Byla e2-393-844/2018
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BnP Finance“, akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 302447985, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, atstovaujamo advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“, juridinio asmens kodas 302474459, buveinė Ukmergės g. 222, Vilnius, ieškinį atsakovei I. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančiai ( - ), dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas BnP Finance, akcinė bendrovė (toliau – AB) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės I. Č., asmens kodas ( - ), ieškovo BnP Finance, AB, į. k. 302447985, naudai 10,86 Eur negrąžinto kredito, 27,09 Eur mokėjimo palūkanų, 0,98 Eur delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį, 121,00 Eur BnP Finance, AB patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiktų atsiliepimo į ieškinį.

6Atsakovei I. Č. procesiniai dokumentai buvo išsiųsti pagal ieškovo nurodytą gyvenamąją vietą Taikos pr. 42-7, Visaginas, bet jai neatsiėmus šių dokumentų, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (deklaruotos gyvenamosios vietos adresu: ( - )). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vartojimo kredito davėjas UAB „Finverta“, į. k. 135056561, buveinės adresas Kęstučio g. 38, Kaunas (toliau – Pradinis kreditorius) ir atsakovė – vartojimo kredito gavėja I. Č., a. k. ( - ) (toliau – atsakovas), 2015-06-01 sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), kuria atsakovei buvo suteiktas 86,89 Eur vartojimo kreditas 60 dienų terminui, bei pagal kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 17,09 Eur kredito mokestį Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2017 m. vasario 13 d. tarp Pradinio kreditoriaus ir ieškovo BnP Finance, AB, į. k. 302447985, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius (toliau – Ieškovas) buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 221 str. 1 d. bei nepažeidžiant kredito gavėjo teisių, Pradinis kreditorius perleido Ieškovui reikalavimo teises į Pradiniam kreditoriui skolingus asmenis.

10Ieškovas, atsižvelgdamas į CK 6.109 str. 1 d., kurioje numatyta, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas arba gavo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą, 2017 m. vasario 14 d. elektroniniu paštu ir 2017 m. vasario 17 d. registruotu paštu išsiuntė atsakovei pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2010 m. balandžio 16 d. nutartyje yra pažymėjęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Žaliasis tiltas“ v. Danske Bank A/S Lietuvos filialas, bylos Nr. 3K-7-168/2010;). Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog ieškovas tinkamai perėmė Pradinio kreditoriaus teisę reikalauti atsakovės Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus kartu su aksesorinėmis teisėmis.

11Remiantis tuo, kas išdėstyta bei tuo, kad atsakovė iki pat šios dienos neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ieškovas kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo ir prašo teismo priteisti iš atsakovės susidariusią skolą, delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys motyvuojamas dėl negrąžintos kredito dalies bei mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų priteisimo tuo, kad vadovaujantis vartojimo kredito sutarties bei Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis, sutartis turi būti vykdoma tinkamai ir nustatytais terminais. CK 6.256 str. 1 d. numatyta, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o LR CK 6.873 str. 1 d. įtvirtinta, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku bei tvarka. Atsakovė, sudarydama vartojimo kredito sutartį, remiantis Sutartyje numatyta sutarties sudarymo tvarka, atliko Sutarties ir Sistemos naudojimo taisyklių nurodytus veiksmus, kuriais patvirtino, jog ji susipažino ir sutinka su sutarties bendrosiomis bei specialiosiomis sąlygomis. Be to, atsakovė, remiantis Sutartimi įsipareigojo Pradinio kreditoriaus suteiktą kreditą ir kredito mokestį gražinti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. CK 6.4 str. numatyta, jog kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu. Lietuvos Aukščiausias Teismas vienoje iš savo nutarčių yra pažymėjęs, kad esminės paskolos sutarties sąlygos yra: 1) paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo (skolininko) nuosavybėn ir paskolos gavėjo 2) įsipareigojimas priimti suteiktą paskolą bei 3) grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Belgijos UAB „ Lenaers ir Co“ v. L. V., bylos Nr. 3K-3-486/2005; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. L. v. B. V., bylos Nr. 3K-3-558/2007). Atsakovė laiku nemokėjo mėnesinių įmokų, nereagavo į Ieškovo siųstą pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę ir per pranešimuose nurodytą terminą susidariusio įsiskolinimo nepadengė.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad Lietuvos civilinėje teisėje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (CK 6.210, 6.261 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007; taip pat žr. 2004 m. kovo 3 d nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007; kt.).

13Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2005.) Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis).

14Atsakovė Sutartimi įsipareigojo ne tik ieškovui grąžinti suteiktą 86,89 Eur vartojimo kreditą, bet ir sumokėti 17,09 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, kurios metinė palūkanų norma – 119,65 proc., per 60 dienų laikotarpį. Kadangi Atsakovas tinkamai ir laiku sutarties nevykdė, mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiavosi toliau. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos už naudojimąsi paskolos pinigais mokamos iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga AC-37-1). Ieškovas pažymi, jog remdamasis Sutartimi bei suformuota teismų praktika, palūkanas paskaičiavo už 761 dienas ir priskaičiavo mokėti 27,09 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų.

15Pažymėtina, kad tiek Sutartimi numatytas 17,09 Eur kredito mokestis, tiek 27,09 Eur mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos yra ne kas kita kaip mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos apskritai. Ieškovas, teikdamas ieškinį Teismui patikslino, jog 17,09 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų dalis (kredito mokestis) buvo paskaičiuota už 60 dienų, per kurias turėjo būti grąžinta visa suteikta kredito suma. Negrąžinus suteiktos vartojimo kredito sumos per 60 dienų, mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kurių metinė palūkanų norma sudarė 119,65 proc., buvo skaičiuojamos toliau ir šių palūkanų suma per 761 dienas sudarė 27,09 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, atsakovė turi pareigą sumokėti Ieškovui 10,86 Eur negrąžintos vartojimo kredito dalies ir 27,09 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų.

16Remiantis LR CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

17Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, jog šalių sudaryta sutartis turi būti tinkamai ir sąžiningai vykdoma. Įstatyme draudžiama šaliai vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, nebent tai būtų iš anksto susitarta sutartyje arba tokia galimybė būtų numatyta įstatyme. Prievolės, sutarties neįvykdymas yra pagrindas nukentėjusiai šaliai reikalauti taikyti įstatyme įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Š. ir I. Š. v. UAB „Ranga IV investicijos“, bylos Nr. 3K-3-109/2010). Vadovaujantis vienu pagrindinių civilinės atsakomybės principų – visiško nuostolių atlyginimo principu įtvirtintu CK 6.251 str., prievolės pažeidimo atveju kreditorius turi teisę į patirtų nuostolių atlyginimą. Kreditorius, siekdamas apsaugoti teisėtus savo interesus prievolės neįvykdymo ar netinkamo jos vykdymo atveju, gali sudaryti prievolės įvykdymą užtikrinančius susitarimus bei turi galimybę naudotis dviem Lietuvos civilinėje teisėje įtvirtintais kreditoriaus interesų apsaugos būdais – netesybų ir (ar) palūkanų institutais, taikomais jo pasirinkimu. Sutartyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui gali būti taikomos 0,05 % todėl ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 0,05 proc. dydžio netesybas už 180 dienų. Kadangi BnP Finance, AB, yra juridinis asmuo, užsiimantis ūkine-komercine veikla, teikiantis finansines paslaugas ir siekiantis gauti pelno, kredito gavėjui pažeidus vartojimo kredito išdavimo sutarties sąlygas ir nesumokėjus grąžintinos sumos laiku, vartojimo kredito davėjas patiria nuostolius. Kuo ilgiau vartojimo kredito gavėjas vengia įvykdyti prievolę, tuo didesni vartojimo kredito davėjo patirti nuostoliai. Pažymėtina, kad atsakovė vengia įvykdyti prievolę ieškovui bei naudojasi vartojimo kredito davėjo piniginėmis lėšomis. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei LR CK 6.251 str. 1 d., kuris įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo principą, Ieškovas prašo iš Atsakovo priteisti 0,98 Eur delspinigių kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo.

18LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokių palūkanų dydį nustato LR CK 6.210 str. 1 d., todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2017-09-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Bylinėjimosi išlaidas sudaro teismui sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, kuris visa apimtimi priteistinas iš atsakovės (bankinio mokėjimo nurodymo kopija pridedama). Taip pat surašant šį ieškinį, ieškovas pagalbos kreipėsi į advokatų profesinę bendriją „Euroteisės biuras“, juridinio asmens kodas 302474459, buveinės adresas Ukmergės g. 222, Vilnius. Ieškovas dėl to patyrė 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovės (PVM sąskaita faktūra ir bankinio mokėjimo nurodymo kopijos pridedamos).

20Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos, nes jų suma yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovės, I. Č. asmens kodas ( - ), priteisti ieškovo BnP Finance, AB, į. k. 302447985, naudai 10,86 Eur (dešimt eur 86 ct) negrąžinto kredito, 27,09 Eur (dvidešimt septynis eur 09 ct) mokėjimo palūkanų, 0,98 Eur (nulis eur 98ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 38,93 Eur (trisdešimt aštuoni eur 93 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017-09-27, iki teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eur 00 ct) žyminį mokestį, 121,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas eur 00 ct) BnP Finance, AB patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

25Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BnP... 3. Teismas... 4. Ieškovas BnP Finance, akcinė bendrovė (toliau – AB) kreipėsi su ieškiniu... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos... 6. Atsakovei I. Č. procesiniai dokumentai buvo išsiųsti pagal ieškovo... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vartojimo kredito... 10. Ieškovas, atsižvelgdamas į CK 6.109 str. 1 d., kurioje numatyta, jog... 11. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei tuo, kad atsakovė iki pat šios dienos... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad Lietuvos... 13. Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar... 14. Atsakovė Sutartimi įsipareigojo ne tik ieškovui grąžinti suteiktą 86,89... 15. Pažymėtina, kad tiek Sutartimi numatytas 17,09 Eur kredito mokestis, tiek... 16. Remiantis LR CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 17. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, jog šalių sudaryta sutartis... 18. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 19. Bylinėjimosi išlaidas sudaro teismui sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis,... 20. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovės, I. Č. asmens kodas ( - ), priteisti ieškovo BnP... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...