Byla 2-756-553/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutarties, kuria sutikta su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Administravimas ir auditas“ atskiruoju skundu, panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalis ir atmestas pareiškėjos J. S. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Archidis“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Administravimas ir auditas“.

72.

8Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2018 m. gruodžio 28 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus; 2) įpareigoti BUAB „Archidis“ bankroto administratorę konkurso būdu organizuoti BUAB „Archidis“ priklausančio turto – lauko inžinerinių statinių (unikalus numeris ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) paruošiamuosius / remonto darbus, jų pripažinimą tinkamais eksploatuoti, turto įregistravimo darbus bei įregistruoti minėtą turtą BUAB „Archidis“ nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka, projektavimo ir statybos darbų Konkurso rezultatus teikiant svarstyti kreditorių susirinkimui; 3) įpareigoti BUAB „Archidis“ bankroto administratorę konkurso būdu organizuoti projektavimo ir statybos darbus: įrengiant ir numeruojant ( - ) požeminių automobilių stovėjimo vietas; įrengiant ir numeruojant ( - ) antžeminių automobilių stovėjimo vietas, o taip pat vertinimo šios turto dalies rinkos kaina darbus; organizuoti remonto ir būtinus sistemų paleidimo darbus daugiabutyje gyvenamajame name ( - )) įpareigoti bankroto administratorę projektavimo ir statybos darbų konkurso rezultatus pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui.

93.

10BUAB „Archidis“ bankroto administratorė atsiliepime į skundą nurodė, jog pareiškėjos skundas nebeturi teisinio pagrindo ir yra nebeaktualus, nes 2019 m. vasario 11 d. įvyko BUAB „Archidis“ 20-as pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai svarstė ir priėmė nutarimus pagal visus pareiškėjos skunde nurodytus klausimus.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies, pripažino negaliojančiu BUAB „Archidis“ 19 – ojo kreditorių susirinkimo nutarimą išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininkaujančiu asmeniu administratorės įgaliotą asmenį J. L.. Kitoje dalyje pareiškėjos J. S. skundą paliko nenagrinėtu.

135.

14BUAB „Archidis“ bankroto administratorė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalies, kuriuo prašė panaikinti skundžiamą nutartį dalyje dėl BUAB „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui išrinkimo, kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėja skunde pažymėjo, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas turėtų būti panaikintas ne dėl procedūrinių pažeidimų, bet dėl imperatyvios įstatymo normos pažeidimo, t. y. kad pažeistos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatos, tačiau šioje teisės normoje yra apibrėžta kreditorių susirinkimo pirmininko, bet ne pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui asmens išrinkimo procedūra. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 14 punkte numatyta, kad susirinkimo protokolą gali pasirašyti kreditorių susirinkimo išrinktas pirmininkaujantis tuo atveju, kai kreditorių susirinkimo pirmininkas nedalyvauja susirinkime. Kreditorių susirinkimo pirmininkė Luminor Bank AS kreditorių susirinkime nedalyvavo, balsavo raštu, todėl kreditorių susirinkimo protokole Nr. 19 nurodyta, kad kreditorių susirinkimui pirmininkavo bankroto administratorės įgaliotas asmuo.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 8 d. nutartimi sutiko su BUAB „Archidis“ bankroto administratorės atskiruoju skundu, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalį dėl BUAB „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui išrinkimo ir pareiškėjos J. S. skundą dėl šios dalies atmetė. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartį paliko nepakeistą.

197.

20Teismas sprendė, jog kad BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo pirmininkas yra Luminor Bank AS atstovas, kuris buvo išrinktas 2011 m. gruodžio 8 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis, todėl naujas kreditorių susirinkimo pirmininkas negalėjo ir negali būti renkamas, kol minėtas nutarimas nėra nuginčytas.

218.

22Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 14 punkte imperatyviai nustatyta, jog kreditorių susirinkimas turi išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas. 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo kreditorių susirinkimo pirmininkas Luminor Bank AS atstovas, jis balsavo raštu, todėl bankroto administratorės įgaliotas asmuo buvo išrinktas kreditorių balsų daugumos ir turėjo teisę pirmininkauti BUAB „Archidis“ 19-ajam kreditorių susirinkimui.

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Pareiškėja J. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti BUAB „Archidis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Teismas nevertino aplinkybės, jog pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 1 punktą kreditorių susirinkimo pirmininku gali būti tik kreditorius. Ši nuostata pagal analogiją taikytina ir sprendžiant klausimą dėl pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui asmens išrinkimo.

299.2.

30Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi yra panaikinta 2011 m. rugsėjo 22 d. pavedimo sutartis, todėl bankroto administratorė neturi pavedimo BUAB „Archidis“ vardu atlikti bet kokių veiksmų.

319.3.

32Bankroto administratorės įgaliotas asmuo J. L. pateikė teismui 2018 m. gruodžio 28 d. BUAB „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo protokolą, kurį pasirašė ji pati vienasmeniškai, vykdydama kreditorių susirinkimo pirmininko funkcijas, todėl pažeistas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos.

339.4.

34Pareiškėjos skundas dėl BUAB „Archidis“ 20-ojo kreditorių susirinkimo nutarimų nėra išnagrinėtas, todėl nesutiktina su teismo išvadomis, jog skundas dėl 19-ojo kreditorių susirinkimo nutarimų nebeturi teisinio pagrindo ir yra neaktualus.

35Teismas

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3810.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4011.

41Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria sutikta su atsakovės BUAB „Archidis“ bankroto administratorės atskiruoju skundu ir panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalis dėl BUAB „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui išrinkimo bei pareiškėjos J. S. skundas dėl šios dalies atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4212.

43Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, jog bankroto administratorės įgalioto asmens išrinkimu pirmininkaujančiu kreditorių susirinkimui buvo padarytas procedūrinis pažeidimas, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo nevertino kaip pagrindo panaikinti kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

4413.

45Sisteminė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 1 ir 14 punktų analizė patvirtina, kad bankroto administratorius kreditorių susirinkimui pirmininkauja iki kreditorių susirinkimo pirmininko, kuris turi būti išrinktas pirmajame kreditorių susirinkime ir kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas), išrinkimo; kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti pirmininkauti kreditorių susirinkimui asmenį, kuris nėra kreditorių susirinkimo pirmininkas, tuo atveju, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas.

4614.

47Byloje nėra ginčo, jog pirmajame BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime, įvykusiame 2011 m. gruodžio 8 d., BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Luminor Bank AS atstovas; Luminor Bank AS atstovas nedalyvavo 2018 m. gruodžio 28 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime Nr. 19, balsavo raštu, todėl šiame BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime pirmininkaujančiu asmeniu buvo bankroto administratorės įgaliotas asmuo J. L..

4815.

49Atsižvelgiant į aptartą ĮBĮ įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir nurodytas faktines bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstu apeliantės argumentą, kad tuo, jog 2018 m. gruodžio 28 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimui Nr. 19 pirmininkavo bankroto administratorės įgaliotas asmuo, o ne Luminor Bank AS atstovas, kuris išrinktas pirmininku 2011 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkime, ar kitas kreditorius, buvo padarytas procedūrinis pažeidimas.

5016.

51Kita vertus, pagal susiformavusią teismų praktiką ne visi procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą (-us), pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą (-us) yra tik esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1914-370/2017 ir joje nurodytą teismų praktiką). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-836/2014 sprendė, kad nustatytas ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkto pažeidimas, kai kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas ne bankrutuojančios įmonės kreditorius, neturėjo įtakos ginčyto nutarimo teisėtumui ir dėl to negali sudaryti savarankiško ginčyto nutarimo naikinimo pagrindo, nes kreditorių susirinkimo pirmininkas neįgijo jokių teisių, kurios leistų vien dėl jo statuso nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį.

5217.

53Taigi formalus procedūrinis pažeidimas, neturintis įtakos nutarimų turinio teisėtumui, pats savaime nesudaro savarankiško pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus.

5418.

55Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, kad 2019 m. vasario 11 d. įvyko pakartotinis BUAB „Archidis“ 20- asis kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai svarstė ir priėmė nutarimus pagal visus pareiškėjos skunde dėl 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų nurodytus klausimus (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

5619.

572019 m. vasario 11 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendus iš esmės tokius pat darbotvarkės klausimus kaip ir 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkime bei priėmus nutarimus šiais klausimais, spręstina, jog 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai teisinių pasekmių nebesukelia. Dėl šios priežasties, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimas tampa netikslingas, nes tai nesukels jokių teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartis, kuria sutikta su atsakovės BUAB „Archidis“ bankroto administratorės atskiruoju skundu ir panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalis dėl BUAB „Archidis“ 19-ojo kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui išrinkimo bei pareiškėjos J. S. skundas dėl šios dalies atmestas, nebegali būti (nebėra) apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis procesas dėl jos nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

59Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-756-553/2019 pagal pareiškėjos J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutarties, kuria sutikta su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Administravimas ir auditas“ atskiruoju skundu, panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarties dalis ir atmestas pareiškėjos J. S. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė: 1)... 9. 3.... 10. BUAB „Archidis“ bankroto administratorė atsiliepime į skundą nurodė,... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjos... 13. 5.... 14. BUAB „Archidis“ bankroto administratorė pateikė atskirąjį skundą dėl... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 8 d. nutartimi sutiko su BUAB... 19. 7.... 20. Teismas sprendė, jog kad BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo... 21. 8.... 22. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Pareiškėja J. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 27. 9.1.... 28. Teismas nevertino aplinkybės, jog pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 29. 9.2.... 30. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi yra panaikinta 2011 m.... 31. 9.3.... 32. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo J. L. pateikė teismui 2018 m.... 33. 9.4.... 34. Pareiškėjos skundas dėl BUAB „Archidis“ 20-ojo kreditorių susirinkimo... 35. Teismas... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 10.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 11.... 41. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. 12.... 43. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, jog bankroto administratorės... 44. 13.... 45. Sisteminė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ)... 46. 14.... 47. Byloje nėra ginčo, jog pirmajame BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime,... 48. 15.... 49. Atsižvelgiant į aptartą ĮBĮ įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir... 50. 16.... 51. Kita vertus, pagal susiformavusią teismų praktiką ne visi procedūriniai... 52. 17.... 53. Taigi formalus procedūrinis pažeidimas, neturintis įtakos nutarimų turinio... 54. 18.... 55. Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, kad 2019... 56. 19.... 57. 2019 m. vasario 11 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendus iš... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-756-553/2019 pagal...