Byla 2-725/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. J. individualios įmonės ir suinteresuoto asmens akcinės bendrovės banko ,,Hansabankas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. B2-1327-395/2008 pagal kreditoriaus S. J. individualios įmonės pareiškimą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Visagino lentpjūvė“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Kreditorius S. J. individuali įmonė kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovui UAB ,,Visagino lentpjūvė“ dėl 49 934,10 Lt skolos ir 331,01 Lt delspinigių už nupirktą medieną priteisimo. Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo UAB ,,Visagino lentpjūvė“ pinigines lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pavedė kreditoriaus pasirinktam antstoliui tą turtą surasti ir aprašyti, turto saugotoju paskyrė kredito įstaigas, kurių sąskaitose bus areštuotos lėšos, areštavus skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą turto administratoriumi paskyrė UAB ,,Visagino lentpjūvė“. Teismas taip pat nutarė, jog, areštavus UAB ,,Visagino lentpjūvė“ priklausančias lėšas, leidžiama pervesti 50 462,11 Lt į kreditoriaus S. J. individualios įmonės sąskaitą, o turto saugotoju paskiriama kredito įstaigos, kurių sąskaitose bus areštuotos lėšos.

3Atsakovui UAB ,,Visagino lentpjūvė“ Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimo centras“.

4Antstolis L. Jankauskas 2006 m. birželio 16 d. patvarkymu grąžino įvykdytą vykdomąjį dokumentą, 2008 m. gegužės 20 d. išduotą Visagino miesto apylinkės teismo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 2008 m. liepos 3 d. raštu antstolis paaiškino, jog vykdydamas Visagino miesto apylinkės teismo nutartį išsiuntė AB bankui ,,Hansabankas“ patvarkymą Nr. 0053/778 dėl lėšų arešto, 2008 m. birželio 4 d. bankas pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą 40 700,95 Lt. Šią sumą antstolis pervedė į S. J. individualiosios įmonės sąskaitą.

5Administratoriaus įgaliotas asmuo E. Kochanauskas kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei įpareigoti turto saugotoją AB banką ,,Hansabankas“ grąžinti 40 700,95 Lt į bankrutuojančios UAB ,,Visagino lentpjūvė“ atsiskaitomąją sąskaitą. Nurodė, jog iš AB banko ,,Hansabankas“ sąskaitos išrašo ir antstolio L. Jankausko rašto paaiškėjo, jog vadovaujantis antstolio patvarkymu 40 700,95 Lt buvo pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą, šiuos pinigus antstolis pervedė į S. J. individualios įmonės sąskaitą. Administratoriaus nuomone, ši pinigų suma grąžintina į atsakovo sąskaitą, atidarytą kaupti lėšas atsiskaityti su kreditoriais.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 21 d. nutartimi administratoriaus UAB ,,Verslo administravimo centras“ prašymą patenkino, įpareigojo turto saugotoją AB banką ,,Hansabankas“ grąžinti 40 700,95 Lt į bankrutuojančios UAB ,,Visagino lentpjūvė“ atsiskaitomąją sąskaitą, panaikinant Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 18 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones ir apribojimus disponuoti turtu bei lėšomis, esančiomis AB banke ,,Hansabankas“, todėl turto saugotojas AB bankas ,,Hansabankas“ įpareigotinas grąžinti 40 700,95 Lt į bankrutuojančios UAB ,,Visagino lentpjūvė“ sąskaitą.

7Atskiruoju skundu kreditorius S. J. individuali įmonė prašo šią teismo nutartį panaikinti ir administratoriaus UAB ,,Verslo administravimo centras“ prašymą atmesti. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Kreditoriui apie skolininko nemokumą nebuvo pranešta vadovaujantis ĮBĮ 4 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata. Kreditoriaus nuomone, prieš iškeliant įmonei bankroto bylą, skolininkas, siekdamas pakenkti kreditoriui, sąmoningai prailgino atsiskaitymo terminą.
  2. Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 20 d. nutartyje, be kita ko, nurodė, jog ši nutartis yra skundžiama per 7 dienas atskiruoju skundu, tačiau ši nutartis apskųsta nebuvo. Todėl kreditoriaus pasirinktas antstolis 2008 m. gegužės 27 d. išsiuntė AB bankui ,,Hansabankas“ patvarkymą Nr. 0053/08/778 dėl lėšų arešto. Bankas 2008 m. birželio 4 d. pervedė pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, o antstolis tą pačią dieną juos pervedė į kreditoriaus sąskaitą. Atliekant šiuos veiksmus niekas nebuvo informuotas apie bankroto bylos iškėlimą. Todėl laikytina, jog 2008 m. birželio 4 d. atliktas pavedimas yra teisėtas.
  3. Atsakovas, 2008 m. gegužės 28 d. pateikdamas teismui prieštaravimą dėl teismo įsakymo Nr. L2-616-531/2008, neprašė stabdyti šios civilinės bylos dėl bankroto nagrinėjimo, nenurodė, kad bendrovės finansinė padėtis yra sunki.
  4. AB bankas ,,Hansabankas“ negalėjo atsisakyti vykdyti antstolio patvarkymo dėl lėšų arešto vadovaudamasis CPK 585 straipsniu, nes pinigų pervedimo dieną dar nebuvo įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, apie kurios priėmimą šalys sužinojo tik atlikus vykdomuosius veiksmus.

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB bankas ,,Hansabankas“ prašo šią nutartį panaikinti ir skolininko UAB ,,Visagino lentpjūvė“ pareiškimą dėl įpareigojimo AB bankui ,,Hansabankas“ atmesti. Apeliantas skundui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

  1. Teismo priimta nutartis nėra įvykdoma, nes skolininko sąskaitoje, esančioje AB banke ,,Hansabankas“, teismo nurodytos sumos nėra, be to, šios nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytas sąskaitos numeris neatitinka šiuo metu galiojančių tarptautinių standartų, taip pat, žiūrint lingvistiniu požiūriu, neįmanoma grąžinti to, ko nebuvo gauta, todėl bankas negali grąžinti BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ to, ko nėra iš jos gavęs.
  2. Skundžiama nutartis naikintina dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nes suinteresuotam asmeniui šioje byloje nebuvo pranešta ne tik apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet ir apie tai, jog Kauno apygardos teisme yra gautas bankrutuojančios UAB ,,Visagino lentpjūvė“ prašymas įpareigoti apeliantą atlikti kokius nors veiksmus. Dėl šios priežasties suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymų, tarp jų ir dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, nes bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog neįtraukus antstolio į bylą, bylos objektyviai išnagrinėti nebus galima (CPK 47 str.).
  3. Skundžiama nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų, nes nutartyje nėra nurodyta, iš kokios bankrutuojančios įmonės sąskaitos turi būti grąžintos lėšos, nėra nurodyta, ką daryti, jei bankrutuojančios įmonės sąskaitoje nebus reikiamos pinigų sumos. Be to, skundžiama nutartis yra sąlyginė, todėl prieštarauja įstatymui (CPK 267 str.). Net jei BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ sąskaitoje, esančioje AB banke ,,Hansabankas“, būtų pakankama pinigų suma, bankas negalėtų jų niekur pervesti be įstatymų nustatyta tvarka pateikto mokėjimo nurodymo (Mokėjimų įstatymo 2 str. 13, 18 d., 5 str. 1, 3 d., 8 str.).
  4. CPK 585 straipsnis numato antstolio veiksmų privalomumą, todėl bankas negalėjo atsisakyti vykdyti antstolio reikalavimo pervesti pinigus.

9Atsiliepimu į AB bankas ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą S. J. individuali įmonė su skunde išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais sutinka ir prašo šį skundą patenkinti.

10BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ atsiliepimu į kreditoriaus S. J. individualiosios įmonės atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog atskirasis skundas neatitinka CPK 11 straipsnio reikalavimų, pažymi, jog apeliantas neskundžia nutarties ta apimtimi, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, o skundžia tik tą dalį, kuria AB bankas ,,Hansabankas“ įpareigojamas grąžinti į atsakovo sąskaitą 40 700,95 Lt. Kadangi šis įpareigojimas apelianto tiesiogiai neliečia, darytina išvada, jog apeliantas atskiruoju skundu gina ne savo, o kito asmens interesus, kas prieštarauja procesinio atstovavimo nuostatoms. Taip pat nurodo, jog nepranešimas apeliantui apie atsakovo nemokumą nesusijęs su skundžiama nutartimi, o tas faktas, jog Visagino miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo skundžiama, neįgalina apelianto nusavinti jam pervestas lėšas.

11BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ taip pat pateikė atsiliepimą ir į AB banko ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą. Atsiliepime atsakovas nurodo, jog su skundu nesutinka, ir prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, AB bankas ,,Hansabankas“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl jo atskirasis skundas turėtų būti grąžintas jį padavusiam asmeniui. Nurodo, jog nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindu, nes, AB bankui ,,Hansabankas“ nesant į bylą įtrauktu asmeniu, jam ir neturėjo būti pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Atsakovo nuomone, įpareigojimas apeliantui grąžinti 40 700,95 Lt į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą yra adekvatus ir proporcingas Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarčiai, kuria atsakovo turto saugotoju buvo paskirtos kredito įstaigos. Bankas nurodė, jog pervedė lėšas antstoliui, kuris šias lėšas pervedė į kreditoriaus S. J. individualios įmonės sąskaitą, esančią AB banke ,,Hansabankas“. Atsakovo nuomone, tokiu būdu šis bankas tapo šių lėšų saugotoju. Jei šios lėšos nebūtų išsaugotos, atsirastų AB banko ,,Hansabankas“ ir (arba) trečiojo asmens teisinė atsakomybė. Atsakovo nuomone, apelianto nurodomi pagrindai, susiję su Mokėjimų įstatymo nuostatomis, neturi ryšio su skundžiama nutartimi, nes teismo sprendimų (nutarčių) vykdymas negali būti saistomas mokėtojo arba gavėjo nurodymų. Atsakovas pažymi, kad apeliantas neskundė Visagino miesto apylinkės teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir turto saugotojų paskyrimo, o tai patvirtina jo, kaip saugotojo, pareigą grąžinti 40 700,95 Lt.

12Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Šioje byloje apeliantas AB bankas ,,Hansabankas“ kelia klausimą dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo, nustatyto CPK 329 straipsnio 3 dalyje, t. y. kad AB bankui „Hansabankas“ šioje byloje nebuvo pranešta ne tik apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet ir apie tai, jog Kauno apygardos teisme yra gautas BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ prašymas įpareigoti apeliantą atlikti kokius nors veiksmus. Atsakovas BUAB ,,Visagino lentpjūvė“, atsiliepdamas į šį atskirojo skundo argumentą, nurodė, jog AB bankas ,,Hansabankas“ nėra dalyvis atsakovo bankroto byloje, tad jam ir neturėjo būti pranešama apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog, kaip pagrįstai nurodė atsakovas, AB bankas ,,Hansabankas“ nebuvo įtrauktas į bylą dalyvaujančiu asmeniu nei nagrinėjant S. J. individualios įmonės pareiškimą UAB ,,Visagino lentpjūvė“ Visagino miesto apylinkės teisme, nei nagrinėjant atsakovo bankroto bylą Kauno apygardos teisme.

15Absoliučiais teismo sprendimo negaliojimo pagrindais pripažįstami esminiai proceso teisės nuostatų, nustatančių teismo veiklos ribas, pažeidimai, ir, esant bent vienam CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytam pažeidimui, laikoma, kad nebuvo tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimas gali būti konstatuotas tuo atveju, kai pažeidžiamos neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisės, nes teismo sprendimas turi įtakos tam tikrų jų teisių ar pareigų pasikeitimui, pažeidžia tokių asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus.

16Skundžiama nutartimi teismas įpareigojo turto saugotoją AB banką ,,Hansabankas“ grąžinti 40 700,95 Lt į bankrutuojančios UAB ,,Visagino lentpjūvė“ atsiskaitomąją sąskaitą ir tokiu būdu susidarė tokia procesinė situacija, kai teismo procesiniu sprendimu buvo sukurtos tam tikros pareigos į bylą neįtraukto asmens atžvilgiu. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog iš bylos medžiagos matyti, kad minėtomis lėšomis bankas, kaip turto saugotojas jau nebedisponuoja, nes, vykdydamas tą pačią įsiteisėjusią Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį, kuria jis buvo paskirtas turto saugotoju, pervedė minėtus pinigus į antstolio L. Jankausko sąskaitą, o pastarasis šias lėšas pervedė į ieškovo S. J. individualios įmonės sąskaitą (t. l. 80, 81, 96). Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad AB banko ,,Hansabankas“ neįtraukimas į šio klausimo nagrinėjimą tuo metu, kai sprendžiama dėl šio asmens pareigų, yra absoliutus pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

17Absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo buvimas reiškia, kad nebuvo tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija nenagrinėja kitų atskirųjų skundų argumentų ir dėl jų nepasisako.

18Esant tokioms aplinkybėms Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d. nutartis naikinama ir klausimas perduodamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

19Kartu atkreipiamas pirmosios instancijos teismo dėmesys, jog iš naujo nagrinėjant atsakovo BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tikslinga atsižvelgti į suformuotą teismų praktiką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi būti ginamos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės panašiose situacijose, t. y. kai yra pažeidžiama Įmonių bankroto įstatyme nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir yra neteisėtai atsiskaitoma su vienu iš kreditorių. Įmonės bankroto administratorius tokiu atveju, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2007; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008; 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d. nutartį ir ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kreditorius S. J. individuali įmonė kreipėsi į teismą su pareiškimu... 3. Atsakovui UAB ,,Visagino lentpjūvė“ Kauno apygardos teismas 2008 m.... 4. Antstolis L. Jankauskas 2006 m. birželio 16 d. patvarkymu grąžino įvykdytą... 5. Administratoriaus įgaliotas asmuo E. Kochanauskas kreipėsi į teismą su... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 21 d. nutartimi administratoriaus UAB... 7. Atskiruoju skundu kreditorius S. J. individuali įmonė prašo šią teismo... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB bankas ,,Hansabankas“ prašo šią... 9. Atsiliepimu į AB bankas ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą S. J. individuali... 10. BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ atsiliepimu į kreditoriaus S. J.... 11. BUAB ,,Visagino lentpjūvė“ taip pat pateikė atsiliepimą ir į AB banko... 12. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Šioje byloje apeliantas AB bankas ,,Hansabankas“ kelia klausimą dėl... 15. Absoliučiais teismo sprendimo negaliojimo pagrindais pripažįstami esminiai... 16. Skundžiama nutartimi teismas įpareigojo turto saugotoją AB banką... 17. Absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo buvimas reiškia, kad nebuvo tinkamo... 18. Esant tokioms aplinkybėms Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d.... 19. Kartu atkreipiamas pirmosios instancijos teismo dėmesys, jog iš naujo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d. nutartį ir ir klausimą... 22. ....