Byla 1S-26

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Jucys, sekretoriaujant Rimai Ulasevičienei, dalyvaujant prokurorui Kazimierui Žalėnui, gynėjui advokatei Vytautei Ladigaitei-Balčiūnienei, teismo posėdyje išnagrinėjo suimto Ž. L. skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2005 m. sausio 6 d. nutarties, kuria Ž. L. kardomosios priemonės suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiui.

2Teisėjas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3Ž. L. kaltinamas tuo, kad kartu su H. Č. , A. R. , E. V. , E. K. , T. M. , A K. ir V. B. dalyvaudami organizuotoje grupėje apiplėšė, įsibraunant į patalpą ir panaudojant peilius, t.y. 2004 m. sausio 3 d. tarp 23 val. ir 24 val. Pakruojo raj., Pašvitinio sen., Lizdeikių vienkiemyje Algimos ir V. A. sodyboje susitarę įvykdyti sunkų nusikaltimą – plėšimą , įsibraunant į E. S. gyvenamąjį namą, kuriame, jiems žinomai, buvo įsikūrusi ir S. S. individualiai įmonei priklausanti parduotuvė „Liepa“, bei E. S. įbauginimui panaudoję peilius, kiekvienam iš bendrininkų atliekant tam tikrą užduotį - 2004 m. sausio mėn. 4 d. apie 0.25 val. V. B. ir A. R. automobiliais nuvežus bendrininkus iš Pakruojo raj., Pašvitinio seniūnijos, Lizdeikių vienkiemio į Pakruojo raj. Guostagalio km., iš anksto pažadant juos su pagrobtu turtu iš nusikaltimo vietos parvežti, ir kartu su E. V. stebint aplinką, kad galėtų įspėti bendrininkus apie nenumatytas kliūtis, Ž. L. pateikus informaciją apie E. S. turimą turtą, pajamas, šeimos sudėtį ir elgesio ypatumus, bei, nepavykus į namą patekti apgaule, tyčia išdaužę E. S. miegamojo lango stiklus, pro kurį T. M. , E. K. , H. Č. ir A. K. įsibrovė į namą, kur, A. E. S. atžvilgiu panaudojus fizinį smurtą ir grasinant jį panaudoti, t.y. ją nustūmus nuo lovos, jėga tampant po kambarius, su savimi turėtu ir E. S. name rastu peiliais grasinant ją nužudyti, jei ji neduos pinigų, o pinigų negavus, iš anksto neaptarus su kitais grupės nariais, ją nužudžius, T. M. , E. K. ir H. Č. tuo metu iš S. S. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės "Liepa" pagrobė S. S. individualiai įmonei priklausančias prekes: nenustatytą kiekį, bet ne mažiau 4 butelių 0,5 l. talpos įvairių pavadinimų degtinės, kurios bendra vertė ne mažiau 56 Lt, nenustatytą kiekį, bet ne mažiau 150 pakelių įvairių pavadinimų cigarečių, kurių bendra vertė ne mažiau 412,50 Lt, 2 vnt nenustatytos vertės žaislinių pistoletų, kurių bendra vertė ne mažiau 10 Lt, nenustatytą kiekį, bet ne mažiau 8 pakelių kramtomų saldainių "Chewits", kurių bendra vertė ne mažiau 5,44 Lt. ir 47 litus grynais pinigais, tuo E. S. padarė fizinę žalą, o S S. 530,94 Lt turtinę žalą, t.y. padaręs veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir BK 180 str. 3 d. padarymu.

42005 m. sausio 6 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas Ž. L. suėmimą pratęsė trims mėnesiams. Nutartyje nurodoma, jog kaltinamasis Ž. L. įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu, už kurį numatoma reali laisvės atėmimo bausmė, anksčiau teistas. Be to, jo padaryto nusikaltimo padarymo būdas, vieta itin sudėtingas įrodinėjimo prasme. Taip pat ir pareikšto kaltinimo sunkumas, apimtis, bei kaltinamojo asmenybė duoda teismui pagrindo manyti, kad kitomis - švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus galima pasiekti tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnyje.

5Ž. L. skunde nurodo, Šiaulių apygardos teismo 2005 m. sausio 6 d. nutartis yra nepagrįsta, nes neatitinka bylos faktinių duomenų. Tvirtina, kad jis yra įtariamas tik vieno nusikaltimo padarymu, o įtarimas neduoda pagrindo manyti, kad jis yra kaltas. Teismo teiginys, kad kelis kartus teistas, prieštarauja bylos faktinėms aplinkybėms, nes teistas tik vieną karą. Tai, kad jis įtariamas bendrininkavęs padarant sunkų nusikaltimą, nereiškia, kad jis bus nuteistas realia laisvės atėmimo bausme, nes už tokią veiką gali būti paskirta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu. Byla nėra sudėtinga įrodinėjimo prasme dėl nukentėjusiųjų asmeninių ir fizinių savybių bei kitų faktų, nes tai neturi nieko bendra su jam paskirta kardomąją priemone.

6Skunde nurodo, kad jis savo parodymų nekeitė, jokios įtakos bylos aplinkybėms nedarė su kitais įtariamaisiais santykių nepalaikė, nuo tardymo nesislėpė. Teismo nurodytas suėmimo pratęsimo pagrindas, kad gali daryti naujus nusikaltimus yra nepagrįstas, nes jis iš įkalinimo įstaigos buvo paleistas 2001-06-27 d. atlikus bausmę, tačiau iki 2004 m. jokių nusikaltimų nepadarė. Jis slėptis taip pat neketina, nes turi nuolatinę gyvenamąją vietą, jokių duomenų, kad jis kada nors buvo pasislėpęs byloje nėra, gyvena normalų šeimyninį gyvenimą.

7Apelianto nuomone, nusikaltimų sunkumas, kaltinamojo asmenybė ir teistumas nėra pagrindas tęsi kardomosios priemonės suėmimo terminą. Be to, teismas pratęsdamas kardomosios priemonės suėmimo terminą nesilaikė suėmimo skyrimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos BPK 122 str. Anot apelianto, teismas negalėjo partęsti suėmimo tik manydamas, kad jis gali daryti naujus nusikaltimu, trukdyti procesui, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar teismo.

8Prašo Šiaulių apygardos teismo 2005-01-06 d. nutartį panaikinti ir pakeisti kardomąją priemonę suėmimą į namų areštą.

9Prokuroras prašo Ž. L. skundą atmesti, gynėja - patenkinti.

10Teisiamojo Ž. L. skundas atmetamas.

11Šiaulių apygardos teismas pratęsdamas kardomosios priemonės (suėmimo) terminą Ž. L. šios kardomosios priemonės pratęsimui keliamų reikalavimų nepažeidė. Ž. L. suėmimo terminus pratęsė teisėjas įstatymo nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos matyti, kad Ž. L. yra kaltinamas sunkaus nusikaltimo padarymu, už kurį numatoma griežtesnė, nei 1 metų laisvės atėmimo bausmė. Iš bylos medžiagos matyti, kad byla sudėtinga, pareikšti kaltinimai, jų padarymo būdas, vieta itin sudėtingi įrodinėjimo prasme. Ž. L. skundo argumentas dėl įrodinėjimo sudėtingumo iš dalies yra pagrįstas, nes tai nesusiję su kardomosios priemonės (suėmimo) termino pratęsimu. Tačiau teismas, spręsdamas suėmimo termino pratęsimo klausimą privalo atsižvelgti į visą byloje esančią medžiagą. Šiuo metu byla perduota teismui, vyksta bylos teisminis nagrinėjimas, todėl pagrįstai manoma, kad kardomoji priemonė (suėmimas) yra svarbi procesinė prievartos priemonė, siekiant užtikrinti teisiamojo dalyvavimą teismo procese (LR BPK 119 str.).

12Šiaulių apygardos teismas pagrįstai pratęsė suėmimo terminą motyvuodamas tuo, kad Ž. L. yra teistas. Tai yra kaltininko asmenybę apibūdinanti aplinkybė, kuri leidžia pagrįstai manyti, kad toks asmuo jokių išvadų nepadarė. Todėl ir apeliacinės instancijos teismas pagrįstai mano, kad Ž. L. būdamas laisvėje gali pasislėpti nuo teismo (LR BPK 122 str. 1 d. 1 p.). Teismas nutartyje nenurodė, kad būtent Ž. L. yra teistas kelis kartus, todėl apelianto skundo argumentas šioje dalyje nepagrįstas.

13Ž. L. skunde ginčija savo kaltę, nurodydamas, kad jam inkriminuoto nusikaltimo jis nepadarė. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas nepasisakė dėl Ž. L. kaltės, taip pat nesvarstė ir negalėjo svarstyti klausimo dėl bausmės rūšies ar trukmės nustatymo. Apeliaciniame teisme, nagrinėjant pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą dėl suėmimo termino pratęsimo, kaltumo ar nekaltumo klausimas nesvarstomas, nevertinamos kaltę paneigiančios ar patvirtinančios aplinkybės, nes šie klausimai gali būti išspręstas tik pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje, išnagrinėjus bylą. Skunde išdėstyti argumentai, kad apeliantas turi šeimą, gyvenamąją vietą, nežada slėptis, yra reikšmingi nustatant ar Ž. L. bėgs (slėpsis) nuo teismo, bei parenkant konkrečią kardomosios priemonės rūšį. Tačiau nurodytos aplinkybės, pačios savaime, esant byloje nustatytoms sąlygoms ir pagrindams suėmimo terminui pratęsti, negali būti pakankama priežastimi griežčiausiai kardomajai priemonei panaikinti.

14Ž. L. skundu prašo paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą pakeisti į švelnesnę kardomąją priemonę, t.y. namų areštą. Tačiau šio prašymo Lietuvos apeliacinis teismas negali tenkinti, nes apeliacinės instancijos teismas patikrina nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, o klausimą dėl kardomosios priemonės pakeitimo gali spręsti teismas, kurio žinioje yra byla (Lietuvos Respublikos BPK 123 str. 6 d., 139 str.). Teismas daro pagrįstą išvadą, kad per laikotarpį nuo kardomosios priemonės paskyrimo Ž. L. neišnyko pagrindai, leidę pratęsti šios kardomosios priemonės (suėmimo) terminą, nes tokiu būdu siekiama užtikrinti netrukdomą bylos išnagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą. Esant šioms aplinkybėms, Ž. L. kardomąją priemonę (suėmimą) keisti į namų areštą nėra pagrindo.

15Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,

Nutarė

16Ž. L. skundą atmesti. Šiaulių apygardos teismo 2005 m. sausio 6 d. nutartį palikti galioti.

17Nutartis neskundžiama.

Ryšiai