Byla 2-202-884/2013
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant atsakovui J. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuro ieškinį atsakovams J. V. ir I. S. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

Nustatė

5ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 18687,19 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas: 561 Lt žyminio mokesčio bei 235,20 Lt už pateikiamų priedų vertimą į lietuvių kalbą. Nurodė, kad Norvegijoje 2009-08-07 įvyko eismo įvykis, kurio metu Lietuvos Respublikoje registruota, I. S. vairuojama, J. V. priklausančia transporto priemone AUDI 100, valst. Nr. ( - ) , buvo padaryta žala. Kadangi Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė autoįvykio metu nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, eismo įvykio valstybės – Norvegijos nacionalinis draudikų biuras išmokėjo eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą nukentėjusiajam asmeniui ir pateikė transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui, ieškovui, reikalavimą 42783 NOK, t.y. 18687,19 Lt sumai. Ieškovas, remdamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi ir Biurų tarybos Vidaus nuostatų 5 straipsniu, sumokėjo Norvegijos nacionaliniam draudikų biurui 42783 NOK, t.y. 18687,19 Lt, ir įgijo regreso teisę reikalauti išmokėtos sumos bei su žalos administravimu susijusias išlaidas iš bendraatsakovių. Savo reikalavimus ieškovas grindžia Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 1 dalimi, 17, 23 straipsniais, 41 straipsnio 8 dalimi, Civilinio kodekso 1.44 straipsniu, 6.37 str. 2 d., 6.200 str. 1 d., 6.249 str. 4 d., 6.263 str., 6.270 str., 6.280 str. Ieškovas pateiktuose paaiškinimuose į atsakovo J. V. atsiliepimą nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu taikyti ieškinio senatį, Biuras, tai yra ieškovas, privalo išmoką mokėti ne nukentėjusiems asmenims, bet žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pagrindinė prievolė, kurią įvykužius atsiranda Biuro regresinis reikalavimas, yra būtent Biuro pareiga sumokėti draudimo išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, biuras ją įvykdė 2010-05-10, nuo tada ir turi būti skaičiuojama ieškinio senatis, ieškinys pateiktas 2013-05-08, tai yra nepraėjus trims metams. Papildomai pažymi, kad Norvegijos nacionalinio draudikų biuro pateiktas reikalavimas nėra tapatus eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėtos išmokos dydžiui, reikalavimą sudaro ir administravimo mokestis.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant jo atstovui.

7Atsakovas J. V. atsiliepime į ieškinį nesutiko su nuostolių atlyginimu iš jo kaip solidaraus atsakovo, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad nuosavybės teise priklausantį automobilį „AUDI 100“, valstybinis Nr. ( - ) , transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraudė 2007-08-04 dviejų metų laikotarpiui AB „Lietuvos draudimas“, nes dirbo Norvegijoje ir nebuvo galimybės dažnai grįžti į Lietuvą pratęsti draudimo galiojimą. Tuo metu, t. y. 2009 m. rugpjūčio mėnesį, gyveno Norvegijoje su sugyventine I. S. (atsakove), ji nuolat naudodavosi jam priklausančiu automobiliu „AUDI 100“, važiuodavo juo į darbą. Jis I. S. buvo įspėjęs, kad netrukus baigsis minėto automobilio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir kad ji, pasibaigus galioti draudimo apsaugai, niekur juo nevažiuotų. 2009-08-05 00.00 val. baigėsi galioti automobilio draudimo sutartis, jis pats po to nesinaudojo automobiliu bei uždraudė I. S. juo kur nors vykti. 2009-08-07 7.00 val. jis kitu automobiliu išvyko į darbą, o sugyventinė liko namuose. Automobilio „AUDI 100“ raktelius saugojo namų virtuvėje, stalčiuje, automobilio registracijos liudijimas ir draudimo liudijimas buvo automobilyje, jam net nekilo įtarimas automobilio užvedimo raktelius paslėpti nuo sugyventinės, nes nemanė, kad ji rizikuotų vairuoti neapdraustą automobilį. Kad sugyventinė vairavo automobilį ir padarė eismo įvykį, jį informavo sūnėnas S. P., kurį į eismo įvykio vietą buvo išsikvietusi sugyventinė vertėjauti. Niekas jo, kaip automobilio savininko, neinformavo kokio dydžio turtinė žala padaryta nukentėjusiai šaliai. Kalta dėl eismo įvykio padarymo buvo pripažinta sugyventinė I. S., todėl ji ieškovui ir turėtų atlyginti susidariusius nuostolius. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama. Solidarioji atsakomybė atsiranda iš tų asmenų veiksmų, kurie yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su neigiamų pasekmių atsiradimu. Jo veiksmai (nerūpestingas pareigos sudaryti automobilio draudimo sutartį vykdymas) nėra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su atsiradusia žala, todėl ieškovo ieškinys dėl solidarios atsakomybės jo atžvilgiu atmestinas. Iš ieškovo pateiktų dokumentų galima spręsti, kad Norvegijos nacionalinis draudikų biuras išmokėjo eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą nukentėjusiajam iki 2010-04-22 (spręstina pagal Norvegijos nacionalinio draudiko biuro pateiktą prašymą ieškovui). Ieškovas 2010-05-10 kompensavo Norvegijos nacionalinio draudimo biuro eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką. Kadangi pagrindinė prievolė eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui buvo įvykdyta iki 2010-04-22, todėl ieškovas, paduodamas ieškinį, kuris teisme priimtas 2013-05-14, praleido sutrumpintą trejų metų ieškinio pareiškimo terminą.

8Teismo posėdyje atsakovas J. V. paaiškino, kad palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus, papildomai nurodė, kad nesutinka su nukentėjusiajam nustatytos žalos dydžiu, eismo įvykio schemoje yra sužymėti mašinos sugadinimai, tarp kurių apie stiklus nieko nenurodyta, tačiau remonto dirbtuvių pateiktame atliktų remonto darbų sąraše nurodyti darbai su stiklais, kure įvertinti apie 2500 Lt. Schemą jam rodė I. S., žinojo, kad žala yra padaryta, laukė kokio nors pranešimo iš Norvegijos, bet nesulaukė, su nukentėjusiuoju susisiekti nesistengė ir priemonių dėl to nesiėmė.

9Atsakovė I. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu.

10Ieškinys tenkintinas.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-08-07 Norvegojoje dėl I. S., vairavusios J. V. priklausančią transporto priemonę AUDI 100, valst. Nr. ( - ) , kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala, transporto priemonė AUDI 100, valst. Nr. ( - ) , buvo registruota Lietuvos Respublikoje ir eismo įvykio metu ji nebuvo apdrausta civilinės atsakomybės transporto priemonių valdytojų privalomuoju draudimu (6, 9-12 b.l.). Norvegijos transporto priemonių draudikų biuras šiame eismo įvykyje nukentėjusiajam asmeniui išmokėjo 37203 NOK žalos atlyginimą ir 2010-04-22 kreipėsi į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą (toliau – Biuras), tai yra ieškovą, dėl minėtos žalos bei 5580 NOK administravimo mokesčio atlyginimo (13-16 b.l.). Ieškovas 2010-05-10 sumokėjo Norvegijos transporto priemonių draudikų biurui 42783 NOK, t.y. 18687,19 Lt už padarytos žalos atlyginimą bei administravimo mokestį (32 b.l.). Sumokėtą sumą ieškovas regreso tvarka Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 17, 23 straipsnių pagrindu prašo priteisti solidariai iš atsakovų.

12Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 18687,19 Lt nuostolių atlyginimą iš abiejų atsakovų solidariai bei prašo taikyti ieškinio senatį.

13TPVCAPDĮ 17 str. reglamentuoja Biuro mokamų išmokų mokėjimo atvejus. TPVCAPDĮ 17 str. 5 d. numato, kad tais atvejais, kai Biuras moka išmoką pagal 17 str. 1 d. dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar užsienio valstybėje nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos ir administruotos žalos, išmoka eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui mokama atsižvelgiant į Bendradarbiavimo nuostatus ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus; biuras moka išmokas kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui ar kitos valstybės Garantiniam iždui (fondui) ir kitais atvejais, vykdydamas Bendradarbiavimo nuostatų arba susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo reikalavimus.

14TPVCAPDĮ 23 str. 5 d. numato Biurui, išmokėjusiam kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai reikalaujamą sumą, teisę susigrąžinti išmokėtas sumas iš atsakingo už žalos padarymą asmens ar asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį. Įstatyme suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010). Naudojama transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota (TPVCAPDĮ 4 str. 1 d.). Įstatyme nustatyta, kad sudaryti draudimo sutartį yra transporto priemonės savininko pareiga. Atsakovas J. V. neginčija, kad transporto priemonė AUDI 100, valst. Nr. ( - ) , registruota jo vardu, priklauso jam nuosavybės teise, atsakovui nepateikus įrodymų, kad I. S. kokiu kitu pagrindu būtų buvusi atsakinga už draudimo sutarties sudarymą, darytina išvada, kad už minėtos sutarties sudarymą yra atsakingas pats atsakovas (TPVCAPDĮ 4 str. 2 d.). Atsakovas nurodo, kad jis, pasibaigus galioti draudimo apsaugai, buvo perspėjęs I. S. nesinaudoti šia transporto priemone, tačiau nepateikė įrodymų, kad būtų ėmęsis realių priemonių įgyvendinti savo pareigai pagal TPVCAPDĮ 4 str. 3 d., tai yra neleisti naudotis nedraustu automobiliu. Todėl ieškovas, sumokėjęs išmoką transporto priemonių draudikų biurui, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovus 18687,19 Lt sumai.

15Teismo posėdžio metu atsakovas J. V. nesutiko su nukentėjusiajam asmeniui nustatytos žalos dydžiu, teigdamas, kad eismo įvykio deklaracijoje stiklų sugadinimas neminimas, o remonto darbų sąraše nurodyti darbai su stiklais. Teismo posėdžio metu atsakovas pripažino, kad apie eismo įvykį žinojo, matė eismo įvykio deklaraciją, tačiau nesiėmė jokių priemonių susisiekti su nukentėjusiuoju ir išsiaiškinti padarytos žalos dydį. Atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, kad padaryta žala yra mažesnė nei nurodė ieškovas nepateikė, todėl šis jo atsikirtimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

16Atsakovas prašė atmesti ieškinį, pritaikius trejų metų ieškinio senatį, kuri, jo nuomone, prasidėjo nuo 2010-04-22, kadangi Norvegijos nacionalinis transporto draudikų biuras išmokėjo eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą nukentėjusiajam iki 2010-04-22. Ieškovas nurodo, kad jis nėra praleidęs ieškinio senaties termino, kadangi jo pradžia skaičiuotina nuo 2010-05-08 (81-82 b.l.), kai jis išmokėjo Norvegijos nacionaliniam transporto draudikų biurui pareikalautą išmoką.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad atgręžtinis draudiko reikalavimas atsakingam už žalą asmeniui TPVCAPDĮ 23 straipsnio pagrindu yra regresas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. civilinė byla Nr. 3K-7-300/2010). Kadangi ieškovas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į pažeidusį minėtame įstatyme 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvą sudaryti draudimo sutartį asmenį, o ne draudimo sutarties pagrindu, tai su šiais subjektais ieškovą sieja ne draudimo, o iš delikto kylantys teisiniai santykiai, kuriems taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas – CK 1.125 str. 8 d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 7 d. nutartis byloje Nr.: 3K-3-271/2012).

18Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino pradžios. Pagrindinis ieškinio dalykas susijęs su žalos atlyginimu regreso tvarka dėl deliktinių teisinių santykių. Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CPK 1.127 str. 4 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad regresinė prievolė yra nauja prievolė, kuri atsiranda asmeniui įvykdžius prievolę už atsakingą už žalą asmenį. Kai toks asmuo įvykdo prievolę už skolininką, pradinė prievolė kreditoriui pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis) ir atsiranda nauja, t. y. regresinė, prievolė, kuri sieja skolininką ir prievolę įvykdžiusį asmenį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-46/2009).

19Ieškovas, 2010-05-10 sumokėjęs 18687,19 Lt išmokos sumą pagal Norvegijos nacionalinio transporto draudikų biuro reikalavimą ir taip įvykdęs savo pagrindinę prievolę, įgijo teisę reikšti regresinį reikalavimą atsakovams (TPVCAPDĮ 23 str. 5 d., CK 6.280 str.). Šiam reikalavimui taikytinas CK 1.125 str. 8 d. numatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuotinas nuo 2010-05-10, ieškinys dėl šio reikalavimo paštui įteiktas 2013-05-08 (81, 82 b.l.), taigi ieškinys pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino.

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas įrodymais, teisėtas, todėl tenkintinas – ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 18687,19 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, 5% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (18687,19 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (TPVCAPDĮ 4 str., 10 str., 17 str., 23 str., 41 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str., CPK 178 str.).

21Ieškovas prašo priteisti 561 Lt žyminio mokesčio ir 235,20 Lt išlaidų už dokumentų vertimus, iš viso 796,20 Lt, ieškinį patenkinus, minėta suma lygiomis dalimis priteistina iš atsakovų, tai yra po 398,10 Lt iš kiekvieno (CPK 93 str. 1 d., Klaipėdos apygardos teismo 2013-07-04 nutartis civ. byloje Nr.2A-1007-538/2013).

222013-05-14 teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.)

23Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti solidariai iš J. V., asmens kodas ( - ) ir I. S., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, įmonės kodas 125709291, 18687,19 Lt (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 19 ct) nuostolių atlyginimo regreso tvarka, 5% (penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (18687,19 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2013-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui iš J. V. ir I. S. po 398,10 Lt (tris šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Skuodo rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant atsakovui J. V.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 5. ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 18687,19 Lt nuostolių... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 7. Atsakovas J. V. atsiliepime į ieškinį nesutiko su nuostolių atlyginimu iš... 8. Teismo posėdyje atsakovas J. V. paaiškino, kad palaiko atsiliepime... 9. Atsakovė I. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-08-07 Norvegojoje dėl I. S., vairavusios... 12. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 18687,19 Lt nuostolių... 13. TPVCAPDĮ 17 str. reglamentuoja Biuro mokamų išmokų mokėjimo atvejus.... 14. TPVCAPDĮ 23 str. 5 d. numato Biurui, išmokėjusiam kitos Europos Sąjungos... 15. Teismo posėdžio metu atsakovas J. V. nesutiko su nukentėjusiajam asmeniui... 16. Atsakovas prašė atmesti ieškinį, pritaikius trejų metų ieškinio senatį,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad atgręžtinis... 18. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino pradžios. Pagrindinis... 19. Ieškovas, 2010-05-10 sumokėjęs 18687,19 Lt išmokos sumą pagal Norvegijos... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinys yra... 21. Ieškovas prašo priteisti 561 Lt žyminio mokesčio ir 235,20 Lt išlaidų už... 22. 2013-05-14 teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę palikti... 23. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti solidariai iš J. V., asmens kodas ( - ) ir I. S., asmens kodas ( - )... 26. Priteisti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui iš J. V.... 27. Skuodo rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d nutartimi taikytą... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...