Byla 2K-457-677/2015
Dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. G. gynėjos advokatės Raimondos Klimienės kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio.

2Raseinių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu D. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį dešimties mėnesių laisvės atėmimu, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – vienerių metų laisvės atėmimu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir nustatyta subendrinta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyta subendrinta dvejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalies 5, 7 punktais, bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, be priežiūrą vykdančios institucijos sutikimo neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais, į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013 m. balandžio 7 d. iki 2013 m. balandžio 9 d., vieną sulaikyme išbūtą dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo parai.

3Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir E. V., tačiau dėl jo nuteisimo kasacine tvarka nesiskundžiama.

4Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžiu Raseinių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendis dėl D. G. pakeistas: nuosprendžio dalis dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinta ir D. G. galutinę subendrintą laisvės atėmimo dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams bausmę skirta atlikti pataisos namuose, jos pradžią skaičiuojant nuo faktinio bausmės atlikimo pradžios momento. Taip pat panaikintas D. G. laikiname sulaikyme išbūto laiko nuo 2013 m. balandžio 7 d. iki 2013 m. balandžio 9 d. įskaitymas į jam skirtos bausmės laiką. Kita nuosprendžio dalis dėl D. G. nepakeista.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6D. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 14 d., apie 14.20 val., viešoje vietoje – Raseinių r. sav., (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupe su E. V., bendrais tyčiniais veiksmais, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai: matant pašaliniam asmeniui M. G., D. G. medine lazda daužė V. V. priklausantį automobilį „VW Passat“ (duomenys neskelbtini), įlenkė jo stogą, išdaužė kairės pusės priekinių durelių stiklą, nuplėšė galinio vaizdo veidrodėlį, taip pat jis medine lazda, o E. V., rankomis suduodami mažiausiai penkis smūgius R. Š. ir mažiausiai vieną smūgį J. L. į įvairias kūno vietas, padarė R. Š. muštinę žaizdą kaktoje, dešiniame antakyje, kairės ausies-užausio srityje, kairės pusės 5, 6, 7, 9 šonkaulių lūžimus, t. y. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o J. L. – pakaušio muštinę žaizdą – nežymų sveikatos sutrikdymą; tokiais savo chuliganiškais veiksmais jis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Be to, D. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 14 d., apie 14.20 val., Raseinių r. sav. (duomenys neskelbtini), dėl chuliganiškų paskatų viešosios tvarkos pažeidimo metu mažiausiai penkiais smūgiais medine lazda sudavė R. Š. į įvairias kūno vietas, dėl to šiam buvo padaryta muštinė žaizda kaktoje, dešiniame antakyje, kairės ausies-užausio srityje bei sulaužyti kairės pusės 5, 6, 7, 9 šonkauliai; taip jis padarė nukentėjusiajam R. Š. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl kairės pusės 5, 6, 7, 9 šonkaulių lūžimų sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų.

8Kasaciniu skundu nuteistojo D. G. gynėja advokatė Raimonda Klimienė prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 12 d. nuosprendį ir palikti galioti Raseinių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendį su pakeitimu dėl sulaikymo termino įskaitymo į D. G. paskirtą bausmę panaikinimo.

9Kasaciniame skunde teigiama, kad spręsdamas dėl bausmės vykdymo atidėjimo teismas turi vadovautis ne tik formaliais BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytais šio straipsnio taikymo pagrindais, bet ir BK 41 straipsnio 2 dalyje reglamentuota bausmės paskirtimi. Baudžiamajame įstatyme nenustatyta, kad bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik vieną kartą. Išvadai, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, suformuluoti įtakos turi ne tik įvykdytos nusikalstamos veikos pavojingumas, bet ir kaltininko asmenybė, jo elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad D. G. bausmės tikslai nebus pasiekti, taikant jam ne laisvės atėmimo bausmę, nėra pakankamai motyvuota. Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad nors D. G. buvo teistas ir bausmės vykdymas jam jau buvo atidėtas, tačiau jis sąžiningai laikėsi bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų, vykdė įsipareigojimus, probacijos tarnyba pretenzijų D. G. neturėjo. Apeliacinės instancijos teismas nevertino atsitiktinio 2013 m. lapkričio 14 d. įvykdyto nusikaltimo pobūdžio, nors pripažino, kad D. G. gynyba peraugo į nusikalstamą veiką. Anot kasatorės, tai, kad patiems nukentėjusiesiems pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl to paties įvykio, tik patvirtina, jog jų elgesys prieš nuteistuosius D. G. ir E. V. buvo provokuojantis ir priešingas tiek teisei, tiek viešajai tvarkai. Kasaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad D. G., supratęs, jog savo veiksmais padarė sveikatos sutrikdymą R. Š., siekdamas sumažinti savo kaltę, savanoriškai atlygino Valstybinei ligonių kasai padarytą žalą. Nors apeliacinės instancijos teismas nuosprendžio motyvuojamojoje dalyje akcentavo, kad teismas turi įsigilinti tiek į nusikalstamos veikos aplinkybes, tiek į kaltininko asmenybę, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, tačiau susikoncentravo tik į tai, jog praeityje D. G. buvo teistas, veikas įvykdė paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, nesigilino į nusikalstamų veikų, už kurias jis nuteistas 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu, padarymo aplinkybes, charakterizuojančią medžiagą, kaltinamojo elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, į tai, kad padarant šioje byloje inkriminuotas nusikalstamas veikas dar nebuvo įsiteisėjęs 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendis. Šiaulių apygardos teismas, nemotyvuodamas, kodėl bausmės tikslai bus pasiekti netaikant BK 75 straipsnio nuostatų ir tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę, anot advokatės, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-488/2013, 2K-56/2014). Kasatorė mano, kad atsižvelgiant į tai, jog D. G. yra labai jaunas žmogus, realus laisvės atėmimo bausmės atlikimas pakenktų jo asmenybei ir socializacijai.

10Taip pat D. G. gynėja kasaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas galėjo padaryti laikino sulaikymo įskaitymo į D. G. paskirtą bausmę klaidą, tačiau ji nėra esminė; naikinant apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, turi būti paliekamas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas su pakeitimu.

11Atsiliepimu į nuteistojo D. G. gynėjos advokatės R. Klimienės kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Arūnas Meška prašo kasacinį skundą atmesti.

12Atsiliepime teigiama, kad bausmės vykdymo atidėjimo institutas yra išimtinė bausmės realizavimo forma, taikytina tik esant įstatymo numatytoms sąlygoms ir padarius motyvuotą išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai konkrečiam nuteistajam bus pasiekti netaikant realaus bausmės atlikimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tiek su padaryta veika, tiek su ją padariusiu asmeniu susijusias teisiškai reikšmingas aplinkybes, pagrįstai nenustatė duomenų, leidžiančių teigti, jog D. G. bausmės tikslai gali būti pasiekti netaikant realaus bausmės atlikimo. Pakartotinis bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Byloje nustatyta, kad nuteistasis D. G. yra jauno amžiaus, nevedęs, dirba, buvo vieną kartą atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 82 straipsnio pagrindu, tris kartus teistas, du kartus jam jau buvo atidėtas bausmės vykdymas, nusikalstamas veikas padarė praėjus neilgam laikotarpiui po to, kai jam buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, baustas administracine tvarka. Šios aplinkybės lėmė apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad D. G. nekeičia ir nesistengia keisti savo priešingų teisei polinkių, nepateisina jam teismo išreikšto pasitikėjimo ir suteiktų galimybių taisytis, toliau daro naujas tyčines nusikalstamas veikas, taigi laisvės atėmimo bausmės atidėjimas neduos teigiamų rezultatų. Faktas, kad nuteistajam D. G. buvo įsiteisėję ne visi jam priimti nuosprendžiai, nesudaro pagrindo manyti, jog tai galėtų turėti įtakos teismo išvadoms dėl BK 75 straipsnio. Atsiliepime pritariama apeliacinės instancijos teismo motyvams dėl bausmės vykdymo atidėjimo netaikymo nuteistajam D. G.

13Taip pat prokuroras teigia, kad, vadovaujantis BK 64 straipsniu, paskirta bausmė yra bendrinama su kitu nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, taigi nagrinėjamu atveju D. G. bausmė turėjo būti subendrinta su Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, todėl nuteistojo D. G. laikiname sulaikyme išbūto laiko nuo 2013 m. balandžio 7 d. iki 2013 m. balandžio 9 d. įskaitymas į jam skirtą bausmę yra pakartotinis, todėl nepagrįstas ir naikintinas. Pirmosios instancijos teismas sulaikymo terminą į bausmę įskaitė nepagrįstai, todėl apeliacinės instancijos teismas šią klaidą ištaisė tinkamai.

14Nuteistojo D. G. gynėjos advokatės R. Klimienės kasacinis skundas atmestinas.

15Dėl BK 75 straipsnio taikymo

16Pirmosios instancijos teismas, taikydamas D. G. bausmės vykdymo atidėjimą, savo procesinį sprendimą motyvavo tuo, kad D. G. šioje byloje jam inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė iki įsiteisėjant ankstesniam jam priimtam teismo nuosprendžiui (Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiui). Šis faktas yra sąlyga spręsti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Aplinkybės, į kurias teismas atsižvelgė, skirdamas bausmę: trys atsakomybę lengvinančios aplinkybės: prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos; savanoriškas turtinės žalos atlyginimas Valstybinei ligonių kasai (ši aplinkybė nepagrįstai pripažinta D. G. atsakomybę lengvinančia, nes žalą atlygino kitas bendrininkas – E. V., taigi tai turėjo būti pripažinta tik šio nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe; tačiau kasacinės instancijos teismas, padavus skundą nuteistojo D. G. gynėjai, negali šios aplinkybės kvestionuoti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 376 straipsnio 3 dalį); įtakos nusikalstamai veikai atlikti turėjo provokuojantis nukentėjusiųjų elgesys, viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė (veikos padarymas bendrininkų grupe), D. G. asmenybę apibūdinančios aplinkybės: tris kartus teistas, baustas administracine tvarka, apibūdinamas teigiamai (Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miesto seniūno rašte nurodytos aplinkybės apie D. G. šeiminį statusą, darbą, akcentuota, kad Raseinių miesto seniūnija nėra gavusi nusiskundimų dėl D. G. elgesio ar gyvenimo būdo), veikos pobūdis: padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimą. Taip pat išsamiai atskleisti nukentėjusiųjų veiksmai – jie patys su lazdomis ėjo aiškintis santykių ir tik vėliau D. G. veiksmai iš gynybos peraugo į nusikalstamą veiką, patiems nukentėjusiesiems dėl įvykio iškelta baudžiamoji byla.

17Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą dėl D. G. BK 75 straipsnio taikymo, savo procesiniame sprendime, remdamasis kasacinės instancijos teismo praktika, pabrėžė išimtinį bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymo pobūdį, vadovavimąsi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje. Šios instancijos teismas akcentavo ne tik bausmės skyrimo, bet ir bausmės vykdymo atidėjimo motyvavimo (BPK 305 straipsnio 1 dalies 4 punktas) svarbumą. Asmeniui, padariusiam veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Apeliacinės instancijos teismas analizavo D. G. asmenybę: jis jauno amžiaus, nevedęs, dirba, vieną kartą atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 82 straipsnio pagrindu, du kartus jam buvo atidėtas bausmės vykdymas, D. G. baustas administracine tvarka, nusikalstamas veikas padarė praėjus neilgam laikui po apkaltinamųjų nuosprendžių jam priėmimo, nepateisina teismo jam išreikšto pasitikėjimo. Tai, kad nebuvo įsiteisėjęs Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendis, nesuteikia pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

18Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, netaikydamas D. G. bausmės vykdymo atidėjimo instituto, teisės taikymo klaidos nepadarė, tinkamai vadovavosi BK 75 straipsnio nuostatomis ir teismų praktika, ištaisė pirmosios instancijos teismo padarytą teisės pažeidimą, neišsamiai šiam motyvavus, kodėl D. G. turėtų būti taikomos BK 75 straipsnio nuostatos, pagrindus teisiniais argumentais tik laisvės atėmimo bausmės jam skyrimą už inkriminuotas nusikalstamas veikas. Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad, taikant bausmės vykdymo atidėjimą, humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų ir pan. Iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, kad kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu paskiriant bausmę ar kitą baudžiamojo poveikio priemonę užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-181/2012). Bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato, vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe. Priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-56/2014). Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje pagrįstai nenustatė jokių aplinkybių, kurių buvimas leistų teigti, kad bausmės tikslai nuteistajam D. G. galės būti pasiekti be realaus jos atlikimo. Taikyti BK 75 straipsnį yra teismo teisė, o ne pareiga. Bet kuriuo atveju aplinkybė, kad D. G. anksčiau teistas, negali būti suabsoliutinama. Ar yra pagrindas atidėti nuteistajam, kuriam jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, paskirtos bausmės vykdymą, sprendžia teismas ir šios teismo išvados turi būti pagrįstos išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasaciniame skunde nuteistojo D. G. gynėja teigia apeliacinės instancijos teismą nukrypus nuo kasacinio teismo praktikos ir nepakankamai motyvavus bausmės vykdymo atidėjimo negalimumą, susikoncentravus tik į D. G. ankstesnius teistumus. Su tokiu kasacinio skundo argumentu negalima sutikti, nes D. G. (gimęs 1994 m. vasario 17 d.) veikas (BK 284 straipsnio 1 dalis, 138 straipsnio 1 dalis), už kurias nuteistas 2012 m. spalio 18 d. nuosprendžiu, padarė 2010 m. kovo 25 d., t. y. būdamas 16 metų amžiaus (nepilnametis), nusikalstamą veiką (BK 284 straipsnio 1 dalis), už kurią nuteistas 2013 m. liepos 25 d. nuosprendžiu, padarė 2013 m. balandžio 7 d., t. y. būdamas 19 metų amžiaus, nusikalstamą veiką (BK 178 straipsnio 2 dalis), už kurią nuteistas 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu, padarė 2013 m. balandžio 29–30 d., būdamas 19 metų amžiaus. Taigi iš minėtų teistumų matyti, kad formuojasi antivisuomeniškos D. G., nepaisant jo jauno amžiaus (ši aplinkybė nėra lemianti sprendžiant dėl bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymo, pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-206/2010), nuostatos, paskirtų laisvės atėmimo bausmių atidėjimas jam teigiamos įtakos nepadarė, bausmės tikslų, numatytų BK 41 straipsnyje, nepasiekė. Skunde nurodytos aplinkybės dėl bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų laikymosi, nusikaltimų pavojingumo laipsnio, taip pat lengvinančių atsakomybę aplinkybių, į kurias teismas atsižvelgė, skirdamas D. G. bausmes už jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, akcentavimas, nėra tokios, kurios galėtų būti vertinamos kaip atskleidžiančios išimtinį atvejį ir kuriomis galima pagrįsti sprendimą taikyti bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, tyčinius nusikaltimus padariusiam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu. Tai, kad padarant šioje byloje D. G. inkriminuotas nusikalstamas veikas, nebuvo įsiteisėjęs Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendis, neturi reikšmės sprendžiant dėl bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymo.

19Dėl BK 66 straipsnio 1 dalies taikymo

20Pagal BK 66 straipsnio 1 dalį teismas, skirdamas bausmę asmeniui, kuriam buvo taikytas kardomasis kalinimas (suėmimas), privalo jį įskaityti į paskirtą bausmę. Laikino sulaikymo terminas taip pat įskaitomas į suėmimo ir bausmės laiką (BPK 140 straipsnio 9 dalis).

21Šioje byloje pirmosios instancijos teismas D. G. įskaitė jo laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013 m. balandžio 7 d. iki 2013 m. balandžio 9 d. į galutinę subendrintą bausmę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad D. G. galutinė subendrinta bausmė buvo skiriama vadovaujantis BK 64 straipsnio nuostatomis, taigi bendrinant pagal du nuosprendžius paskirtas bausmes. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu minėtas laikino sulaikymo laikas į D. G. paskirtą bausmę buvo įskaitytas, tad jo įskaitymas į paskirtą bausmę Raseinių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu laikytinas pakartotiniu ir nepagrįstu, todėl apeliacinės instancijos teismo buvo pagrįstai panaikintas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Nuteistojo D. G. gynėjos advokatės Raimondos Klimienės kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Raseinių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu D. G.... 3. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir E. V., tačiau dėl jo nuteisimo kasacine... 4. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija... 6. D. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 14 d., apie 14.20 val.,... 7. Be to, D. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 14 d., apie 14.20 val.,... 8. Kasaciniu skundu nuteistojo D. G. gynėja advokatė Raimonda Klimienė prašo... 9. Kasaciniame skunde teigiama, kad spręsdamas dėl bausmės vykdymo atidėjimo... 10. Taip pat D. G. gynėja kasaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos... 11. Atsiliepimu į nuteistojo D. G. gynėjos advokatės R. Klimienės kasacinį... 12. Atsiliepime teigiama, kad bausmės vykdymo atidėjimo institutas yra išimtinė... 13. Taip pat prokuroras teigia, kad, vadovaujantis BK 64 straipsniu, paskirta... 14. Nuteistojo D. G. gynėjos advokatės R. Klimienės kasacinis skundas... 15. Dėl BK 75 straipsnio taikymo... 16. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas D. G. bausmės vykdymo atidėjimą,... 17. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo... 18. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės... 19. Dėl BK 66 straipsnio 1 dalies taikymo... 20. Pagal BK 66 straipsnio 1 dalį teismas, skirdamas bausmę asmeniui, kuriam buvo... 21. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas D. G. įskaitė jo laikiname... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. Nuteistojo D. G. gynėjos advokatės Raimondos Klimienės kasacinį skundą...