Byla 2-5764-613/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Giedrius Jonauskas, G. P

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos O. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Giedrius Jonauskas, G. P.,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjos O. G. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/00023. Kartu su prašymu pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2013-04-02 patvarkymus Nr. 3.6.-49119 ir Nr. 3.6.-49121 vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/00023. Iš skundo turinio matyti, kad antstolio Giedriaus Jonausko kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0091/11/00023 dėl 3500,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės O. G. išieškotojos G. P. naudai. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su antstolio G. Jonausko 2013-04-02 priimtais patvarkymais Nr. 3.6.-49119 ir Nr. 3.6.-49121 dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kadangi, vadovaujantis LR CPK 610-611 str., antstolis vykdymo išlaidas gali išieškoti tik užbaigęs skolos išieškojimą pagal teismo sprendimą.

3Prašymas netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p.). Išieškojimas vykdant teismo sprendimą gali būti stabdomas, kai paduodamas skundas dėl teismo antstolio veiksmų ir teismas nutaria sustabdyti vykdymo veiksmus (CPK 510 str. 3 d.). Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis (2012-06-12 Kauno miesto apygardos teismo nutartis civilinėje byloje 2S-1452-153/2012). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui, išieškotos vykdymo išlaidos antstoliui išmokamos ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo patvarkymo ir vykdymo išlaidų skaičiavimų išsiuntimo skolininkui dienos (LR CPK 611 str. 2 d.). Jei išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, išieškota suma paskirstoma eilės tvarka: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidoms, kurios būtinos privalomiems veiksmams atlikti; 2) vykdomosios bylos administravimo papildomoms išlaidoms; 3) kitoms su vykdymu susijusioms išlaidoms; 4) išieškotojams ir antstoliui kaip atlygis už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą ir kt. (CPK 753 str. 1 d.). Jeigu buvo išieškota mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, atlygis antstoliui apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai pagal formulę (LR CPK 753 str. 1 d. 4 p., Sprendimų vykdymų instrukcijos 53 p.). Pažymėtina, kad LR CPK 610 str., 611 str. nėra numatyta, jog vykdymo išlaidos išieškomos tik užbaigus skolos išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą.

6Susipažinus su vykdomosios bylos Nr. 0091/11/00023 medžiaga, nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2011 m. kovo mėnesio iki 2012-08-21 iš skolininkės O. G. išieškotojai G. P. išskaityta ir pervesta 2710,79 Lt suma, likusi išieškoti suma – 789,21 Lt (vykd.b.l. 40-41). Per laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2013-03-31 iš skolininkės O. G. antstoliui Giedriui Jonauskui išskaičiuota ir pervesta vykdymo išlaidų suma, paskaičiuota proporcingai išieškotai sumai - Lt (vykd. b.l. 48-49). Pagal patikslintą 2012-11-05 Nr. 3.6.-39434 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. 3.6.-49118, atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/00023 pagal Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-313-622/2008 antstolis paskaičiavo 1052,16 Lt vykdymo išlaidų (vykd.b.l. 35). Tokiu būdu, liko nesumokėta 262,95 Lt vykdymo išlaidų. 2013-04-02 priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 3.6.-49119 bei patvarkymas dėl likusios skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 3.6.-49121 – viso 1052,16 Lt (vykd.b.l. 56, 58).

7Ištyrus rašytinę vykdomosios bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad antstolio priimti patvarkymai atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą formą, yra pagrįsti bei motyvuoti. Susipažinus su skundo turiniu, prašymo motyvais, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų stabdymą vykdomojoje byloje. Sustabdžius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/00023, būtų pažeisti kreditoriaus interesai, šalių procesinio lygiateisiškumo, interesų pusiausvyros principai, nepagrįstai užvilkintas procesas. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

9pareiškėjos O. G. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 00191/11/00023, netenkinti.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai