Byla 2-1128/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žarosa“ dėl bankroto bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-1620-538/2010), ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Inkaso“ 2010 m. kovo 17 d. kreipėsi į apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Žarosa“ iškėlimo (b. l. 2). Šis ieškinys buvo priimtas 2010 m. kovo 18 d. (b. l. 3).

3Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 32) nutraukė šią civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Žarosa“ iškėlimo tuo pagrindu, jog paaiškėjo, kad 2010 m. kovo 20 d. teismo nutartimi iškelta atsakovo bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-1523-538/2010) pagal ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui UAB „Žarosa“, o bankrutuojančios UAB „Žarosa“ administratoriumi paskirtas UAB „Simpatija“, areštuotas UAB „Žarosa“ turtas.

4Ieškovas UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu (b. l. 35-39) prašo:

51. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-1620-538/2010;

62. Iškelti UAB „Žarosa“ bankroto bylą;

73. Paskirti UAB „Žarosa“ administratoriumi UAB „Bankroto departamentas LT“.

8Be to, prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-1523-538/2010, o civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Žarosa“ nagrinėti iš naujo, į bylą ieškovu įtraukiant pareiškėją UAB „Inkaso“.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.

101. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir nuolat domėjosi inicijuoto proceso eiga, o 2010 m. balandžio 6 d. sužinojo, kad atsakovui buvo iškelta bankroto byla kitoje civilinėje byloje, inicijuotoje pagal kito pareiškėjo prašymą. Apygardos teismas, kurio žinioje buvo dvi vienarūšės bylos, pažeidė CPK 136 str. 4 d., numatančią, jog teismas, nustatęs, kad jo žinioje yra kelios vienarūšės bylos pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Teismas, nesujungdamas dviejų jo žinioje esančių bylų į vieną, nepagrįstai atėmė iš UAB „Inkaso“ teisę teikti teismui prašymus byloje ir pažeidė rungimosi, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus. Kai kurias teises (teisę siūlyti bankroto administratorių), pareiškėjas gali įgyvendinti tik pradiniame bankroto bylos nagrinėjimo etape.

112. Įmonių bankroto teisės instituto paskirtis – išspręsti praktines problemas, atsirandančias dėl to, kad ekonominių santykių subjektai nevykdo prievolių savo partneriams ar nevykdo mokestinių prievolių. Be to, teismų praktika pripažįsta viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, todėl nagrinėdamas tokias bylas teismas turi būti aktyvus. Nagrinėjamu atveju teismo neveikimas, pasireiškęs dviejų civilinių bylų nesujungimu į vieną, sąlygojo pareiškėjo UAB „Inkaso“ teisių pažeidimą ir viešojo intereso nepaisymą

12Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties (civilinė byla Nr. B2-1523-538/2010) ir paskirtojo atsakovo bankroto administratorius UAB „Simpatija“ nurodo, kad šis negalės tinkamai apginti visų atsakovo kreditorių interesų, tačiau pareiškėjas tai pagrindžiančių argumentų neturėjo galimybės išdėstyti, nagrinėjant klausimą toje byloje dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14Dėl apeliacinio nagrinėjimo ribų

15

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Atskirojo skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo pateikimo teismui (CPK 315 str. 1 d., 338 str.). Vadovaujantis CPK 317 str. 1 d. 2 p., pirmosios instancijos teismas, priėmęs atskirąjį skundą, per septynias dienas nuo termino, nustatyto sprendimui apskųsti pasibaigimo, turi nusiųsti apeliacinės instancijos teismui bylą su gautu atskiruoju skundu ir jo priedais.

17UAB „Inkaso“ atskirasis skundas, kuriuo šis skundžia dvi skirtingose civilinėse bylose priimtas teismo nutartis, buvo priimtas teisėjo rezoliucija (b. l. 35). Tačiau kiekvienas procesinis sprendimas atskirose bylose skųstinas atskiru procesiniu dokumentu (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-928/2008). Jeigu atskirasis skundas neatitinka šio reikalavimo, teismas, sprendžiantis atskirojo skundo priėmimo klausimą, turi nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti, o jei asmuo, pateikęs tokį atskirąjį skundą, teismo nustatytu terminu nepašalina nurodytų trūkumų, skundą laikyti nepaduotu ir nutartimi grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti, o priimdamas bei atsiųsdamas su byla Nr. B2-1620-538/2010 ir skundą dėl apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1523-538/2010, kuri net nepateikta apeliacinės instancijos teismui, tinkamai neišsprendė atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties priėmimo klausimo ir šio atskirojo skundo (dalies) priėmimo klausimas turi būti sprendžiamas iš naujo.

18Taigi šios bylos apeliacinio nagrinėjimo dalykas yra atskirojo skundo dalis dėl skundžiamos 2010 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1620-538/2010, todėl teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje sprendžia dėl 2010 m. balandžio 6 d. teismo

19nutarties teisėtumo ir pagrįstumo atskirojo skundo ribose (CPK 320 str., 338 str.).

20Atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties netenkintinas.

21Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių ar kitų skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 2 d., 338 str.).

22Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK numatytas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

23Civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti nutraukiama vadovaujantis tiek specialiame ĮBĮ įstatyme numatytais bankroto bylos nutraukimo pagrindais (ĮBĮ 27 straipsnis), kurie taikomi išimtinai bankroto bylų nagrinėjimo procese, tiek ir bendraisiais CPK numatytais civilinių bylų nutraukimo pagrindais (CPK 293 str.).

24Nagrinėjamu atveju civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nutraukta teismui nustačius, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 293 str. 3 p.). Kadangi nutartis iškelti bankroto bylą sukelia teisines pasekmes ir turi res judicata savybę ne tik dalyvaujančių byloje asmenų atžvilgiu, todėl, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 3 punktu, byla dėl bankroto bylos iškėlimo, gali būti nutraukta ir tuo atveju, kai nagrinėjant civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo paaiškėja, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo pagal kito pareiškėjo ieškinį. Dėl šių priežasčių apygardos teismas pagrįstai nutraukė civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo pagal UAB „Inkaso“ ieškinį atsakovui UAB „Žarosa“ (CPK 293 str. 3 p.).

25CPK 136 str. 4 d. numato teismo teisę, bet ne pareigą sujungti dvi civilines bylas pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui. Tačiau šia teise teismas privalo naudotis taip, kad nepaneigtų nė vieno iš ieškovų turimų procesinių teisių. Teismas (iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo) nesujungdamas dviejų teismo žinioje esančių civilinių bylų dėl bankroto bylos iškėlimo tam pačiam atsakovui, o vėliau vieną iš jų nutraukdamas, nepasisakydamas dėl ieškovo šioje byloje pareikštų reikalavimų, šioje byloje neatliko savo funkcijos vykdyti teisingumą.

26Pagal įstatymą ir formuojamą teismų praktiką, byloje konstatuoti proceso teisės normų pažeidimai, jeigu jie konkrečiu atveju nesutrukdė įgyvendinti dviejų pareiškėjų valinio tikslo (iškelti tam pačiam atsakovui bankroto bylą), nesudaro teisinio pagrindo naikinti iš esmės teisingą nutartį (CPK 328 str., 338 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1128/2009). Taigi, esant teisiniam rezultatui (atsakovui iškelta bankroto byla), kurio buvo siekiama ir UAB „Inkaso“ pareiškimu, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, nėra pagrindo vien dėl apelianto nurodytų proceso teisės normų pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą skundžiamą teismo nutartį (C K 1.5 str., CPK 7 str., 302 str., 315 str. 1 d., 338 str.).

27Dėl pasakyto teisėjų kolegija palieka nepakeistą skundžiamą apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį, (CPK 329 str. 1 d., 328, 338 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį (civilinė byla Nr. B2-1620-538/2010).

30Perduoti klausimą dėl priėmimo pareiškėjo UAB „Inkaso“ atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1523-538/2010 spręsti Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Inkaso“ 2010 m. kovo 17 d. kreipėsi į apygardos teismą... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 32)... 4. Ieškovas UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu (b. l. 35-39) prašo:... 5. 1. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį... 6. 2. Iškelti UAB „Žarosa“ bankroto bylą;... 7. 3. Paskirti UAB „Žarosa“ administratoriumi UAB „Bankroto departamentas... 8. Be to, prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d.... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.... 10. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir... 11. 2. Įmonių bankroto teisės instituto paskirtis – išspręsti praktines... 12. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties (civilinė byla... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. Dėl apeliacinio nagrinėjimo ribų... 15. ... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. UAB „Inkaso“ atskirasis skundas, kuriuo šis skundžia dvi skirtingose... 18. Taigi šios bylos apeliacinio nagrinėjimo dalykas yra atskirojo skundo dalis... 19. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo atskirojo skundo ribose (CPK 320 str., 338... 20. Atskirasis skundas dėl Klaipėdos... 21. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių ar kitų skundžiamos teismo... 22. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK numatytas taisykles, išskyrus išimtis,... 23. Civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti nutraukiama... 24. Nagrinėjamu atveju civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo buvo... 25. CPK 136 str. 4 d. numato teismo teisę, bet ne pareigą sujungti dvi civilines... 26. Pagal įstatymą ir formuojamą teismų praktiką, byloje konstatuoti proceso... 27. Dėl pasakyto teisėjų kolegija palieka nepakeistą skundžiamą apygardos... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d.... 30. Perduoti klausimą dėl priėmimo pareiškėjo UAB „Inkaso“ atskirojo...