Byla 2A-443/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo Biržų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro atsakovui prokurorui Stanislavui Barsul, atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės atstovams Edmundui Kazlauskui, advokatui Andrejui Vavilovui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-67-198/2009 pagal ieškovo Biržų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams E. Kazlausko individualiai įmonei, Biržų miesto „Saulės“ gimnazijai, Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinei mokyklai, Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinei mokyklai, Biržų miesto „Aušros“ vidurinei mokyklai, Biržų rajono Pabiržės vidurinei mokyklai, trečiajam asmeniui Biržų rajono savivaldybei dėl paslaugos teikimo sutarčių ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimų pripažinimo negaliojančiais, teikianti išvadą institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras 2008 m. balandžio 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovams E. Kazlausko individualiai įmonei, Biržų miesto „Saulės“ gimnazijai, Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinei mokyklai, Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinei mokyklai, Biržų miesto „Aušros“ vidurinei mokyklai, Biržų rajono Pabiržės vidurinei mokyklai, trečiajam asmeniui Biržų rajono savivaldybei, prašydamas pripažinti negaliojančiais Biržų miesto „Aušros“ vidurinės mokyklos 2006 m. birželio 14 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 13 pakeitimą ir 2006 m. birželio 14 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 13 pakeitimą; Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos 2006 m. gegužės 19 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą ir 2006 m. gegužės 23 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 2 pakeitimą; Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos 2006 m. birželio 12 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 22 sudarytos paslaugos teikimo sutarties pakeitimą bei 2006 m. birželio 12 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. turto patikėjimo sutarties Nr. 1 pakeitimą; Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 20 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą bei 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 20 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 1 pakeitimą; Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 19 d. paslaugos teikimo sutarties Nr. FS-10 pakeitimą bei 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 29 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. FS-15 pakeitimą; atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 30 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja G. Drevinskienė atlikusi patikrinimą pateikė išvadą dėl maitinimo paslaugų pirkimo Biržų miesto bei rajono mokyklose. Pažymėjo, jog atlikto patikrinimo metu buvo nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr.1S-26 pažeidimai. Ieškovas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės taip pat nustatė, kad „Atžalyno“, „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos, „Saulės“ gimnazija, „Kaštonų“ pagrindinė mokykla 2003 metais vykdydamos viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti bei sudarydamos pirkimo-pardavimo sutartis, nesivadovavo tuo metu galiojusioje Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje nustatytais viešųjų pirkimų vertės skaičiavimo reikalavimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintos Numatomos viešojo pirkimo skaičiavimo metodikos reikalavimais, nes perkančiosios organizacijos neapskaičiavo numatomų sudaryti moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo verčių pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatomus įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant tuos, kurie bus nupirkti pratęsus sutartis. Ieškovas pažymėjo, kad visos mokyklos, išskyrus „Atžalyno“ vidurinę mokyklą, 2006 metais pratęsė 2003 metais sudarytas moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis neterminuotai arba ilgesniam nei 3 metų terminui, tačiau, ieškovo nuomone, privalėjo organizuoti naujus viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti, nes LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 patvirtintame Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, apraše šios paslaugos nenurodytos. Ieškovas nurodė, kad mokyklos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalies reikalavimą ir neužtikrino minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo – racionalaus lėšų panaudojimo. Ieškovo nuomone, moksleivių maitinimo paslaugos privalo būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymasis ir įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas. Ieškovo teigimu, sutartys tarp mokyklų ir maitinimo paslaugas teikiančios E. Kazlausko individualios įmonės sudarytos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl yra neteisėtos ir tuo pažeidžiamas viešasis interesas, kurį gina prokuroras. Ieškovas pažymėjo, kad E. Kazlausko individualiai įmonei atsakovai perdavė turtą, kuris pagal paskaičiuotą jo likutinę vertę, taikant restituciją CK 6.145 straipsnio pagrindu, grąžintinas mokykloms. Ieškovas, prašydamas atnaujinti vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, nurodė, jog terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių: prokuratūroje gauta medžiaga, sprendžiant sprendimo priėmimo klausimą, buvo didelės apimties, susipažinimas su ja ir analizė užėmė daug laiko, reikėjo laiko gauti ir apibendrinti papildomą medžiagą bei informaciją iš kitų institucijų.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 20 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies; atnaujinti praleistą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą; pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Aušros“ vidurinės mokyklos 2006 m. birželio 14 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 13 pakeitimą ir 2006 m. birželio 14 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 13 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009 m. birželio 14 d. ir turtas patikėtiniui (E. Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009 m. birželio 14 d.; pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos 2006 m. gegužės 19 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą ir 2006 m. gegužės 23 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 2 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009 m. gegužės 19 d. ir turtas patikėtiniui (E. Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009 m. gegužės 19 d.; pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos 2006 m. birželio 12 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties pakeitimą bei 2006 m. birželio 12 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. turto patikėjimo sutarties Nr. 1 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja tik iki 2009 m. birželio 12 d. ir turtas patikėtiniui (E. Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009 m. birželio 12 d.; pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 20 d. sudarytos paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą, 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 20 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. 1 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009 m. gegužės 5 d. ir turtas patikėtiniui (E. Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009 m. gegužės 5 d.; pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 19 d. paslaugos teikimo sutarties Nr. FS-10 pakeitimą bei 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 29 d. sudarytos turto patikėjimo sutarties Nr. FS-15 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009 m. gegužės 5 d. ir turtas patikėtiniui (E. Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009 m. gegužės 5 d.

5Teismas nurodė, kad Biržų miesto „Aušros“, Biržų rajono Pabiržės, Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos, Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinė mokykla ir „Saulės“ gimnazija (toliau tekste - Mokyklos) mokinių maitinimo paslaugų viešuosius pirkimus vykdė pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. A-319 „Dėl įmonių teikti maitinimo paslaugas „Aušros“, „Atžalyno“, Pabiržės, Vabalninko B. Sruogos vidurinių, „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos moksleiviams atrankos kriterijų ir sąlygų“, kurio 7.3 punktas nustatė maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei vieną iš sąlygų (įsipareigojimą ) – pasirašyti sutartį 3 metams su teise ją pratęsti. Teismas nurodė, kad su viešojo pirkimo laimėtoju E. Kazlausko individualia įmone Mokyklos 2003 metais sudarė paslaugų teikimo sutartis bei turto patikėjimo sutartis, kuriose šalys, atsižvelgdamos į minėtą Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymą susitarė, jog maitinimo paslaugų teikimo sutartys ir turto patikėjimo sutartys sudaromos 3 metams su teise jas pratęsti. Teismas nurodė, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-458 nustatyta, jog paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus Vyriausybės nustatytais atvejais, negali būti sudaryta ilgiau kaip 3 metams. Teismas pažymėjo, kad ieškovo ginčijami atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų paslaugos teikimo sutarčių bei turto patikėjimo sutarčių pakeitimai dėl sutarčių termino pratęsimo sudaryti iki Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A-458 priėmimo, todėl šis įsakymas sutarties šalims negali būti taikomas, jokių pasekmių nesukuria, nes teisinio reguliavimo srityje teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Teismas nurodė, kad iki 2003 metų paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimų sudarymo Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-319 panaikintas nebuvo.

6Teismas nurodė, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja G. Drevinskienė, 2006 m. rugsėjo 30 d. atlikusi patikrinimą dėl maitinimo paslaugų pirkimo Biržų miesto ir rajono mokyklose, nustatė, jog vykdant moksleivių maitinimo paslaugos pirkimą, buvo padaryta pažeidimų, t. y. nustatė, kad 2003 metais Mokyklos, vykdydamos moksleivių maitinimo paslaugos pirkimą, turėjo vadovautis tuo metu galiojančiu Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. IS-26 patvirtinta Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika. Teismas pažymėjo, jog buvo nustatyta, kad Mokyklos prieš pradėdamos viešojo pirkimo procedūras 2003 metais turėjo paskaičiuoti numatomos sudaryti mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutarties vertę pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatytus įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant ir tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį. Vykdant viešojo pirkimo procedūras, nebuvo atsižvelgta į būsimo pratęsimo preliminarią vertę, nebuvo numatytas sutarties pratęsimo terminas. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodyta, jog Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus nustatė Biržų rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba minėtoje 2006 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje. Teismas pažymėjo, kad minėtoje ataskaitoje konstatuota, jog 2006 metais Biržų rajono ir miesto mokyklos, išskyrus „Atžalyno“ vidurinę mokyklą, pratęsė 2003 metais sudarytas moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis neterminuotai arba ilgesniam nei 3 metų terminui, kai tuo tarpu privalėjo organizuoti naujus viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu patvirtintame Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, apraše šios paslaugos nenurodytos. Teismas pažymėjo, kad minėtoje ataskaitoje nurodyta, jog perkančiosios organizacijos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalies reikalavimą ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimo tikslo – racionalaus lėšų panaudojimo.

7Teismas pažymėjo, kad, ieškovo teigimu, jis gina viešąjį interesą, kurio pažeidimas pasireiškia Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimu vykdant viešojo pirkimo procedūras, sudarant ir pratęsiant sutarties šalims paslaugų teikimo ir turto patikėjimo sutartis, tačiau reikalavimų dėl 2003 metais sudarytų paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis nereiškia. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neginčija ir minėtų 2003 metais sudarytų sutarčių sąlygos, kuria sutarčių šalys nustatė, jog paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių 3 metų terminą turi teisę pratęsti. Teismas nurodė, kad Biržų rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. vasario 20 d. raštas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai patvirtina, kad Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras svarstė galimybę kreipiantis į teismą reikšti atsakovams reikalavimus dėl E. Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų sudarytų sutarčių nutraukimo. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu prokuroras reikalavimo dėl minėtų sutarčių nutraukimo nereiškė, kadangi laikė, jog praėjus 3 metų terminui 2003 metų paslaugos teikimo sutartys ir turto patikėjimo sutartys yra pasibaigusios. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog E. Kazlausko individuali įmonė moksleivių maitinimo paslaugas teikė iki paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimų, teikia šias paslaugas ir iki šiol, todėl E. Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų 2003 m. sudarytos paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutartys nepasibaigusios – įstatymo nustatyta tvarka nenutrauktos Teismas nurodė, kad E. Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų 2006 m. sudarytų paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimai laiko atžvilgiu sudaryti po LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 patvirtinto Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys aprašo priėmimo. Teismas pažymėjo, kad minėtame apraše išsamiai nurodyta kokiais atvejais perkančioji organizacija prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis gali sudaryti ilgiau nei 3 metams. Teismo teigimu, maitinimo paslaugų teikimo sutartys šiame apraše nenurodytos ir atsakovai po minėto Vyriausybės nutarimo priėmimo, pratęsdami paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių terminus 10 metų ar neterminuotai, nesivadovavo įstatyme įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, jog moksleivių maitinimo paslaugos privalo būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymasis ir įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas, t.y. vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais, įstatymų nuostatomis, atsižvelgdamas į sudarytų sandorių šalių interesus bei siekdamas nepažeisti moksleivių interesų, nes jiems maitinimo paslaugas mokslo metų eigoje teikia E. Kazlausko įmonė, konstatavo, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas pažymėjo, kad akivaizdu, jog ieškovas praleido įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą, tačiau, teismo nuomone, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (prokurorui prieš kreipiantis į teismą buvo būtina susipažinti su didelės apimties medžiaga, ją įvertinti), ginčo esmę, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo bylose, kuriose ginamas viešas interesas, ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

9Apeliaciniu skundu atsakovas E. Kazlausko individuali įmonė prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai ieškovo nurodytas priežastis, dėl kurių praleistas ieškinio senaties terminas, pripažino svarbiomis ir todėl nepagrįstai atnaujino ieškinio senaties terminą. Nagrinėjamos civilinės bylos apimtis nėra didelė ir vieno mėnesio termino visiškai pakanka su ja susipažinti bei pateikti teismui ieškinį. Pateikdamas ieškinį dėl viešojo intereso gynimo, ieškovas iš esmės atkartojo Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytas aplinkybes, argumentus ir motyvus, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovas praleido terminą iš esmės ir detaliai analizuodamas visą jam pateiktą su byla susijusią medžiagą. Ieškinio senaties terminą ieškovas praleido dėl savo nekompetencijos ir aplaidumo, o tai nelaikytina svarbiomis priežastimis ieškinio senaties terminui atnaujinti.
  2. Teismas nepagrįstai pasisakė dėl ieškovo patikslintame ieškinyje pareikštų reikalavimų, kurių ieškinyje nebuvo, t. y. pripažinti negaliojančiu Biržų miesto „Saulės" gimnazijos 2006 m. gegužės 19 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 26 d. paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą ir pripažinti negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos 2006 m. gegužės 5 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 20 d. paslaugos teikimo sutarties Nr. 1 pakeitimą. Ieškovas neprašė atnaujinti ieškinio senaties terminą nurodytiems naujiems reikalavimams ir teismas dėl to nepasisakė.
  3. Teismas nepagrįstai peržengė ieškinio ribas. Ieškovas ieškinyje reikalavo pripažinti negaliojančiomis Biržų miesto ir rajono mokyklų pasirašytus sudarytų paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimus. Priimtame sprendime teismas pripažino iš dalies negaliojančiais ginčytus paslaugos teikimo ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimus, t.y. pripažino negaliojančia vieną iš pasirašytų sutarčių pakeitimų sąlygų - jų terminą bei šį terminą pakeitė. Iš esmės tai reiškia pasirašytų sutarčių pakeitimų sąlygų pakeitimą. Tokio reikalavimo ieškovas pareikštame ieškinyje nekėlė.
  4. Teismas netinkamai vertino ieškovo nurodytus argumentus ir motyvus dėl būtinybės atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kurie nebuvo pagrįsti įrodymais. Teismas neatsižvelgė į reikšmingas byloje aplinkybes ir į atsakovo pateiktus argumentus dėl nepagrįsto reikalavimo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės apeliacinį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, Panevėžio apygardos teismas, priimdamas sprendimą, įvertino tiek ieškovo nurodytus argumentus dėl būtinybės atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, tiek atsakovo nuomonę dėl šio reikalavimo, ir atsižvelgdamas į reikšmingas byloje aplinkybes ir į šalių pateiktus argumentus dėl reikalavimo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Ieškovas pažymi, kad visiškai nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas dėl patikslintame ieškinyje pareikštų reikalavimų. Ieškovas teismo posėdžių metu nurodė priežastis, kodėl patikslinimai buvo padaryti civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu, minėti patikslinimai buvo aptarti ir dėl jų išsakytos nuomonės. Ieškovo teigimu, teismas neperžengė byloje ieškiniu pareikštų reikalavimų, kadangi dėl tų pačių sutarčių pakeitimų reikalavimus ir buvo pareiškęs ieškovas, o teismo sprendimas jokių naujų teisių ir pareigų ieškiniu pareikštų reikalavimų ribose savo sprendimu šalims nesukūrė.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų rajono Pabiržės vidurinė mokykla nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimas tenkina, nors tai pažeistų įstaigos interesą, nes sutriktų įstaigos darbas vykdant maitinimo funkcijas, kadangi mokslo metai baigiasi 2009 m. birželio 19 d., o sutartys galiotų iki 2009 m. gegužės 5 d.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinė mokykla nurodo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimu pažeisti įstaigos interesai, nes baigiantis mokslo metams (mokslo metai baigiasi 2009 m. birželio 19 d.) sutriktų įstaigos darbas vykdant maitinimo funkcijas. Taip pat nurodo, kad 2009 m. birželio 12 d. baigiasi paslaugos teikimo sutarties terminas ir bus vykdomas konkursas parenkant paslaugos teikėją.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų miesto „Saulės“ gimnazija nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimas tenkina iš dalies, nors tai pažeistų įstaigos interesą, nes sutriktų įstaigos darbas vykdant maitinimo funkcijas, kadangi mokslo metai baigiasi 2009 m. birželio 19 d., o sutartys galiotų iki 2009 m. gegužės 5 d., dėl to pritaria apeliaciniam skundui.

14Apeliacinis skundas atmestinas ir Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

15Byloje nustatyta, kad ieškiniu ginčijamais sutarčių pakeitimais buvo pakeistos minėtų Mokyklų 2003 metais sudarytos viešųjų pirkimų pagrindu paslaugos teikimo sutartys ir taip pat buvo pakeistos šių sutarčių pagrindu sudarytos turto patikėjimo sutartys, skirtos tinkamam paslaugos teikimo sutarčių vykdymui.

16Teisėjų kolegijos nuomone, viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 1 straipsnio, reglamentuojančio įstatymo paskirtį, ir 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimo principus ir jų laikymąsi, prasmę yra susiję su viešuoju interesu.

17Byloje nustatyta, kad ieškinio ginčijamų paslaugos teikimo sutarčių ir turto patikėjimo sutarčių pakeitimų sudarymo momentu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje buvo nurodyta, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Paslaugos teikimo sutarčių bei turto patikėjimo sutarčių šalys, sudarydamos ieškiniu ginčijamus sutarčių pakeitimus, privalėjo vadovautis ne tik minėtomis sutartimis, tačiau ir įstatymu, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalį, kadangi sutarčių pratęsimas ir pakeitimas yra sandoriai, kurie turi atitikti įstatymo reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 patvirtino Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašą. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalies reikalavimai yra nustatyti dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų pagrindinių pirkimų principų ir jų laikymosi tinkamo taikymo ir įgyvendinimo.

18Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad šalys, sudarydamos ieškiniu ginčijamus paslaugos teikimo sutarčių bei turto patikėjimo sutarčių pakeitimus, nesivadovavo bei nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalies reikalavimų ir šie reikalavimai buvo pažeisti.

19Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad viešasis interesas bus apgintas ieškinį tenkinant iš dalies – pripažįstant iš dalies negaliojančiais ieškiniu ginčijamų sutarčių pakeitimus dalyje dėl termino ir nustatant, kad pakeistos ir pratęstos sutartys galioja 3 metus. Ieškovas Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nepadavė. Nurodyta aplinkybė ir ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą turinys patvirtina, kad ieškovas Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, laiko, kad nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimu yra apgintas viešasis interesas. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje viešasis interesas yra apgintas.

20Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas byloje aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies (CK 1.1, 1.5, 1.78, 1.80, 1.124, 1.125, 1.131, 1.136-1.138 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 1-18 str.).

21Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

22Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo įrodymų įvertinimo bei netinkamo teisės normų taikymo dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę, ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes, kaip numato įstatymai. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, teismas turi įvertinti, ar ieškovas buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Teismas turi atsižvelgti ne tik į objektyvios galimybės sužinoti apie teisės pažeidimo egzistavimą, bet ir į teisės pažeidimo sudėtingumą, veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklėsčiusios situacijos vertinimui. Jei teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybės, sukliudžiusios ieškovui laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ginimo, tačiau ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą. Tokia ieškinio senaties taikymo praktika suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002 ir kt. Atsižvelgiant į išvardintus kriterijus ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas turi būti sprendžiamas bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, ginčijant galimai neteisėtus aktus, kuriems likus galioti būtų paneigta kito asmens teisė ir iš ne teisės atsiras teisė.

24Byloje nustatyta, kad tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra medžiagą gavo, rinko ir nagrinėjo anksčiau, tačiau Biržų rajono apylinkės prokuratūroje medžiaga gauta 2008 m. sausio 14 d. (t. 1, b. l. 12). Todėl nuo šios datos medžiaga buvo nagrinėjama, analizuojama bei ruošiama teismui, taip pat rengiamas ieškinys kreipimuisi į teismą. Atskiros instancijos negali ir neprivalo žinoti kiekvienos jų nagrinėjamos medžiagos, be to, jų veiksmai šiuo atveju neįtakoja bei nenusprendžia kitų institucijų sprendimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, nei Viešųjų pirkimų tarnybos išvados konkrečios situacijos vertinimo aspektu nėra imperatyviai privalomos prokurorui, t. y. prokuroras, atsižvelgdamas į sprendžiamo klausimo pobūdį, sudėtingumą ir kitas aplinkybes, turi diskrecijos teisę spręsti, kokius būtinus veiksmus ir kada reikia atlikti renkant medžiagą, ją vertinant ir analizuojant dėl viešojo intereso pažeidimo bei kada kreiptis į teismą. Tik išnagrinėjęs gautą medžiagą, išanalizavęs su tuo susijusią įstatyminę bazę, gavęs reikalingus papildomus duomenis bei informaciją, prokuroras savarankiškai sprendžia klausimą dėl kreipimosi į teismą su ieškiniu. Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras apie galimai padarytus įstatymų pažeidimus, susijusius su anksčiau minėtais viešaisiais pirkimais, sužinojo medžiagos gavimo dieną ir nuo šios datos skaičiuotinas senaties terminas. Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą konstatuoja, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias nurodė tiek pirmos instancijos teismas, priėmęs sprendimą civilinėje byloje, tiek prokuroras pateiktame teismui ieškinyje.

25CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą vertinti visus byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais. Panevėžio apygardos teismas, priimdamas sprendimą, įvertino tiek ieškovo nurodytus argumentus ir motyvus dėl pagrindo bei reikalingumo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, tiek atsakovų nuomonę dėl šio reikalavimo, ir atsižvelgdamas į reikšmingas byloje aplinkybes ir į šalių pateiktus argumentus dėl reikalavimo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai pasisakė dėl ieškovo patikslintame ieškinyje pareikštų reikalavimų, kurių nebuvo ieškinyje, kad ieškovas neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino tokiems reikalavimams ir teismas dėl ieškinio senaties termino pareikštiems ieškinyje reikalavimams atnaujinimo nepasisakė.

27Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovui Biržų rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui patikslinant ieškinį ir ieškinio reikalavimus nebuvo netinkamai taikytos ar pažeistos teisės normos, dėl ko galėjo būti neteisingai išnagrinėta byla, taip pat nebuvo pažeistos atsakovų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisės. Teisėjų kolegija pažymi, kad patikslintame ieškinyje pareikšti papildomi reikalavimai yra iš esmės neatsiejamai susiję su pradiniame ieškinyje pareikštais reikalavimais. Ieškovas nurodė, kad pradiniame ieškinyje visi ieškinio reikalavimai nebuvo pareikšti dėl techninės klaidos. Teismo priimtas patikslintas ieškinys yra neatsiejama ieškinio dalis. Teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų (CPK 265 str. 2 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčas yra susijęs su viešojo intereso gynimu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą ir patikslintame ieškinyje nurodytiems ieškinio reikalavimams, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino ieškinio senaties terminą patikslintame ieškinyje nurodytiems ieškinio reikalavimams ir kad pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai išsprendė visus ieškinio reikalavimus.

28Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies - pripažindamas iš dalies negaliojančiais ieškiniu ginčijamus sutarčių pakeitimus ir pakeisdamas sutarčių galiojimo terminus, peržengė byloje pareikštus ieškinio reikalavimus. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, buvo pareikšti reikalavimai dėl visiško pripažinimo negaliojančiais minėtų sutarčių pakeitimų. Pirmosios instancijos teismas tik iš dalies pripažino negaliojančiais ieškiniu ginčijamus sutarčių pakeitimus, sutrumpindamas minėtais pakeitimais nustatytus sutarčių galiojimo terminus. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neperžengė byloje pareikštų ieškinio reikalavimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo intereso gynimo.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu nutarė pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto ,,Kaštonų“ pagrindinės mokyklos 2006 m. birželio 12 d. pasirašytą 2003 m. rugpjūčio 22 d. paslaugos teikimo sutarties pakeitimą dalyje dėl termino, nustatant, kad paslaugos teikimo sutartis galioja tik iki 2009 m. birželio 12 d. Pateiktas į bylą minėto pakeitimo nuorašas patvirtina, kad minėtame pakeitime nurodyta, kad sutartis galioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tris metus iki 2009 m. birželio 12 d. su teise ją pratęsti tolesniam galiojimui arba iki ji netenka galios šios sutarties ar įstatymo nustatytu pagrindu; kad, sutarčiai netekus galios, jos nuostatos, pagal kurias bet kuriai iš šalių tenka atsiradusios arba nerealizuotos

30prievolės (ė) lieka galioti tol, kol šalis jas pilnai ir deramai realizuos (jei kitaip raštu šalys nesusitarė). Teisėjų kolegija pagal pirmosios instancijos teismo sprendimo ir minėto pakeitimo turinį sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažindamas iš dalies negaliojančiu minėtą pakeitimą dalyje dėl termino nustatė iš esmės kitokį nei minėtame pakeitime sutarties galiojimo terminą (be teisės pratęsti sutarties galiojimo terminą ir t. t.).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nėra pateikti įrodymai apie atsakovų atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodytas aplinkybes dėl galimo maitinimo paslaugų teikimo sutrikimo iki einamųjų mokslo metų pabaigos.

32Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

33Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo (apelianto) E. Kazlausko individualios įmonės, kurios apeliacinis skundas netenkinamas, valstybei į valstybės biudžetą 30,35 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės valstybei į valstybės biudžetą 30,35 Lt (trisdešimt litų trisdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras 2008 m. balandžio... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 20 d. sprendimu nusprendė... 5. Teismas nurodė, kad Biržų miesto „Aušros“, Biržų rajono Pabiržės,... 6. Teismas nurodė, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos... 7. Teismas pažymėjo, kad, ieškovo teigimu, jis gina viešąjį interesą, kurio... 8. Teismas pažymėjo, kad akivaizdu, jog ieškovas praleido įstatymo nustatytą... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas E. Kazlausko individuali įmonė prašo... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas Biržų rajono apylinkės... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų rajono Pabiržės vidurinė mokykla... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinė... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą Biržų miesto „Saulės“ gimnazija... 14. Apeliacinis skundas atmestinas ir Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio... 15. Byloje nustatyta, kad ieškiniu ginčijamais sutarčių pakeitimais buvo... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimo... 17. Byloje nustatyta, kad ieškinio ginčijamų paslaugos teikimo sutarčių ir... 18. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad šalys,... 19. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad viešasis interesas bus apgintas... 20. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas byloje... 21. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties... 24. Byloje nustatyta, kad tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek Lietuvos... 25. CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą vertinti visus byloje esančius... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai,... 27. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovui Biržų... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu nutarė... 30. prievolės (ė) lieka galioti tol, kol šalis jas pilnai ir deramai realizuos... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nėra pateikti įrodymai apie... 32. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindas... 33. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia,... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš atsakovo E. Kazlausko individualios įmonės valstybei į...