Byla e2A-753-440/2019
Dėl termino atnaujinimo ieškiniui paduoti

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Valantienės, Linos Muchtarovienės ir Birutės Simonaitienės

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto A. E. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. E. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui, trečiajam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl išlaidų priteisimo iš paveldimo turto bei dėl termino atnaujinimo ieškiniui paduoti.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas A. E. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą ieškiniui dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo ir atnaujinus terminą priteisti išlaidas iš paveldimo turto. Nurodė, kad (data neskelbtina) mirė A. Z., kuris paskutiniu metu gydėsi ( - ) pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Jis buvo ieškovo tolimas giminaitis, tačiau tai patvirtinančių dokumentų ieškovas neturi. A. Z. buvo silpnos sveikatos, jam buvo reikalinga pastovi priežiūra. A. Z. vedęs nebuvo, vaikų neturėjo, juo nebuvo kam rūpintis. Po A. Z. mirties dėl palikimo priėmimo niekas į notarą nesikreipė, testamento jis surašyti nesuspėjo. Po A. Z. mirties liko jo vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, gyvenamasis namas, sandėlis, malkinė, kluonas, tvartas, daržinė, kalvė, kiemo statiniai, esantys (adresu: duomenys neskelbtini); bei 104400/15100 dalis žemės sklypo, esantis (adresu: duomenys neskelbtini). Nuo 2016 metų pradžios A. Z. paprašytas ieškovas pradėjo juo rūpintis, vežė į ligoninę, pirko vaistus padėjo tvarkyti jo asmeninius reikalus, sumokėjo skolas, pradėjo prižiūrėti namą bei žemę. Ieškovas apmokėdavo A. Z. turėtas išlaidas. Ieškovas žodžiu buvo sutaręs su A. Z., kad už teikiamą pagalbą šis testamentu paliks jam priklausantį turtą. Ieškovo rūpesčiu A. Z. buvo paskirta 138,05 Eur valstybinio socialinio draudimo pensija. Šių pinigų A. Z. išlaikymui neužtekdavo. Tikslu tapti A. Z. globėju ieškovas inicijavo procesą dėl A. Z. pripažinimo neveiksniu, tačiau nebuvo suspėta, nes A. Z. mirė. Po jo mirties ieškovas kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kad A. Z. turtą perimtų valstybė. Ieškovas nurodė, kad tvarkydamas A. Z. asmeninius reikalus, jis turėjo šias išlaidas: už paslaugas SĮ „Kretingos komunalininkas“ – 266,57 Eur; už administracinę baudą -354,73 Eur; už gydymosi paslaugas ( - ) PSPC katalikiškoje palaikymo gydymo ir slaugos ligoninėje - 171,09 Eur, už gydymąsi ( - ) PSPC palaikymo gydymo ir slaugos ligoninėje 416,76 Eur ir 551,20 Eur; už vaistus - 229,11 Eur; už maistą 180,50 Eur; už laidotuves - 294,80 Eur; už kapo sutvarkymą ir paminklą – 3450,00 Eur; iš viso ieškovas patyrė 5914,67 Eur išlaidų. Turėjo ir daugiau išlaidų dėl A. Z. reikalų tvarkymo, tačiau tai patvirtinančių dokumentų nėra išsaugojęs. Ieškovas pagal susitarimą vykdė A. Z. prievoles, todėl kreditoriaus teises skolininko atžvilgiu ir įgijo teisę reikalauti iš skolininko išlaidų atlyginimo už patirtus nuostolius, kurias prašo priteisti iš valstybės. Nurodė, kad dėl svarbių priežasčių praleido labai nedaug termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti, prašydamas atkreipti dėmesį, kad jis jau buvo pateikęs valstybei informaciją apie savo valią dėl patirtų lėšų, susijusių su A. Z. priežiūra ir kt. išieškojimo.

72.

8Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama valstybės įmonės (toliau - VĮ) „Turto bankas“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo byloje nurodytos aplinkybės neįrodo, kad buvo svarbios priežastys, trukdžiusios ieškovui laiku pateikti kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad su ieškiniu pateikti dokumentai neįrodo reikalaujamų priteisti išlaidų pagrįstumo. Kaip antai, 416,16 Eur už A. Z. gydimą ( - ) PSPC sumokėjo ne ieškovas, o P. (pavardė neįskaitoma), todėl nurodyta pinigų suma nėra įrodyta, kaip patirta būtent ieškovo. Be to, nors ieškinio 15 priedo 3 lape nurodoma, kad bendra suma už maistą sudaro 105,00 Eur, tačiau šiame ieškinio priedo lape pateiktas pirmasis čekis yra išblukęs, todėl nėra galimybės įsitikinti, kad šiuo čekiu buvo apmokėta už maistą, kurio vertė 36,29 Eur. Nurodė, kad ieškovui buvo išmokėta tikslinė A. Z. slaugos išlaidų kompensacija - 280,00 Eur, todėl bendra ieškovo patirtų ir įrodytų išlaidų suma mažintina 732,45 Eur. Nors ieškovas nurodo, kad patyrė 1436,75 Eur palikėjo išlaikymui, tačiau nurodytu laikotarpiu palikėjui buvo išmokėta 2346,85 Eur pensijos. Ieškovas turėtų įrodyti, kad jis visiškai nenaudojo A. Z. skirtos pensijos. Be to nurodė, kad ieškovui yra išmokėta 304,00 Eur tikslinė laidojimo kompensacija už mirusįjį A. Z., todėl ieškovo reikalavimas dar kartą priteisti 294,80 Eur už laidojimą negali būti tenkinamas, nes šios išlaidos jau buvo atlygintos ieškovui, kaip laidojimo kompensacija, o 3450,00 Eur kapinių tvarkymo ir paminklo statymo išlaidos nėra įrodytos, nepateikta duomenų, kad ši suma faktiškai patirta.

93.

10Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Kretingos skyrius prašė ieškovo ieškinį atmesti visa apimtimi kaip nepagrįstą. Nurodė, kad paveldėjimo procedūros nukreiptos į mirusio A. Z. palikimą tik pradėtos ir valstybė nėra paveldėjusi mirusiojo turto. Pažymėjo, kad ieškovas kaip kreditorius pareiškė reikalavimą palikimą priėmusiems įpėdiniams, praleidęs įstatyme nustatytą trejų mėnesių terminą, nenurodęs svarbių priežasčių. Teigė, kad ieškovo galimai patirtas išlaidas pagrindžiantys įrodymai, pateikti kvitai neįrodo, kad ieškovas maisto produktus ir vaistus pirko A. Z., o ne savo šeimos reikmėms ar asmeniniams poreikiams. O iš kasos pajamų orderio matyti, kad už ( - ) PSPC A. Z. gydymo paslaugas sumokėjo ne ieškovas, o P., kurio pavardė neįskaitoma. Palaiko VĮ „Turto bankas“ atsiliepime išdėstytus argumentus, kad ieškovas, norėdamas prisiteisti už A. Z. išlaikymą, turėtų įrodyti, kad nenaudojo jam skirtos pensijos bei, kad ieškovo reikalavimas priteisti laidojimo išlaidas nepagrįstas, nes jam buvo išmokėta 304,00 Eur tikslinė laidojimo kompensaciją už mirusįjį A. Z. Pažymėjo, kad ieškovo pateikta sąskaita faktūra už kapinių tvarkymą bei paminklo statymą 3450,00 Eur sumai yra be numerio ir pardavėjo rekvizitų.

114.

12Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMĮ) su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad neprieštarauja, kad įvertinus byloje pateiktus įrodymus praleistas kreditorinių reikalavimų terminas būtų pratęstas ir ieškovo A. E. ieškinys dėl išlaidų priteisimo iš paveldimo turto būtų tenkintas.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovų Lietuvos Valstybės, atstovaujamos VĮ „Turto bankas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos laidojimo išlaidų atlyginimą 3440,80 Eur A. E. naudai. Dėl kitos reikalavimų dalies ieškinį atmetė.

166.

17Teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo nurodė, kad terminas suėjo 2018-10-10, o ieškinys teismui buvo pateiktas 2018-11-26, įpėdinis (valstybė) buvo informuota apie ieškovo valią, todėl laikė, jog terminas praleistas nežymiai. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas dar 2018-09-18 pranešimu informavo VMI ir VĮ „Turto bankas“ dėl bešeimininkio turto paveldėjimo, teismas padarė išvadą, jog ieškovas buvo pakankamai aktyvus, dėjo protingas pastangas mirusio skolininko įpėdiniui išsiaiškinti ir informavo įpėdinį apie palikėjo skolas dar iki palikimo priėmimo, todėl nepažeidė bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai ir terminą ieškovui atnaujino.

187.

19Teismas, dėl ieškovo reikalavimo atlyginti A. Z. priežiūros išlaidas, nustatė, kad ieškovas veikdamas pagal įgaliojimą tvarkė velionio A. Z. reikalus, jam padėjo ir juo rūpinosi, ir dėl to patyrė išlaidų, tačiau tarp ieškovo ir mirusiojo A. Z. nebuvo sudaryta rašytinė sutartis dėl atlyginimo už jo patirtas išlaidas. Įvertinęs pateiktus ieškovo įrodymus, teismas laikė, jog reali pagrįstų ieškovo patirtų A. Z. priežiūros išlaidų suma yra 1480,31 Eur. Tačiau, atsižvelgdamas į aplinkybes, jog nurodytu laikotarpiu palikėjui A. Z. buvo išmokėta 2346,85 Eur pensijos, kuri viršijo ieškovo patirtas išlaidas, teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad jis visiškai nenaudojo A. Z. skirtos pensijos arba kad ieškinyje reikalaujama suma yra ta, kuria buvo viršyta A. Z. skirta pensija, todėl reikalavimą priteisti priežiūros išlaidas, atmetė.

208.

21Teismas, dėl išlaidų atsiradusių po palikėjo mirties, pažymėjo, jog ieškovo pateikta sąskaita 3744,80 Eur, išrašyta už kapavietės sutvarkymą yra pagrįsta ir atitinkanti tokio pobūdžio dokumentams keliamus reikalavimus. Išskaičiavęs iš šios sumos 304 Eur ieškovui valstybės išmokėtą laidojimo pašalpą už mirusįjį A. Z., teismas pripažino, kad reali patirta ieškovo išlaidų po A. Z. mirties suma yra 3440,80 Eur. Kadangi ši suma neviršijo valstybės paveldėto A. Z. palikimo vertės, teismas padarė išvadą, kad valstybė nagrinėjamu atveju neturi pagrindo atsisakyti vykdyti nurodytą pareigą – atlyginti palikėjo laidojimo išlaidas jų turėjusiam ieškovui, nes ieškovo patirtos išlaidos yra būtinos ir atitinka susiformavusius papročius.

229.

23Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, rėmėsi CPK 93 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtimi, atsižvelgė į bylos aplinkybes ir įvertinęs tai, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas lėmė ne atsakovų Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ „Turto banko“ ir NŽT veiksmai, atsakovai nepažeidė teisės aktų reglamentuojančių Valstybei paveldint privatų nekilnojamąjį turtą, todėl ieškovui bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų nepriteisė.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

2510.

26Apeliaciniu skundu ieškovas A. E. prašo pakeisti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019-04-24 sprendimą - tenkinti ieškinį visiškai ir priteisti iš atsakovų A. Z., mirusio (data neskelbtina), priežiūros ir laidojimo išlaidų atlyginimą 5914,67 Eur bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

2710.1

28. Pirmosios instancijos teismas pripažino teisę į išlaidų, patirtų prižiūrint A. Z. iki jo mirties, atlyginimą 1760,31 Eur sumai, tačiau teismui sukėlė abejones patirtos išlaidos už A. Z. pirktus vaistus ir maistą. Teismas, vertindamas įrodymus apie patirtas išlaidas, pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintus įrodymų vertinimo principus, todėl priėmė neteisingą sprendimą, nes teisme apklausti liudytojai V. N. ir P. M. patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes apie tai, kad ieškovas rūpinosi A. Z., kuriam tuo metu gaunamos jo 138 ?ur pensijos neužteko, ieškovas jam prižiūrėti leido savo lėšas. Kiti įrodymai: 2018-11-07 sąskaita - faktūra ir UAB „Rimtis“ 2018-07-10 kasos kvitas įrodo, kad ieškovas patyrė 3744,80 ?ur išlaidų po A. Z. mirties.

2910.2. Teismas nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas 2018-09-18 pranešimu informavo VMI ir VĮ „Turto bankas“ apie atsiradusį bešeimininkį turtą, prašė pradėti procesinius veiksmus dėl paveldėjimo ir apie ieškovo valią gauti iš paveldėto turto kompensaciją dėl palikėjo A. Z. priežiūros ir laidojimo patirtų išlaidų, tačiau minėtos institucijos pastarojo prašymo netenkino. Vien dėl to, kad atsakovai netenkino ieškovo prašymų ikiteisminiu keliu, jam teko kreiptis 2018-11-26 ieškiniu į teismą ginčo teisenos tvarka, todėl atsakovai turi atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3011.

31Atsiliepimu į ieškovo A. E. apeliacinį skundą atsakovas NŽT prašo apeliacinį skundą atmesti, o Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą, panaikinti ir grąžinti nagrinėti iš naujo. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

3211.1.

33Nors byloje esantys įrodymai leidžia teigti, kad ieškovas patyrė 1 436,75 Eur palikėjo išlaikymui (neskaičiuojant pirkto maisto ir medikamentų), tačiau nurodytu laikotarpiu palikėjui buvo išmokėta 2 346,85 Eur pensijos, taigi ieškovas, norėdamas prisiteisti už A. Z. išlaikymą, turėjo įrodyti, kad nenaudojo A. Z. skirtos pensijos, ar ieškinyje reikalaujama suma yra ta, kuria buvo viršyta A. Z. skirta pensija. Ieškovas taip pat prašė priteisti laidojimo išlaidas pagal UAB „Rimtis“ 2018-07-10 pakvitavimą (kvitą) 294,80 Eur sumai, tačiau, ieškovui išmokėta 304,00 Eur laidojimo pašalpa už mirusįjį A. Z., todėl ieškovo reikalavimas priteisti 294,80 Eur patirtų išlaidų nepagrįstas. Abejonių kelia ir ieškovo pateikta sąskaita faktūra už kapinių tvarkymą bei paminklo statymą 3450,00 Eur sumai, nes sąskaita faktūra be numerio ir pardavėjo rekvizitų. Teismas šių visų nurodytų aplinkybių nenagrinėjo ir neįvertino.

3411.2.

35Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė atsakomybė (dėl proceso), nes valstybė būdama specifinis paveldėjimo santykių subjektas, neturi pasirinkimo alternatyvos, rinktis paveldėti ar nepaveldėti palikėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Atsakovai šioje civilinėje byloje neužvilkino proceso dėl paveldėjimo valstybės vardu, dėl ko ieškovas būtų patyręs, papildomų bylinėjimosi išlaidų.

362.

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė VĮ „Turto bankas“ prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

3812.1.

39Byloje esantys įrodymai leidžia teigti, kad ieškovas patyrė 1 480,31 Eur palikėjo išlaikymui, nors nurodytu laikotarpiu palikėjui buvo išmokėta 2 346, 85 Eur pensijos. Ieškovas, norėdamas prisiteisti išlaidas už A. Z. išlaikymą, turėjo įrodyti, kad jis visiškai nenaudojo A. Z. skirtos pensijos arba kad ieškinyje reikalaujama suma yra ta, kuria buvo viršyta A. Z. skirta pensija, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teismas visiškai pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti jam A. Z. priežiūros ir jo naudai patirtas susijusias išlaidas.

4012.2.

41Teismas pagrįstai iš ieškovo prašomos priteisti už A. Z. priežiūrą sumos išskaičiavo ieškovui išmokėtą 280,00 Eur slaugos išlaidų kompensaciją, o iš laidojimų išlaidų ieškovui išmokėtą 304,00 ?ur laidojimo pašalpą bei nepriteisė iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų.

42Teismas

konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

44teisiniai argumentai ir išvados

45

46Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

473.

48Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

494.

50CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose bei žodinio teismo posėdžio bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

515.

52Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl išlaidų iš paveldėto turto priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovas nesutinka su teismo sprendimu iš dalies, nesutinka dėl nepriteistų A. Z. priežiūros išlaidų, dėl priteistos ne visos, ieškovo patirtos A. Z. laidojimo išlaidų sumos, ir nepriteistų jo naudai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų.

53Dėl ginčo esmės.

546.

55Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus, apeliacinio skundo argumentus bei įvertinusi byloje esančių duomenų visumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo bei aiškinimo praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, su kurio motyvais ir išvadomis teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

567.

57Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatytos faktinės bylos aplinkybės, kad A. Z., gim. (data neskelbtina), mirė (data neskelbtina) (b. l. 9). Jo paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta buvo (adresu: duomenys neskelbtini). A. Z. vedęs nebuvo, vaikų neturėjo. Nuo 2016 metų pradžios ieškovas pradėjo rūpintis A. Z., vežė į ligoninę, pirko vaistus padėjo tvarkyti jo asmeninius reikalus, užmokėjo skolas, apmokėdavo išlaidas, pradėjo prižiūrėti namą bei žemę. 2017-01-03 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimu Nr. PE_SP1-47 A. Z. paskirta 138,05 Eur valstybinio socialinio draudimo pensija (b. l. 13). Ieškovo rūpesčiu 2018-05-31 iškelta civilinė byla dėl A. Z. pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (b. l. 10-12, 38). Nekilnojamojo turto registre, mirusio A. Z. vardu, įregistruota nuosavybės teisės į 0,7100 ha ploto žemės sklypą su statiniais, unikalus Nr. ( - ), esantį (adresu: duomenys neskelbtini), 0,23 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį (adresu: duomenys neskelbtini) ir 10400/15100 ha žemės sklypo dalį, unikalus Nr. ( - ), esantį (adresu: duomenys neskelbtini) (b. l. 39-44). Valstybinio mokesčių inspekcija 2018-09-28 raštu Nr. ( - ) informavo dėl A. Z., mirusio (data neskelbtina), paveldėjimo Lietuvos Respublikos vardu (b. l. 45-46). 2018-10-05 Turto bankas raštu Nr. 12943 „Dėl palikimo perėjimo valstybei liudijimo išdavimo“ kreipėsi į Kretingos r. 2-ąjį notaro biurą bei paprašė išduoti palikimo perėjimo valstybei liudijimą mirusiojo A. Z. turtui (b. l. 54). 2018-12-06 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius elektroniniu laišku VĮ „Turto bankui“ nurodė, kad laidojimo pašalpa ir tikslinė kompensacija laidojančiam asmeniui už mirusįjį A. Z. buvo išmokėta A. E. ir patvirtino, kad ieškovui buvo išmokėta laidojimo pašalpa 304 Eur ir tikslinė kompensacija (slaugos išlaidų) 280 Eur (b. l. 56-57). 2019-01-07 raštu Nr. 14SD-41-(14.14.7.) kreiptasi į Kretingos r. sav. 3- ąjį notarų biurą, dėl privačios žemė paveldėjimo valstybės vardu.

588.

59Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pripažino teisę į išlaidų, patirtų prižiūrint A. Z. iki jo mirties, atlyginimą 1760,31 Eur sumai, tačiau nepagrįstai nepripažino išlaidų už A. Z. pirktus vaistus ir maistą. Apelianto nuomone, teismas, vertindamas įrodymus apie patirtas išlaidas, pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintus įrodymų vertinimo principus, todėl priėmė neteisingą sprendimą, nes teisme apklausti liudytojai V. N. ir P. M. patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes apie tai, kad ieškovas rūpinosi A. Z., kuriam tuo metu gaunamos jo 138 ?ur pensijos neužteko, ieškovas jam prižiūrėti leido savo lėšas.

609.

61Teisėjų kolegija pastebi, jog nežiūrint į tai, jog apeliantas prašo priteisti išlaidas iš palikėjo turto (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau-CK ) 5.1 straipsnio 2 dalis, 5.2 straipsnio 3 dalis, 5.62 straipsnio 1 dalies 2 punktas), iš bylos duomenų matyti, jog tarp ieškovo A. E. ir mirusiojo A. Z. buvo susiklostę ne paveldėjimo, o atstovavimo teisiniai santykiai. Duomenų, kad mirusįjį A. Z. ir apeliantą A. E. siejo giminystės ryšis byloje nėra. Mirusysis A. Z. testamento apelianto naudai sudaręs nebuvo. Tačiau 2016-09-22 Palangos m. 3-ojo notarų biure apeliantui išduotas įgaliojimas, reg. Nr. ( - ), patvirtina, jog jis turėjo teisę atstovauti A. Z. visose valstybinėse įstaigose. Veikdamas pagal įgaliojimą, apeliantas tvarkė velionio A. Z. reikalus, jam padėjo ir juo rūpinosi ir dėl to patyrė išlaidų. Tarp apelianto ir mirusiojo A. Z. nebuvo sudaryta rašytinė sutartis dėl atlyginimo už jo patirtas išlaidas.

6210.

63Pagal kasacinio teismo praktiką, atstovaujamasis turi atlyginti atstovo turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita, ir sumokėti atstovui atlyginimą už darbą, išskyrus atvejus, kai sutartis ar įstatymai numato, kad atstovaujama neatlygintinai (CK 2.151 straipsnis). Vertinant šią teisės normos formuluotę darytina išvada, kad atstovaujamasis turi pareigą atlyginti atstovui net ir tais atvejais, kai tai nenurodyta sutartyje ar įstatyme, nes neatlygintinis atstovavimas yra išimtis iš bendrosios taisyklės. Tačiau CK 6.758 straipsnis, reglamentuojantis įgaliotinio atlyginimą, nustato, kad pavedimo sutartis gali būti atlygintinė ir neatlygintinė ir jei pavedimo sutarties šalys yra fiziniai asmenys, tai preziumuojama, kad pavedimo sutartis yra neatlygintinė. Taigi CK 6.758 straipsnio 2 dalis nustato vieną iš CK 2.151 straipsnio išimčių iš bendrosios taisyklės, kad už atstovavimo paslaugą turi būti atlyginta. Jei pavedimo sutartis yra atlygintinė, tai įgaliotinio atlyginimo dydis turi būti nustatytas pavedimo sutartyje arba įstatymo. Jei atlyginimo dydis nenustatytas, jis nustatomas atsižvelgiant į papročius, rinkos kainas, suteiktų paslaugų pobūdį ir trukmę, atitinkamas paslaugas teikiančių asmenų profesinių susivienijimų rekomendacijas ir kitas aplinkybes (CK 6.758 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-83-611/2017). Įgaliotojo pareigą atlyginti įgaliotiniui išlaidas, kurios buvo būtinos pavedimui tinkamai įvykdyti, numato ir CK 6.761 straipsnio 3 dalis. Gali būti priteistos ne bet kurios įgaliotinio išlaidos, bet tik protingos, būtinos, pagrįstos ir įrodytos išlaidos.

6411.

65Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. liepos 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis.

6612.

67Apeliantas nurodo, kad patyrė 266,57 Eur išlaidų už sumokėtas komunalines paslaugas SĮ „Kretingos komunalininkas“ (2017-02-23, 2018-05-03, 2017-03-27 mokėjimo nurodymai ir 2018-08-31 kvitas). Juose nurodytas mokėtojas yra A. E., pradinis mokėtojas A. Z. Taip pat apeliantas sumokėjo 354,73 Eur išlaidų antstoliui G. J. už administracinį teisės pažeidimą (2016-10-27 mokėjimo nurodymas Nr. 947293), 171,05 Eur už A. Z. gydymą ( - ) PSPC katalikiškoje palaikymo ir slaugos ligoninėje (2017-12-29 kasos pajamų orderis Nr. 318) ir 967,96 Eur už A. Z. gydymą ( - ) PSPC (2018-07-10 kasos pajamų orderis Nr. 17377) bei 2018-07-02 kasos pajamų orderis Nr.15363, išrašytas 416,76 Eur) sumai, kuriame nurodyta, kad pinigus sumokėjo ne ieškovas, o P. M., kuris teismo posėdžio metu patvirtino, kad sumokėjo pinigus ieškovo prašymu ir šiuos pinigus A. E. jam atlygino. Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto patirtos A. Z. priežiūros įrodytos ir pagrįstos išlaidos yra 1480,31 Eur (1760,31 Eur -280 Eur apeliantui išmokėta tikslinė A. Z. slaugos kompensacija). Kitas, apelianto prašomas priteisti patirtas išlaidas A. Z. priežiūrai išlaidas, kaip antai vaistams 228,93 ?ur (ieškinyje nurodyta 229,11 ?ur) ir 180,50 ?ur maistui, pirmosios instancijos teismas nepripažino pagrįstomis ir su tokia išvada teisėjų kolegija sutinka. Apelianto pateiktų vaistinių „Camelia“, „Norfos“ ir „Gintarinė“ čekiai, nepatvirtina, kad vaistai buvo pirkti būtent mirusiam A. Z., jie jam buvo reikalingi ir būtini, skirti gydytojų pagal išrašytus receptus, o byloje esantys išlaidų už maistą kvitai ir apelianto nurodomos maisto išlaidų sumos, neįrodo, jog apeliantas patyrė 180,50 Eur už maistą, būtent jį pirkdamas A. Z.. Kaip matyti iš ieškinio 15 priedo 1 lapo, jame nurodoma bendra suma 50,22 Eur, tačiau bendra šiame lape nurodytų kvitų sumą yra 37,79 Eur. Priedo 3 lape nurodoma, kad bendra suma už maistą sudaro 105,00 Eur, tačiau šiame ieškinio priedo lape pateiktas pirmasis čekis yra išblukęs, todėl nėra galimybės įsitikinti, kad šiuo čekiu buvo apmokėta maistą, ir kokia jo vertė. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nepripažindamas pagrįstomis apelianto išlaidų už vaistus ir maistą skirtų A. Z. priežiūrai, tinkamai nustatė, jog ieškovo pateikti įrodymai nėra patikimi ir pakankami, tam, jog konstatuoti faktą, jog jie turi tiesioginį ryšį su įrodinėjimo dalyku (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010 ir kt.) ir teismo išvados dėl konkrečių faktinių aplinkybių egzistavimo padarytos pagal vidinį teismo įsitikinimą nenukrypstant nuo aukščiau paminėtų įrodymo vertinimo taisyklių.

6813.

69Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nustatyta, jog (data neskelbtina) A. Z. paskirta 138,05 Eur valstybinio socialinio draudimo pensija. Ir nors ieškovas ieškinyje nurodė, jog mirusiojo išlaikymui jam neužtekdavo A. Z. skirtos pensijos, šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog iš tokių ieškovo pareiškimų negalima pagrįstai įvertinti ar ieškovas, rūpindamasis A. Z., naudojo jam skirtą pensiją, ir kiek patiriamų išlaidų suma viršydavo šios pensijos dydį. Visgi, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nurodytu laikotarpiu palikėjui buvo išmokėta 2346,85 Eur pensijos, kai tuo tarpu apelianto įrodytos ir pagrįstos išlaidos A. Z. priežiūrai - 1480,31 Eur. Apeliantas nepateikė į bylą jokių duomenų, kad trūkstant lėšų A. Z. priežiūrai, jis būtų kreipęsis ar informavęs Socialinės rūpybos ar kitas institucijas dėl lėšų A. Z. priežiūrai išsireikalavimo. Taigi, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad palikėjo tuo laikotarpiu gaunamos pensijos dydis, viršijo apelianto patirtas išlaidas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apelianto reikalavimo atlyginti išlaidas už A. Z. priežiūrą, nes apeliantas neįrodė, kad jis visiškai nenaudojo A. Z. skirtos pensijos arba kad ieškinyje reikalaujama suma yra ta, kuria buvo viršyta A. Z. skirta pensija (CK 6.1, 6.2, 6.3 str., CPK 178 str.). Ir vertinti padarytų išvadų kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo.

7014.

71Apeliantas nesutinka su priteista A. Z. laidojimo išlaidų suma. Nurodo, kad į bylą pateikė 2018-11-07 sąskaitą - faktūrą 3450,00 Eur sumai už A. Z. kapavietės tvarkymą, ir paminklą ir UAB „Rimtis“ 2018-07-10 kasos kvitą 294,00 ?ur sumai už laidojimo paslaugų reikmenis (transportą, gėles, karstą), tačiau teismas nepagrįstai nepriteisė visos jo patirtos 3744,80 ?ur sumos.

7215.

73Reikšminga tai, kad pagal CK 5.59 str. 2 d. nustatyta, kad įpėdinis, kuris pradėjo valdyti paveldimą turtą, net ir sueinant šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 3 mėnesių terminui arba prieš gaudamas paveldėjimo teisės liudijimą, turi teisę iš paveldimo turto apmokėti palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo išlaidos, kurios yra būtinos ir kurias patvirtina ieškovo pateikti įrodymai. Teismas, spręsdamas laidojimo išlaidų atlyginimo klausimą, turi vadovautis teisingumo ir protingumo principais, įvertinti konkrečias bylos aplinkybes. Pažymėtina, kad nuostata, jog atlyginamos tik protingumo kriterijus atitinkančios laidojimo išlaidos, tiesiogiai įtvirtinta CK 6.291 straipsnyje. Šiame straipsnyje taip pat nustatoma, kad įstatymų nustatytais atvejais mokama laidojimo pašalpa įskaitoma į laidojimo išlaidas. Teismų praktikoje laidojimo išlaidomis laikomos karsto įgijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, kapo tvarkymo išlaidos. Sprendžiant laidojimo išlaidų atlyginimo klausimą, vadovaujamasi teisingumo ir protingumo principais bei vertintinos bylos aplinkybės. Teismas, spręsdamas bylą, vadovaujasi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais. Atlyginamos įprastos vidutinės išlaidos, o ta dalis, kuri viršija įprastas išlaidas, neatlyginama (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-1009-173/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). Įvertinus galiojantį teisinį reglamentavimą ir byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas ne tik tinkamai vertino ieškovo patirtas laidojimo išlaidas kaip protingas ir atitinkančias galiojančius papročius, bet ir pagrįstai, atėmė iš ieškovo patirtų laidojimo išlaidų 304,00 ?ur ieškovo gautą laidojimo pašalpą iš valstybės ir ieškovui priteisė 3440,80 Eur sumą. Didesnės sumos ieškovui priteisimas, nevertinant to fakto, kad ieškovas gavo už A. Z. laidojimo pašalpą, neatitiktų ne tik įstatymo normų bei suformuotos tuo klausimu teismų praktikos, bet ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų, todėl ieškovo argumentai dėl nepilnai priteistos laidojimo išlaidų sumos atmestini kaip nepagrįsti.

7416.

75Teisėjų kolegija atmeta atsakovo NŽT Kretingos skyriaus atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus, kad ieškovo pateikta sąskaita faktūra už kapinių tvarkymą bei paminklo statymą 3450,00 Eur sumai kelia abejonių, nes yra be numerio ir pardavėjo rekvizitų. Pasak atsakovo, teismas šių visų nurodytų aplinkybių nenagrinėjo ir neįvertino. Priešingai, nei teigia atsakovas, pirmosios instancijos teismas vertino šią sąskaitą faktūrą, atsižvelgdamas į gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040, Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą 13 str. 1 d. Šių nurodytų teisės aktų apimtyje, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir jos turinį, pagrįstai pripažino, jog nėra pagrindo abejoti pateiktos sąskaitos faktūros kaip įrodymo pagrįstumu.

76Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

7717.

78Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų. Byloje ieškovas pateikė duomenis, kad patyrė 610 Eur bylinėjimosi išlaidų. Savo poziciją grindžia tuo, kad 2018-09-18 pranešimu informavo VMI ir VĮ „Turto bankas“ apie atsiradusį bešeimininkį turtą, prašė pradėti procesinius veiksmus dėl paveldėjimo ir apie ieškovo valią gauti iš paveldėto turto kompensaciją dėl palikėjo A. Z. priežiūros ir laidojimo patirtų išlaidų, tačiau minėtos institucijos pastarojo prašymo netenkino. Vien dėl to, kad atsakovai netenkino ieškovo prašymų ikiteisminiu keliu, jam teko kreiptis 2018-11-26 ieškiniu į teismą ginčo teisenos tvarka, todėl atsakovai turi atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7918.

80Sutiktina su apeliantu, jog CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą; šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintas proporcingas patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinys tenkinamas iš dalies. ?eismas gali nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių išimties, nustatytos CPK 93 straipsnio 4 dalyje, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, turi būti taikomi ir bendrieji teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai, nepažeista teisinga šalių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-248/2018, 100 punktas).

8119.

82Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes ir įvertinęs tai, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas lėmė ne atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ „Turto banko“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, veiksmai, atsakovai nepažeidė teisės aktų reglamentuojančių Valstybei paveldint privatų nekilnojamąjį turtą, ieškovui bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų nepriteisė. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, apeliacinės instancijos teismas sutinka tik iš dalies. Visgi, nors ieškovo reikalavimas atsakovams buvo ginčytinas ir įrodinėtinas, tačiau laidojimo išlaidų atlyginimą numato CK 6.291 straipsnis ir atsakovai turėjo galimybę spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovui gera valia be teisminio proceso. Kadangi ieškovas negalėjo apginti savo teisių be kreipimosi į teismą, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 5 straipsnis).

8320.

84Ieškovas prašė priteisti 5914,67 Eur, ieškinys tenkintas iš dalies 3440,80 Eur, kas sudaro 58,17 % patenkintų reikalavimų. Taigi, ieškovui priteistina iš atsakovų VĮ „Turto bankas“ ir NŽT lygiomis dalimis po 177,42 Eur (354,83 Eur (610 x 58,17 % / 100)) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

85Dėl bylos procesinės baigties.

8621.

87Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai vadovavosi įrodymų vertinimo taisyklėmis, jų aiškinimo ir taikymo praktika, ir tuo pagrindu priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ieškovo patirtų išlaidų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantas šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų. Tačiau sutikus su apelianto argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų, kad teismas nepagrįstai nepriteisė patirtų bylinėjimosi išlaidų, teismo sprendimas keistinas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

88Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8922.

90Apeliantas sumokėjo 74,00 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo reikalavimus, vertintina, kad apeliacinis skundas pareikštas dėl dviejų reikalavimų – dėl patirtų išlaidų, susijusių su A. Z. ir dėl bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies (50 %), iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina pusė apelianto sumokėto žyminio mokesčio – 37,00 Eur (po 18,50 Eur) (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

91Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

92Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą pakeisti iš dalies dėl bylinėjimosi išlaidų ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

93„Priteisti iš atsakovų Lietuvos Valstybės, atstovaujamos VĮ „Turto bankas“, kodas ( - ), ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas ( - ) lygiomis dalimis po 177,42 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt septynis eurus 42 ct) A. E., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidų patirtų pirmosios instancijos teisme“.

94Priteisti iš atsakovų Lietuvos Valstybės, atstovaujamos VĮ „Turto bankas“, kodas ( - ), ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas ( - ) lygiomis dalimis po 18,50 Eur (aštuoniolika eurų 50 ct) žyminio mokesčio A. E., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

95Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

96Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas A. E. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą ieškiniui... 7. 2.... 8. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama valstybės įmonės (toliau - VĮ)... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMĮ) su ieškiniu... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo nurodė, kad... 18. 7.... 19. Teismas, dėl ieškovo reikalavimo atlyginti A. Z. priežiūros išlaidas,... 20. 8.... 21. Teismas, dėl išlaidų atsiradusių po palikėjo mirties, pažymėjo, jog... 22. 9.... 23. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, rėmėsi CPK 93... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 25. 10.... 26. Apeliaciniu skundu ieškovas A. E. prašo pakeisti Plungės apylinkės teismo... 27. 10.1... 28. . Pirmosios instancijos teismas pripažino teisę į išlaidų, patirtų... 29. 10.2. Teismas nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas... 30. 11.... 31. Atsiliepimu į ieškovo A. E. apeliacinį skundą atsakovas NŽT prašo... 32. 11.1.... 33. Nors byloje esantys įrodymai leidžia teigti, kad ieškovas patyrė 1 436,75... 34. 11.2.... 35. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad bylinėjimosi išlaidų... 36. 2.... 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė VĮ „Turto bankas“ prašo... 38. 12.1.... 39. Byloje esantys įrodymai leidžia teigti, kad ieškovas patyrė 1 480,31 Eur... 40. 12.2.... 41. Teismas pagrįstai iš ieškovo prašomos priteisti už A. Z. priežiūrą... 42. Teismas... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 44. teisiniai argumentai ir išvados... 45. ... 46. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 47. 3.... 48. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 49. 4.... 50. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 51. 5.... 52. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl išlaidų... 53. Dėl ginčo esmės.... 54. 6.... 55. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus,... 56. 7.... 57. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatytos faktinės bylos... 58. 8.... 59. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pripažino teisę į... 60. 9.... 61. Teisėjų kolegija pastebi, jog nežiūrint į tai, jog apeliantas prašo... 62. 10.... 63. Pagal kasacinio teismo praktiką, atstovaujamasis turi atlyginti atstovo... 64. 11.... 65. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo... 66. 12.... 67. Apeliantas nurodo, kad patyrė 266,57 Eur išlaidų už sumokėtas komunalines... 68. 13.... 69. Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje... 70. 14.... 71. Apeliantas nesutinka su priteista A. Z. laidojimo išlaidų suma. Nurodo, kad... 72. 15.... 73. Reikšminga tai, kad pagal CK 5.59 str. 2 d. nustatyta, kad įpėdinis, kuris... 74. 16.... 75. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo NŽT Kretingos skyriaus atsiliepime į... 76. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ... 77. 17.... 78. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė... 79. 18.... 80. Sutiktina su apeliantu, jog CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai,... 81. 19.... 82. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos... 83. 20.... 84. Ieškovas prašė priteisti 5914,67 Eur, ieškinys tenkintas iš dalies 3440,80... 85. Dėl bylos procesinės baigties.... 86. 21.... 87. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 89. 22.... 90. Apeliantas sumokėjo 74,00 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo... 91. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 92. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą... 93. „Priteisti iš atsakovų Lietuvos Valstybės, atstovaujamos VĮ „Turto... 94. Priteisti iš atsakovų Lietuvos Valstybės, atstovaujamos VĮ „Turto... 95. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 96. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....