomą gumą, kurios turinys buvo susimaišęs su žalsvos spalvos augalinės kilmės narkotine medžiaga, turinčią būdingą „Kanapei“ kvapą. Pristačius asmenį į Dainavos PK, apžiūros metu daugiau jokių draudžiamų daiktų nerasta (1 t., b. l. 151-153).

47Iš 2019-01-11 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo, matyti, kad D. D. 2019-01-11 pateikė narkotines medžiagas-kanapes(1 t., b. l. 154-155).

48Iš 2019-01-30 specialisto išvados Nr. 140-(290)IS1-548 matyti, kad tyrimui pateikta augalinės kilmės medžiaga, kurią 2019-01-11 išpjovė D. D., yra narkotinė medžiaga-kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,538 g. (9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose yra 7,7%). Tyrimui pateikta augalinės kilmės medžiaga, paimta 2019-01-11 kratos metu D. D. gyvenamosios vietos adresu ( - ) yra narkotinė medžiaga - kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 23,974 g. (9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose yra 12,8%) (1 t., b.l. 161).

49Dėl įrodymų vertinimo ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo

50BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė) arba automobilį, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį.

51BK 259 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti.

52Nusikaltimo, numatyto BK 259 straipsnio 1 dalyje dalykas – narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sąrašus ir kuriomis laisvai neprekiaujama. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis yra svarbus nusikaltimo objektyvusis požymis, nes pagal jį diferencijuojama baudžiamoji atsakomybė. Teismų praktikoje, sprendžiant medžiagų kiekio klausimus, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų priedų lentelėse nurodytus atitinkamų medžiagų kiekius

53Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis – veiką kvalifikuojantis požymis. Spręsdami klausimą dėl šių medžiagų dydžio teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis.

54Teismas, atsižvelgdamas į baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus bei vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalimi, įvertinęs įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis D. D. padarė jam inkriminuojamus nusikaltimus, numatytus BK 178 straipsnio 2 dalyje, BK 259 straipsnio 1 dalyje, kaltinamasis K. S. padarė jam inkriminuotą nusikaltimą, numatytą BK 1787 straipsnio 2 dalyje.

55Kaip matyti kaltinamojo K. S. parodymų, jis 2019-01-03 su draugais girtavo nukentėjusiojo A. P. bute kartu su pastarojo dukra buvo K. Į butą jį pasikvietė K.-jo draugės draugė. Išeidamas iš buto jis užsivilko ne savo striukę, kurioje buvo raktai. Ryte jis pastebėjo, kad striukė-ne jo, rado striukėje raktus. Vėliau su rastais raktais atrakino nukentėjusiojo buto duris ir taip pateko į svetimą patalpą, iš kur pagrobė svetimą-nukentėjusiajam A. P. priklausantį turtą.

56Kaip matyti iš kaltinamojo D. D. parodymų, 2019-01-03 jo draugų pažįstama K. (nukentėjusiojo A. P. podukra) pakvietė jį ir kitus draugus į savo butą, esantį ( - ), kadangi jos tėvai buvo išvykę į kelionę, kur visi vartojo alkoholį, rūkė „žolę“. Po to atvažiavo policijos pareigūnai ir jie išsiskirstė. Kitą dieną, t. y. 2019-01-04 jis pastebėjo, kad tame bute paliko savo mobilaus ryšio telefoną. Apie tai pasakė K. S., kuris pažadėjo padėti surasti telefoną. 2019-01-09 jis susitiko su G. V. ir K. S. nuėjo į nukentėjusiojo A. P. butą, iš kurio jis pagrobė telefoną.

57Kad K. S. iš buto paėmė daiktus, patvirtino ir nepilnametė liudytoja Ū. S., kur nurodė, kad matė, kaip K. dėjosi daiktus į kažką, taip pat nepilnametė liudytoja K. S., kuri nurodė, kad K. iš tašės išsitraukė kompiuterį ir sakė, kad į nukentėjusiojo A. P. butą 2019-01-09 ji pateko, K. S. turėtu raktu atrakinus buto duris, o vėliau K. S., išeidamas iš K. S. namų pasiėmė kažkokį krepšį, kurį rado pas jos tėvus.

58Be to, kaltinamasis K. S. ikiteisminio tyrimo pareigūnui pateikė dalį daiktų, kuriuos jis pavogė iš nukentėjusiojo A. P. buto.

59Kad kaltinamasis D. D. neteisėtai be tikslo platinti iš nenustatyto asmens įgijo augalinės kilmės narkotinę medžiagą - kanapes (antžeminės dalys), kurias neteisėtai laikė prie savęs ir bute, pripažino ir pats D. D..

60Kad D. D. savanoriškai pateiktos medžiagos yra narkotinė medžiaga-kanapės (antžeminės dalys), patvirtino ir 2019-01-30 specialistas savo išvadoje.

61Tai yra teisminio bylos nagrinėjimo metu nepaneigiamai nustatyta, jog kaltinamieji D. D. ir K. S. neteisėtai, be savininko A. P. žinios pateko į jo butą, iš kur pagrobė svetimą-A. P. priklausantį turtą, taip pat kad D. neteisėtai be tikslo platinti iš nenustatyto asmens įgijo augalinės kilmės narkotinę medžiagą - kanapes (antžeminės dalys), kurias neteisėtai laikė prie savęs ir bute.

62Kaltinamieji D. D. ir K. S. kalti ir baustini.

63Kaltinamųjų D. D. ir K. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad kaltais jie visiškai prisipažino ir gailisi, dalį žalos atlygino (BK 59 straipsnio 1 d. 2, 3 p.), jų atsakomybes sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad nusikalstamas veikas jie padarė, būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 punktas).

64Dėl bausmių skyrimo

65Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikaltimų motyvus ir tikslus, jų stadijas, kaltinamųjų asmenybes, jų atsakomybę lengvinančią bei sunkinančias aplinkybes. Bausmė skiriama vadovaujantis BK 54-61 str. nuostatomis.

66Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 str. Šio straipsnio 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet turi atsižvelgti ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

67Vadovaujantis BK 22 straipsnio 3 dalimi, asmuo už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką atsako pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir šio kodekso straipsnį, kuris numato atitinkamą baigtą nusikaltimą. BK 178 straipsnio 2 dalies sankcija numato, kad už nusikalstamą veiką, tyčinį apysunkį nusikaltimą, asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Tuo tarpu BK 187 straipsnio 1 dalies sankcija numato, kad už nusikalstamą veiką, tyčinį nesunkų nusikaltimą, asmuo baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

68Kaltinamasis K. S. padarė vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą (BK 178 straipsnio 2 dalis). Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje teistas 6 kartus, pagal paskutinį nuosprendį bausmės neatlikęs (2 t., b.l. 23-44), baustas administracine tvarka (2 t., b.l. 45-46), VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos ( - ) sektoriuje, Respublikiniame priklausomybės ligų centro Kauno filiale į nesigydė, nesilankė, neužregistruotas (2 t., b.l. 51, 53).

69Kaltinamasis D. D. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 259 straipsnio 2 dalis) ir vieną tyčinį apysunkį nusikaltimą (BK 178 straipsnio 2 dalis). Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje teistas 6 kartus (2 t., b.l. 77-104), baustas administracine tvarka (2 t., b.l. 105-110), VšĮ Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos ( - ) sektoriuje nesigydė ir nesilankė (2 t., b.l. 116), Respublikiniame priklausomybės ligų centro Kauno filiale įrašytas į priežiūros/dispanesrinę grupę nuo ( - ), diagnozė-( - ) (2 t., b.l. 114), 2019-03-19 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno teismo psichiatrijos skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) 2019, nurodyta, kad objektų tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra duomenų, kad D. D. sirgtų lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu, silpnaprotyste ar byloje nagrinėjamų įvykių metu būtų buvęs laikino psichikos sutrikimo būsenoje, jam skirti teismo psichiatrijos ekspertizę nėra pagrindo (netikslinga) (2 t., b.l. 119).

70Atsižvelgus į aukščiau nurodytas kaltinamuosius charakterizuojančias aplinkybes, jų polinkį nusikalsti, jų baudžiamąją atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, kaltinamajam D. D. už nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje, BK 259 straipsnio 1 dalyje padarymą, kaltinamajam K. S. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje padarymą skirtinos šių straipsnių sankcijoje numatyta griežčiausia bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas.

71Dėl BK 75 straipsnio taikymo

72BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

73Bausmės vykdymo atidėjimas išreiškia humanizmo, bausmės individualizacijos bei jos ekonomijos principus. Bausmės vykdymo atidėjimas suteikia galimybę nusikalstamą veiką padariusiam ir už tai teisiamam asmeniui išvengti realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai.

74Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad, taikant bausmės vykdymo atidėjimą, humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų. Iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, kad kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu paskiriant bausmę ar kitą baudžiamojo poveikio priemonę užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-181/2012, 2K-457-677/2015). Kaip nurodė savo nutartyse kasacinės instancijos teismas, bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato, vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe. Priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-56/2014).

75Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, nenustatė jokių aplinkybių, kurių buvimas leistų teigti, kad bausmės tikslai nuteistiesiems D. D. ir K. S. galės būti pasiekti be realaus jos atlikimo. Taikyti BK 75 straipsnį yra teismo teisė, o ne pareiga. Bet kuriuo atveju aplinkybė, kad kaltinamieji anksčiau teisti, negali būti suabsoliutinama, tačiau ar yra pagrindas atidėti kaltinamiesiems, kuriems jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, paskirtos bausmės vykdymą, sprendžia teismas.

76Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji D. D. ir K. S. anksčiau teisti, ankstesniais nuosprendžiais paskirtos švelnesnės bausmės jų nesudrausmino, neauklėjo. Iš kaltinamuosius charakterizuojančios medžiagos matyti, kad formuojasi antivisuomeniškos kaltinamųjų, nepaisant jų jauno amžiaus, nuostatos, ankstesniais nuosprendžiais kaltinamiesiems skirtos švelnesnės bausmės jiems teigiamos įtakos nepadarė, bausmės tikslų, numatytų BK 41 straipsnyje, nepasiekė. Teismo nuomone, šiuo nuosprendžiu aptariami kaltinamųjų padaryti nusikaltimai yra neatsitiktinio pobūdžio veika. Kaltinamųjų atsakomybes lengvinanti aplinkybė (kaltais prisipažino, atlygino savo nusikalstamais veiksmais padarytos turtinės žalos dalį), į kurią teismas atsižvelgia, spręsdamas bausmės skyrimo klausimą, nėra tokia, kuri galėtų būti vertinama kaip atskleidžianti išimtinį atvejį ir kuria galima pagrįsti sprendimą taikyti bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, tyčinius nusikaltimus padariusiam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu.

77Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas aro išvadą, kad bausmių tikslams pasiekti-sulaikyti kaltinamuosius nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti galimybę daryti naujas veikas bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis), taip pat siekiant išvengti galimo sunkesnio nusikaltimo padarymo, jiems negali būti taikomos BK 75 straipsnio nuostatos, atidedant bausmių vykdymą ir skirtinos tik realios BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje bei BK 259 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės, kurių trukmė nustatytina artima šių straipsnių sankcijų vidurkiui (BK 54 straipsnio 2 dalis, 61 straipsnis).

78Į paskirtą D. D. bausmę įskaitytinas 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu aptartas suėmimo ir laisvės atlikimo laikotarpis bei suėmimo laikotarpis iki šio nuosprendžio įsiteisėjimo.

79Į paskirtą K. S. bausmę įskaitytinas jo sulaikymo ir suėmimo laikotarpis nuo 2019 m. lapkričio 17 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

80Dėl civilinio ieškinio

81Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 595 eurų turinės žalos atlyginimo (1 t., b. l. 29, 30.

82Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį, o BPK 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Taigi BPK 109 straipsnyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad žalą privalo atlyginti ją padaręs asmuo. CK 6.246-6.248 straipsniai nustato civilinės atsakomybės už padarytą žalą kilimo prielaidas. Tai yra neteisėti asmens veiksmai, asmens kaltė ir priežastinis ryšis tarp neteisėtų ir kaltų asmens veiksmų bei kilusios žalos.

83Anksčiau ištirtais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad žala nukentėjusiajam dėsningai kilo dėl kaltų kaltinamųjų D. D. ir K. S. veiksmų. Tai reiškia, kad D. D. ir K. S. šioje byloje yra tinkami civilinės atsakomybės subjektai. Teismas laiko, kad ieškinyje nurodyta turtinė žala yra pagrįsta ir įrodyta.

84Atsižvelgiant į tai, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog D. D. iš nukentėjusiojo A. P. buto pagrobtas mobilaus ryšio telefonas „Samsung S8+“ grąžintas nukentėjusiajam, o dalis daiktų, kuriuos pagrobė kaltinamasis K. S., nėra grąžinta, todėl nukentėjusiojo A. P. civilinis ieškinys dėl 595 eurų vertės turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai, priteisiant jį iš kaltinamojo K. S..

85Dėl kardomųjų priemonių

86Kaltinamajam D. D. ikiteisminio tyrimo metu paskirtos kardomosios priemonės–rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikintos 2019-04-29 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi perduoti baudžiamąją bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje.

87Kaltinamajam K. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu paskirta kardomoji priemonė-suėmimas iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista, nuosprendžiui įsiteisėjus ir pradėjus vykdyti bausmę panaikintina.

88Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

89Du kompaktiniai diskai su apklausų įrašais, esantys byloje (1 t., b.l. 44, 55), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini byloje.

90Popierinis paketas su svarstyklėmis, saugomas Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos PK (1 t., b.l. 146), kanapės ir jų dalys, saugomos Kauno apskrities VPK (1 t., b.l. 162, 164), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

91Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 straipsniais, 301 straipsniu, 302 straipsnio 1 dalimi, 303 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi, 307 straipsnio 3 dalimi, 5 dalimi, 7 dalimi, 308 straipsniu, 313 straipsniu, 115 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

92D. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti jį:

93pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

94pagal BK 259 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

95Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, subendrinti, taikant dalinį bausmių sudėjimo principą ir paskirti subendrintą bausmę-laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

96Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti bausmę-laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

97Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi subendrinti su 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu paskirta bausme (laisvės atėmimu 2 metams 10 mėnesių) ir paskirti galutinę bausmę-laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

98Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

99Į paskirtą bausmę įskaityti bausmės atlikimo laiką pagal 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendį.

100K. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti jį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

101Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti bausmę-laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

102Paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi subendrinti su 2019-10-21 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu paskista bausme (laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams 10 dienų), taikant dalinį bausmių sudėjimo principą ir paskirti galutinę subendrintą bausmę-laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 10 (dešimt) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

103Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

104Į bausmės laiką įskaityti K. S. sulaikius ir suėmus nuo 2019 m. lapkričio 17 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bei laikotarpį, aptartą 2019-10-21 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu.

105Teisminio bylos nagrinėjimo metu K. S. parinktą kardomąją priemonę-suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus ir pradėjus vykdyti bausmę panaikinti.

106Nukentėjusiojo A. P. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jo naudai iš K. S. 595 (penkis šimtus devyniasdešimt penkis) Eur.

107Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti :

1082 (du) kompaktinius diskus su apklausų įrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti byloje;

109Popierinį paketą su svarstyklėmis, saugomą Kauno AVPK Kauno miesto Dainavos PK, kanapes ir jų dalis, saugomas Kauno AVPK, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

110Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos (suimtam nuteistajam-nuo nuosprendžio kopijos jam įteikimo dienos) gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Rimantas... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. D. D., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. 1) 2016-08-26 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos... 5. 2) 2016-09-26 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 str.1... 6. 3) 2018-04-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 260 str. 1 d. –... 7. 4) 2018-06-21 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. – 9... 8. 5) 2019-01-08 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 22... 9. 2019-03-08 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi 2019-01-08... 10. 6) 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 22... 11. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje,... 12. K. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 13. 1. 2018-07-09 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos... 14. 2. 2019-01-03 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178... 15. 3. 2019-07-15 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 178... 16. 4. 2019-07-17 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259... 17. 5. 2019-09-05 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259... 18. 6. 2019-10-21 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 259... 19. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.... 20. Teismas... 21. D. D. 2019-01-09, tiksliau nenustatytu laiku, K. S. atrakinus duris prieš tai... 22. Be to, D. D. 2018 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu metu, prie pastato,... 23. K. S. nuo 2019-01-07 iki 2019-01-09, tiksliau nenustatytu laiku, atsirakinęs... 24. Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis jau davęs parodymus.... 25. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti D. D. parodymai, duoti ikiteisminio... 26. Pagarsinus šiuos parodymus, kaltinamasis D. D. patvirtino, kad šie jo... 27. Kaltinamasis K. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad dieną prieš... 28. Neprisimena, kokius daiktus paėmė, tačiau sutinka, kad paėmė kaltinime... 29. Gailisi, kad taip padarė.... 30. Kadangi kaltinamieji D. D. ir K. S. kaltais prisipažino visiškai,... 31. 1.... 32. Svetimo turto vagystė iš nukentėjusiojo A. P. buto... 33. Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2019-01-03 6... 34. Nepilnametė liudytoja Ū. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad gyvena... 35. Nepilnametė liudytoja K. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji šiuo... 36. Nepilnametė liudytoja U. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji gyvena (... 37. Liudytoja G. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji K. S. pažįsta apie 7... 38. Iš 2019-02-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 39. Iš 2019-03-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 40. Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas G. V. telefonas.... 41. Iš 2019-01-11 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 42. Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo, matyti, kad apžiūrėti 2019-01-11... 43. Iš 2019-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 44. Iš 2019-01-14 apžiūros protokolo, matyti, kad apžiūrėti 2019-01-14... 45. 2.Neteisėtas narkotinių medžiagų įgijimas ir laikymas (BK 259 straipsnio 1... 46. Iš 2019-01-14 Kauno apskr. VPK vyresn. tyrėjo T. B. tarnybinio pranešimo... 47. Iš 2019-01-11 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo, matyti, kad D. D.... 48. Iš 2019-01-30 specialisto išvados Nr. 140-(290)IS1-548 matyti, kad tyrimui... 49. Dėl įrodymų vertinimo ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo... 50. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas atvirai... 51. BK 259 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 52. Nusikaltimo, numatyto BK 259 straipsnio 1 dalyje dalykas – narkotinės ar... 53. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis – veiką kvalifikuojantis... 54. Teismas, atsižvelgdamas į baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame... 55. Kaip matyti kaltinamojo K. S. parodymų, jis 2019-01-03 su draugais girtavo... 56. Kaip matyti iš kaltinamojo D. D. parodymų, 2019-01-03 jo draugų pažįstama... 57. Kad K. S. iš buto paėmė daiktus, patvirtino ir nepilnametė liudytoja Ū.... 58. Be to, kaltinamasis K. S. ikiteisminio tyrimo pareigūnui pateikė dalį... 59. Kad kaltinamasis D. D. neteisėtai be tikslo platinti iš nenustatyto asmens... 60. Kad D. D. savanoriškai pateiktos medžiagos yra narkotinė medžiaga-kanapės... 61. Tai yra teisminio bylos nagrinėjimo metu nepaneigiamai nustatyta, jog... 62. Kaltinamieji D. D. ir K. S. kalti ir baustini.... 63. Kaltinamųjų D. D. ir K. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina... 64. Dėl bausmių skyrimo ... 65. Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pavojingumo... 66. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 67. Vadovaujantis BK 22 straipsnio 3 dalimi, asmuo už pasikėsinimą padaryti... 68. Kaltinamasis K. S. padarė vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą (BK... 69. Kaltinamasis D. D. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK... 70. Atsižvelgus į aukščiau nurodytas kaltinamuosius charakterizuojančias... 71. Dėl BK 75 straipsnio taikymo... 72. BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 73. Bausmės vykdymo atidėjimas išreiškia humanizmo, bausmės individualizacijos... 74. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad, taikant... 75. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, nenustatė jokių... 76. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji D. D. ir K. S. anksčiau teisti,... 77. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas aro išvadą, kad bausmių... 78. Į paskirtą D. D. bausmę įskaitytinas 2019-06-04 Kauno apylinkės teismo... 79. Į paskirtą K. S. bausmę įskaitytinas jo sulaikymo ir suėmimo laikotarpis... 80. Dėl civilinio ieškinio ... 81. Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį... 82. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio 1 dalį,... 83. Anksčiau ištirtais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad žala... 84. Atsižvelgiant į tai, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog D.... 85. Dėl kardomųjų priemonių ... 86. Kaltinamajam D. D. ikiteisminio tyrimo metu paskirtos kardomosios... 87. Kaltinamajam K. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu paskirta kardomoji... 88. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti ... 89. Du kompaktiniai diskai su apklausų įrašais, esantys byloje (1 t., b.l. 44,... 90. Popierinis paketas su svarstyklėmis, saugomas Kauno apskrities VPK Kauno... 91. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 straipsniais, 301... 92. D. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2... 93. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6... 94. pagal BK 259 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.... 95. Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi,... 96. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 97. Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi,... 98. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 99. Į paskirtą bausmę įskaityti bausmės atlikimo laiką pagal 2019-06-04 Kauno... 100. K. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2... 101. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 102. Paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi... 103. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 104. Į bausmės laiką įskaityti K. S. sulaikius ir suėmus nuo 2019 m. lapkričio... 105. Teisminio bylos nagrinėjimo metu K. S. parinktą kardomąją... 106. Nukentėjusiojo A. P. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jo... 107. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti :... 108. 2 (du) kompaktinius diskus su apklausų įrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus... 109. Popierinį paketą su svarstyklėmis, saugomą Kauno AVPK Kauno miesto Dainavos... 110. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos (suimtam...