Byla 2A-91-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės ir Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui G. G., atsakovo atstovui advokatui T. Z., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Satirus“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2016-169/2009 pagal ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį atsakovui UAB „Satirus“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Satirus“ 29 128,58 Lt skolos, 10 617,86 Lt delspinigių; priteisti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidintą 7 procentiniais punktais, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (119-120 b. l., 1. t.). Nurodė, kad 2007-10-16 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. 2007D-1 dėl suskystintų dujų pirkimo - pardavimo, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui dujų už 54 084,55 Lt. Pagal sutarties 3.3 punktą atsakovas privalėjo atsiskaityti už nupirktas prekes ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, tačiau pažeidė savo įsipareigojimus, neatsiskaitė su ieškovu ir liko jam skolingas. Už vėlavimo atsiskaityti laikotarpį iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos 2009-05-19, ieškovas paskaičiavo atsakovui 25 547,99 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas nuo 2007-12-21 iki 2009-03-31 sumokėjo 39 886,10 Lt, vadovaujantis sutarties 3.4, 3.5 punktais, iš atsakovo sumokėtų piniginių lėšų išskaičiavo ir visų pirma delspinigių apmokėjimui užskaitė 14 930,13 Lt, todėl laiko, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 29 128,58 Lt skolos ir 10 617,86 Lt delspinigių. Nurodė, jog nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo atsakovas turi mokėti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais, kurios, jo skaičiavimu sudarytų 14,94 procentus.

4Atsakovas UAB „Satirus“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutiko iš dalies. Nurodė, kad atsakovo skola ieškovui už dujas yra 14 198,45 Lt ir šią sumą sutinka sumokėti, nesutinka tik su delspinigių paskaičiavimais bei prašė dėl delspinigių taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį (129-133 b. l., 1. t.,). Atsakovas nurodė nesutikimo motyvus :1) ieškovas penkiais tarpusavio skolų užskaitymo aktais, kitais dokumentais (2008-02-29, 2008-05-31, 2008-09-30 ir 2008-10-31, 2008-11-30 tarpusavio skolų užskaitymo aktais, 2008-12-23 lentele „Atsiskaitymai su partneriais“, 2009-01-09 pretenzija) pripažino, kad už laikotarpį iki 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovui jokių delspinigių už pavėluotus mokėjimus neskaičiavo, bei atsakovo atliktų mokėjimų neužskaitinėjo kaip delspinigių; 2) delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2009 m. sausio 1 d. realiai egzistavusios skolos - 6470,42 Lt; 3) ieškovo skaičiuojamų 0,3 procentų dydis netesybų yra aiškiai per didelis (neprotingai didelis) ir vadovaujantis Lietuvos Aukščiausioji Teismo suformuota praktika, turi būti mažinamas iki 0,02 procento; 4) atsakovas nepripažįsta delspinigių „įskaitymo“ ir laiko, jog yra apmokėjęs 14 930,13 Lt skolos už dujas, kuri ieškovo yra nurodyta kaip įskaitomi delspinigiai, ir pripažįsta 14 198,45 Lt skolą ieškovui; 5) ieškovas neteisingai apskaičiuoja prievolės apmokėti atsiradimo terminą, nes iš atsakovo atstovo sąskaitose parašų matyti, jog sąskaitos atsakovą pasiekdavo maždaug tik po dešimties dienų po jų išrašymo.

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Satirus“ ieškovui UAB „Saurida“ 29 128,58 Lt skolos, 832,71 Lt delspinigių, 15,21 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 894,00 Lt žyminio mokesčio; 1 250,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 16,90 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Saurida“ atsakovui UAB „Satirus“ 610,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 5,64 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą (8-11 b. l., 2. t.). Teismas nurodė, kad atsakovui pavėluotai sumokėjus PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas, ieškovas, remdamasi sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to skolai padengti, todėl per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2009 m. gegužės 20 d. susidarė 29 128,58 Lt dydžio įsiskolinimo likutis. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl teismas laikė, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai naudojosi sutartyje numatytomis delspinigių skaičiavimą bei įmokų paskirstymą reglamentuojančiomis nuostatomis, o atsakovo argumentus, laikė nepagrįstais. Teismas nurodė, kad atsakovas iš dalies įvykdė savo prievoles pagal sutartį, tačiau atsakovas nuolat ir sistemingai pažeidinėjo sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas, esant LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams, todėl šalių sutartimi nustatytą delspinigių tarifą mažino iki 0,03 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas sudarytų 10,95 procento metinių palūkanų, tačiau sumažintą delspinigių tarifą netaikė delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos.

6Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą pakeisti iš dalies - priteisti iš apelianto ieškovo naudai 14 198,45 Lt skolos už dujas ir 474,13 Lt delspinigių, kitoje dalyje ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (16-20 b. l., 2. t.). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

71. Apeliantas teismo išvadą, kad ieškovas remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to - skolai padengti, laiko nepagrįsta jokiais motyvais. Teismo išvada, kad delspinigiai buvo įskaitomi iš karto po atsakovo įmokų gavimo, nemotyvuota. Apeliantas laiko, kad pareiga įrodyti delspinigių įskaitymo datas tenka ieškovui, o ne atsakovui. Pažymi, kad ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, nuo kada ieškovas pradėjo įskaitinėti delspinigius. Kadangi ieškovas atsakovo įmokų negrąžindavo, todėl laiko, kad ieškovas jas įskaitė;

82. Apeliantas laiko, kad ieškovas tiek pagal sutarties 3.5 p., tiek pagal LR CK 6.54 str. turi teisę, bet ne pareigą skaičiuoti ir įskaityti delspinigius. Ieškovas sutarties vykdymo metu tokia teise nesinaudojo, t.y. delspinigių neįskaitydavo, todėl ieškovo paskaičiuotiems delspinigiams apelianto prašymu turi būti taikoma 6 mėnesių senatis. Teigia, kad ieškovas galėjo skaičiuoti apeliantui delspinigius tik ieškinio senaties termino ribose. Delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2008-11-30 realiai egzistavusios apelianto skolos (t.y. tos, kurią šalys buvo suderinę 2008-11-30 tarpusavio skolų užskaitymo akte - 6 335,96 Lt), o ne nuo ieškovo nurodomos ieškinyje;

93. Apeliantas sutinka, kad teismas pagrįstai mažino delspinigius iki 0,03 proc., tačiau nesutinka, kad teismas nemažino delspinigių, kurie ieškovo teigimu, jau yra įskaityti. Apeliantas niekada savo mokėjimo nurodymuose nenurodė, kad moka netesybas ir niekada nepripažino ieškovo atlikto netesybų įskaitymo atgaline data, todėl pripažinti, kad apeliantas netesybas sumokėjo gera valia, nėra jokio pagrindo. Teismas turėjo mažinti visas ieškovo ieškinyje nurodytas netesybas.

10Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą (28-31 b. l., 2. t.). Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais motyvais: teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi įstatymo galią, todėl šalys neturi vienašališkai taikyti kitokią nei sutartyje abipusiu sutarimu numatytą įmokų paskirstymo tvarką. Atsakovo pateikti tarpusavio skolų užskaitymo aktai, negali būti laikomi sandoriais, pakeičiančiais šalių pasirašytos sutarties sąlygas dėl delspinigių skaičiavimo, jų dydžio ir mokėjimo tvarkos užskaitymo. Apeliaciniame skunde nurodytus motyvus dėl ieškinio senaties reikalavimui priteisti delspinigius taikymo laiko nepagrįstais. Sprendimo dalį, kuria teismas nutarė, jog sumažintinas delspinigių tarifas netaikytinas delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos, laiko teisėta ir pagrįsta.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

13Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to - skolai padengti. Laiko, kad pareiga įrodyti delspinigių įskaitymo datas tenka ieškovui, o ne atsakovui. Kadangi ieškovas atsakovo įmokų negrąžindavo, todėl laiko, kad ieškovas jas įskaitė. Šie apelianto argumentai neatitinka sprendime padarytų išvadų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

14Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių 2007 m. spalio 16 d. buvo sudaryta suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas UAB „Saurida“ tiekė produkciją atsakovui UAB „Satirus“. Ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovas privalėjo apmokėti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo išrašymo dienos (25 b. l., 1. t.). Sutarties 3.5 punkte šalys susitarė dėl pavėluoto atsiskaitymo ir užskaitymo tvarkos. Tai, kad atsakovas UAB „Satirus“ buvo informuotas apie delspinigių skaičiavimą bei pareigą padengti susidariusią skolą, patvirtina byloje esanti 2009-05-04 ieškovo siųsta pretenzija atsakovui, bei 2009-05-04 įsiskolinimo bei delspinigių skaičiavimo lentelė (26-29 b. l., 1. t.). Šalių sudarytos sutarties 3.4 punktas nustatė, kad laiku neatsiskaičius, pirkėjas moka 0,3 procento dydžio delspinigius nuo nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (25 b. l., 1. t.). Tai, kad ieškovas įspėjo atsakovą apie 0,3 procentų dydžio delspinigių skaičiavimą pavėluoto atsiskaitymo atveju, patvirtina byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas minėtas prierašas dėl delspinigių skaičiavimo. Laikotarpiui nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2009 m. gegužės 20 d. ieškovas savo buhalterinėje apskaitoje fiksavo 29 128,58 Lt įsiskolinimo likutį ir 10 617,86 Lt delspinigių dydį (4-5 b. l., 1. t.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad esant teisėtai sudarytai ir galiojančiai šalių sutarčiai, ieškovas pagrįstai ir teisėtai naudojosi šalių sutartyje numatytomis delspinigių skaičiavimą bei įmokų paskirstymą reglamentuojančiomis nuostatomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant sutartiniam susitarimui tarp šalių, ieškovas pervestas sumas turėjo teisę užskaityti kaip delspinigius, nežiūrint to, kokia buvo nurodyta mokėjimo paskirtis atsakovo mokėjimo dokumentuose. Atskirai pažymėtina, kad šalių susitarimas dėl įmokų paskirstymo tvarkos (sutarties 3.5 punktas) nėra siejamas su atsakovo mokėjimo dokumentuose nurodyta mokėjimo paskirtimi. Šalims susitarus ir atsakovui vėluojant atsiskaityti už gautą produkciją, sutarties 3.4 punkto pagrindu buvo skaičiuojami 0,3 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o sutarties 3.5 punkto pagrindu pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma, nepaisant kokia mokėjimo dokumente nurodyta įmokos paskirtis, pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai, kuriuos visiškai apmokėjus, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už dujas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad sutarties 3.5 punkte šalims aptarus konkrečią įmokų paskirstymo tvarką ir nenumačius galimybės vadovautis kita tvarka ar teisės rinktis alternatyvą, atsakovas negalėjo keisti ir nesilaikyti įmokų paskirstymo sutartinės tvarkos, todėl yra pagrindas teiginiui, kad ieškovas neprivalėjo taikyti LR CK 6 54 straipsnio 5,6 dalies nuostatų, kadangi pagrįstai rėmėsi šalių sudaryta sutartine nuostata. Atskirai pažymėtina, kad šalys kitokios delspinigių užskaitymo tvarkos nenumatė, pranešimų ar mokėjimo dokumentų pateikimo atsakovui nedetalizavo. Todėl teigtina, kad įrodymų, patvirtinančių, kad būtų buvęs kitoks šalių susitarimas, kad sutarties nuostata būtų keista pagal šalių vykusias derybas ar pagal šalių veiksmus sutarties vykdymo metu būtų galima spręsti apie kitokią jų valią, nėra. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ginčijo tarp šalių pasirašytos sutarties 3.5 punkto nuostatas, todėl ieškovas turėjo teisę ir yra pagrįstas jo reikalavimas reikalauti skolos iš atsakovo, kuri suskaičiuota po to, kai pirma padengti delspinigiai. Teisėjų kolegija vertina ir tai, kad 2007 m. spalio 16 d. šalių pasirašytos sutarties 5.5 punktas numato, kad sutarties pakeitimai ir papildymai galioja jei jie surašyti raštu ir abiejų šalių pasirašyti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesant rašytinio šalių sutarties 3.5 sąlygos dėl įmokų paskirstymo tvarkos pakeitimo, šalys savo veiksmais negali pakeisti įmokos paskirstymo tvarkos.

15Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas sutarties vykdymo metu nepasinaudojo sutarties nuostatomis skaičiuoti delspinigius bei juos užskaityti iš sumokėtų atsakovo sumų, todėl ieškovo paskaičiuotiems delspinigiams atsakovo prašymu turi būti taikoma 6 mėnesių senaties terminas. Šis apelianto argumentas atmestinas. Bylos duomenys patvirtina, kad paskutinė atsakovo įmoka padaryta 2009-03-31, todėl ieškovas, kaip numatyta sutarties 3.5 punkte, pirmiausia atsakovo atliktus mokėjimus užskaitė kaip delspinigius, todėl yra pagrindo teiginiui, kad tą dieną atsakovas sumokėjo dalį delspinigių. Atsakovui reikalaujant taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl delspinigių, delspinigiai gali būti paskaičiuoti už 6 mėnesius atgal nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad senaties termino delspinigiams skaičiuoti ieškovas nėra praleidęs.

16Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas laikotarpyje nuo 2007-11-30 iki 2009-05-07 paskaičiavo 25 547,99 Lt delspinigių, dalį šios sumos (14 930,13 Lt) tariamai įskaitė iš atsakovo atliktų mokėjimų, o 10 617,86 Lt delspinigių reikalauja priteisti. Atsakovas nepripažįsta delspinigių "įskaitymo", todėl laiko, kad yra sumokėjęs dalį skolos už dujas tai sumai, kuri ieškovo yra nurodoma kaip įskaityti delspinigiai (14 930,13 Lt). Atsakovo manymu skola ieškovui už dujas 2009-04-30 dienai sudaro 14 198,45 Lt. Šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas bei neatitinkantis faktinių aplinkybių. Byloje pateikta skolos ir delspinigių skaičiuotė, kurios pagrindu laikytina įrodyta, kad atsakovas nuolat vėluodavo apmokėti ieškovo išrašytas sąskaitas, vykdė dalinius apmokėjimus. Sutarties pagrindu atsakovui buvo skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai bei įmokų, gautų iš skolininko, paskirstymo tvarka. Sutarties 3.5 punkte yra aiškiai nurodyta atsakovo įmokų paskirstymo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui 29 128,58 Lt skolos už dujas.

17Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas turėjo mažinti visas ieškovo ieškinyje nurodytas netesybas, laikytinas nepagrįstu ir atmestinu. Kolegija įvertina, kad atsakovui pavedimuose nenurodant, kad mokami delspinigiai ar nurodant, jog atsiskaitoma už dujas, jokios įtakos delspinigių užskaitymui iš sumokėtų sumų neturėjo, nes tarp šalių pasirašytoje sutartyje yra aiškiai nurodyta įmokų paskirstymo tvarka (sutarties 3.5. p.), kuri (kaip ir kitos sutarties sąlygos) yra privaloma abiems sutarties šalims. Atsakovo minima 2009-05-04 sąskaita, kurios jis tariamai neapmokėjo, ieškovo yra išrašyta atsakovo UAB "Satirus" jau sumokėtiems delspinigiams, t. y. išskaičiuotiems iš atsakovo sumokėtų sumų bei užskaitytiems pirmąja eile už vėlavimą atsiskaityti pagal 2007-10-16 sutartį, kas yra nurodyta ir sąskaitoje. Todėl apelianto teiginys, kad sąskaitos neapmokėjimas įrodo, kad atsakovas nepripažino delspinigių ir jų įskaitymo, laikytinas nepagrįstu.

18Kiti apeliacinio skundo argumentai juridiškai nereikšmingi ir neįtakoja teismo sprendimo teisėtumo, todėl nesudaro pagrindo jį naikinti apeliacine tvarka.

19Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias teisingam kilusio ginčo sprendimui, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, teisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias tarp šalių susiklosčiusius santykius ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

20Kolegija apeliacinio skundo netenkina ir Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistą.

21Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos LR CPK 93 straipsnio tvarka. Iš apelianto atsakovo UAB „Satirus“ ieškovui UAB „Saurida“ priteistinos atstovavimo išlaidos pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą ir bankinį pavedimą-1210 Lt bei bylinėjimosi išlaidos valstybei.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str., 1 dalies, 1 punktą

Nutarė

23Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Saurida“ ( į/k 266916280, Montuotojų g. 8 LT- 89101, Mažeikiai) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Satirus“ (į/k 300592793, reg. Konstitucijos per. 7, LT-09308, Vilnius, buveinė - Strazdelio g. 1, Vilnius) 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) atstovavimo išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Satirus“ 7,05 Lt (septynis litus 5 centus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 4. Atsakovas UAB „Satirus“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 6. Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono... 7. 1. Apeliantas teismo išvadą, kad ieškovas remdamasis tarp šalių sudarytos... 8. 2. Apeliantas laiko, kad ieškovas tiek pagal sutarties 3.5 p., tiek pagal LR... 9. 3. Apeliantas sutinka, kad teismas pagrįstai mažino delspinigius iki 0,03... 10. Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas, remdamasis tarp šalių... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių 2007 m. spalio 16 d. buvo sudaryta... 15. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas sutarties vykdymo metu... 16. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas laikotarpyje nuo... 17. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas turėjo mažinti visas ieškovo... 18. Kiti apeliacinio skundo argumentai juridiškai nereikšmingi ir neįtakoja... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 20. Kolegija apeliacinio skundo netenkina ir Mažeikių rajono apylinkės teismo... 21. Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos LR CPK 93 straipsnio tvarka. Iš... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Saurida“ ( į/k... 25. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Satirus“ 7,05 Lt...