Byla eB2-3004-560/2019
Dėl kreditorių J. F. finansinio reikalavimo sumažinimo ir UAB „Ravita transportas“ finansinio reikalavimo panaikinimo; dėl kitos prašymo dalies atnaujino klausimo nagrinėjimą iš esmės, taip pat išsprendė kitus procesinius klausimus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant pareiškėjos J. F. atstovui K. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ prašymą išbraukti iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo kreditorę J. F..

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2017-11-08 nutartimi UAB „Delteksa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Gribžiniai“. Vilniaus apygardos teismo 2018-03-13 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

5Bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ pateikė prašymą išbraukti iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo J. F. su 4 005,44 Eur, UAB „Panerių metalas“ su 9 970 Eur, UAB „Ravita transportas“ su 263 898,54 Eur ir MB „Vatrimeka“ su 59 625,85 Eur finansiniais reikalavimais, bei įpareigoti kreditorius pateikti dokumentus, kurie pagrįstų jų finansinį reikalavimą.

6Vilniaus apygardos teismas 2019-01-22 nutartimi atmetė BUAB „Delteksa“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“, prašymo dalį dėl kreditorių J. F. finansinio reikalavimo sumažinimo ir UAB „Ravita transportas“ finansinio reikalavimo panaikinimo; dėl kitos prašymo dalies atnaujino klausimo nagrinėjimą iš esmės, taip pat išsprendė kitus procesinius klausimus.

7Kreditorė UAB „Metalo paruošimas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-01-22 nutarties dalį dėl atsisakymo išbraukti kreditorius J. F. ir UAB „Ravita transportas“ iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-03-21 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019-01-22 nutartį dalyje dėl kreditorės J. F. kreditorinio reikalavimo sumažinimo panaikino ir klausimą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; likusioje dalyje nutartį paliko nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Ravita transportas“ kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas. Nesutampa kasos pajamų orderyje užfiksuotos ūkinės operacijos – 10 000 Lt paskolos suteikimo pagal 2011-08-16 paskolos sutartį ir į bylą pateiktos Paskolos sutarties, kuria kreditorė J. F. paskolino UAB „Delteksa“ 10 000 Lt sumą, datos, t. y. kasos pajamų orderio išrašymo data nurodyta 2011-08-16, kai tuo tarpu, Paskolos sutarties, kurios pagrindu išrašytas kasos pajamų orderis, data yra vėlesnė – 2011-09-16. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėtų išreikalauti 2011-08-16 Kasos pajamų orderio ir 2011-09-16 Paskolos sutarties originalus, nes nesant šių dokumentų originalų nėra galimybių pašalinti nustatytus neatitikimus ir įvertinti finansinio reikalavimo pagrįstumą.

8Kreditorius UAB „Metalo paruošimas“ pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog buvęs BUAB „Delteksa“ vadovas V. Ž. piktybiškai vengia perduoti įmonės dokumentus, dėl to yra sudarytos palankios sąlygos buhalterinius dokumentus klastoti. UAB „Metalo paruošimas“ įsitikinimu BUAB „Delteksa“ klastoja buhalterinius dokumentus. J. F. kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas lengvai padirbamais dokumentais. Neatitikimai tarp datų rodo, jog dokumentai buvo rengiami neaišku kokiais tikslais, jie nėra iki galo atskleidžiami. UAB „Metalo paruošimas“, kuris yra BUAB „Delteksa“ akcininkas niekada nebuvo žinoma apie J. F. kreditorinį reikalavimą. UAB „Delteksa“ jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdė, neturėjo sąskaitos banke.

9Prašymas netenkinamas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009).

11Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

12Šiuo atveju yra nagrinėjamas bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“ prašymas išbraukti iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo J. F. su 4 005,44 Eur kreditoriniu reikalavimu. Bankroto administratoriui kilo abejonių dėl J. F. finansinio reikalavimo pagrįstumo, kadangi, jo teigimu, nėra duomenų, jog J. F. būtų įnešusi 10 000 Lt sumą į BUAB „Delteksa“ kasą, nėra duomenų kokiam tikslui pinigai buvo skolinami, nesutampa datos.

13Teismas, nagrinėdamas šią bylą, išreikalavo iš J. F. visų jos kreditorinį reikalavimą patvirtinančių dokumentų originalus. J. F. savo kreditorinio reikalavimo pagrįstumą grindžia Kasos pajamų orderio kvitu, 2011-09-16 Paskolos sutartimi, 2011-08-16 Vienintelio akcininko sprendimu, Sąskaitų žurnalu. J. F. nurodo, kad Paskolos sutarties ir kitų dokumentų datų nesutapimas yra techninė klaida. Teismas, įvertinęs J. F. pateiktus dokumentus, sutinka su šia pozicija, kadangi tiek kasos pajamų orderio kvitas, tik akcininko sprendimas yra surašyti 2011-08-16, o Paskolos sutartis – 2011-09-16, kas, tikėtina, ir buvo techninė klaida paskolos sutarties datos mėnesio rašyme. Iš visų byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog paskola buvo suteikta 2011-08-16, o „rugsėjo“ mėnuo į Paskolos sutartį buvo įrašytas per klaidą. Kreditoriaus „UAB Metalo paruošimas“ teiginiai, jog J. F. ir UAB „Delteksa“ klastojo buhalterinius dokumentus, jog paskola nebuvo realiai suteikta yra deklaratyvūs, UAB „Metalo paruošimas“ šių savo teiginių nepagrindžia jokiais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas šiuos teiginius atmeta kaip nepagrįstus. Teismas taip pat atmeta kreditoriaus argumentus, jog neatitikimai tarp dokumentų datų rodo, jog dokumentai buvo rengiami neaišku kokiais tikslais, kadangi, kaip jau buvo nustatyta, neatitikimai tarp datų yra techninė rašymo klaida ir įtakos paskolos suteikimo faktui neturi. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys pagrindžia, jog J. F. 2011-08-16 UAB „Delteksa“ paskolino 10 000 Lt, duomenų apie šios paskolos grąžinimą nėra, todėl teismas daro išvadą, jog Vilniaus apygardos teismas 2018-03-13 nutartimi pagrįstai įtraukė J. F. su 4 005,44 Eur kreditoriniu reikalavimu į BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašą, todėl bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“ prašymas išbraukti iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo J. F. atmetamas kaip nepagrįstas.

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 str., 26 str., CPK 290-291 str.,

Nutarė

15Bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“ prašymą išbraukti iš BUAB „Delteksa“ kreditorių sąrašo J. F. su 4 005,44 Eur kreditoriniu reikalavimu atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai