Byla e2-4694-476/2018
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo UAB „MAGNUM ITER“

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovo Greencarrier Freight Services LT, UAB atstovui advokatui Donatui Lengvinui, atsakovo UAB „BALPROMA“ atstovui direktoriui T. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Greencarrier Freight Services LT, UAB ieškinį atsakovui UAB „BALPROMA“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo UAB „MAGNUM ITER“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „BALPROMA“ 1040,60 Eur skolą, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 423,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Donatas Lengvinas prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad 2017-02-10 atsakovė UAB „BALPROMA“ ieškovei Greencarrier Freight Services LT, UAB elektroniniu paštu pateikė užsakymą dėl krovinių pervežimo maršrutu Lietuva - Suomija. Užsakyme nurodyta: pakrovimo vieta - UAB „Plastara“, Panevėžyje, pakrovimo data - 2017-02-13, iškrovimo vieta OY Telpak ab, c/o Logitri OY, Suomija, iškrovimo data – 2017-02-15. Krovinio užsakymą ir vežimo sutarties sudarymo faktą patvirtina CMR važtaraščiai, kuriuose nurodytas siuntėjas - UAB „BALPROMA“, susitariantysis vežėjas - Greencarrier Freight Services LT, UAB, faktinis krovinio vežėjas - UAB „MAGNUM ITER“ ir krovinių gavėjai. Kroviniys buvo pristatytas nurodytais temimais, nurodytomis vietomis ir išduotas turintiems teisę juos priimti asmenims. 2017-02-28 ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB, už atliktas paslaugas atsakovei UAB „BALPROMA“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą 1040,60 Eur sumai. Sąskaitoje nurodytą 1040,60 Eur sumą atsakovas turėjo apmokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Apmokėjimo terminas nurodytas sąskaitoje 2017-03-30. Atsakovė sąskaitos nurodytu terminu neapmokėjo. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą su prašymu atsiskaityti už atliktas paslaugas, tačiau atsakovas į raginimus atsiskaityti gera valia nereaguoja ir susidariusios skolos neapmoka.

6Atsisakymą apmokėti sąskaitoje nurodytą 1040,60 Eur sumą, atsakovas grindžia tuo, kad vežimo metu, neva buvo pažeistas krovinys, dėl ko atsakovas patyrė 649,24 Eur dydžio nuostolius. 2017-03-01 atsakovas pateikė pretenziją ieškovui, kurios pagrindu reikalavo atlyginti pretenzijoje nurodytus 785,58 Eur dydžio nuostolius, tačiau buvo nesusipratimas dėl PVM įskaitymų, kadangi CMR konvencija nereglamentuoja PVM įskaitymo. 2017-03-27 atsakymu į 2017-03-01 pretenziją, ieškovas atsakovo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, 2017-04-05 atsakovas pateikė pakartotinę pretenziją, kuria pateikdamas išsamius argumentus 2017-04-10 raštu dėl 2017-04-05 atsakymo Nr. S/05417, ieškovas šią pretenziją taip pat atmetė, kaip nepagrįstą. Faktinis vežėjas UAB „MAGNUM ITER“, taip pat nesutiko su atsakovės reikalavimu atlyginti žalą. Ieškovas prašė atsakovo pateikti papildomus dokumentus apie patirtus nuostolius dėl prekių utilizavimo, realizavimo, įrodymus dėl patirtų nuostolių, tačiau atsakovas nepateikė ieškovui papildomų įrodymų, todėl ieškovas mano, kad nuostoliai atsirado dėl paties atsakovo, kadangi prekės buvo netinkamai supakuotos.

7Nepaisant atsakovo pateiktų pretenzijų, dėl reikalaujamos žalos atlyginimo, tai neatleidžia jo nuo prisiimtų priešpriešinių įsipareigojimų vykdymo ieškovui, t. y. nuo pareigos apmokėti už suteiktas krovinio vežimo paslaugas, juolab, kad sąskaitoje išrašyta apmokėjimui suma už suteiktas vežimo paslaugas gerokai viršija atsakovės reikalaujamą atlyginti žalą (nuostolius), ieškovė atsakovės pretenzijas atmetė, pats reikalavimas atlyginti nuotolius šuo atveju reiškia reikalavimą taikyti asmeniui (ieškovei) civilinę atsakomybę, kuri gali būti pritaikyta teismo, jeigu toks reikalavimas yra pareikštas įstatymo nustatyta tvarka ir įrodytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, tačiau priešpriešinio reikalavimo atsakovas byloje nepareiškė. Mano, kad nuostolių atlyginimo klausimas turėtų būti sprendžiamas atskiroje byloje. Be to, pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 4 dalies b ir c punktus, jei kyla pretenzijų dėl krovinio pervežimo metu padarytos žalos, esant netinkamam krovinio supakavimui ar pakrovimui, šiuo atveju atsakovas neginčija, kad pats supakavo krovinį, todėl jam ir turėtų kilti atsakomybė dėl atsiradusių nuostolių. Pareigos atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas nėra įvykdęs iki šiol. Tokiu būdu atsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų sumokėti ieškovui už atliktas krovinių vežimo paslaugas. Dėl šių priežasčių ieškovui turi buti priteista iš atsakovo nesumokėta 1040,60 Eur dydžio suma.

8Atsakovo UAB „BALPROMA“ atstovas direktorius T. K. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinio netenkinti. Paaiškino, kad įmonė užsiima didmenine prekyba pakuotėmis. 2016-2017 metais įmonė turėjo aukštą kreditingumo reitingą, todėl 600 Eur suma jiems nėra didelė, sąskaitos nesutinka apmokėti, nes pervežimo paslauga atlikta nekokybiškai. Krovinys priimtas be motyvuotų pretenzijų CMR važtaraštyje, o pristatytas klientui su pažeidimais. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punktą vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. CMR važtaraštyje yra ieškovo antspaudas bei vežėjų parašas, jokios kitos motyvuotos informacijos, kad krovinys sugadintas, netinkamai supakuotas ar kitokių pastabų CMR važtaraštyje nėra. CMR konvencijos 8 straipsnis numato, kad vežėjas, priimdamas krovinį privalo patikrinti: ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Kiekviena pastaba turi būti motyvuotai nurodyta važtaraštyje. Krovinys priimtas kokybiškas, o atvežtas į Suomiją jau buvo sugadintas, kas matyti nuotraukose. Aštuonios paletės buvo išvirtusios, visos jos pasvirusios į vieną pusę. Telefoninio pokalbio metu R. V. patvirtino, kad vežimo metu buvo atsiradusi kliūtis ir vežėjas turėjo staigiai stabdyti, todėl manytina, kad atsiradę palečių pažeidimai yra staigaus stabdymo pasekmė. Pretenzijos vežėjui buvo pateiktos tą pačią dieną. Dėl sugadinto krovinio buvo kalbėta su R. V., per kurį buvo užsakytos paslaugos. Tik po dviejų savaičių su juo susisiekė J. M., kuri informavo, kad ne R. V. atsakingas už pretenzijų nagrinėjimą. Su ieškovu vyko susirašinėjimas, ieškovas prašė pateikti papildomą informaciją dėl sugadinto krovinio. Susirašinėjimas vyko iki 2017-04-29 dienos, nuo to laiko atsakovas jokios informacijos iš ieškovo negavo. Jokio pasiūlymo susitarti draugiškai iš ieškovo atsakovas nesulaukė. Iš pradžių nuostolius paskaičiavo su PVM dėl to, kad nežinojo, jog PVM pagal CMR konvenciją neįskaičiuotinas, vėliau žalą perskaičiavo ir nustatė, kad padaryta žala yra 649,24 Eur. Skolos sumokėti ieškovui neatsisakė, tiesiog laukė pretenzijos dėl padarytos žalos išsprendimo, tačiau ieškovas kreipėsi į teismą. Krovinio vežimo sutartį atsakovas sudarė su ieškovu, todėl mano, kad trečiojo asmens argumentai byloje neturi reikšmės. Aštuonios paletės buvo sugadintos vežimo metu. Iš 5600 rulonų šiukšlių maišų, kurie buvo vežami į Suomiją, 180 rulonų buvo pažeisti, todėl su savo klientu derėjosi, kad pažeistos pakuotės būtų perpakuotos Suomijoje jų negražinant į Lietuvą, priešingu atveju, patirta žala būtų ženkliai išaugusi. Nuo pat pradžių ieškovui rašė, kad sąskaitos mokėjimas bus sustabdytas iki kol bus išnagrinėta pretenzija. Ieškovui ieškinio dėl patirtos žalos nereiškė, nes norėjo šį klausimą su ieškovu išspręsti taikiai. Su ieškovu derėjosi nuo 2017 vasario mėnesio pabaigos, buvo žadama, kad jų patirti nuostoliai bus išskaičiuoti iš sąskaitos. Neginčija, kad krovinys buvo nuvežtas gavėjui. Sugadinti rulonai buvo utilizuoti sudedant juos į rūšiavimo konteinerius, tai patvirtina utilizavimo aktas su kliento parašu, kuriame nurodyta, kad 180 rulonų buvo utilizuoti. Kas organizavo prekės pakrovimą į vilkiką nežino, nes jie tik pateikė ieškovui užsakymą dėl krovinio pervežimo. Su ieškovu neatsiskaitė nei dalinai dėl to, kad ieškovas nenurodė, kad jie sumokėtų bent dalį skolos už pervežimo paslaugas ir laukė pretenzijos išsprendimo. Sąskaitą faktūrą iš ieškovo yra gavę, tačiau buvo sutarę, kad kol nebus išnagrinėta pretenziją sąskaitos neapmokės.

9Trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką, trečiasis asmuo informuotas tinkamai, 2018-05-08 gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant bei priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 500 Eur.

10Pateiktame atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo UAB „MAGNUM ITER“ nurodė, kad ieškovas UAB Greencarrier Freight Services LT, UAB įsipareigojo atsakovui pervežti krovinį tarptautiniu maršrutu nors pats krovinio ir nevežė. Ieškovas veikė kaip susitariantysis vežėjas, kuris atsakovui įsipareigojo suteikti vežimo paslaugas ir tuo tikslu pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „MAGNUM ITER“, kaip faktinį vežėją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje nesprendžiamas nuostolių už tariamai sugadintą krovinį atlyginimo klausimas. Pagal bylos aplinkybes ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB įsipareigojęs pervežti atsakovo patikėtą krovinį ir jį pervežęs, pagal susitarimo sąlygas turi teisę reikalauti atlyginimo už krovinio pervežimą. Juo labiau, kad ieškovas atsiskaitė su faktiniu vežėju UAB „MAGNUM ITER“ ir apmokėjo už trečiojo asmens suteiktas krovinio pervežimo paslaugas pagal trečiojo asmens pateiktą sąskaitą - faktūrą. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo UAB „BALPROMA“, tinkamai neįvykdžiusio piniginės prievolės, ieškovo Greencarrier Freight Services LT, UAB naudai priteistina nesumokėta 1 040,60 Eur skola.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2017-02-10 UAB „BALPROMA“ elektroniniu laišku pateikė ieškovui Greencarrier Freight Services LT, UAB užsakymą dėl 15 750 kg krovinio pervežimo. Pasikrovimo vieta ir data – 2017-02-13, UAB „Plastara“ J. Janonio g. 1, Panevėžys, išsikrovimo vieta ir data – 2017-02-15, OY Telpak ab, c/o, Manttalitie 7C, Fi-01530, Finland. Iš CMR važtaraščių, matyti, kad krovinio siuntėjas yra UAB „BALPROMA“, susitariantysis vežėjas - Greencarrier Freight Services LT, UAB, faktinis krovinio vežėjas - UAB „MAGNUM ITER“, krovinio gavėjas OY Telpak ab. Ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB, už atliktas paslaugas atsakovei UAB „BALPROMA“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. GCR00011216, 1040,60 Eur sumai. Sąskaitoje nurodytą 1040,60 Eur sumą atsakovas turėjo apmokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo, t. y. iki 2017-03-30. Iš 2018-02-27 nuorašo matyti atsakovo UAB „BALPROMA“ susirašinėjimas elektroniniais laiškais su ieškovu Greencarrier Freight Services LT, UAB dėl patirtų nuostolių grąžinimo: 2017-02-16 UAB „BALPROMA“ informavo R. P., atsakingą už krovinio pervežimą dėl sugadintos produkcijos pervežimo metu. 2017-02-23 Greencarrier Freight Services LT, UAB pateikė atsakymą, kuriuo prašė UAB „BALPROMA“ pateikti papildomos informacijos apie vežtų prekių sugadinimus, tą pačią dieną UAB „BALPROMA“ pateikė papildomą informaciją ieškovui. 2017-02-28 atsakovas UAB „BALPROMA“ gavo elektroninį laišką su informacija, kad už žalos atlyginimo nagrinėjimą atsakinga J. M., kuri nurodė, kad žalos nagrinėjimo procesui pradėti turi būti pareikšta oficiali pretenzija Greencarrier Freight Services LT, UAB, kurioje nurodyta informacija apie nuostolių atsiradimo priežastis, žalos dydį ir pridėti žalą patvirtinantys įrodymai. Tą pačią dieną atsakovas UAB „BALPROMA“ elektroniniu laišku informavo ieškovą, kad nurodyti dokumentai bus pateikti. 2017-03-01 atsakovas UAB „BALPROMA“ persiuntė visus ieškovo prašomus dokumentus, susijusius su padaryta žala. 2017-03-01 atsakovas UAB „BALPROMA“ pareiškė pretenziją ieškovui Greencarrier Freight Services LT, UAB dėl 785,58 Eur nuostolių atlyginimo 2017-03-14 atsakovas iš ieškovo gavo prašymą pateikti nuotraukas, kuriuose būtų užfiksuota sugadinta produkcija. 2017-03-31 ieškovui buvo nusiųstos nuotraukos, kuriose užfiksuota sugadinta produkcija. 2017-03-28 ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB pateikė atsakovui UAB „BALPROMA“ atsakymą į 2017-03-01 pretenziją, kuriame nurodė, kad 2017-03-07 buvo kreiptasi į faktinį krovinio vežėją UAB „MAGNUM ITER“, nurodytą CMR važtaraštyje, kuris nurodė, kad jų draudikas atsisako tenkinti pretenziją ir atlyginti pretenzijoje nurodytą nuostolių sumą. Draudikas nurodė, kad faktinio krovinio sugadinimą nulėmė netinkamas krovinio pakrovimas, o už krovinio pakrovimo darbus buvo atsakingas krovinio siuntėjas, todėl vadovaujantis CMR konvencijos 17 str. 4 d. c p. nei ekspeditorius nei vežėjas nėra atsakingas už krovinio sugadinimą. Taip pat nurodė, kad reikalaujama atlyginti 785,58 Eur suma yra nepagrįsta, nes PVM mokestis pretenzijoms netaikomas, be to, krovinio gavėjas nurašė visas sugniuždytas dėžes su kroviniu kaip nebetinkamas, bet nepateikė įrodymų, kad krovinys sunaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai ieškovas nurodė, kad 136,34 Eur atsakovo prašoma atlyginti suma nėra pagrįsta, nes PVM mokestis pretenzijoms netaikomas, taip pat nepagrįsta ir 250 Eur prašoma atsakovo atlyginti suma, nes nėra šiuos nuostolius patvirtinančių įrodymų. Dėl likusios pretenzijoje prašomos atlyginti 399,24 Eur sumos ieškovas nurodė, kad nėra aiškus sugadinto krovinio likimas, jo likutinė vertė, o nesant nurodytų dokumentų ieškovas negali spręsti dėl pretenzijoje reikalaujamos 399,24 Eur sumos kaip nuostolių atlyginimo. Atsakovas UAB „BALPROMA“ 2017-03-29 pateikė atsakymą į ieškovo išnagrinėtą pretenziją, kuriame nurodė, kad nesutinka su pateiktomis išvadomis ir žada pateikti trūkstamus dokumentus, pagrindžiančius patirtus nuostolius. 2017-04-05 atsakovas UAB „BALPROMA“ pateikė ieškovui papildomus dokumentus: PVM sąskaitą faktūrą išrašytą 2017-02-03, Nr. 019, credit note Nr. 021, utilizacijos pranešimą, kad 180 vnt. rulonėlių negalima panaudoti ir visa netinkama produkcija išmesta į plastikui skirtus šiukšlių konteinerius, inspektavimo pranešimą, apie kliento patirtas išlaidas ir laiką, išskaičiuojant tinkamą ir pažeistą produkciją. 2017-04-06 ieškovas elektroniniu laiško informavo atsakovą apie pradelstą mokėjimą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. 2017-04-06 atsakovas elektroniniu laišku informavo ieškovą, kad mokėjimas pagal išrašytą sąskaitą sustabdytas iki kol bus išspręsta pretenzija dėl sugadinto krovinio išlaidų padengimo. 2017-04-11 ieškovas pateikė atsakovui atnaujintą atsakymą į atsakovo pretenziją, kuriame nurodė, kad atsakovui nepateikus tinkamų dokumentų pagrindžiančių nuostolių dydį, atsakovo pretenzija negali būti laikoma pagrįsta ir prašo pateikti: utilizavimo faktą patvirtinančius dokumentus, dokumentus pagrindžiančius 250 Eur dydžio išlaidas už papildomą darbą bei dokumentus, pagrindžiančius 649,24 Eur atlyginimą krovinio gavėjui. Atsakovas 2017-04-27 persiuntė ieškovui papildomus dokumentus. 2017-12-11 atsakovas elektroniniu laišku buvo raginamas sumokėti įsiskolinimą, atsakovas tą pačią dieną išsiuntė atsakymą ieškovui, kad nėra sulaukęs duomenų apie pretenzijos išnagrinėjimą ir gavo atsakymą, kad pretenziją nagrinėjusi darbuotoja J. M. yra motinystės atostogose. Iš vairuotojo R. A. paaiškinimo matyti, kad sukraunant paletes į transporto priemonę buvo paliktas tarpas ir jos kelionės metu pasviro. Iš 2017-02-24 PVM sąskaitos - faktūros matyti, kad UAB „MAGNUM ITER“ išrašė sąskaitą Greencarrier Freight Services LT, UAB 1467,73 Eur sumai, kurią Greencarrier Freight Services LT, UAB apmokėjo 2017-04-14. Telpak 2017-04-27 pateikė UAB „BALPROMA“ sąskaitą Nr. 0018923 už sugadintos produkcijos inspektavimą ir perpakavimą.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK) sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 straipsnio 1 dalis). Krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais sutartis yra konsensualinė, t. y. ji laikoma sudaryta sutarties šalims pasiekus susitarimą dėl visų esminių sutarties sąlygų. Taigi, tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią (pasiekę konsensusą), t. y. susitarę dėl esminių tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 1, 2 dalys, 6.808 straipsnis). Pažymėtina, kad nei CMR konvencija, nei nacionalinė teisė nenustato krovinio vežimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, o tik nurodo važtaraštį kaip vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantį dokumentą (CMR konvencijos 4, 9 straipsniai, CK 6.808 straipsnio 2 dalis). Taigi, tokia sutartis gali būti sudaroma surašant vieną abiejų šalių pasirašytą dokumentą, apsikeičiant rašytiniais dokumentais (užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija), žodžiu, atliekant veiksmus ar kitokia šalies valios sudaryti sutartį išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2011).

14Pagal CK 6.808 straipsnio 2 dalį, taip pat CMR konvencijos 4 straipsnį, krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra CMR važtaraštis. Iš byloje esančio CMR važtaraščio matyti, kad krovinio siuntėjas yra atsakovas UAB „BALPROMA“, susitariantysis vežėjas - ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB, o faktinis krovinio vežėjas - trečiasis asmuo UAB „MAGNUM ITER“. Minėtas CMR važtaraštis, elektroniniu paštu atsakovo ieškovui pateiktas krovinio vežimo užsakymas ir kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės, leidžia spręsti, kad ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB ir atsakovas UAB „BALPROMA“ sudarė krovinio vežimo sutartį, todėl tarp šalių susiklostė tarptautinio krovinio pervežimo teisiniai santykiai.

15CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas – sumokėti vežimo mokestį. Tokia vežimo sutarties apibrėžtis leidžia daryti išvadą, kad vežėjas, priėmęs pervežti siuntėjo krovinį, įsipareigoja ne tik pristatyti jį į paskirties vietą, bet ir perduoti krovinio valdymą siuntėjo nurodytam gavėjui. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad tokiu atveju, kai šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Arijus“ v. bendrovei „If P&C Insurance“ AS, bylos Nr. 3K-3-210/2010; 2014 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „AIRCS“ v. UAB „Baltrim“, bylos Nr. 3K-3-271/2014, ir kt.).

16Kaip jau minėta, šiuo atveju susitarimą dėl krovinio pervežimo sudarė ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB ir atsakovas UAB „BALPROMA“, jokie kiti tretieji asmenys susitarime dėl krovinio pervežimo nedalyvavo, todėl nepriklausomai nuo to, kad pagal 2017-02-13 tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį faktinis krovinio vežėjas buvo UAB „MAGNUM ITER“, vadovaujantis aukščiau aptartu teisiniu reglamentavimu ir teismų praktika, atsakomybė dėl tinkamo pervežimo įvykdymo šiuo atveju tenka būtent ieškovui Greencarrier Freight Services LT, UAB, įsipareigojusiam pervežti krovinį ir būtent ieškovas pagal sutartį turi reikalavimo teisę į atlyginimą už krovinio pervežimą.

17Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kad atsakovas UAB „BALPROMA“ neatsiskaitė su ieškovu Greencarrier Freight Services LT, UAB už suteiktą krovinio pervežimo paslaugą, savo atsisakymą atsiskaityti motyvuodamas tuo, kad ši paslauga buvo suteikta netinkamai ir dalis krovinio pervežimo metu buvo sugadinta.

18Ginčo dėl to, kad krovinio pervežimo paslauga buvo suteikta (krovinys pristatytas), kad šalių sutartiniams santykiams yra taikoma 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija byloje nėra. Teismas iš byloje pateiktos medžiagos nustatė, kad krovinys turėjo būti pristatytas 2017-02-15 krovinio gavėjui į Suomiją. Byloje esantys duomenys neabejotinai patvirtina, kad vežamas krovinys į paskirties vietą buvo pristatytas laikantis sutartyje nustatytų krovinio pervežimo terminų ir krovinio gavėjas, nors ir su pastabomis apie krovinio būklę ir kiekį, tačiau krovinį priėmė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo teigti, jog krovinys nebuvo pristatytas į paskirties vietą. Aplinkybę, kad krovinys nustatytu terminu buvo pristatytas gavėjui į Suomiją teismo posėdžio metu patvirtino atsakovo UAB „BALPROMA“ atstovas, tačiau tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu atsakovo atstovas teigė, kad krovinio pervežimo paslauga suteikta netinkamai, nes dalis krovinio - 180 vnt. vežtų šiukšlių maišų - buvo sugadinta dėl ko atsakovas patyrė 649,24 Eur nuostolį.

19Nagrinėjamu atveju, ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB (vežėjas) įsipareigojo pervežti bei priduoti krovinį gavėjui pagal terminus, atsakovas (užsakovas) įsipareigojo pateikti pervežimui krovinį, krovinį pakrauti ir apmokėti už pervežimą. Taigi tiek ieškovas privalėjo tinkamai įvykdyti su krovinio pervežimu susijusią prievolę, tiek atsakovas privalėjo tinkamai įvykdyti savo prievolę sumokėti ieškovui nustatyto dydžio užmokestį už įvykdytą krovinio pervežimo paslaugą. Ieškinio, taigi ir nagrinėjamos bylos, dalykas yra netinkamas atsakovo UAB „BALPROMA“ (užsakovo (siuntėjo)), pareigos atsiskaityti su ieškovu (vežėju) Greencarrier Freight Services LT, UAB už krovinio pervežimą įvykdymas. Šioje byloje nėra pareikštas atsakovo priešieškinys ieškovui dėl nuostolių, atsiradusių pristačius pažeistą krovinį, atlyginimo. Tiek CK 6.820 straipsnis, tiek CMR konvencijos 17 – 29 straipsniai, reglamentuoja ir apibrėžia vežėjo atsakomybę už krovinio sugadinimą, tačiau šie straipsniai gali ir turi būti taikomai byloje tuo atveju, jeigu asmuo pareiškia ieškinį, kuriuo prašo taikyti tokią atsakomybę, t. y. teisme vežėjui pareiškia reikalavimą atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai suteiktos krovinio pervežimo paslaugos. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. Toks teisės į teisinę gynybą įgyvendinimas atitinka dispozityviškumo, proceso šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus. Tačiau vien galimai pažeistos teisės konstatavimas, neprašant vienaip ar kitaip pašalinti dėl galimai padaryto pažeidimo atsiradusių padarinių, neapgina pažeistos teisės ir nesukuria teisinių pasekmių (Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje e2A-187-440/2017).

20Nagrinėjamoje byloje pretenzijos dėl netinkamai suteiktos krovinio pervežimo paslaugos – tai tik atsiliepimo į ieškinį argumentai, kurie nėra ir negali būti vertinami kaip savarankiškas reikalavimas atlyginti žalą (nuostolius). Taigi šiuo atveju atsakovas, siekdamas, kad būtų pritaikyta ieškovo kaip vežėjo civilinė atsakomybė, ir šiuo pagrindu nemokėti ieškovui užmokesčio už vežimą turi įrodyti tiek krovinio (jo dalies) praradimo (sugadinimo) faktą, taip pat ir krovinio (jo dalies) nuvertėjimo faktą. Tačiau atsakovas nagrinėjamoje byloje, nesutikdamas mokėti ieškovui už pervežimą, nors ir remiasi aplinkybėmis dėl dalies krovinio sugadinimo, tačiau priešpriešinio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo nereiškė, todėl vežėjo civilinės atsakomybės klausimas nesprendžiamas.

21Kaip minėta, atsakovas UAB „BALPROMA“ neginčija paties krovinio pervežimo paslaugos suteikimo fakto, todėl jis negali ginčyti ir savo pareigos atsiskaityti už paslaugą, kuri buvo suteikta. Vien aplinkybė, kad UAB „BALPROMA“ pareiškė ieškovei Greencarrier Freight Services LT, UAB pretenziją dėl gabento krovinio sugadinimo, nepašalina atsakovo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Už suteiktą vežimo paslaugą sutartas užmokestis galėtų būti priteistas iš dalies arba atsisakyta jį priteisti tik tuo atveju, jeigu toje pačioje byloje atsakovas reikalautų atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė dėl netinkamos paslaugos suteikimo, ir įrodytų nuostolių dydį, krovinio vežimo sutarties pažeidimo faktą ir priežastinį ryšį tarp pažeidimo ir nuostolių (CPK 178). Nesant minėtų sąlygų, bei nustačius aplinkybę, kad krovinys buvo pristatytas į paskirties vietą, atsakovui kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu už krovinio pristatymą, atsižvelgiant į tai ieškinys tenkintinas visiškai.

22Už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-03-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovas prašo priteisti iš atsakovės palūkanas, paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Atsakovas UAB „BALPROMA“ yra praleidęs terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo priteistinos procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl iš atsakovo priteistinos 8,00 proc. dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-03-12 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

24Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 23,00 Eur žyminis mokestis ir 400,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, nes prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra pagrįstas į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.1 d.).

25Taip pat 2018-04-10 teisme gautas trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurios sudaro 500 Eur. Spręsdamas dėl trečiajam asmeniui priteistinų bylinėjimosi išlaidų, teismas pažymi, kad kartu su minėtu prašymu pateikta tik trečiajam UAB „MAGNUM ITER“ asmeniui 2018-03-28 išrašyta advokatės Kristinos Balandytės sąskaita Nr. TPS-2018-28 už teisines paslaugas, tačiau byloje nėra įrodymo, kad tretysis asmuo šią sąskaitą apmokėjo. Nors prašyme ir nurodoma, kad išlaidos yra pagrįstos sąskaita už teisines paslaugas ir jos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu, tačiau prie prašymo yra pridėta tik minėta sąskaita ir 2017-04-14 UAB „MAGNUM ITER“ sąskaitos išrašas, kuris nepatvirtina sąskaitos už teisines paslaugas apmokėjimo. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo šalis teismui turi pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, t. y. įrodymais, kad šios išlaidos buvo realiai patirtos. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra atmestinas.

26Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes šių išlaidų suma nesiekia minimalios 3 Eur valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovo UAB „BALPROMA“, į. k. 302781967, ieškovui Greencarrier Freight Services LT, UAB, į. k. 300094312, 1040,60 Eur (vieno tūkstančio keturiasdešimt eurų, 60 centų) skolą, 8 procentų metines palūkanas už priteistą 1040,60 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-03-12, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas: 23,00 Eur (dvidešimt tris eurus) žyminio mokesčio bei 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

30Trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“ prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB kreipėsi į teismą,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Donatas Lengvinas prašė... 6. Atsisakymą apmokėti sąskaitoje nurodytą 1040,60 Eur sumą, atsakovas... 7. Nepaisant atsakovo pateiktų pretenzijų, dėl reikalaujamos žalos atlyginimo,... 8. Atsakovo UAB „BALPROMA“ atstovas direktorius T. K. teismo posėdžio metu... 9. Trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“ atstovas į teismo posėdį neatvyko.... 10. Pateiktame atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo UAB „MAGNUM ITER“... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 12. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2017-02-10 UAB „BALPROMA“... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK) sutartis – tai... 14. Pagal CK 6.808 straipsnio 2 dalį, taip pat CMR konvencijos 4 straipsnį,... 15. CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį,... 16. Kaip jau minėta, šiuo atveju susitarimą dėl krovinio pervežimo sudarė... 17. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kad atsakovas UAB „BALPROMA“... 18. Ginčo dėl to, kad krovinio pervežimo paslauga buvo suteikta (krovinys... 19. Nagrinėjamu atveju, ieškovas Greencarrier Freight Services LT, UAB... 20. Nagrinėjamoje byloje pretenzijos dėl netinkamai suteiktos krovinio pervežimo... 21. Kaip minėta, atsakovas UAB „BALPROMA“ neginčija paties krovinio... 22. Už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-03-12 iki teismo... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 24. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 25. Taip pat 2018-04-10 teisme gautas trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“... 26. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „BALPROMA“, į. k. 302781967, ieškovui... 30. Trečiojo asmens UAB „MAGNUM ITER“ prašymą dėl patirtų bylinėjimosi... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...