Byla 2-732/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio miestelis“ bankroto byloje Nr. B2-294-125/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. bei akcinės bendrovės SEB banko atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio miestelis“ bankroto byloje Nr. B2-294-125/2010,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

4Kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. 2010 m. kovo 24 d. teismui įteiktu skundu prašė panaikinti BUAB „Pajūrio miestelis“ 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ ir nutarimą Nr. 5 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“. Nurodo, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2 gavo tik 2010 m. kovo 10 d. ir tik nuo tada galėjo susipažinti bei skųsti nutarimus. Kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 3 trečiojo asmens AB SEB banko iniciatyva nutarė žemės sklypus Grabiuose, žemės sklypus Palangoje, žemės sklypus su priklausiniais (nebaigtais statyti namais) Dargužiuose pardavinėti taip:

51) žemės sklypus Grabiuose I varžytynėse už 1 216 000 Lt, II varžytynėse už 608 000 Lt, III varžytynėse – už 304 000 Lt;

62) žemės sklypus Palangoje I varžytynėse už 4 496 000 Lt, II varžytynėse – už 2 248 000 Lt, III varžytynėse – už 1 124 000 Lt;

73) žemės sklypus su priklausiniais (namai) Dargužiuose I varžytynėse už 12 260 000 Lt, II varžytynėse – už 6 130 000 Lt, III varžytynėse – už 3 065 000 Lt (kainos be PVM).

8Kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas AB SEB banko turimų 66,26 proc. balsų dauguma, buvo atmestas UAB „Property entrust“ pasiūlymas turtą pardavinėti kitaip, atlikti turto vertinimą. Kreditorių susirinkimo nutarimu nebuvo atsižvelgta į Dargužių kaime esančiuose sklypuose pastatytų namų baigtumą. Kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 5 AB SEB banko dominuojančiais balsais sumažino administravimo išlaidų sąmatą ir skirtų lėšų gali nepakakti tvarkant įmonės reikalus.

9Kreditorius UAB „Property entrust“ skundu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“; 2) įpareigoti UAB „Pajūrio miestelis“ bankroto administratorių įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 dėl turto vertinimo; 3) atlikus turto vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti naują kreditorių susirinkimą turto pardavimo tvarkai nustatyti. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimai priimti pagal pagrindinio kreditoriaus AB SEB banko nutarimų projektus, ignoruojant kitus kreditorius, nutarimai yra ydingi, neįgyvendinami. Nutarimas Nr. 3 prieštarauja ankstesniame 2009 m. birželio 5 d. susirinkime priimtam nutarimui Nr. 5, jame buvo nutarta vertinti bankrutavusios įmonės turtą. Nors buvo paskelbtas konkursas turto vertintojui parinkti, tačiau vertinimas nebuvo atliktas. Sprendžiant turto pardavimo tvarką ir kainą neatsižvelgta į tai, kad dalis įmonės turto yra įkeista, dalis neįkeista, ir šio turto kainos nėra atskirtos. AB SEB banko balsais priimtas nutarimas Nr. 3 po pirmųjų varžytynių mažinti kainą du kartus neatitinka hipoteka neužtikrintų kreditorių interesų ir juos pažeidžia.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi D. M. , Ž. J. ir D. J. skundą atmetė, UAB „Property entrust“ skundą patenkino iš dalies; BUAB „Pajūrio miestelis“ 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ panaikino; BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorių G. I. įpareigojo įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 „Dėl turto vertinimo“; iš kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. kreditoriui AB SEB bankui priteisė po 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno. Teismas nustatė, kad UAB „Pajūrio miestelis“ 2009 m. sausio 19 d. nutartimi iškelta bankroto byla, 2009 m. balandžio 21 d. patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, 2010 m. kovo 16 d. nutartimi įmonė paskelbta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto, pareiškėjui D. M. patvirtintas 685 000 Lt, D. J. ir Ž. J. – po 56 000 Lt kiekvienam, UAB „Property entrust“ – 3 445 307,33 Lt, AB SEB bankui – 11 966 017,74 Lt finansiniai reikalavimai. Kreditorių susirinkimas 2009 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 5 nutarė įmonės turtą vertinti parenkant turto vertintojus už mažiausią pasiūlytą kainą konkurso būdu, į sutartį įtraukti klausimą dėl turto vertinimo nemokamai, gavus ataskaitą kviesti kreditorių susirinkimą (t. 2, b. l. 64). Kreditorių susirinkimas 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 3 nutarė organizuoti trejas nekilnojamojo turto varžytynes, paskelbiant datas, o kainą nurodyti tik pirmųjų varžytynių. Po pirmųjų varžytynių paskelbti antrųjų varžytynių kainą. Po antrųjų varžytynių paskelbti trečiųjų varžytynių kainą. Nutarta turtą pardavinėti komplektais – žemės sklypą Grabiuose, žemės sklypus Palangoje ir žemės sklypus su priklausiniais (nebaigtais statyti namais) Dargužiuose – bei nustatė kainas (t. 2, b. l. 38–57). Nutarimas priimtas AB SEB banko, balsavusio paštu 66,20 proc. turimų balsų dauguma, pagal jo pasiūlymą.

13Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas teismui gali būti apskųstas per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Pareiškėjai D. M. , Ž. J. ir D. J. per savo atstovą D. Sauliūną dalyvavo ginčijamame kreditorių susirinkime, žinojo apie skundžiamus nutarimus jau tą pačią dieną, praleido 14 d. terminą skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti, todėl teismas jų skundą atmetė (CK 1.125 str. 2 d., 1.126 str.). ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems kreditoriams. Jis privalomas vykdyti ir bankroto administratoriui. Nepanaikinus įmonės kreditorių susirinkimo 2009 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 5 dėl įmonės turto vertinimo negalėjo būti svarstomi ir priimami vėlesni nutarimai dėl turto pardavimo be vertinimo ir AB SEB banko pasiūlytų kainų nustatymas. Teismas atsižvelgė į tai, kad priimant 2009 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 5 AB SEB banko atstovė nurodė, kad turi sutartis su turto vertintojais, kurie yra įsipareigoję priverstinio išieškojimo atveju įkeistą turtą pervertinti nemokamai. Iš pateiktų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad Klaipėdos r. Dargužių k. atsakovei UAB „Pajūrio miestelis“ priklauso 10 sklypų, kurie hipoteka yra įkeisti AB SEB bankui (t. 2, b. l. 66–130). Tačiau iš tų pačių išrašų ir šalių paaiškinimų matyti, kad ant šių sklypų turint statybos leidimus, bet be hipotekos kreditoriaus sutikimo įmonės lėšomis yra pastatyti nebaigti gyvenamieji namai, įrengtos komunikacijos, kurių vertė ir likimas neatsispindi ginčijamame nutarime. Kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti šį turtą komplektu nenurodant, koks turtas (be hipoteka įkeistų žemės sklypų) yra parduodamas, prieštarautų ĮBĮ 33 straipsnio įtvirtintam principui, kad dėl bankroto likviduojant įmonę turi būti parduotas ar perduotas visas įmonės turtas. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad nekilnojamasis ir įkeistas turtas yra parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo Nr. 831 (2008-01-16 nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtinto aprašo 7 straipsnis nustato, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Tačiau, kaip jau nurodyta pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį, kreditorių susirinkimo nusistatytos taisyklės turi būti vykdomos tiek administratoriaus, tiek pačių kreditorių. Pagal ĮBĮ 33 straipsnį bei nurodytą aprašą tinkamas parduodamo objekto ir pradinės kainos nustatymas turi įtaką ne tik stambiausiojo kreditoriaus, bet ir smulkesnių kreditorių teisėms, nes yra numatyta galimybė įkaito (hipotekos) kreditoriui turtą perimti. Dėl nurodytų priežasčių teismas atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ panaikino ir įpareigojo administratorių įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 „Dėl turto vertinimo“. Teismas Kreditoriaus UAB „Property entrust“ reikalavimas administratorių įpareigoti šaukti naują kreditorių susirinkimą turto pardavimo tvarkai nustatyti netenkino, nes patenkinus pirmuosius du reikalavimus administratorius pagal pareigas privalės šaukti kreditorių susirinkimą šių klausimų išsprendimui. Teismas nurodė, kad kreditoriaus AB SEB banko atstovas prašo iš pareiškėjų priteisti 16 154,04 Lt atstovavimo išlaidų. Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. reikalavimai atmesti, todėl iš jų turėtų būti priteista dalis AB SEB banko turėtų atstovavimo išlaidų. Tačiau dalis jų reikalavimų sutampa su UAB „Property entrust“ patenkintais reikalavimais. Dėl šių priežasčių iš D. M. , Ž. J. ir D. J. priteistina dalis po 1 000 Lt iš kiekvieno AB SEB banko turėtų atstovavimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d.). Iš UAB „Property entrust“ atstovavimo išlaidos nepriteistinos, nes jų skundas iš esmės yra patenkintas.

14III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

15Atskiruoju skundu kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. prašo šią nutartį panaikinti dalyje, kuria buvo atmestas apeliantų skundas bei iš jų priteistos bylinėjimosi išlaidos ir patenkinti D. M. , Ž. J. ir D. J. skundą dėl 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantai praleido terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo paduoti. Kreditorių susirinkimo nutarimo ginčijimo atveju kreditorius apie savo teisių pažeidimą faktiškai gali sužinoti tik susipažinęs su kreditorių susirinkimo protokolu, įforminusiu tam tikro kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą ir nurodančio atitinkamo kreditorių nutarimo priėmimo aplinkybes. 2010 m. kovo 3 d. atsakovo BUAB ,,Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkime dalyvavo tik apeliantų atstovas (kiti kreditoriai balsavo raštu) ir šio susirinkimo metu nebuvo apibendrinti kreditorių balsavimo rezultatai, o šio susirinkimo protokolo surašymas užtruko kurį laiką, todėl apeliantų atstovas šį protokolą gavo tik 2010 m. kovo 10 d. Teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė, nors tai patvirtinančius įrodymus apeliantai pateikė.
  2. Teismas nepagrįstai iš apeliantų AB SEB bankui priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes skundžiama nutartimi buvo priimtas AB SEB bankui nepalankus sprendimas. Be to, priteistas dydis neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisto užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų.
  3. 2010 m. kovo 3 d. atsakovo BUAB ,,Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 ,,Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ vien AB SEB banko balsais patvirtinta nauja administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta ekonominiais paskaičiavimais ir nepagrįstai sumažinta.

16Atskiruoju skundu kreditorius AB SEB bankas prašo: sustabdyti civilinės bylos pagal atskirąjį skundą nagrinėjimą Lietuvos apeliaciniame teisme iki įsiteisės sprendimas Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-10759-122/2010; skundžiamą teismo nutartį panaikinti dalyje dėl kreditorių nutarimo Nr. 3 ,,Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ ir dalyje, kuria teismas BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorių G.I. įpareigojo įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 „Dėl turto vertinimo“ ir šioje dalyje priimti naują nutartį – UAB ,,Property entrust“ skundą atmesti. Taip pat prašo iš kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. priteisti visas AB SEB banko pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, iš UAB ,,Property entrust“ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171.

182009-06-05 kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta BUAB „Pajūrio miestelis“ turtą vertinti parenkant turto vertintojus už mažiausią pasiūlytą kainą konkurso būdu. Paskelbus konkursą dėl turto vertinimo sąlygų gautas vienintelis UAB Inreal pasiūlymas dėl turto vertinimo - siūloma vertinimo kaina 24 321 Lt. Akivaizdu, kad tokia turto vertinimo kaina yra itin didelė. BUAB „Pajūrio miestelis“ neturint lėšų turtui įvertinti ir bankui nefinansuojant vertinimo numatytas turto vertinimas objektyviai negalėjo ir negali būti atliktas. 2010-03-03 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 1 buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita, kurioje nurodomos priežastys, kodėl turto vertinimas nebuvo atliktas. Tai reiškia, kad tokią ataskaitą patvirtinant buvo išreikštas kreditorių sutikimas dėl to, kad nėra finansinių galimybių vertinti turto. Kartu tai reiškia kreditorių konsensusą atsisakyti turto vertinimo ir 2009-06-05 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 vykdymo. Vadovaujantis skundžiamos nutarties logika, 2009-06-05 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 reiktų panaikinti ir tada spręsti turto pardavimo klausimus. Tačiau tokių formalių veiksmų atlikimas nėra reikalingas, kuomet atlikti vertinimą nėra objektyvių galimybių - finansinių išteklių, teisinio poreikio - teisės aktai nenustato reikalavimo vertinti parduodamą bankrutuojančios ar bankrutavusios bendrovės turtą, taip pat faktinio poreikio - kaina nustatyta kreditorių susirinkimo sprendimu balsų dauguma yra protinga ir pagrįsta.

192.

20Vienas iš skundžiamos nutarties motyvų yra tai, kad ant įkeistų žemės sklypų yra pradėti statyti namai, įrengtos komunikacijos, kurių vertė ir likimas neatsispindi ginčijamame nutarime, o ĮBĮ 33 str. įtvirtina principą, kad turi būti parduotas ar perduotas visas įmonės turtas. Toks argumentas nepagrįstas, kadangi nekilnojamasis turtas - sklypai su nebaigtais statyti namai Dargužiuose yra aiškiai įvardinti nutarime Nr. 3. Minėti žemės sklypai yra įkeisti bankui. Atsižvelgiant į tai, kad žemė yra įkeista, kaip priklausiniai yra įkeisti ir ant jos esantys statiniai (CK 4.171 str. 12 d.). Taigi kaip priklausiniai bankui yra įkeisti ir pradėti statyti statiniai, kurie kartu ir pardavinėjami su žemės sklypais. Tai reiškia, kad skundžiamas nutarimas tinkamai atspindi nebaigtų statyti gyvenamųjų namų pardavimą nes jie parduodami kartu su žemės sklypais. Skundžiamoje nutartyje taip pat nurodoma, kad nutarimas Nr. 3 neatspindi komunikacijų pardavimo. Tačiau tokia išvada nepagrįsta, kadangi visų pirma nėra aišku apie kokių komunikacijų kaip nuosavybės objektų pardavimą eina kalba. Antra, komunikacijų vertė įsiskaičiuoja į žemės sklypų ir nebaigtų statyti gyvenamųjų namų vertę, kadangi, suprantama, komunikacijos yra skirtos šių nekilnojamojo turto objektų naudojimui pagal paskirtį.

213.

22Skundžiamos nutarties nuoroda, kad parduodamo objekto ir pradinės kainos nustatymas turi įtakos ne tik stambiausiojo kreditoriaus, bet ir smulkesnių kreditorių teisėms, nieko neįrodo, be to, yra dviprasmiška. Vadovaujantis ĮBĮ 23, 33 str. 1 d., parduodamo bankrutuojančios bendrovės turto kainos nustatymas priklauso tik kreditorių susirinkimo kompetencijai. Joks teisės aktas nenustato pareigos atlikti bankrutuojančios ar bankrutavusios bendrovės parduodamo turto vertinimo. Tačiau netgi jei toks vertinimas būtų atliktas, jis nebūtų privalomas kreditoriams.

234.

24Teismas priteisė nepagrįstai mažai išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Bankas pateikė duomenis, kad patyrė 16 154,04 Lt išlaidų. D. M. , Ž. J. . J. , D. J. skundas buvo atmestas pilna apimtimi ir neturi reikšmės aplinkybė, kad dalis reikalavimų sutampa su UAB „Property entrust” reikalavimais, nes skundas atmestas kaip pateiktas praleidus reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

255.

26Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Nagrinėjamu atveju, Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje nustatytinos aplinkybės dėl nebaigtų statyti namų įkeitimo pripažinimo turės įrodomąją, t. y. prejudicinę galią nagrinėjant bylą Klaipėdos apygardos teisme (Lietuvos apeliaciniame teisme), kurioje ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo inter alia buvo nustatytos žemės sklypų su nebaigtais statyti namais Dargužiuose kainos ir tvarka.

27Atsiliepimu į atskiruosius skundus BUAB „Pajūrio miestelis“ iš dalies su atskiraisiais skundais sutinka, prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorių G. I. įpareigojo įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 „Dėl turto vertinimo“, nes vykdant nurodytą nutarimą nebuvo gauta jokių priimtinų pasiūlymų, nes vertintojai nesutiko su pasiūlymu už įvertinimą atsiskaityti tik pardavus turtą.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. prašo trečiojo asmens AB SEB banko atskirąjį skundą atmesti.

29AB SEB bankas atsiliepimu į D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirąjį skundą prašo šio skundo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB ,,Green Trust“ prašo trečiojo asmens AB SEB banko atskirąjį skundą atmesti, o D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirąjį skundą patenkinti.

31IV.

32Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

34Kreditoriaus AB SEB banko atskirasis skundas netenkintinas.

35Dėl kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. skundo dėl 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų padavimo terminų.

36ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

37Procesinių terminų nustatymas įstatyme nėra savitikslis. Jų nustatymu siekiama užtikrinti atskirų procesinių veiksmų atlikimo ir tuo pačiu viso proceso operatyvumą, užtikrinti teismo procesinių sprendimų ir civilinių teisinių santykių stabilumą. Tuo atveju, kai asmuo praleidžia proceso įstatyme nustatytą terminą procesiniam veiksmui atlikti, teisė atlikti šį veiksmą išnyksta. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.). Kita vertus, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje plėtojama nuosekli pozicija, draudžianti pernelyg formalų procesinių normų, užtikrinančių asmens teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, aiškinimą. Teismas vadovaujasi savo praktikoje nustatytais principais, pagal kuriuos taikomi apribojimai pirmiausia negali suvaržyti ar susilpninti asmens teisės į teismą tokiu būdu ar apimtimi, kad būtų pažeista šios teisės esmė. Teisės kreiptis į teismą apribojimai bus suderinami su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi tik tada, jeigu jie atitiks teisėtą tikslą ir egzistuos pagrįstas proporcingumo ryšys tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo ( Guerin v. France, judgment of 23 July 198, Reports 1998-v., p. 1867, § 37; kt.). Be kita ko, procesinių asmens teisių suvaržymas turi atitikti teisėtumo reikalavimą, t. y. turi būti atliktas teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, apibendrinant, nors teisė į teismą nėra absoliuti ir galimi tam tikri šios teisės ribojimai, tačiau bet kokie teisinio ar faktinio pobūdžio šios teisės ribojimai gali būti pripažįstami nesuderinamais su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, jei jie nepagrįstai apsunkina pareiškėjo teisės kreiptis į teismą efektyvumą, konkrečiai – teisės į teismą ribojimas turi turėti teisėtą tikslą.

38Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010 m. kovo 3 d. atsakovo BUAB ,,Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkime dalyvavo tik apeliantų D. M. , Ž. J. ir D. J. atstovas (kiti kreditoriai balsavo raštu) (t. 2, b. l. 3) ir byloje nėra duomenų, kad šio susirinkimo metu buvo apibendrinti kreditorių balsavimo rezultatai (atsiliepime į atskirąjį skundą bankrutuojančios įmonės administratorius nepatvirtino, jog balsavimo rezultatai buvo paskelbti 2010 m. kovo 3 d.). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų D. M. , Ž. J. ir D. J. nuomone, kad susirinkimo protokolo surašymas užtruko kurį laiką, o tai, kad apeliantų atstovas šį protokolą gavo tik 2010 m. kovo 10 d., patvirtina byloje esantys duomenys. Kaip minėta, įstatymuose nustatyti terminai nėra savitiksliai. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad kreditoriai tokiu savo elgesiu piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, juo labiau, kad tiek apeliantų D. M. , Ž. J. ir D. J. , tiek kreditoriaus UAB „Property entrust“ skundai dėl 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų buvo nagrinėjami tik 2010 m. lapkričio 23 d.

39Teisėjų kolegija sprendžia, kad išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas turėjo laikyti D. M. , Ž. J. ir D. J. skundą dėl 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų paduotą laiku, t. y. nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienų termino, ir nagrinėti teismo posėdyje. Kadangi bankroto byloje iškilę klausimai turi būti nagrinėjami operatyviai, teisėjų kolegija sprendžia, kad, atsižvelgiant į į proceso koncentruotumo principą, tikslinga šį minėtų kreditorių skundą išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

40Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3

41Kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 3 nutarė žemės sklypus Grabiuose, žemės sklypus Palangoje, žemės sklypus su priklausiniais (nebaigtais statyti namais) Dargužiuose pardavinėti taip:

421) žemės sklypus Grabiuose I varžytynėse už 1 216 000 Lt, II varžytynėse už 608 000 Lt, III varžytynėse – už 304 000 Lt;

432) žemės sklypus Palangoje I varžytynėse už 4 496 000 Lt, II varžytynėse – už 2 248 000 Lt, III varžytynėse – už 1 124 000 Lt;

443) žemės sklypus su priklausiniais (namai) Dargužiuose I varžytynėse už 12 260 000 Lt, II varžytynėse – už 6 130 000 Lt, III varžytynėse – už 3 065 000 Lt (kainos be PVM).

45Iš bylos medžiagos matyti, kad šis kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas trečiojo asmens AB SEB banko balsų dauguma (t. 2, b. l. 5).

46Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 5 nutarė įmonės turtą vertinti parenkant turto vertintojus už mažiausią pasiūlytą kainą konkurso būdu, į sutartį įtraukti klausimą dėl turto vertinimo nemokamai, gavus ataskaitą kviesti kreditorių susirinkimą (t. 2, b. l. 64). 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 tikslas – išsiaiškinti turto kainą, už kurią gali būti parduodamas atsakovo nekilnojamasis turtas. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis ir neįvykdytas. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nepanaikinus įmonės 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 dėl įmonės turto vertinimo negalėjo būti svarstomi ir priimami vėlesni nutarimai dėl turto pardavimo be vertinimo ir AB SEB banko pasiūlytų kainų nustatymas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pastebėjimu, kad priimant 2009 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 5 AB SEB banko atstovė nurodė, kad turi sutartis su turto vertintojais, kurie yra įsipareigoję priverstinio išieškojimo atveju įkeistą turtą pervertinti nemokamai. Iš kreditoriaus UAB „Property entrust“ pateiktų į bylą duomenų akivaizdu, jog ant Klaipėdos r. Dargužių k. esančių ir atsakovui UAB „Pajūrio miestelis“ priklausančių 10 sklypų, kurie hipoteka yra įkeisti AB SEB bankui, turint statybos leidimus, bet be hipotekos kreditoriaus sutikimo, įmonės lėšomis yra pastatyti nebaigti gyvenamieji namai (t. 2, b. l. 66–130), įrengtos komunikacijos, kurių vertė nėra aiški. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti visą šį turtą, nenurodant, koks turtas (be hipoteka įkeistų žemės sklypų) yra parduodamas, prieštarautų ĮBĮ 33 straipsnyje įtvirtintam principui, kad dėl bankroto likviduojant įmonę turi būti parduotas ar perduotas visas įmonės turtas. Pagal ĮBĮ 33 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2008-01-16 nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtintą aprašą tinkamas parduodamo objekto ir pradinės kainos nustatymas turi įtaką ne tik stambiausiojo kreditoriaus, bet ir smulkesnių kreditorių teisėms, nes yra numatyta galimybė įkaito (hipotekos) kreditoriui turtą perimti. Kadangi pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimo nusistatytos taisyklės turi būti vykdomos tiek administratoriaus, tiek pačių kreditorių, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą BUAB „Pajūrio miestelis“ 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ panaikinti ir įpareigoti administratorių įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 „Dėl turto vertinimo“. Teisėjų kolegija nepasisako dėl AB SEB banko teiginių, kad kai žemė yra įkeista, kaip priklausiniai yra įkeisti ir ant jos esantys statiniai (CK 4.171 str. 12 d.), nes apie tai pasisakys Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-892-122/2011, tačiau paminėtos Civilinio kodekso normos nepaneigia nei būtinybės laikytis ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalies nuostatų, nei siekio parduoti atsakovo turtą už aukščiausią įmanomą kainą, kurią įmanoma sužinoti parduodamą atsakovo turtą įvertinus (CPK 185 str.).

47Pažymėtina, kad 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 pakeitimo ar panaikinimo. Dėl šios priežasties neturi reikšmės apelianto kreditoriaus AB SEB banko argumentai, jog parduodamo bankrutuojančios bendrovės turto kainos nustatymas priklauso tik kreditorių susirinkimo kompetencijai.

48Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5

49Kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 patvirtinta nauja administravimo išlaidų sąmata, pagal kurią nustatyta tokia administravimo išlaidų sąmata nuo 2010 m. kovo 3 d. iki įmonės išregistravimo:

501.

51Atlyginimas juristui (įskaitant mokesčius) – 4 000 Lt;

522.

53Atlyginimas buhalteriui (įskaitant mokesčius) – 12 000 Lt;

543.

55Darbdaviui privalomi SODRA mokesčiai – pagal faktą;

564.

57Ūkio išlaidos, transportas (įskaitant mokesčius) – 9 000 Lt;

585.

59Archyvo sutvarkymas – pagal atskirą kreditorių sprendimą;

606.

61Atlyginimas administratoriui (įskaitant mokesčius) – 40 000 Lt.

62Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. nuomone, administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta ekonominiais paskaičiavimais ir nepagrįstai sumažinta, nes atlyginimas juristui mažinamas nuo 7 000 Lt iki 4 000 Lt (įskaitant mokesčius), nors jau yra žinoma, kad teks bylinėtis su A. ir M. C. , atlyginimas buhalteriui – 12 000 Lt (įskaitant mokesčius), tai reiškia, kad realiai buhalteris gaus apie 6 000 Lt. Lygiai taip pat nepagrįstai mažinamas ir atlyginimas administratoriui. Šių kreditorių nuomone, administravimo išlaidų gali nepakakti siekiant veiksmingai tvarkyti bankrutuojančios įmonės reikalus.

63ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė nustatyti atlyginimą administratoriui ir patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis - kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Dėl to objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Atkreiptinas dėmesys, kad pats administratorius kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 neskundė.

64Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį.

65Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. ĮBĮ 36 straipsnyje nepateikiami kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus atlyginimą administratoriui, dydis. Dėl to administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamos bylos atveju nei administratorius, teikdamas savo pasiūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo (kuris iš esmės nelabai skyrėsi nuo kreditoriaus UAB ,,Property entrust“ pasiūlyto ir kuriam D. M. , Ž. J. ir D. J. nepritarė), nei kreditoriai D. M. , Ž. J. D. J. ir D. J. , apsiribodami bendro pobūdžio pasvarstymais, skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 motyvuotai nepagrindė, kodėl atlyginimo buhalteriui, juristui ar administratoriui dydis, patvirtintas 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5, yra nepakankamas (CPK 178 str.).

66Esant aplinkybėms, kai minėti kreditoriai, pateikę skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo, nepateikė įrodymų, kurie leistų vertinti ir spręsti dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumo, teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 naikinti nėra pagrindo.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų

68Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš apeliantų AB SEB bankui priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes skundžiama nutartimi buvo priimtas AB SEB bankui nepalankus sprendimas.

69Bylos medžiaga patvirtina, kad kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti BUAB „Pajūrio miestelis“ 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ ir nutarimą Nr. 5 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“. Išnagrinėjus apeliantų D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirąjį skundą galutiniame rezultate vienas reikalavimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 panaikinimo patenkintas, kitas reikalavimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 atmestas.

70Kreditorius UAB „Property entrust“ taip pat kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė prašė pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“, įpareigoti UAB „Pajūrio miestelis“ bankroto administratorių įvykdyti 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 dėl turto vertinimo, atlikus turto vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti naują kreditorių susirinkimą turto pardavimo tvarkai nustatyti. Šio kreditoriaus reikalavimas iš esmės patenkintas.

71Kreditorius AB SEB bankas dalyvavo teismo posėdžiuose, teikė paaiškinimus bei prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo ir dėl to patyrė 16 154,04 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nors pirmosios instancijos teismas netenkino kreditoriaus prašymo dėl bylos sustabdymo bei laikė nepagrįstais argumentus, susijusius su kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 teisėtumu, tačiau teismas paliko galioti AB SEB bankas iniciatyva priimtą ir iš esmės šiam kreditoriui palankų kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5, kuris buvo apskųstas kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. , todėl apeliacinės instancijos teisme išnagrinėjus atskirojo skundo argumentus, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš šių kreditorių kreditoriaus AB SEB banko naudai dalį turėtų bylinėjimosi išlaidų (po 1 000 Lt).

72Atsižvelgiant į byloje pareikštų ir patenkintų reikalavimų santykį, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo iš kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. priteisti dalį bylinėjimosi išlaidų, kurios, taip pat vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisto užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis, nėra per didelės (CPK 93, 185 str.).

73Kreditoriaus AB SEB banko teigimu, pirmosios instancijos teismas priteisė nepagrįstai mažai išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes D. M. , Ž. J. , D. J. skundas buvo atmestas pilna apimtimi ir neturi reikšmės aplinkybė, kad dalis reikalavimų sutampa su UAB „Property entrust” reikalavimais, nes skundas atmestas kaip pateiktas praleidus reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

74Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, kaip minėta, apeliacinės instancijos teismui iš dalies patenkinus kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirąjį skundą, nebelieka pagrindo teigti, kad šių kreditorių skundas dėl 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo buvo atmestas pilna apimtimi. Todėl nėra pagrindo dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties didinant iš kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. priteistas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93, 185 str.).

75Dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo

76AB SEB bankas atskirajame skunde taip pat prašo sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą Lietuvos apeliaciniame teisme iki įsiteisės sprendimas Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-10759-122/2010 (2-892-122/2011). Nurodo, kad minėtoje byloje AB SEB bankas yra pateikęs ieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad ant Dargužių k., Klaipėdos r. esančių atsakovo sklypų, įkeistų AB SEB bankui, pastatytas nekilnojamasis turtas – nebaigti statyti pastatai – būtų pripažinti įkeistais bankui. Apelianto nuomone, pripažinus, kad pastatai yra įkeisti bankui, nebūtų pagrindo teigti, jog nebaigtų statyti pastatų likimas neatsispindi kreditorių susirinkimo nutarime Nr. 3.

77Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Nepamatuotas bylos sustabdymas gali pažeisti šalių ir kitų proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus, lemti nepagrįstą proceso vilkinimą.

78Įmonių bankroto instituto tikslas – siekiant apsaugoti visuomenės interesus, sumažinti neigiamus dėl įmonių bankroto kylančius socialinius padarinius, kiek įmanoma operatyviau ir objektyviau spręsti tarpusavyje susijusių ūkio subjektų turtinius ginčus. Lietuvoje įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ 1 str. 1 d.). Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Įmonių bankroto įstatymo pagrindais arba kitais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007.).

79Teisėjų kolegija, remdamasi šioje konkrečioje byloje nustatytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju reikalavimų, susijusių su bankroto byla nagrinėjimo sustabdymas neatitiktų bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo, be to, bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos principų, bankroto proceso tikslų.

80Be to, nagrinėjamu atveju apeliantas prašo sustabdyti nagrinėjamą bylą remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu, pagal kurį civilinė byla sustabdoma, kai jos negalima išnagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus. Tačiau, kreditorius savo prašyme nenurodė argumentų, kodėl negalima nagrinėti šios bylos – vien ta aplinkybė, jog pripažinus, kad pastatai yra įkeisti bankui, nebūtų pagrindo teigti, jog nebaigtų statyti pastatų likimas neatsispindi kreditorių susirinkimo nutarime Nr. 3, nesudaro pagrindo šios bylos stabdyti. Atkreiptinas dėmesys, kad net patenkinus AB SEB bankas ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-892-122/2011, savaime 2009 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 5 dėl įmonės turto vertinimo nenustotų galioti.

81Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista.

82Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

83Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

84Kreditoriaus AB SEB banko prašymas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo netenkinamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. Kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. 2010 m. kovo 24 d. teismui įteiktu skundu... 5. 1) žemės sklypus Grabiuose I varžytynėse už 1 216 000 Lt, II varžytynėse... 6. 2) žemės sklypus Palangoje I varžytynėse už 4 496 000 Lt, II varžytynėse... 7. 3) žemės sklypus su priklausiniais (namai) Dargužiuose I varžytynėse už... 8. Kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas AB SEB banko turimų 66,26... 9. Kreditorius UAB „Property entrust“ skundu prašė: 1) pripažinti... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi D. M. , Ž. J.... 13. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 14. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. prašo šią nutartį... 16. Atskiruoju skundu kreditorius AB SEB bankas prašo: sustabdyti civilinės bylos... 17. 1.... 18. 2009-06-05 kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta BUAB „Pajūrio... 19. 2.... 20. Vienas iš skundžiamos nutarties motyvų yra tai, kad ant įkeistų žemės... 21. 3.... 22. Skundžiamos nutarties nuoroda, kad parduodamo objekto ir pradinės kainos... 23. 4.... 24. Teismas priteisė nepagrįstai mažai išlaidų advokato pagalbai apmokėti.... 25. 5.... 26. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol... 27. Atsiliepimu į atskiruosius skundus BUAB „Pajūrio miestelis“ iš dalies su... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. prašo... 29. AB SEB bankas atsiliepimu į D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirąjį skundą prašo... 30. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB ,,Green Trust“... 31. IV.... 32. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 34. Kreditoriaus AB SEB banko atskirasis skundas netenkintinas.... 35. Dėl kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. skundo dėl 2010 m. kovo 3 d.... 36. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 37. Procesinių terminų nustatymas įstatyme nėra savitikslis. Jų nustatymu... 38. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010 m. kovo 3 d.... 39. Teisėjų kolegija sprendžia, kad išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą... 40. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3... 41. Kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 3 nutarė žemės sklypus Grabiuose,... 42. 1) žemės sklypus Grabiuose I varžytynėse už 1 216 000 Lt, II varžytynėse... 43. 2) žemės sklypus Palangoje I varžytynėse už 4 496 000 Lt, II varžytynėse... 44. 3) žemės sklypus su priklausiniais (namai) Dargužiuose I varžytynėse už... 45. Iš bylos medžiagos matyti, kad šis kreditorių susirinkimo nutarimas... 46. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad 2009 m. birželio 5 d. kreditorių... 47. Pažymėtina, kad 2010 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas... 48. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5... 49. Kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 patvirtinta nauja administravimo... 50. 1.... 51. Atlyginimas juristui (įskaitant mokesčius) – 4 000 Lt;... 52. 2.... 53. Atlyginimas buhalteriui (įskaitant mokesčius) – 12 000 Lt;... 54. 3.... 55. Darbdaviui privalomi SODRA mokesčiai – pagal faktą;... 56. 4.... 57. Ūkio išlaidos, transportas (įskaitant mokesčius) – 9 000 Lt;... 58. 5.... 59. Archyvo sutvarkymas – pagal atskirą kreditorių sprendimą;... 60. 6.... 61. Atlyginimas administratoriui (įskaitant mokesčius) – 40 000 Lt.... 62. Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. nuomone, administravimo išlaidų sąmata... 63. ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė... 64. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai... 65. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų... 66. Esant aplinkybėms, kai minėti kreditoriai, pateikę skundą dėl kreditorių... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 68. Kreditorių D. M. , Ž. J. ir D. J. nuomone, pirmosios instancijos teismas... 69. Bylos medžiaga patvirtina, kad kreditoriai D. M. , Ž. J. ir D. J. kreipėsi... 70. Kreditorius UAB „Property entrust“ taip pat kreipėsi į teismą su skundu,... 71. Kreditorius AB SEB bankas dalyvavo teismo posėdžiuose, teikė paaiškinimus... 72. Atsižvelgiant į byloje pareikštų ir patenkintų reikalavimų santykį,... 73. Kreditoriaus AB SEB banko teigimu, pirmosios instancijos teismas priteisė... 74. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, kaip minėta, apeliacinės instancijos... 75. Dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo... 76. AB SEB bankas atskirajame skunde taip pat prašo sustabdyti šios civilinės... 77. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 78. Įmonių bankroto instituto tikslas – siekiant apsaugoti visuomenės... 79. Teisėjų kolegija, remdamasi šioje konkrečioje byloje nustatytomis... 80. Be to, nagrinėjamu atveju apeliantas prašo sustabdyti nagrinėjamą bylą... 81. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti Klaipėdos... 82. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti... 84. Kreditoriaus AB SEB banko prašymas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo...