Byla e2S-1311-614/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutarties, kuria atsakovei atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo dienos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutarties, kuria atsakovei atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo dienos,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

 1. Atsakovė A. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-13 sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinys atsakovei A. S. ir iš atsakovės ieškovo naudai priteista 1850,56 Eur skolos, 99,82 Eur materialinių palūkanų, 61,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. procesinių metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliaciniame skunde atsakovė prašė atleisti atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Nurodė, kad jos turtinė padėtis šiuo metu yra sunki, savo interesus ji gina pati, nes neturi pakankamai lėšų samdyti advokato. Prašė atsižvelgti į aplinkybę, kad dėl ieškovo reikalavimo ji patyrė didelį psichologinį stresą, materialinius ir nematerialinius bei laiko nuostolius ir dėl to turi sveikatos, darbinių ir finansinių problemų.

3II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi atidėjo apeliantei A. S. 59 eurų žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos.
 2. Teismas nustatė, kad apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 59 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Atsižvelgęs į apeliantės nurodytas aplinkybes, kad šiuo metu jos turtinė padėtis sunki, savo interesus teisme ji gina pati, nes neturi pakankamai lėšų samdyti advokato, be to turi sveikatos problemų, byloje sprendžiamas klausimas susijęs su vartotojos interesais, teismas sprendė, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas remiantis CPK 84 str. atidėti 59 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo dienos. Priešingu atveju apeliantei būtų užkertamas kelias savo pažeistas teises ginti teisme

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu atsakovė A. S. prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti atsakovės apeliacinio skundo prašymus atleisti atsakovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai nustatė teisines ir faktines esmines šios bylos aplinkybes, kad apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 59 eurų dydžio žyminiu mokesčiu. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą elektroninių ryšių priemonėmis, todėl už jį turėtų būti mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos.
  2. Teismas visiškai ignoravo ir nenagrinėjo atsakovės apeliacinio skundo prašymo dalies ir pateiktų jos argumentų atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.
  3. Teismas iš viso nenagrinėjo atsakovės skundo argumentų, kuriais buvo apeliuojama į atsakovės (kaip vartotojos) atleidimą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nors šioje byloje nagrinėjami atsakovės skundo reikalavimai buvo susiję su jos, kaip vartotojos, teisių ar interesų gynimu. Teismas nesivadovavo teismų praktika analogiškose bylose, kuriose byloje dalyvaujantys asmenys atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo kaip vartotojai pagal CPK 83 str. 1 d. 1 p.
  4. Vertinant atsakovės turtinę padėtį, taip pat turėjo būti atsižvelgta į aplinkybę, kad, kaip buvo matyti iš pareikšto skundo ir šios ginčo bylos, dėl ieškovo neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų atsakovė patyrė didelį psichologinį stresą, materialinius ir nematerialinius, bei laiko nuostolius ir dėl to turėjo sveikatos, darbinių ir finansinių problemų, todėl ir dar dėl sunkios materialinės ir moralinės padėties atsakovė tuo metu negalėjo sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, o tai apsunkino jos pažeistų teisių gynybą.
IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).
 3. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino atsakovės prašymo atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo ir tenkino atsakovės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.
 4. Atsakovė apeliaciniame skunde pateikė alternatyvų prašymą – atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje. Atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3 dalis, žyminio mokesčio atidėjimą – CPK 84 straipsnis. Šiedu institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima procesinį sprendimą, prieš tai skirtingais aspektais įvertinęs tą patį momentą - asmens turtinę padėtį, pvz. kiek ji sunki, kiek ilgai tęsis ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-523/2009).
 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino atsakovės prašymo dėl jos atleidimo nuo žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą, sumokėjimo. Teismas, atsižvelgęs į atsakovės nurodytas aplinkybes, kad šiuo metu jos turtinė padėtis sunki, savo interesus teisme ji gina pati, nes neturi pakankamai lėšų samdyti advokato, be to turi sveikatos problemų, sprendė, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas remiantis CPK 84 str. atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.
 6. Atsakovė apeliaciniame skunde pateiktą prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio arba žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo iš esmės grindė šiuo metu esančia sunkia turtine padėtimi ir nepateikė jokių įrodymų, jog ateityje apeliantė taip pat neturės galimybės sumokėti atidėtą žyminį mokestį. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismas, vertindamas asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį bei poreikį šį asmenį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atsižvelgia į šiam asmeniui priklausančio turto sudėtį bei jo vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-472-236/2015). Atsakovė nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių sunkią jos turtinę padėtį, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliante, jog yra pagrindas atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.
 7. Apeliantė taip pat įrodinėja, jog nagrinėjamu atveju ji nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atleidžiama CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu kaip vartotoja. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apeliantės argumentais. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami be kita ko vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje ieškinio reikalavimą sudaro susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimas, o apeliantė (atsakovė) nereiškė savarankiškų reikalavimų (t. y. neteikė priešieškinio), įrodinėdama paslaugų teikimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Taigi minėta norma, sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą klausimą, netaikytina.
 8. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas, pareiškiant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinį skundą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Apeliacinį skundą pateikiant teismui elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 str. 10 p.).
 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nustatė, kad apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 59 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliacinį skundą atsakovė pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, todėl sutiktina su atsakovės atskirojo skundo argumentais, jog už apeliacinį skundą turėtų būti mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t. y. 44 Eur.
 10. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 11. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino atsakovės prašymo atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo ir tenkino atsakovės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo, tačiau suklydo apskaičiuodamas žyminio mokesčio dydį, todėl yra pagrindas skundžiamos nutarties rezoliucinę dalį patikslinti ir atidėti atsakovei 44 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą (CPK 329 str. 4 d., 330 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 4 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

9Patikslinti nutarties rezoliucinę dalį ir išdėstyti ją taip:

10„Atidėti apeliantei A. S. 44 eurų žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos“.

Proceso dalyviai
Ryšiai