Byla e2A-942-555/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo F. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2YT-571-399/2018 pagal pareiškėjo F. B. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. B., R. B., S. B. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas F. B. kreipėsi į tesimą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. B., a. k. ( - ) miręs ( - ) ir P. A. B., a. k. ( - ) mirusi ( - ) gyvenę ( - ) (dabar ( - ) buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė motociklą M61, identifikavimo Nr. ( - ), juo naudojosi bei disponavo.

82.

9Nurodė, kad pareiškėjo tėvai buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė motociklą M61, identifikavimo Nr. ( - ), juo naudojosi bei disponavo. Po tėvo mirties visą jo turtą pagal testamentą paveldėjo pareiškėjo motina P. A. B., tačiau motociklas į testamentą nebuvo įtrauktas, kadangi jis buvo neįregistruotas. Gaisro, kilusio 2008 m., metu sudegė pareiškėjo tėviškės gyvenamojo namo antras aukštas ir pirmo aukšto dalis, o visi dokumentai buvo laikomi antrame aukšte, tame tarpe sudegė ir pareiškėjo tėvų nuosavybės teisę į motociklą patvirtinantys dokumentai. Po motinos mirties pareiškėjas kartu su broliu Juozu paveldėjo visą motinos turtą. Antstolio A. A. 2017 m. vasario 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole aprašytas tas pats motociklas, kurį tėvai buvo įsigiję būdami santuokoje. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl to, kad būtų galima konstatuoti, kad nurodytas motociklas yra palikimo dalis, kuris atsirado mirus B. B., o vėliau mirus P. A. B., ir pareiškėjas ar kiti suinteresuoti asmenys galėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kuriame būtų įrašytas motociklas M61, identifikavimo Nr. ( - ).

103.

11Suinteresuoti asmenys L. B., jos atstovaujamoji R. B. bei S. B. pateiktuose atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad dauguma pareiškėjo nurodytų aplinkybių joms yra žinomos, taip pat sutinka su pareiškėjo patikslintu prašymu ir neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. vasario 6 d. sprendimu pareiškėjo F. B. pareiškimo netenkino.

165.

17Teismas nustatė, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuriuo pareiškėjas grindžia reikalavimą, nefiksuota jog gaisro metu buvo sunaikinti kokie nors dokumentai. Be to, pareiškėjo teiginį jog motociklo dokumentai sudegė gaisro metu paneigė jo paties į bylą pateiktas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo 2017 m. liepos 20 d. pranešimas Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad transporto priemonę atsisakyta registruoti, nes „dokumentai, kurių duomenimis remiantis registruojamos transporto priemonės pateikti ne valstybine kalba, neįvykdytos transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 8 punkto nuostatos. Nepateiktas dokumentų, kurių duomenimis remiantis registruojama transporto priemonė vertimas”. Pranešimas adresuotas pareiškėjui F. B..

186.

19Teismas darė išvadą, jog nėra vienos būtinos sąlygos turinčiam juridinę reikšmę faktui nustatyti, įvardintos CPK 455 straipsnyje, o būtent pareiškėjas neįrodė, kad faktą patvirtinantys dokumentai neišlikę, priešingai, sprendė, kad pateiktas pranešimas patvirtina, jog dokumentai išlikę, tačiau jie surašyti ne valstybine kalba ir pareiškėjas turi galimybę juos išvertęs į valstybinę kalbą pateikti transporto priemonę registruojančiai įmonei.

207.

21Teismas pažymėjo, kad kadangi pareiškėjas įrodinėjo, jog jo tėvai motociklą nusipirko, t. y. įgijo sandorio pagrindu, o transporto priemonės pirkimas turi būti įformintas raštu sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, tai nėra teisinių sąlygų išvardintų CPK 445 straipsnyje ir sprendė, kad nėra pagrindo nustatinėti faktą, kad B. B. ir P. A. B. buvo nusipirkę motociklą.

228.

23Teismas taip pat nurodė, kad gali būti nustatyti tik juridinę reikšmę turintys faktai, tačiau ne patį turto teisinį režimą, todėl sprendė, kad pareiškėjo prašomas nustatyti faktas, kad jo tėvai buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdė motociklą priskirtinas prie įrodomųjų, o ne juridinę reikšmę turinčių.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

269.

27Apeliaciniu skundu pareiškėjas F. B. prašo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. B., a. k. ( - ) miręs ( - ) ir P. A. B., a. k. ( - ) mirusi ( - ) gyvenę ( - ) (dabar ( - ) buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė motociklą M61, identifikavimo Nr. ( - ), juo naudojosi bei disponavo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

281.1.

29Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad transporto priemonės (motociklo) pirkimo-pardavimo sandoris turi ir turėjo būti įregistruotas viešame registre. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti įstatyme nėra ir nebuvo nustatyta jokių reikalavimų, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga, tinkama eismui (įregistruota, perregistruota, apdrausta kaip turtas ar jos valdytojo civilinė atsakomybė ir pan.).

301.2.

31Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl kilusio gaisro L. B. name nefiksuota, jog gaisro metu buvo sunaikinti bet kokie dokumentai. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl gaisre žuvusių vaikų mirties priežasties nustatymo, todėl logiška ir objektyviai suprantama, jog nebuvo galimybės nustatyti ir įvardinti visų gaisro metu sudegusių daiktų ar dokumentų, įskaitant ir motociklo dokumentus.

321.3.

33Neteisingas pirmosios instancijos teismo faktinių aplinkybių vertinimas, jog motociklo dokumentų sudeginimą gaisro metu paneigia paties pareiškėjo į bylą pateiktas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo 2017 m. liepos 20 d. pranešimas Nr. ( - ). Pareiškėjas nepateikė ir neturėjo galimybės VĮ „Regitra“ pateikti jokių motociklo dokumentų, nes jie neišlikę (sudegę). Pareiškėjas, kreipdamasis į VĮ „Regitra“, siekė gauti bet kokią informaciją apie transporto priemonę, atlikti jos techninę ekspertizę, nustatyti motociklo techninius duomenis, ją identifikuoti. Tuo tarpu pranešime įrašyto turinio teismas neišsiaiškino ir jame nurodytų dokumentų iš VĮ „Regitra“ neišsireikalavo.

341.4.

35Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad motociklo M61, identifikavimo Nr. ( - ), valdymo nuosavybės teise fakto nustatymui yra visos sąlygos.

3610.

37Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

38Teismas

konstatuoja:

39IV.

40Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4111.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

4312.

44Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas pareiškėjo prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Apeliantas, ginčydamas teismo procesinį sprendimą, be kitų argumentų, apeliaciniame skunde kelia teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą bei įrodymų vertinimo ypatingąja teisena taikymo klausimą. Nurodo, kad transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti įstatyme nėra ir nebuvo nustatyta jokių reikalavimų, pareiškėjas nepateikė ir neturėjo galimybės VĮ „Regitra“ pateikti jokių motociklo dokumentų, nes jie nėra neišlikę.

4513.

46Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvai B. B., miręs ( - ) ir P. A. B., mirusi ( - ) buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė motociklą M61, identifikavimo Nr. ( - ), juo naudojosi bei disponavo. Prašymą dėl juridinių faktų nustatymo grindė aplinkybėmis, kad jo tėvui B. B. įsigijus naują motociklą, motociklo techninis pasas buvo namuose, tačiau po tėvų mirties įtraukti motociklo į paveldimo turto masę nėra galimybių, kadangi gaisro, kilusio tėvų namuose metu, sudegė visi dokumentai, tame tarpe ir patvirtinantys motociklo nuosavybę.

4714.

48Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktą VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo pranešimą, padarė išvadą, jog pareiškėjas neįrodė, kad dokumentai dėl motociklo įsigijimo neišlikę, t. y. pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nuosavybę patvirtinantys dokumentai yra išlikę, tačiau ne valstybine kalba, bei argumentuodamas tuo, jog transporto priemonės pirkimo-pardavimo sandoris turėjo būti įformintas raštu, padarė priešingą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, kad jo tėvai pirkimo-pardavimo sandoriu nuosavybės teise valdė motociklą.

4915.

50Ar nuosavybės teisės gali būti įgyjamos į konkretų daiktą nustatant valdymo faktą, reikia įvertinti tai, ar konkretus materialusis objektas gali būti nuosavybės teisės objektas, be to, ar tas daiktas gali būti privačios nuosavybės objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2009). Daiktai, kaip civilinių teisių objektai, skirstomi į kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus (CK 1.98 straipsnio 4 dalis, 4.2 straipsnis); į daiktus, apibūdintus pagal individualius požymius ir pagal rūšinius požymius (CK 1.99 straipsnio 1 dalis, 4.4 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo nustatyti faktą, kad jis įgijo nuosavybės teisę būtent į kilnojamąjį daiktą – transporto priemonę, ir siekia, jog ji būtų įtraukta į paveldimo turto masę.

5116.

52Remiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsniu, transporto priemonė – tai priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Kasacinis teismas dėl transporto priemonės, kaip daikto, yra nurodęs, jog sisteminė LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms keliamus techninius reikalavimus bei šių daiktų registravimo tvarką, nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad transporto priemonė tampa daiktu – civilinių teisinių santykių objektu ir gali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku, jeigu atitinka jai keliamus privalomus techninius reikalavimus ir yra identifikuojama, t. y. turi tam tikrą identifikavimo (tapatumo) elementą – paprastai gamintojo suteiktą kodą.

5317.

54Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad motociklas buvo įgytas pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Pareiškėjo pateikti byloje duomenys patvirtina, kad motociklas nėra paieškomas, UAB „Panevėžio techninės apžiūros centras“ techninės ekspertizės pažymos pagrindu daiktas (motociklas) yra identifikuotas kaip transporto priemonė IMZ gamyklinės markės, komercinis pavadinimas M61, identifikacinis Nr. ( - ). Byloje surinkti duomenys yra pakankami išvadai, jog ši transporto priemonė yra civilinių teisinių santykių objektu ir gali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku.

5518.

56Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 4.37 straipsnio 1 dalis nuosavybės teisę apibrėžia per jos turinį: nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Taigi, galima teigti, kad nuosavybės teisė – subjektinė teisė, atsirandanti teisės normų pagrindu, įvykus tam tikram juridiniam faktui arba jų deriniui, ir duodanti galimybę jos turėtojui savo nuožiūra, kiek leidžia objektyviosios teisės normų nustatytos ribos, tam tikrą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Nuosavybės teisė yra įgyjama CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais.

5719.

58Transporto priemonės perdavimas pagal pirkimo-pardavimo sutartį kaip nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas pirkėjui gali būti nustatytas, jeigu pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus perduota transporto priemonė, kuria įgijėjas gali naudotis ar elgtis su ja kaip su savo turtu savo nuožiūra. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti įstatyme nenustatyta reikalavimų, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga, tinkama eismui (įregistruota, perregistruota, apdrausta kaip turtas ar jos valdytojo civilinė atsakomybė ir pan.). Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje tokių ar panašių sąlygų nenustatyta, tai nuosavybės teisės į transporto priemonę pagal pirkimo-pardavimo sutartį perėjimo pirkėjui momentas nustatomas pagal bendrąsias CK 6.317, 6.318 straipsnių taisykles. Įstatymuose ar teisės aktuose nustatyti reikalavimai dėl transporto priemonės savininko ar valdytojo pareigų pradedant eksploatuoti transporto priemonę (įregistruoti, apdrausti ir kt.) netaikomi sudarant transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu šie reikalavimai tiesiogiai pagal teisės aktus neturi būti taikomi sudarant transporto priemonės pirkimo-pardavimo ar kitokio perleidimo sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š., bylos Nr. 3K-3-1158/2003).

5920.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 str. 1 d., 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2009; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010; 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408-421/2015). Teismas, spręsdamas jam pateikto pareiškimo priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį. Vienas iš tokių CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų, kada teismas atsisako priimti ieškinį yra, kai ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas)

6121.

62Šios bylos kontekste toks teisinis reguliavimas suponuoja tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta aplinkybė, jog pareiškėjas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialui pateikė motociklo nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, būtų pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas gali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentą, patvirtinantį jo prašomą nustatyti turintį juridinę reikšmę valdymo faktą. Pasitvirtinus šiai aplinkybei, t. y., kad pareiškėjas turi nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, turėtų būti pripažinta, kad klausimas dėl šio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas, kaip įrodymą priėmęs VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo 2017 m. liepos 20 d. pranešimą Nr. ( - ) „Dėl transporto priemonės gamybinė markė IMZ komercinis pavadinimas M61 identifikavimo Nr. ( - ), žalios spalvos, valstybinis numeris nenurodytas registravimo“, kuriame yra nurodyti atsisakymo registruoti transporto priemonę motyvai, šiame pranešime pateiktų aplinkybių neįvertino CPK 444 ir 445 straipsnių aspektu bei neatsižvelgė į tai, kokią reikšmę nagrinėjamai bylai turėtų kartu su prašymu pareiškėjo VĮ „Regitra“ pateikti ne valstybine kalba dokumentai.

6322.

64Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujantys asmenys neatleidžiami nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti (CPK 12 straipsnis, 42 straipsnio 4 dalis, 135 straipsnio 2 dalis, 178 straipsnis, 226 straipsnis, 447 straipsnio 3 punktas), tačiau pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį teismas, ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjantis bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Teismo atliekamas įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi atitikti šių bylų specifiką, kuri lemia aktyvų teismo vaidmenį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tai taip pat reiškia teismo pareigą nustatyti ir įtraukti dalyvauti byloje visus ja suinteresuotus asmenis, pasiūlyti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustatyti terminą jiems pateikti; kai yra būtina, išreikalauti tyrimo medžiagą, išvadas, įrodymus ir kt., turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-159/2007).

6523.

66Iš pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo matyti, kad teismas šios bylai reikšmingos faktinės aplinkybės iš esmės netyrė: apsiribojo VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo 2017 m. liepos 20 d. pranešime Nr. ( - ) pateikta informacija, kurioje nurodyta, kad atsisakyta registruoti transporto priemonę nes dokumentai pateikti ne valstybine kalba, tačiau netirta kokius dokumentus su prašymu pateikė pareiškėjas ir, ar dokumentai surašyti ne valstybine kalba patvirtina nuosavybės teises į transporto priemonę atsiradimo pagrindą.

6724.

68Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertinęs su prašymu pateiktų įrodymų turinio bei spręsdamas, kad pareiškėjas neįrodė, jog faktą patvirtinantys dokumentai neišlikę, t. y. sprendime prieštaringai sprendė, kad pareiškėjas neįrodė, kad jo tėvai nuosavybės teise valdė motociklą. Faktinė aplinkybė kokie dokumentai buvo pateikti VĮ „Regitra“ ir, ar jie gali būti vertinami kaip patvirtinantys nuosavybės teises, taip pat aplinkybės, kokiu pagrindu transporto priemonė buvo valdoma turėjo būti nagrinėjimo byloje dalykas, tačiau, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 443 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus teismo aktyvumo šios kategorijos bylose reikalavimus, šios aplinkybės netyrė, t. y. nesiėmė visų būtinų priemonių reikšmingoms bylos aplinkybėms visapusiškai ištirti.

6925.

70Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 straipsnis), neatsižvelgė į bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo specifiką bei ypatybes, todėl nenustatė CPK 445 straipsniui taikyti reikšmingų aplinkybių. Kadangi dėl teismo padarytų klaidų reikia išaiškinti ir nustatyti nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes, kurios nebuvo nustatytos, tai byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

71Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

7226.

73Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai teismo ir šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo turės pasisakyti šis teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės pakartotinai (CPK 93 straipsnis).

74Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

75Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

76Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas F. B. kreipėsi į tesimą su pareiškimu, prašydamas nustatyti... 8. 2.... 9. Nurodė, kad pareiškėjo tėvai buvo nusipirkę ir bendrosios jungtinės... 10. 3.... 11. Suinteresuoti asmenys L. B., jos atstovaujamoji R. B. bei S. B. pateiktuose... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. vasario 6 d.... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuriuo... 18. 6.... 19. Teismas darė išvadą, jog nėra vienos būtinos sąlygos turinčiam juridinę... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad kadangi pareiškėjas įrodinėjo, jog jo tėvai... 22. 8.... 23. Teismas taip pat nurodė, kad gali būti nustatyti tik juridinę reikšmę... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniu skundu pareiškėjas F. B. prašo Marijampolės apylinkės teismo... 28. 1.1.... 29. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad transporto priemonės... 30. 1.2.... 31. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nutarime... 32. 1.3.... 33. Neteisingas pirmosios instancijos teismo faktinių aplinkybių vertinimas, jog... 34. 1.4.... 35. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad motociklo M61,... 36. 10.... 37. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 38. Teismas... 39. IV.... 40. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 11.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 43. 12.... 44. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl teismo sprendimo,... 45. 13.... 46. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašė... 47. 14.... 48. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo... 49. 15.... 50. Ar nuosavybės teisės gali būti įgyjamos į konkretų daiktą nustatant... 51. 16.... 52. Remiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsniu, transporto... 53. 17.... 54. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 55. 18.... 56. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis... 57. 19.... 58. Transporto priemonės perdavimas pagal pirkimo-pardavimo sutartį kaip... 59. 20.... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad juridinę... 61. 21.... 62. Šios bylos kontekste toks teisinis reguliavimas suponuoja tai, kad pirmosios... 63. 22.... 64. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi... 65. 23.... 66. Iš pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo matyti, kad teismas šios... 67. 24.... 68. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertinęs su prašymu... 69. 25.... 70. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 72. 26.... 73. Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai... 74. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 75. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. vasario 6 d.... 76. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....