Byla B2-1000-267/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2sekretoriaujant Irenai Dominauskienei,

3dalyvaujant atsakovės UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ atstovui advokatui Aivarui Gyliui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Bioeksma“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“,

Nustatė

5Ieškovė UAB „Bioeksma“ pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2010-02-01 sudarė didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Ieškovė atsakovei pagal sutartį nuo 2011-09-12 iki 2011-12-07 pardavė prekių iš viso už 5442,60 Lt, tačiau atsakovė su ieškove iki šiol neatsiskaitė. Ieškovė UAB „Bioeksma“ nurodo siuntusi 2012-05-11 atsakovei raginimą sumokėti skolą ir įspėjimą apie bankroto bylos iškėlimą, tačiau per nustatytą terminą atsakovė neatsiskaitė. Prašo bankroto administratoriumi skirti Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB.

6Ieškovė pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ir nurodė, kad iš atsakovės 2012-10-05 balanso matyti, jog įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę įmonės turto, tai patvirtina ir atsakovės pateiktas kreditorių sąrašas, todėl įmonė laikytina nemokia.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas nurodė, kad, pasikeitus aplinkybėms, su ieškovės pateiktu ieškiniu atsakovė sutinka.

8Prašymas tenkintinas.

9LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Prie byloje pateikto ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ skolos atsiradimo pagrindai ieškovei (13–20 b. l.). Byloje taip pat yra ieškovės paraginimas UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ sumokėti skolą ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (26 b. l.).

12Ieškovė teismui pateikė atsakovės UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ 2012-10-05 pelno (nuostolių) ataskaitą, iš kurios matyti, kad įmonės nuostoliai 2012-10-05 sudarė 183581 Lt (86 b. l.). Pagal pateiktą UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ 2012-10-05 balansą įmonė turi turto už 96007 Lt, tarp jo ilgalaikio turto už 32665 Lt ir trumpalaikio turto už 63342 (85 b. l.). Iš šio balanso taip pat matyti, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro net 260880 Lt. Iš ieškovės pateikto atsakovės apyvartos žiniaraščio matyti, kad įmonė kreditoriams skolinga 262965,66 Lt (83–84 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ pradelsti įsipareigojimai (pagal įmonės kreditorius, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus) viršija 50 procentų įmonės turto, t. y. atsakovės pradelsti įsipareigojimai pagal atsakovės 2012-10-05 balansą sudaro 260880 Lt, įmonė kreditoriams iš viso skolinga 262965,66 Lt, o įmonės turtas yra tik 96007 Lt.

13Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės įsipareigojimai viršija pusę turimo turto ir jie yra uždelsti. Teismas mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

14Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

16Byloje gautas ieškovės siūlymas bankroto administratoriumi skirti Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (47 b. l.).

17Teismas mano, kad tikslinga UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ bankroto administratoriumi skirti Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB (turinčią leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 208) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

18Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

20

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas 300583723, buveinė – Tilžės g. 67, Šiauliai).
  2. Bankrutuojančios UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ administratoriumi paskirti Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB (juridinio asmens kodas 302672626, turinčią leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 208) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas 300583723) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Irenai Dominauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovės UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 5. Ieškovė UAB „Bioeksma“ pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos... 6. Ieškovė pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ir... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas nurodė, kad, pasikeitus... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 11. Prie byloje pateikto ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos... 12. Ieškovė teismui pateikė atsakovės UAB „Šiaulių diagnostikos... 13. Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 14. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 15. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 16. Byloje gautas ieškovės siūlymas bankroto administratoriumi skirti Bankroto... 17. Teismas mano, kad tikslinga UAB „Šiaulių diagnostikos laboratorija“... 18. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 20.
  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Šiaulių diagnostikos... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...