Byla 2-213-1003/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovui D. P., jo atstovei advokatei Agnei Gaurelienei, atsakovo F. T. ir trečiojo asmens I. N. atstovui advokatui Pauliui Gutauskui, nedalyvaujant atsakovui F. T., trečiajam asmeniui I. N., trečiojo asmens UAB „Naujasis autoservisas“ atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovui F. T., tretiesiems asmenims I. N., UAB „Naujasis autoservisas“, dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas D. P. pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo F. T. 753,83 Eur žalai atlyginti, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2014 m. lapkričio 14 d., apie 6 val. 50 min., kelyje ( - ) įvykusio eismo įvykio metu ieškovo vairuojamas automobilis „KIA Sorento“, valstybinis Nr. ( - ), susidūrė su į važiuojamąją kelio dalį išbėgusiu arkliu, priklausančiu atsakovui F. T.. Eismo įvykio metu buvo stipriai apgadinta ieškovo transporto priemonė „KIA Sorento“. Atsakovas pareigos atlyginti žalą neneigė, žadėjo geruoju ją atlyginti. Po eismo įvykio abipusiu sutarimu transporto priemonė buvo tvarkoma autoservise UAB „Naujasis autoservisas“, kuriame buvo sutvarkytas automobilio dešinės panelės kraštas, dešinės pusės priekinės durelės, dešinės pusės užpakalinių durelių apdaila, stiklas, antena. Šie remonto darbai kartu su detalėmis kainavo 915,50 Eur, trečiasis asmuo I. N. juos apmokėjo. Nors atsakovas įsipareigojo atlyginti visą eismo įvykio metu padarytą žalą, tačiau visi apgadinimai nebuvo sutvarkyti, pilnam automobilio sutvarkymui reikalinga atlikti kėbulo darbus, sutvarkyti salono panelę, bendra reikalingo remonto darbų kaina yra 753,83 Eur, ši suma priteistina iš atsakovo.

3Ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad eismo įvykio metu jo automobiliui padaryti apgadinimai pilnai sutvarkyti nebuvo, reikia remontuoti automobilio dešinės pusės galinį sparną, dešinės pusės galines duris, stogą, prietaisų skydelio panelę, kuri buvo apgadinta dužusio priekinio stiklo šukėmis, pakeisti radio anteną, kuri po įdėjimo pradėjo neveikti, be to, nebuvo sutvarkytas valytuvas, tik pakeistas jo rėmas, pagal patikslintą sąmatą visų remonto darbų kaina yra 757,71 Eur, ši suma priteistina iš atsakovo.

4Atsakovas F. T., trečiasis asmuo I. N. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą, nurodydami, kad šalių susitarimu ieškovui priklausantis automobilis buvo pilnai suremontuotas UAB „Naujasis autoservisas“ pagal eismo įvykio metu nustatytų automobilio defektų aprašymą, remonto išlaidas geranoriškai apmokėjo I. N., todėl ieškovo reikalavimai apmokėti papildomo remonto darbus yra atmestini (25-28 b. l.).

5Atsakovo, trečiojo asmens atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad visi eismo įvykio metu padaryti apgadinimai buvo sutvarkyti, atsakovas turėjo galimybę kontroliuoti remonto procesą ir reikšti pretenzijas dėl netinkamo remonto, tačiau to nedarė. Mano, kad ieškovas neįrodė papildomai atliktinų remonto darbų būtinumo, kad nurodomi automobilio defektai susiję su aptariamu eismo įvykiu, todėl ieškinys atmestinas.

6Trečiasis asmuo UAB „Naujasis autoservisas“ atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad automobilio remonto darbai buvo atlikti pagal sudarytą atliktinų remonto darbų sąrašą, atitinkantį transporto priemonės techninės apžiūros akte užfiksuotus automobilio defektus, darbai buvo atlikti kokybiškai bei tinkamai, viskas veikė tinkamai, ieškovas, atlikus remonto darbus, atsiimdamas automobilį, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ar tinkamumo nei raštu, nei žodžiu servisui nereiškė. Ieškovas nepateikė jokių nepriklausomų ekspertų – specialistų išvadų ar papildomų pažymų apie tai, kokie pažeidimai automobiliui buvo padaryti eismo įvykio metu bei kokie automobilio remonto darbai nebuvo atlikti arba buvo atlikti netinkamai. Trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (107-109 b. l.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 753,83 Eur (pateiktoje sąmatoje nurodyta 757,71 Eur) sumą, teigdamas, kad eismo įvykio metu padaryti automobilio sugadinimai nebuvo pilnai sutvarkyti ir reikia atlikti papildomus automobilio „KIA Sorento“, valstybinis Nr. ( - ), remonto darbus.

9Byloje nagrinėjamas klausimas dėl naminių gyvūnų savininko atsakomybės CK 6.267 straipsnio kontekste. Ieškovas prašo priteisti žalos atlyginimą už sugadintą automobilį eismo įvykio metu, kai atsakovo naminis gyvulys (arklys) išėjo į kelią. Atsakovo civilinei atsakomybei taikytinos CK 6.267 str. 1 d. nuostatos, reglamentuojančios naminių gyvūnų savininkų atsakomybę be kaltės. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatyme nustatytų ar leistų išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (CK 6.251 str.), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo teismo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas. Pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti yra žalos padarymo faktas, todėl turto sunaikinimo ar sugadinimo atveju žalą patyręs asmuo turi teisę reikalauti žalos atlyginimo nepriklausomai nuo to, ar yra turėjęs realių turto atstatymo išlaidų, ir ar iš viso ketina prarastą turtą atkurti. Nukentėjusio asmens patirtų turtinių netekimų dydis gali būti nustatytas nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamosios vertės metodą paskaičiuojant kiek kainuotų atkurti prieš turto sugadinimą buvusios būklės turtą.

10Byloje nėra ginčo dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovui 2014 m. lapkričio 14 d. eismo įvykio metu automobiliui „KIA Sorento“, valstybinis Nr. ( - ), į važiuojamąją kelio dalį išbėgusio arklio, priklausančio atsakovui, padarytą turtinę žalą, atsakovo prievolė atlyginti ieškovui žalą įrodyta Šiaulių AVPK nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje, policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu (4, 5 b. l.). Kelių policijos pareigūnų 2014-11-14 sudarytoje Eismo įvykio vietos schemoje (7-8 b. l.) yra fiksuoti eismo įvykyje dalyvavę objektai, jų lokalizacija, taip pat nurodyta, kad eismo įvykio metu apgadintos šios automobilio „KIA Sorento“, valstybinis Nr. ( - ), dalys: priekinis bamperis, priekinis dešinės pusės sparnas, dešinės pusės užpakalinio vaizdo veidrodėlis, priekinis stiklas, stogas. Šiaulių apskrities VPK KPK 2014-11-14 transporto priemonės techninės apžiūros akte (9 b. l.) nustatyti šie eismo įvykio metu automobilio „KIA Sorento“ patirti techniniai defektai: priekinės dešinės pusės durys, priekinis dešinės pusės veidrodėlis, priekinis stiklas, antena, galinės dešinės pusės durys, galinis dešinės pusės sparnas, stogas. Į bylą pateiktos CD laikmenoje (90 b. l.) esančios policijos pareigūno darytos eismo įvykio vietos nuotraukos taip pat patvirtina, kad automobilis kliudė į kelio važiuojamąją dalį išbėgusį arklį dešiniąja puse. Iš eismo įvykio vietos nuotraukų matyti, kad nuo smūgio suskilo automobilio priekinis stiklas, buvo apgadinta automobilio antena, šoninis galinio matymo veidrodėlis, priekinės dešinės pusės durys, galinės dešinės pusės durys tiek apatinėje dalyje ties apdaila, tiek viršutinėje dalyje ties rankena, galinis dešinės pusės sparnas apačioje ties rato arkos apdaila bei viršuje ties kuro užpylimo anga (dešinėje pusėje), stogo kraštas ties dešinės pusės priekinių durų statramsčiu. Pažymėtina, kad policijos pareigūnų užfiksuoti apgadinimai nesudaro pagrindo laikyti, jog sprendžiant klausimą dėl eismo įvykio metu padarytų apgadinimų masto leistinumo kriterijus atitinka tik policijos pareigūnų parengti dokumentai, kuriuose užfiksuoti transporto priemonės apgadinimai. Pareiga aprašyti matomus transporto priemonėse apgadinimus dar nereiškia, jog būtent policijos pareigūnų kompetencijai yra priskirtinas išsamus eismo įvykio metu padarytų transporto priemonės apgadinimų tyrimas. Eismo įvykio metu patirtas apgadinimų mastas bei žalos dydis gali būti įrodinėjamas visomis CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau policijos įvykio tyrimo medžiagoje esantys dokumentai pripažintini didesnę galią turinčiais rašytiniais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.) ir juose nurodytos aplinkybės laikytinos visiškai įrodytomis. Teismo posėdyje ieškovas patvirtino, kad dėl eismo įvykio metu padarytų apgadinimų masto nustatymo, jų lokalizacijos į ekspertus nesikreipė, sutiko su atsakovo, trečiojo asmens pasiūlytu autoservisu UAB „Naujasis autoservisas“ ir nesvarstė galimybės remontuoti automobilį kitame autoservise. Šalys geranoriškai susitarė, kad atsakovas visiškai atlygins eismo įvykio metu automobiliui padarytą žalą pagal remonto darbus atlikusio serviso išrašytą sąskaitą. Ieškovo ir UAB „Naujasis autoservisas“ sudarytame darbų atlikimo akte buvo pažymėtos remontuotinos automobilio vietos: priekinės dešinės pusės durys, stogo kraštas ties dešinės pusės priekinių durų statramsčiu ir virš galinių durų, galinių dešinės pusės durų apatinė dalis ties apdaila, galinio dešinės pusės sparno apatinė dalis ties rato arkos apdaila, taip pat nurodyti atliekami darbai: dešinės pusės veidrodžio nuėmimas – uždėjimas, valytuvo nuėmimas – uždėjimas, galinio dešinės pusės purvasargio nuėmimas – uždėjimas, antenos nuėmimas – uždėjimas, priekinio stiklo keitimas, dešinės pusės stogo panelės remontas, dešinės pusės priekinių durų, apdailos remontas, dešinės pusės galinių durų apdailos remontas, dešinės pusės galinio sparno apdailos remontas; keičiamos detalės: veidrodis, antena, purvasargis, valytuvas (13 b. l.). UAB „Naujasis autoservisas“ nurodė, kad automobilio remonto darbai buvo atlikti pagal sudarytą atliktinų remonto darbų sąrašą. Pažymėtina, kad nors ant sudaryto remonto darbų sąrašo (13 b. l.) nėra ieškovo parašo, ieškovas neneigė buvus susitarimui dėl automobilio remonto aptariamame autoservise. Taigi, atsižvelgiant į atliktinų darbų sąrašą bei atliktus remonto darbus, darytina išvada, kad galinių dešinės pusės durų viršutinė dalis ties rankena, galinio dešinės pusės sparno viršutinė dalis ties kuro užpylimo anga (dešinėje pusėje) nebuvo remontuojama. Po remonto darytoje automobilio nuotraukoje Nr. 1 (58 b. l.) taip pat matomi dešinės pusės galinių durų ir sparno nelygumai, atitinkantys šių dalių nelygumus ir lokalizaciją, užfiksuotus policijos pareigūnų nuotraukose eismo įvykio vietoje. Įvertinus ieškovo pateiktoje remonto sąmatoje (86-89 b. l.) apskaičiuotus dešinės pusės galinių durų ir sparno remonto darbus, įskaitant paruošiamuosius ir pagrindinius darbus, dažymui reikalingas medžiagas, taip pat tai, kad darbų laiko vienetai 10 DV lygu 1 val., o 1 val. dažymo darbų lygi 22 Eur, priskaičiavus PVM mokestį, iš atsakovo priteistina ieškovui 285,58 Eur neatliktų remonto darbų suma. Atsakovo, trečiojo asmens atstovas netikslino ieškovo pateiktos remonto darbų sąmatos, nepateikė savo skaičiavimų dėl atliktinų remonto darbų kainos, todėl teismas neturėjo pagrindo nesiremti ieškovo pateikta remonto darbų sąmata.

11Ieškovas taip pat nurodo, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilio stogas bei dūžtančio stiklo šukių apgadinta prietaisų skydelio panelė. Iš CD laikmenoje (90 b. l.) esančių policijos pareigūnų darytų eismo įvykio nuotraukų matyti, kad smūgio metu buvo pažeista automobilio stogo dešinė pusė, t. y. dešinės pusės stogo statramstis, pats stogas už apdailos juostos nebuvo pažeistas. Net ir priartinus nuotraukoje Nr. 2 (58 b. l.) ieškovo nurodytą apgadinimo vietą, iškart po eismo įvykio darytoje stogo nuotraukoje nėra įbrėžimų, matomų nuotraukoje Nr. 2. Aplinkybė, kad eismo įvykio metu buvo apgadinta prietaisų skydelio panelė, nenurodyta nei 2014-11-14 sudarytoje Eismo įvykio vietos schemoje (7-8 b. l.), nei transporto priemonės techninės apžiūros akte (9 b. l.). Pažymėtina, kad po eismo įvykio ieškovas, būdamas rūpestingas ir atidus, galėjo papildomai fiksuoti eismo įvykio metu padarytus apgadinimus, esant atsakovo nesutikimui atlyginti dėl papildomų, policijos pareigūnų neužfiksuotų apgadinimų, patirtą žalą, kreiptis dėl ekspertizės atlikimo, siekiant patvirtinti, kad stogo ir panelės defektai atsirado dėl aptarimo eismo įvykio, tačiau šių veiksmų neatliko, taip pat nesikreipė į policijos pareigūnus dėl papildomos transporto priemonės apžiūros ir naujai matomų defektų fiksavimo. Teismo posėdžio metu pasiūlius ieškovui atlikti transporto priemonės apgadinimų ekspertizę, siekiant išsiaiškinti, ar ieškovo nurodyti automobilio stogo, panelės apgadinimai buvo padaryti eismo įvykio metu, ieškovas tokios ekspertizės atsisakė. Liudytojo A. G. išsakytos prielaidos, kad prietaisų skydelio panelė galėjo būti apgadinta stiklo šukių eismo įvykio metu, nepatvirtina, kad apgadinimas atsirado būtent dėl eismo įvykio. Siekiant pašalinti abejones, ieškovo automobilis „KIA Sorento“ buvo apžiūrėtas teismo kieme, tačiau ir po stogo bei prietaisų skydelio panelės apžiūros nebuvo pašalintos abejonės dėl šių transporto priemonės dalių apgadinimų sąsajų su aptariamu eismo įvykiu.

12Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; 2015 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-412-690/2015, kt.). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, kad automobilio stogas bei prietaisų skydelio panelė buvo apgadinti 2014-11-14 eismo įvykio metu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo žalos, padarytos stogui ir prietaisų skydelio panelei, atlyginimą atmestinas kaip neįrodytas byloje nustatytomis aplinkybėmis.

13Ieškovas taip pat nurodo, kad nebuvo tinkamai sutvarkytas priekinio stiklo valytuvas ir antena. Byloje nustatyta, kad ieškovas atliko automobilio remontą UAB „Naujasis autoservisas“, tarp jo ir autoserviso susiklostė vartojimo rangos sutartiniai santykiai (CK 6.672 straipsnis). Ieškovo (užsakovo) teises reglamentuoja CK 6.678 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultatų trūkumus, užsakovas turi teisę per CK 6.666 straipsnyje nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. CK 6.665 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų nepašalina, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Taigi, ieškovas, nesutikdamas su atliktų remonto darbų kokybe (nesutvarkytas valytuvas, neveikianti antena), būdama rūpestinga ir atidi sutarties šalis, tiek ir atliekamų darbų procese, tiek atlikus automobilio remonto darbus, galėjo kreiptis į darbus atlikusį autoservisą dėl remonto darbų trūkumų šalinimo, tačiau šia teise nepasinaudojo. Į bylą nepateikta įrodymų, kad ieškovas reiškė pretenzijas ar reikalavimus autoservisui dėl netinkamai atliktų darbų ar trūkumų šalinimo. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo I. N. sąžiningai apmokėjo automobilio remonto darbus pagal pateiktas sąskaitas (14, 30, 61, 62, 72 b. l.). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas netinkamai vykdė pareigas, susijusias su automobilio remontu UAB „Naujasis autoservisas“, todėl ieškinio reikalavimai dėl netinkamai suremontuotos antenos, valytuvo atmestini kaip nepagrįsti.

14Teismas pažymi, kad ieškovas teismo posėdyje patvirtino, kad eismo įvykio metu automobilio priekinis bamperis, priekinis dešinės pusės sparnas apgadinti nebuvo, todėl teismas šių detalių apgadinimo klausimo nesprendė.

15Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje sumokėjo 23 Eur žyminį mokestį ir patyrė 400 Eur teisinių paslaugų išlaidas, iš viso 423 Eur (17-19 b. l.; CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p.). Atsižvelgiant į 37,88 proc. tenkintų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovo priteistinos 160,23 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

16Trečiasis asmuo I. N., veikianti atsakovo pusėje, nagrinėjamoje byloje patyrė 500 Eur teisinių paslaugų išlaidas (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Atsižvelgiant į 62,12 proc. atmestų ieškinio reikalavimų dalį, trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistinos 310,60 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

17Bylos nagrinėjimo metu susidarė 10,42 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį, iš ieškovo priteistinos valstybei 6 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, iš atsakovo priteistinos valstybei 3 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 3 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš F. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 285,58 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 58 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (285,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 160,23 Eur (vieno šimto šešiasdešimties eurų 23 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti I. N., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 310,60 Eur (trijų šimtų dešimties eurų 60 ct) teisinių paslaugų išlaidas.

23Priteisti valstybei iš D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 6 Eur (šešių eurų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

24Priteisti valstybei iš F. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 3 Eur (trijų eurų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. ieškovas D. P. pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo F. T. 753,83... 3. Ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad eismo... 4. Atsakovas F. T., trečiasis asmuo I. N. atsiliepime į ieškinį su juo... 5. Atsakovo, trečiojo asmens atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo UAB „Naujasis autoservisas“ atsiliepime į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 753,83 Eur... 9. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl naminių gyvūnų savininko atsakomybės CK... 10. Byloje nėra ginčo dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovui 2014 m.... 11. Ieškovas taip pat nurodo, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilio... 12. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis... 13. Ieškovas taip pat nurodo, kad nebuvo tinkamai sutvarkytas priekinio stiklo... 14. Teismas pažymi, kad ieškovas teismo posėdyje patvirtino, kad eismo įvykio... 15. Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje sumokėjo 23... 16. Trečiasis asmuo I. N., veikianti atsakovo pusėje, nagrinėjamoje byloje... 17. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 10,42 Eur procesinių dokumentų siuntimo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš F. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ),... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti I. N., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ),... 23. Priteisti valstybei iš D. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 6 Eur (šešių eurų)... 24. Priteisti valstybei iš F. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 3 Eur (trijų eurų)... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...